Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger udgivet af Forlaget Ajour

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - Den journalistiske feature
  af Mikkel Hvid
  164,95 kr.

  Feature er formidling og fascination. Feature er lærerige fortællinger. Feature er fakta - skrevet med fiktionens mest effektive teknikker. Feature er oplysning og oplevelse. Feature ligner litteratur, men det er journalistik.Bogen beskriver genrens udvikling, og den forklarer, hvordan man tænker og skriver en feature.

 • - I andres brød 2.0
  af Jens Otto Kjær Hansen & Hanne Birgitte Jørgensen
  470,95 kr.

  Kjær Hansens bog "I andres brød" er på 6 år udkommet i 5 oplag. Den tager udgangspunkt i, at journalister i stigende grad kommer indn i kommunikationsjobs og dermed har en anden funktion end den, de umiddelbart er uddannet til. Den udvikling er gået så hurtigt, at "Strategisk kommunikation for praktikere" ikke beskæftiger sig med den ændring, men tager praktikere i hånden uanset baggrund. Så foruden et lidt ændret fokus og en kraftig opdatering er bogen udvidet med håndfaste tjeklister, mange praktisk tips, flere metoder og nye eksempler.

 • - Håndbog om informationsjournalistik, virksomhedskommunikation og public relations
  af Jens Otto Kjær Hansen & Hanne Birgitte Jørgensen
  429,95 kr.

  Ny udgave netop udkommet.Kjær Hansens bog "I andres brød" er på 6 år udkommet i 5 oplag. Den tager udgangspunkt i, at journalister i stigende grad kommer ind i kommunikationsjobs og dermed har en anden funktion end den, de umiddelbart er uddannet til. Den udvikling er gået så hurtigt, at "Strategisk kommunikation for praktikere" ikke beskæftiger sig med den ændring, men tager praktikere i hånden uanset baggrund. Så foruden et lidt ændret fokus og en kraftig opdatering er bogen udvidet med håndfaste tjeklister, mange praktisk tips, flere metoder og nye eksempler.(2. udgave er identisk med 1. udgave - internetadresser og grundig korrektur er forskellen)

 • - 47 uundværlige råd til skribenten
  af Roy Peter Clark
  215,95 kr.

  Det at kunne læse er et demokratisk håndværk, skriver Clark i sin indledning. Det er afgørende vigtigt for os som samfundsborgere.Det at skrive anses derimod for en højerestående kunstart - men det er ikke rigtigt. At skrive er er "som et målrettet håndværk, ikke et spørgsmål om et talent". Uanset om det er hundrede procent rigtigt, giver han gode, konkrete skriveråd til enhver, der gerne vil kunne gøre det endnu bedre. Håndværker eller kunstner.Bearbejdet til dansk af Gitte Luk, lektor i sprogbehandling på Journalisthøjskolen.

 • af Kurt Strand
  299,95 kr.

  Interviewets mester Kurt Strand udgave i 2004 og 2009 ”Interview for journalister”. Bogen er nu klar i en helt ny tredje udgave, gennemskrevet og med nye eksempler. ”Interview for journalister” handler om at stille spørgsmål. Og insistere på at få svar.Bogen er praktisk orienteret og meget lidt teoretisk, og der er mange gode eksempler fra både elektroniske og trykte medier.Bogen henvender sig til journalister i alle typer medier og til alle, som i praksis eller teori beskæftiger sig med interview. "Som hovedregel skelner bogen ikke mellem elektroniske og trykte interview. Ej heller mellem redigerede og direkte interview," fortæller Kurt Strand. "Og selv om mit eget udgangspunkt ligger i nyheds- og aktualitetsjournalistik, har den gyldighed for alle slags interview."

 • - Roller Krav Metoder
  af Solveig Schmidt
  299,95 kr.

  Mogens Meilbys bog "Journalistikkens grundtrin" udkom i 1996 og er kommet i 8 oplag siden da. Solveig Schmidts bog står på skuldrene af denne klassiker, men er sin helt egen, skrevet ind i den journalistiske og mediemæssige verden, som den ser ud nu. Roller, krav og metoder - hele grundlaget for præcise definitioner af, hvad journalistik bør være. Og den gennemgår hele den journalistiske arbejdsproces fra ide over research og interview til analyse og fortælling.

 • - Kommuner, valg og journalistik
  af Roger Buch
  209,95 kr.

  Kommunerne er den absolutte storebror i den offentlige sektor. Det gælder det store antal opgaver, de løser. Det gælder økonomisk. Og næsten 60% af alle offentligt ansatte arbejder i kommunerne. Opgaverne er dem, der er allertættest på borgerne: daginstitutioner, skoler, ældrepleje, social service, fritid, kultur, veje, rensningsanlæg, biblioteker, integration, miljø, natur, sport, trafik, turisme. Vores hverdag påvirkes i langt højere grad af kommunalpolitiske beslutninger end af Christiansborg. Bogen giver overblik og et helhedssyn på den vigtigste politik. Den sætter kommunalpolitik og de kommunale valg i perspektiv og fokuserer også på udviklingen historisk set. Misforståelser bliver ryddet af vejen, og der bliver peget på nye journalistiske vinkler og oversete sider af det kommunale liv. Bogen kaster også nyt lys på to af tidens store spørgsmål: Politikerlede og velfærd i fremtiden. Der er afgørende forskel på velfærden, og hvad pengene bliver brugt til, alt efter hvilken kommune man bor i. Det er just meningen og ikke en fejl – kommunernes selvstyre giver stor frihed til at løse de mange opgaverne. Lokale løsninger på lokale problemer.Ingen tror vel, at staten, regionerne eller EU ville være bedre end de 98 kommuner til at håndtere fremtiden? Skrevet af Roger Buch

 • - Tænk Skriv Rediger
  af Maria Larsen
  255,95 kr.

  Tænk - når du tænkerSkriv - når du skriverRediger - når du revidererDet er den enkle filosofi som Maria Larsen beskriver i hendes nye bog, og bruger når hun underviser og rådgiver virksomheder og organisationer i at formidle og fortælle. For det lyder så nemt, men kan nemt drille, når man skal skrive, fordi man får blandet alle tre faser sammen. Det er besværligt at ændre vaner, men også forløsende. Små succeser bliver langsomt til nye vaner. Ved at følge bogens konkrete råd i hver fase af skriveprocessen kan du skrive godt, uanset hvilket emne eller hvilken type tekst, du skal skrive.Værktøjerne kan hjælpe dig med at skrive mere klart og fokuseret, så du bliver forstået og husket af din læser, både når du skal skrive: mails, notater, referater, blogindlæg, nyheder, opdateringer, pressemeddelelser, artikler eller kundecases.”Skriv lettere end du tror” er inspireret af, at mange kursister har oplevet, at det faktisk ikke behøver at være så svært, som de troede. En kommunikationskonsulent bruger teknikken i sin dagligdag: ”Det er blevet meget nemmere at skrive. Før sad jeg tit fast og vidste ikke, hvad jeg skulle skrive. Nu skriver jeg bare, og jeg synes, mine tekster bliver bedre”.Man kan uanset udgangsniveau lære at skriver bedre, mere effektivt og til stor glæde for både skribenten og læseren. På én og samme tid. Så kast dig ud i det, og oplev en større glæde ved at skrive.

 • af Oluf Jørgensen
  241,95 kr.

  Den mest komplette samling af de love og regler, der har størst betydning for medier og journalistik i Danmark. Samlingen ajourføres, når Folketinget lukker i juni, og alle nye bestemmelser dermed er kendt.Ændringer siden sidste udgave: Lovbogen er ajourført med ændringer i forvaltningsloven, medieansvarsloven, ophavsretsloven, PSI-loven, radio- og fjernsynsloven, retsplejeloven, straffeloven og tv-overvågningsloven. Den nye mediestøttelov er taget ind i lovbogen.

 • - Håndbog i faglig formidling
  af Niels Ebdrup, Peter Hyldgård, Mette Minor Andersen & mfl.
  172,95 kr.

  Kan man som forsker fange og fastholde folks opmærksomhed, når man vil fortælle andre mennesker om noget fra sit fag - uden at gå på kompromis med fagligheden? Ja, det kan man! Bogen er skrevet af folk fra videnskab.dk, som nu i fem år med succes har bevist, at det kan lade sig gøre. Hjemmesiden har over 1 million besøg - om måneden!Filosofiprofessor og forsker Vincent F. Hendricks siger i bogen om formidling af forskning: "Du er nødt til at finde ud af, hvad der er nødvendigt at have med, og det skal skrives i et muntert og let sprog uden at være plat. Du skal kunne se din læser og din forskerkollega i øjnene bagefter." Bogen fortæller hvordan. Fagligt og let. Konstruktivt og konkret. Med engagement.

 • af Tommy Kaas, Søren Dalsgaard, Peter From Jacobsen, mfl.
  256,95 kr.

  Foruden redaktøren selv er der 14 danske mediefolk med hver deres speciale, der har skrevet til bogen. Ind i en medievirkelighed, hvor der aldrig har været så mange nyheder - og aldrig er de kommet så hurtigt og nutidigt. Blitz - det sker på et øjeblik, og der er nogle gange kun sekunder til at beslutte sig. Alt det beskæftiger bogen sig med. Nyheder her og nu - hvad sker der? Hvad betyder det?

 • - Gode tekster er lette at skrive
  af Mikkel Hvid
  215,95 kr.

  Det er let at skrive gode tekster - og svært at skrive dårlige tekster, siger Mikkel Hvid!Lær at få den god ide. Find ud af, hvornår du er klar til at skrive. Undgå overspringshandlinger og kvæl din indre kritiker. Det er bare noget af det, du får viden om i bogen.

 • af Oluf Jørgensen
  458,95 kr.

  Der er afgørende nyt i 3. udgave af ”Mediejura”, som igen er skrevet af Oluf Jørgensen, forskningschef på netop det felt på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.Bogen er naturligvis opdateret med en række nye regler, afgørelser og domme.Men den er også udvidet med 60 sider for blandt andet at rumme et kapitel om den nye offentlighedslov med de omdiskuterede nye vilkår for aktindsigt. Der har også givet plads til et nyt kapitel om aktindsigt i specielt retssager.Mediejura er grundbogen om mediejura. Den henvender sig i et læseværdigt og humant sprog til alle, der arbejder professionelt med kommunikation og journalistik. Også forfattere, fotografer, webmastere, redaktører, programchefer. Foruden at den indeholder nyttig viden for personer, myndigheder, virksomheder og organisationer, der ofte er journalistikkens kilder.Muligheder og grænser for indsamling af information og publicering – det er her alt sammen.

 • - En praktisk guide til spørgeskemaundersøgelser
  af Kresten Roland Johansen & Lars Friis
  198,95 kr.

  Danske medier præsenterer næsten dagligt resultater af undersøgelser, hvor et antal borgere er blevet spurgt om deres mening.Desværre er mange undersøgelser både dårligt gennemtænkt, halvhjertet udført og mangelfuldt analyseret.Det råder denne bog bod på. Uanset om du skal lave egne rundspørger eller forholde dig kritisk til andres, finder du her præcise anvisninger på, hvad man skal holde øje med.Til bogen er knyttet en hjemmeside med en test, hvor man ret enkelt kan teste, om et givent resultat også holder."En ny undersøgelse viser..." er her i sin 2. udgave, revideret og udvidet i forhold til første-udgaven fra 2011

 • af Gitte Luk
  88,95 kr.

  Når du sætter komma korrekt, hjælper du læseren. Du afgrænser sætningerne og gør teksten mere forståelig og mere læsevenlig. Og du undgår, at din tekst bliver misforstået, fordi kommaerne mangler eller står forkert.Derfor er det ikke ligegyldigt, hvor de står.Bogens første del er en gennemgang af de grammatiske begreber, der er nødvendige for at forstå kommareglerne. I anden del finder du en gennemgang af kommareglerne - med eksempler. Og i tredje del kan du teste dig selv i en række kommaøvelser med facitliste. Bogen indgår i serien "De små grå" - de to andre er "Fjern fejlene" og "Skriv klart!".

 • - 12 gode metoder
  af Palle Steffensen
  196,95 kr.

  Der kræves hverken specielt indrettede idérum eller kulørte klaphatte at få nye ideer. Det handler om egen energi og en kultur, der vil. Og så disse enkle og konkrete metoder, som også kan bruges af andre end journalister.

 • - Inspiration og værktøj til de ansvarlige
  af Vibeke Thøis Madsen
  207,95 kr.

  Intranettet skal være stedet, hvor arbejdsdagen begynder. Det skal tage udgangspunkt i medarbejderne og deres opgaver. De tager tid, og det skal gøres rigtigt. Her er eksempler, tommelfingerregler, gode eksempler. Fra planlægning til vedligeholdelse og udvikling. Konkret.

 • - Se Små Grå
  af Anders Krogh Møller
  88,95 kr.

  Webtekst adskiller sig fra tekst på andre medier. Lær at skrive korte, klare og konkrete tekster til nettet, der bliver fundet og læst. Enkle guidelines og konkrete eksempler gør bogen til et overskueligt opslagsværk og tjekliste for alle, der kommunikerer i den digitale verden. Forfatteren, Anders Krogh Møller, er digital redaktør på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.Bogen er den del af serien "De små grå", som også omfatter bøgerne "Styr kommaet", "Fjern fejlene!", "Bliv hørt", "Skriv klart" og "Skriv artikler".

 • af Claus Leick & Søren Boy Skjold
  88,95 kr.

  Dit budskab skal være klart. Det skal dit sprog også. Bogen er ikke fyldt mange og meget lange forklaringer - mere konkrete redskaber og eksempler. Korte afsnit, som du kan bruge lige fra du sætter dig foran den tomme computerskærm, til du afleverer den færdige tekst. Hvad skal du overveje, før du skriver? Hvordan opbygger du din tekst? Hvilke krav skal du sætte til de ord og sætninger, du bruger? Praktisk, konkret og kontant.Bogen indgår i serien "De små grå", som også omfatter "Fjern fejlene" og "Styr kommaet".

 • - Et opgør med pressens negative verdenssyn
  af Ulrik Haagerup
  233,95 kr.

  Denne bog er en skudsalve mod den journalistiske selvforståelse."Jeg er i stigende grad bekymret for, hvordan vi i medierne forvalter den magt og indflydelse, vi har på samfundet, på politik og på vores fremtid. Udviklingen truer den politiske proces og selve demokratiet", skriver Ulrik Haagerup.Men bogen er også en engageret og inspirerende brandtale med vovemod og gode eksempler på, at også den kritiske journalistik kan blive konstruktiv.For første gang går erfarne mediefolk, politikere, forskere og samfundsdebattører sammen i en fælles ambition om at inspirere til løsninger og nytænkning.

 • - Åbenhed eller lukket kredsløb
  af Kate Bluhme
  215,95 kr.

  Journalisterne sad engang på den politiske havelåge og bestemte, hvad der kom ud i det offentlige rum og i hvilken rækkefølge.De sidder der stadig, men politikere og befolkning løber ud og ind, som det passer dem. Nøglen hedder blandt andet Facebook og Twitter.Men den politiske journalistik i demokratiet er ikke alene under forandring - den er truet.Det belyser en række mediefolk, politikere og andre med indsigt og erfaring.

 • - 20 gode råd til nye undervisere
  af Søren Boy
  207,95 kr.

  Advarsel: Hvis du leder efter pædagogiske teorier, statistik og et udsyn til pædagogikkens historie og verdensbillede, skal du kigge efter en anden bog. På et fornuftigt teoretisk grundlag er det her nemlig ikke videnskab eller metodisk forskning. Det er en hoben gode råd til nye undervisere, samlet gennem 12 år i dagligt samvær med elever i Holstebro og Grenå, kursister i København, Aarhus, Aalborg og Herning og studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskolen og Handelshøjskolen i Aarhus.Hvordan træder man ind i klasseværelset og siger - ja, hvad siger man? Godmorgen, goddag, hej eller noget helt fjerde? Og hvor kommer T-shirten ind i billedet? Det står i bogen!Med munter ærlighed giver en erfaren underviser gode råd til kolleger på alle niveauer - lige fra folkeskolens ældste klasser til universitetsniveau.

 • - - og andre fortællinger fra Amerika
  af Tom Buk-Swienty
  129,95 kr.

  ”Alle 50 stater. Det er mit kontor. Hele Amerika”, sagde Tom Buk-Swienty og pegede ud mod horisonten – og så var den grænsebetjent i Texas sat på plads!Men sådan var det de 10 år, Tom var korrespondent derovre. Med New York var basen, men han var på flittige reportageture rundt i det store land.Det kom til udtryk i bogen ”Amerika Maxima”, et roadtrip gennem Clintons USA fra øst til vest og tilbage igen, og her er så efterfølgeren, hvor man kan sætte sig i lænestolen og bliver både informeret og underholdt, mens Tom Buk-Swienty viser rundt i den nation, han holder så meget af.

 • - Fra klassiske nyheder til fortælling
  af John Chr. Jørgensen
  129,95 kr.

  ”Hensigten har været at beskrive de væsentligste generelle stilmønstre. Dem, der kæmper om retten til at kalde sig det journalistiske sprog eller den journalistiske stil”, skriver forfatteren i sit forord. Den opgave har John Chr. Jørgensen løftet med den styrke, der ligger i både at være forsker og underviser ved Københavns Universitet og samtidig ansat på Politiken og senest i en årrække Ekstra Bladet. Teoretisk velfunderet og praktisk velorienteret.

 • - Etik, værdier og kvalitet i journalistik
  af Lars Bjerg
  207,95 kr.

  Om forgængeren "Vær god" skrev Lasse Jensen rent ud: "Fremragende bog...Jeg prøver også at være god. Og det ER svært!". Magasinet Prent karakteriserede den som "velskrevet, vidende og polemisk, men samtidig enkel og klar".Der er ikke nogen facitliste for, hvordan den gode journalist er, men der er pejlemærker, og dem udpeger bogen. Værdier, der i virkeligheden står ret fast, støder jævnligt mod hinanden i praksis, og så har man kun sin dømmekraft og fagets normer for, hvad det vil sige at være god.

 • - Om Christiansborg, journalisterne og politikerne
  af Niels Krause-Kjær
  129,95 kr.

  Niels Krause-Kjær, journalist, forfatter til bl.a. "Kongekabalen". Samfundsdebattør. Tidligere pressechef for Det konservative Folkeparti.Bogen er ikke resultatet af videnskabelig forskning, selvom også den inddrages. I stedet er "Den politiske landsby" et personligt tværsnit gennem flere års politisk journalistik, som skribenten kender fra flere sider.

 • - Den journalistiske fødekæde i Danmark før og nu
  af Anker Brink Lund, Nanna Mik-Meyer, Ida Willig, mfl.
  250,95 kr.

  Der er kontrollerede tal for læsere, seere og lyttere, der er årsregnskaber. Men en dækkende opgørelse over indholdet i medierne er ikke lavet siden 1999. Også dengang var det under anførsel af Anker Brink Lund. Internet og gratisaviser har siden da skabt nye vilkår for den journalistiske fødekæde, så hvordan ser det ud i dag? Hvordan bliver nyheder til, og hvem låner fra hvem med og uden citat?

 • - - i folkets tjeneste?
  af Martin B. Carstensen, Flemming Svith, Per Mouritsen, mfl.
  250,95 kr.

  Folketinget har bevilget et stort beløb til forskning i public service i radio og tv for at få historien, begreber, den øjeblikkelige situation og fremtiden belyst. Denne bog er det første resultat af den forskning. Titlen for det fælles projekt mellem universitet og journalisthøjskole i Århus har titlen ”Dansk public service på journalistikkens betingelser: Udviklinger, dilemmaer, visioner”.

 • - Hvad enhver redaktør bør vide om design, journalistik og kunsten at fange læserne
  af Flemming Sørensen
  196,95 kr.

  Kunsten at lave blade er den første bog af sin art på dansk. Den henvender sig til alle, der professionelt, halvprofessionelt eller på hobbyplan beskæftiger sig med at lave blade. Det kan være personaleblade, beboerblade, foreningsblade eller mere kommercielt orienterede magasiner.Bogen kommer rundt om hele processen fra at lave et koncept for bladet over indholdet til selve designet. Henvender sig til alle, der laver blade: Personaleblade, beboerblade,fagforeningsblade, klubblade, organisationsblade...

 • - Om at spørge godt, lytte rigtigt og finde sit eget sprog
  af Nils Thorsen
  207,95 kr.

  "Klangen af et menneske" handler om at stille spørgsmål, der giver gode svar. At lytte med hele sit væsen. Og at finde sine egne ord for det, man har set, hørt og fornemmet.”Et menneske er en gåde, når man begynder på et portrætinterview. Det er det også, når man er færdig. Gåden løser man ikke. Man tager bare livtag med den. Og taber. Men derfor kan resultatet godt blive både lærerigt og smukt.”"Nærgående og livsoplysende i ordets bedste forstand", skrev Johannes Møllehave.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.