Tidligere bogreolen.dk  |  Markedets laveste priser
Dag-til-dag levering

Bøger udgivet af Forlaget Anis

Filter
Filter
Genre
 • (1)
 • (32)
 • (2)
 • (6)
 • (3)
 • (33)
 • (155)
 • (5)
Bogtype
 • (126)
 • (51)
Format
 • (112)
 • (47)
 • (14)
 • (4)
Sprog
 • (166)
 • (1)
Pris
DKK
Serie
 • (5)
 • (2)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
Tag
 • (9)
 • (6)
 • (6)
 • (6)
 • (5)
 • (5)
 • (5)
 • (5)
 • (4)
Vis flere
Sorter efterSorter Populære
 • af Helle Christiansen, Marianne Christiansen, Henrik Christiansen & mfl.
  165,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Denne 3. udgave af Højmessen i Den Danske Folkekirke er revideret og i hårdt bind. Bogen udkom samtidig med året og dagen - Liturgisk håndbog II, der rummer en gennemgang af kirkeårets søn- og helligdage. Det har givet mulighed for en række henvisninger de to bøger imellem. De to bøger er på denne måde knyttet til hinanden og vil med udbytte kunne læses i sammenhæng eller parallelt. Begge bøgerne er i et brugervenligt bredformat.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - supervision i gestalt-terapeutisk sjælesorg
  af Bent Falk
  101,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  En eksempelsamling til belysning af den fænomenologisk-eksistentialistiske (gestaltterapeutiske) arbejdsmåde. Bogen indeholder seks supervisionsforløb med en gruppe terapeuter under videregående uddannelse samt Bent Falks overvejelser over forløbene. En illustration af den fænomenologisk-eksistentielle arbejdsmåde, men også et partsindlæg i debatten om forholdet mellem sjælesorg og psykoterapi. Bent Falk argumenterer ud fra teori og praksis for berettigelsen af at anvende begrebet "terapeutisk sjælesorg". Bogen henvender sig især til præster, psykologer og andre, som i deres arbejde har samtaler med mennesker, der har det svært med livet, meningen og sig selv. "Bogen har fremragende muligheder for at tilføje de præster og andre, der på et kristent grundlag arbejder med terapi/sjælesorg, den gestaltterapeutiske og også mere grundlæggende psykologiske teori og metode. De arbejder professionelt med mennesker under alle omstændigheder, og teologerne har jo en meget længere tradition end psykologerne for at gøre det." Birgit Erichsen, Psykolog Nyt

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Ole Jensen
  104,95 kr.

  Introduktion til den danske teolog og filosof K.E. Løgstrups (1905-1981) liv og forfatterskab. Om temaerne etik, metafysik, religionsfilosofi og kristendomsforståelse.

 • af Claus Bjørn
  58,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Når man sammenligner med andre sider af udforskningen af Grundtvig og hans virkningshistorie har det politiske virke været forsømt. Dette bliver med al ønskelig tydelighed klart, når man ser på de modstridende forestillinger, der findes om Grundtvigs politiske forestillingsverden. Nogle ser ham som en snæversynet nationalist, andre som forkæmper for en truet national identitet. Nogle mener, at Grundtvig var ubekymret om sociale udfordringer, andre ser ham tværtimod som fortaler for en sammenknytning af frihedstanker og et solidarisk socialt fællesskab. Med denne bog får man et autentisk indblik i Grundtvigs politiske virke i de afgørende år 1848-49, hvor Junigrundloven af 1849 blev til, og hvor det nationale modsætningsforhold til Tyskland blev stadig mere anspændt. Da Claus Bjørn pludseligt døde i foråret 2005, var manuskriptet allerede udarbejdet så langt, at det ville have været utilstedeligt at lade det ligge, mens det på den anden side langtfra var klar til udgivelse. I den herved opståede situation påtog Thorkild C. Lyby sig hvervet at bearbejde Claus Bjørns manuskript med respekt for det arbejde, der allerede var udført. Resultatet foreligger nu med nærværende bog.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - prædikenvejledninger til hele kirkeåret
  af Eberhard Harbsmeier, Finn Rosenberg & Birgitte Thyssen
  423,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  At prædike for børn-serien er et arbejdsredskab og en inspiration til at arbejde med gudstjenesten. Hovedvægten ligger på prædiken og tekstovervejelser, men bøgerne indeholder også ideer og forslag til liturgi og bønner. Med konkrete tekster til alle kirkeårets tekster (1. tekstrække i bind 1; 2. tekstrække i bind 2 samt udvalgte gammeltestamentlige tekster i bind 3) er bøgerne en uvurderlig hjælp for enhver, der holder gudstjeneste for børn – men så sandelig også for voksne.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Robert B. Hansen m.fl.
  120,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Efraim Syrerens Liv er den første oversættelse af den på syrisk skrevne levnedsbeskrivelse om den store, kristne digter Efraim (Afrem), der levede fra 306-73 i det østlige Romerrige. Trods levnedsbeskrivelsens undertiden legendariske karakter er den vigtig for at forstå kirkens og de kristnes syn på Efraim Syreren, idet den videreformidler beretninger, der op til vor tid har præget opfattelsen af Efraim som den meget fromme og af Gud kaldede forsvarer af kristendommen. Efraim levede i et spændingsfelt mellem mesopotamisk tradition, jødedom, græsk kultur og kristne strømninger præget af f.eks. Bardajsan, Mani og Arius, der alle gendrives i hans forfatterskab. Udover en oversættelse af levnedsberetningen indeholder bogen en kort beskrivelse af de historiske og religiøse rammer omkring Efraim samt en introduktion til hans tænkning og teologi. Oversættelse og indledning v/ Mette Behrndtz, Maria Munkholt, Robert B. Hansen, Sigrid K. Kjær og Dan E. Sørensen.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Ole Morsing, David Bugge & Søren R. Fauth
  101,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Syv forskellige litterater, filosoffer og teologer behandler forbindelseslinjer til teologi og filosofi i Franz Kafkas forfatteskab. De syv er Uffe Hansen, Moritz Schramm, Søren R. Fauth, Isak Winkel Holm, Peter Widmann, Philipp Schwab og Kasper Støvring. Pressen skriver: ★★★★★★ - The Good Discussion

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - en folkebog om Judasevangeliet, tidlig kristendom og gnosis
  af Jesper Hyldahl, Anders Klostergaard Petersen & Einar Thomassen
  260,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Serie: Antikken og kristendommen Hvor hører det nyopdagede Judasevangelium hjemme? Er Judas virkelig en helt i dette skrift? Hvad har Da Vinci Mysteriet med tidlig kristendom at gøre? Det er spørgsmål som disse, der behandles indgående i denne bogs forskellige bidrag – Endvidere bringes Judasevangeliet i nyoversættelse ved René Falkenberg. »Bortset fra det med, at det folkelige i mine øjne ikke er helt gennemført: er bogen fremragende. Kapitlerne er skrevet af en række kompetente folk, der i et frugtbart tværfagligt samarbejde mellem religionsvidenskab og teologi indkredser de temaer, der er relevante for at forstå Judasevangeliet og den sammenhæng, det bliver til i.« Mikkel Wold, Information I serien Antikken & Kristendommen er tidligere udkommet: René Falkenberg m.fl. (red.): Perspektiver på Origenes’ Contra Celsum; Aage Pilgaard (red.): Apologetik i Det Nye Testamente; Jakob Engberg m.fl. (red.): Til forsvar for kristendommen – Tidlige kristne apologeter; Anders Klostergaard Petersen m.fl. (red.): Perspektiver på jødisk apologetik samt Gregor af Nyssa oversat af Jørgen Ledet Christiansen.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Festskrift til Geert Hallbäck
  af Søren Holst & Christina Petterson
  58,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  »For at sige det lige ud, så er Den store fortælling et direkte ufestligt skrift: Det er en hilsen til en af vores væsentligste lærere og kolleger i anledning af, at han desværre holder op med at være kollega, i hvert fald i det daglige, og det bliver – undskyld os de store armbevægelser – et smerteligt tab … ingen andre har betydet så meget for den måde, Bibelen bliver læst på i Danmark.«Søren Holst (fra bogen)

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - I syv sind
  af Ole Morsing & David Bugge
  179,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  I de senere år har der været en stigende interesse for det frugtbare grænseland mellem litteratur, filosofi og teologi. Det gælder i forskningen, og det gælder i kulturlivet generelt. Men emnet er mangelfuldt repræsenteret på det hjemlige bogmarked, og mange har efterspurgt flere bøger herom. Derfor lanceres nu Syv-Sind-Serien: en antologi-række, hvor et bestemt skønlitterært forfatterskab med forbindelseslinjer til filosofien eller teologien belyses af syv forskellige litterater, filosoffer og teologer. Serien henvender sig såvel til "den dannede lægmand"’ som til undervisningssektoren, hvor den vil kunne anvendes på f.eks. universiteter, højskoler og seminarier eller i studie- og læsekredse. Syv-Sind-Serien indledes med bogen Milan Kundera – i syv sind. Pressen skriver: ★★★★★★ - The Good Discussion

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - En introduktion
  af Jørgen Kjærgaard & Peter Weincke
  109,95 kr.

  Introduktion til dansk salme- og koralbogshistorie fra reformationen og til i dag

 • - Da Johannes Sløk tog ordet i selvrealiseringens tidsalder
  af Christian Hjortkjær
  91,95 - 101,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Med Johannes Sløk som prisme er "Selvrealiseret frelse" fortællingen om ethvert menneskes forsøg på at realisere sig selv. Er det muligt at realisere sig selv for sig selv? Og hvad er det overhovedet vi realiserer, når vi siger, at vi realiserer os selv? Er det vores individuelle, autentiske kerne, er det samfundets krav om at være den gode forbruger, der kan ’vækste’ sig ud af enhver krise, eller er det i en eller anden forstand det guddommelige i det ubevidste?

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Opgør med forvreden kristendom
  af Johannes Værge
  107,95 - 190,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Er kristendommen en gave, som giver mennesker frit åndedrag, en tilværelse med fodfæste og højt til loftet? Eller lægger den kristne tro sig tværtimod på de troende som en byrde af skyld og trusler om fortabelse? Begge former for kristendom findes. Denne bog søger at udrede, hvordan det kan være gået til.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Om Gud og det onde
  af Jakob Wolf
  91,95 - 174,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Hvis Gud er almægtig og god – hvordan kan det onde så eksistere?

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Om behovet for et ændret natursyn
  af Ole Jensen
  92,95 kr.

  På kant med klodens klima er en lidenskabelig forsvarstale for en intakt biosfære. Forfatteren sætter fingeren på det brutale natursyn, som ligger under alt, hvad vi foretager os i økonomi, produktion og forbrug: At naturen er der for vores skyld alene, og at vi har lov at gøre med den, hvad vi kan komme af sted med. Uden et ændret natursyn er alle andre tiltag mod klimakrisen blot symptombehandling. Vi må genlære agtelsen for skaberværket og oplære os i selvbegrænsningens kunst.

 • - Humanist og luthersk reformator i Tyskland og Danmark
  af Martin Schwarz Lausten
  165,95 kr.

  Biografi over Melanchthon, forfatter til Confessio Augustana – Den Danske Folkekirkes vigtigste reformatoriske bekendelsesskrift.

 • af Svend Bjerg
  86,95 kr.

  I sine fortællinger gør Karen Blixen ofte brug af centrale bibelske fortællinger, der indføres kontrapunktisk til hendes egne fortællinger. Svend Bjerg viser, hvorledes fx ”Babettes Gæstebud” ironisk og humoristisk spiller på den bibelske sidste nadver. Via eksempellæsninger viderefører og eksemplificerer Svend Bjerg tesen om transfiguration.

 • - Retorisk homiletik
  af Jan Sievert Asmussen
  67,95 - 92,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Undervisningsbog til brug for faget homiletik, den kunst at prædike.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - En legende i dansk åndsliv
  af Hans Henningsen
  34,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  »Hans Henningsens kærlige bog om Knud Hansen gør frisk og glad og fri og munter. Der findes mange prædikener gemt i den som anslag og som pointer. Som kirkegænger bør man læse den. Og går man slet ikke i kirke, så udvides ens horisont på det livsaligste ved læsningen.« - Johannes Møllehave, Kristeligt Dagblad »Fængende biografi om dette fyrtårn i det forrige århundredes kulturliv. Hans Henningsens bog er et fornemt glimt af en tid, da det var mænd og kvinder af højskole og kultur, der satte dagsordenen.« - Erling Andersen, JydskeVestkysten

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - artikler tilegnet Jens Holger Schjørring
  af Carsten Bach-Nielsen
  49,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  En række af professor Jens Holger Schjørrings venner og kollegaer forsøger i denne bog på forskellig vis at indkredse spørgsmålet om, hvad magterne er, hvad de gør ved kirken, og hvordan kirken skal finde sin plads og handle i forhold til dem. Bogen udgives i anledning af professor Jens Holger Schjørrings 65-års dag. »Det er forkælelse at læse dette festskrift. Det er et teologisk styrtebad af mange forskellige indfald, og læseren bliver forkælet med mange menneskers tanker. Kirken mellem magterne er et festskrift tilegnet Jens Holger Schjørring fra Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet i anledning af hans 65-års dag. Det er et festskrift der handler om hvordan kirken i tidens løb har gebærdet sig mellem magterne i denne verden. Artiklerne i festskriftet er alsidige og dækker store dele af historien lige fra nytestamentligt stof til afrikastudier og tanker over hjemlige forhold. Man får lov til at læse om det man end ikke havde forestillet sig nogensinde at komme til at læse noget om, og dermed bliver ens egne grænser brudt ned.« Peter Skov-Jakobsen, Folkekirken i København

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - praktisk teologiske vekselvirkninger
  af Hans Raun Iversen
  101,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  De 26 artikler i denne bog fokuserer på det, som praktisk teologi handler om: kirkens praksis- og kommunikationsformer. Derfor benyttes den praktisk teologiske sammenkædning af empiriske, historiske og systematisk teologisk reflekterende elementer. Artiklerne spørger, hvad kirken har gang i: Holder den sig til det lutherske at drive på Kristus? Bidrager den til at gøre Kristus kendt og troet, så vidt det står til mennesker? Og/eller alt muligt andet?

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Wenche Marit Quist
  77,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  En bog om Kierkegaard og Heidegger – og den menneskelige væren. Med fokus på ligheder og modsætninger i de to forfatteres analyser af begrebet eksistens og via en tematiseret læsning af deres hovedværker udfoldes sam- og modspillet mellem Kierkegaards etisk-religiøse udlægning af ‘hiin enkelte’ og Heideggers værdineutrale og a-religiøse analyse af den menneskelige værensform. Pressen skriver: ★★★★ - The Good Discussion

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Eberhard Harbsmeier, Finn Dyrhagen, Susanne Fabritius de Tengnagel & mfl.
  423,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  At prædike for børn-serien er et arbejdsredskab og en inspiration til at arbejde med gudstjenesten. Hovedvægten ligger på prædiken og tekstovervejelser, men bøgerne indeholder også ideer og forslag til liturgi og bønner. Med konkrete tekster til alle kirkeårets tekster (1. tekstrække i bind 1; 2. tekstrække i bind 2 samt udvalgte gammeltestamentlige tekster i bind 3) er bøgerne en uvurderlig hjælp for enhver, der holder gudstjeneste for børn – men så sandelig også for voksne.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Gud ifølge evangeliet
  af Robert W. Jenson
  44,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Treenighedslæren bliver ofte opfattet som et uforståeligt og meningsløst paradoks, der udelukkende skaber forvirring i den kristne gudstro - i 2003 var der forslag fremme om helt at afskaffe dogmet om Treenigheden.I denne bog hævder den amerikanske teolog Robert W. Jenson imidlertid, at kristendommen slet ikke vil være kristendom uden treenighedsdogmet. Af central betydning for Jenson er opgøret med den klassiske forestilling om Guds uforanderlighed og tidsløshed. Den treenige Gud viser sig nemlig at være både tidslig og foranderlig.En af vor tids mest originale teologer bliver med denne bog for første gang tilgængelig på dansk. Karsten Farup Hansen og Lars Sandbeck har oversat og skrevet introduktion til Robert W. Jensons teologi.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - prædikenvejledninger til hele kirkeåret
   
  269,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  At prædike for børn-serien er et arbejdsredskab og en inspiration til at arbejde med gudstjenesten. Hovedvægten ligger på prædiken og tekstovervejelser, men bøgerne indeholder også ideer og forslag til liturgi og bønner. Med konkrete tekster til alle kirkeårets tekster (1. tekstrække i bind 1; 2. tekstrække i bind 2 samt udvalgte gammeltestamentlige tekster i bind 3) er bøgerne en uvurderlig hjælp for enhver, der holder gudstjeneste for børn – men så sandelig også for voksne.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Studier i kristendom, fortælling og erfaring
  af Søren Holst, Christine Tind Johannessen-Henry, Susanne Gregersen & mfl.
  58,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Om marxisme og teologi
  af Roland Boer
  58,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Kritik af himlen er en kommentar til den omfattende beskæftigelse med teologien og Bibelen, som kommer til udtryk hos tænkere som Ernst Bloch, Walter Benjamin, Slavoj Žizek og Theodor Adorno. Gennem en detaljeret læsning af udvalgte tekster viser Roland Boer, hvor fundamental teologien er for forståelse af ikke blot de politiske budskaber og den filosofiske tænkning hos Bloch, Benjamin, Žizek og Adorno, men også hvordan de er nået frem til disse politiske ståsteder og filosofiske standpunkter.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - litteratur og teologi
  af David Bugge
  58,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Geni og apostel viser, hvordan litteraturen og teologien på mangfoldige måder kan bringes i et frugtbart samspil. Bogen tager os både med rundt i teologiens forskellige discipliner og ind på det litteraturvidenskabelige felt. Også genremæssigt fører bogen os vidt omkring: fra Det Gamle Testamentes dramatiske skabelsesberetninger til Tunströms mangestemmige romaner, fra middelalderens religiøse sange til Bob Dylans kristne modernisme, fra kaffebordets intime livsfortælling til Kierkegaards sublime billeddannelse, fra barokkens sandstens-epitafi er til Jørgen Gustava Brandts nutidssalmer. Sidst men ikke mindst rummer Geni og apostel en dugfrisk fortælling af Tage Skou-Hansen, der måske mere end nogen anden dansk digter i nyere tid har påkaldt sig teologernes opmærksomhed.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - festskrift til Svend Andersen i anledning af 60 års fødselsdagen den 8. marts 2008
  af Kees van Kooten Niekerk m.fl.
  39,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Dette festskrift er tilegnet professor, dr. theol. Svend Andersen i anledning af hans 60 års fødselsdag den 8. marts 2008. Bogens 27 artikler er inddelt efter Svend Andersens vigtigste interesseområder: religionsfilosofi, etik samt religion og samfund. Nogle artikler er på dansk og andre på engelsk. For at give udenlandske læsere et indtryk af hele bogens indhold, har alle bidragydere tilføjet et engelsk abstract. Svend Andersens interesseområder er mange og forsøger man sig med en karaktestik af hans indsats, er der to begreber, der trænger sig på: lidenskab og stringens. Mens Svend Andersen i det hele taget er en passioneret etiker og religionsfilosof, træder lidenskaben mest direkte frem i hans offentlige engagement. samtidig bæres hans tænkning af en stor stringens, som giver sig udslag i klare og præcise formuleringer, mundtligt såvel som skriftligt. Lidenskab og stringens udgør, hvad Svend Andersens lærermester K. E. Løgstrup måske ville kalde en forenende modsætning. I en sådan indgår modsatrettede tendenser i et frugtbart samspil ved, at de holdes i skak af hinanden. Det gælder også lidenskab og stringens. Lidenskaben forhindrer strinensen i at forfalde til uinspireret skolelærdom, stringensen forhindrer lidenskaben i at forfalde til tanketomt sværmeri. Modsætningens frugtbarhed dokumenteres så rigeligt af Svend Andersens produktion.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Bibel og fortælling i teologi, litteratur og kirke
  af Kirsten M. Andersen & Sanne B. Thøisen
  58,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  En antologi, som giver eksempler på hvordan Bibel og fortælling på mangfoldig vis indgår i de teologiske discipliner i litteraturen, kunsten og kirken. Bogens spændvidde er kulturhistorisk, filosofisk og poetisk. De enkelte bidrag viser, hvordan Bibelen indgår i udlægning og forståelse af verden, og hvordan fortællinger og fortolkninger opretholder og reviderer vaner, forestillinger og normer.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.