Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger udgivet af Forlaget Højskolerne

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - 19. udgave
   
  265,95 kr.

  Dette er den 19. og nyeste udgave af Højskolesangbogen, der blev udgivet d. 12. november 2020.Højskolesangbogen er en af de bedst sælgende bøger i Danmark, og den 19. udgave er nu endelig landet. Højskolesangbogen er yderst populær og flot bog, som nu byder på 601 forskellige sange, som i dens bedste forstand har bevaret mange af de klassiske sange, men som også har fundet plads til helt nye sange og ældre sange til alles fornøjelse. Sangbogen er et kæmpe hit og bliver kun bedre og mere populær for hver udgave der dukker op, og du har nu igen muligheden for at finde alt guldet fra den danske sangskat samlet ét sted. Højskolesangbogen har lige siden 1894 haft en stor indflydelse på vores højskole- og sangkultur, og har været en uundværlig del hos hele landets skoler, højskoler, i forsamlingshuse og i hjemmene. Danskerne har i en længere årrække fået øjnene op for det fællesskab, som sange og salmer kan skabe, og fællessangen har ligeledes for alvor opblomstret hos arbejdspladser og festivaler - og senest i fjernsynet hver evig eneste morgen. Højskolesangbogen kommer vidt omkring fra dagligdagens små glæder til livets store eksistentielle spørgsmål, og flere “hverdagssange” er kommet med, som kan synges i øjenhøjde med en selv og sammen med fællesskabet.Højskolesangbogen udkom i den 19. udgave i 2020, som i traditionens tro indeholder de gamle klassikere samt fornyelse af flere moderne titler, hvilket gør sangbogen mere elsket end nogensinde før. Hvis du er spændt på, hvad der gemmer sig af sange i den populære sangbog, så har du nu mulighed for at få fingrene i den 19. og nyeste udgave af Højskolesangbogen 2020. Rigtig god fornøjelse med fællessangen. 

 • - Klaverarrangementer til sangene i Højskolesangbogens 19. udgave
   
  525,95 kr.

  Ny udgave fås på ISBN 9788787627375

 • - 19. udgave
   
  319,98 kr.

 • - Klaverarrangementer til sangene i Højskolesangbogens 19. udgave
   
  525,95 kr.

  Bemærk at bogens tekst og noder er ca. 80 % størrelse af Melodibogen i hardback.

 • - Om sangene i Højskolesangbogens 19. udgave
   
  268,95 kr.

 • - Sådan forbedrer du den offentlige samtale
  af Cathrine Gyldensted
  60,95 kr.

 • - En bog om sang som kollektiv handling
  af Henrik Marstal & Lea Wierød Borčak
  225,95 kr.

 • - arrangementer af sange fra Højskolesangbogen
   
  328,95 kr.

 • af Hanne Kirk, Kristian Kirk, Mads Brendes & mfl.
  34,95 kr.

  Vi forstår os selv og hinanden gennem de små fortællinger. Og vi får en forståelsesramme for vores tilværelse gennem de store. Derfor har den mundtlige fortælling altid været en uomgængelig del af højskolen – og er det stadig. Hanne Kirk udfolder fortællingens væsen og muligheder, og fire fortællinger viser forskellige måder, hvorpå den kan bringes i spil i en pædagogisk sammenhæng.

 • af Iben Benedikte Valentin Jensen, Simon Lægsgaard, Ewa Smuk Stratenwerth, mfl.
  34,95 kr.

  Højskolerne forbandt det praktiske og det intellektuelle og forandrede således Danmark fra et klassesamfund til et demokratisk-humanistisk samfund til ét folk. Iben Benedikte Valentin Jensen optegner højskolens historiske rolle og kritiserer den aktuelle akademisering af uddannelsesverdenen. Og fire fortællinger viser højskolens arbejde med folkelig oplysning i dag.Indhold:Bliv et folk - Af Iben Benedikte Valentin JesenMangfoldighed af nød - Af Simon LægsgaardLad os plante roser - Af Ewa Smuk StratenwerthFolkets skole - for og med hinanden - Af Monika Andersson Højskolens rødder - Af Thue KjærhusBesøg højskolernes webshop: https://webshop.hojskolerne.dk/shop/bliv-et-folk-324p.html

 • af Ove Korsgaard
  45,95 kr.

  Det er egentligt ret utroligt, at den danske højskole kan fejre 175-års jubilæum. For der er en verden til forskel mellem 1844 og 2019. I Strejftog i højskolernes idéhistorie følger Ove Korsgaard Grundtvigs oprindelige højskoletanker fra 1844 frem til i dag. Ove Korsgaard bruger 1864, 1940 og 1968 som årstal, der hver især indvarslede en ny form for vækkelse, som højskolerne både er blevet påvirket af og har bidraget til. Og han spørger, om der i dag er en ny vækkelse på vej.Ove Korsgaard Født 1942. Ph.d. og dr. pæd. Uddannet lærer. Tidligere forstander på Gerlev Idrætshøjskole og senere professor på DPU, Aarhus Universitet. Forfatter til blandt andet Kampen om lyset: Dansk voksenoplysning gennem 500 år, Grundtvig rundt og Solskin for det sorte muld.

 • af Lene Tanggaard, Kachi A. Ozumba, Christian Hjortkær, mfl.
  34,95 kr.

  Forbindelsen til livet og til livsoplysningen blev et særkende for højskolen, der således kom til at stå i modsætning til den eksamenstunge latinskole. Læringen skal drives af lyst, ikke af pensum, karak¬terer og eksamen. Lene Tanggaard sætter den eksa¬mensfrie skole under lup, og fire fortællinger viser, hvordan buddet realiseres i højskolens praksis. De er skrevet af Christian Hjortkjær, Thomas Vigild, Kachi A. Ozumba og Lars Hazelton.

 • af Jesper Trier Gissel, Johan Lövgren, Felicity Markdal, mfl.
  34,95 kr.

  What is the best way to learn together? The close community of a folk high school is always singled out as something unique – not only for the student’s social life but also for their ability to learn. The folk high school’s learning space generates a sense of security and creates a special potential for social learning and identity development. So writes Johan Lövgren in his reinterpretation of folk high school pedagogical practice, while four narratives provide examples from life at a folk high school.

 • af Rasmus Kolby Rahbek, Dagmar Winther, Anja Rykind-Eriksen, mfl.
  34,95 kr.

  Besides being a school, the folk high school is also a home with a shared life. The boarding school as a pedagogical framework gives the folk high school its very particular atmosphere where boundaries between teaching and shared life are erased. Rasmus Kolby Rahbek explores perceptions of the folk high school as a place, and four narratives demonstrate the impact of this place both on students’ experiences and on the school’s teaching practice.

 • af Iben Benedikte Valentin Jensen, Simon Lægsgaard, Ewa Smuk Stratenwerth, mfl.
  34,95 kr.

  Folk high schools wove together the life of practice with that of the intellect and in so doing changed Denmark from a class-based society into one founded on democratic humanism – into one people. Iben Benedikte Valentin Jensen sketches out the historic role of the folk high school and provides a critique of the current academisation of the educational world. Four narratives show how folk high schools provide enlightenment for the people nowadays.

 • af Dy Plambeck, Rasmus Skov Borring, Mette Sanggaard Schultz, mfl.
  34,95 kr.

  I flere århundreder har vi sunget sammen i Dan¬mark, og vi gør det stadig i stor stil. Sangen er et sprog for stemninger og følelser, og den skaber en samhørighed, der rækker ud over tid og sted. Dy Plambeck udfolder fællessangens egenskaber, og fire fortællinger viser, hvordan fællessangen kan være kilde til både personlig indsigt og dan¬nelse, nuancere og perspektivere menneskelivet, samt udvikle fælles kultur og sammenhold om-kring en sag.

 • af Helle Winther, Trine Sønderholm Larsen, Axel Lund Olsen, mfl.
  34,95 kr.

  Mennesket har en utrættelig lyst til at gribe ud og skabe forbindelse til verden – gennem sansningen, gennem kroppen. Og netop samspillet mellem hånd og ånd har altid været en del af højskolens unikke idégrundlag. I dette bind udfolder Helle Winther en kroppens pædagogik, og tre fortællinger viser, hvordan højskolen i dag arbejder med kropslig læring.

 • af Dy Plambeck, Rasmus Skov Borring, Mette Sanggaard Schultz, mfl.
  34,95 kr.

  For centuries Danes have sung together, and song is still as strong as ever. Song provides a voice for moods and feelings, and it creates a sense of belonging that transcends time and place. Dy Plambeck explores the qualities of communal singing, and four narratives show how singing together can bring personal insight and development, can show human life from different angles and perspectives, and can develop a common culture and solidarity around a cause.

 • af Leo Komischke-Konnerup, Lisbeth Trinskjær, Lars Andreassen, mfl.
  34,95 kr.

  Folkehøjskolens pædagogik er først og sidst en menneskepædagogik, der har menneskets og menneskelighedens tilblivelse og opretholdelse som sit formål. Folkehøjskolens pædagogik dre¬jer sig derfor om at opfordre den enkelte til at blive til sig selv som et selvbestemmende og ansvarligt menneske. Sådan skriver Leo Komischke-Konne¬rup i dette første af Højskolens 10 bud, og fire for¬tællinger viser, hvordan buddet realiseres i høj¬skolens praksis. De er skrevet af Reghu Rama Das, Bente Kloppenborg, Malthe Ibsen Sørensen & Lisbeth Trinskjær og Lars Andreassen & Kristian Kornerup Bang & Stig Gamborg Hansen.

 • af Bjørn Hansen, Nana Gerstrøm Alsted, Sigrid Lauenborg Dahl, mfl.
  34,95 kr.

  In a time when democracy is constantly being challenged, the need for (young) people to acquire an understanding of democratic values and processes is more pressing than ever. In arguing in favour of Bildung, or edification, that demands that individuals take their share of responsibility for the common good, Bjørn Hansen throws down a challenge to the folk high school, and the four narratives present democratic edification and its dilemmas as they are found in folk high school practice today.

 • af Lene Tanggaard, Kachi A. Ozumba, Christian Hjortkær, mfl.
  34,95 kr.

  Links to life and to enlightenment for living became a characteristic of the folk high school and placed it in direct opposition to the traditional so-called ‘Latin’ school, with its heavy emphasis on exams. Learning should be driven by the desire to learn, not by a syllabus, by grades or exams. Lene Tanggaard submits the exam-free school to careful analysis, while four accounts from a range of viewpoints reveal how this lesson is realised in folk high school practice.

 • af Helle Winther, Trine Sønderholm Larsen, Axel Lund Olsen, mfl.
  34,95 kr.

  Human beings have an insatiable desire to reach out and create links with the world – through sensing, through the body. And the interplay between hand and spirit has always been a central part of the unique ideology of the folk high school. In this volume of Helle Winther explores the pedagogy of the body, and three narratives show how today’s folk high schools work with bodily learning.

 • af Regner Birkelund, Jonas Møller, Hannah Lee, mfl.
  34,95 kr.

  Grundtvig’s ideas about enlightenment for life continue to be relevant as a critical counterweight to a way of thinking about school and education centred around so called ‘purposeful’ competences and the needs of business. Regner Birkelund focuses on the concept of enlightenment for life as expressed particularly in Grundtvig, Plato and K.E. Løgstrup, and four narratives reflect aspects of enlightenment in folk high school practice today.

 • af Bjørn Hansen, Nana Gerstrøm Alsted, Sigrid Lauenborg Dahl, mfl.
  34,95 kr.

  I en tid, hvor demokratiet til stadighed bliver udfordret, er behovet for, at unge mennesker får forståelse for demokratiske værdier og processer blevet tydeligt. Bjørn Hansen udfordringer højskolen og argumenterer til fordel for en dannelse, der kræver at den enkelte tager sin del af ansvaret for det fælles bedste, og fire fortællinger viser den demokratisk dannelse og dens dilemmaer i højskolens praksis.

 • af Regner Birkelund, Jonas Møller, Hannah Lee, mfl.
  34,95 kr.

  Grundtvigs idéer om livsoplysning er stadig aktuelle som en kritisk modsigelse af en skole- og uddannelsestænkning, der har de såkaldt nyttige kundskaber og erhvervslivets behov som sit omdrejningspunkt. Regner Birkelund indkredser livsoplysningsbegrebets idégrundlag, som det kommer til udtryk hos særligt Grundtvig, Platon og K.E. Løgstrup, og fire fortællinger viser aspekter af livsoplysning i højskolens praksis.

 • af Ove Korsgaard
  45,95 kr.

  It is rather extraordinary that the Danish folk high school can celebrate its 175th anniversary, for there is such a world of difference between 1844 and 2019. In A Foray into Folk High School Ideology, Ove Korsgaard traces Grundtvig’s original thinking from 1844 until the present day. Ove Korsgaard takes three dates – 1864, 1940 and 1968 – each of which heralded a now form of revival, which folk high schools have both been affected by and contributed to. And he asks whether today there is a new revival underway.

 • af Rasmus Kolby Rahbek, Dagmar Winther, Anja Rykind-Eriksen, mfl.
  34,95 kr.

  Højskolen er, ud over at være en skole, også et hjem, hvor et fælles liv leves. Kostskolen som pæ¬dagogisk ramme giver højskolen en særlig atmo¬sfære, hvor grænserne mellem undervisning og samvær udviskes. Rasmus Kolby Rahbek udfolder forestillingen om højskolen som sted, og fire for¬tællinger viser, hvordan kostskolen præger både elevernes oplevelser og skolens pædagogik.

 • af Jesper Trier Gissel, Johan Lövgren, Felicity Markdal, mfl.
  34,95 kr.

  Hvordan lærer man bedst sammen? Fællesskabet på en højskole fremhæves altid som noget unikt. Ikke kun for elevernes sociale liv, men også for deres læring. Højskolens trygge læringsrum skaber et særligt potentiale for social læring og identitetsuddannelse, skriver Johan Lövgren i sin gentolkning af højskolens pædagogiske praksis, mens fire fortællinger viser eksempler fra højskolen.

 • af Leo Komischke-Konnerup, Lisbeth Trinskjær, Lars Andreassen, mfl.
  34,95 kr.

  The pedagogy of the folk high school is nothing if not a human pedagogy, whose aim is the genesis and maintenance of humankind. Folk high school pedagogy is all about challenging individuals to become themselves as self-determining and responsible beings. So writes Leo Komischke-Konnerup in this, the first volume of 10 Lessons from the Folk High School, and four stories from the everyday life of folk high schools reveal how this lesson is realised in folk high school practice.

 • af Hanne Kirk, Kristian Kirk, Mads Brendes & mfl.
  34,95 kr.

  We understand ourselves and each other through small-scale stories. And through our grander ones, we are given a framework for understanding our existence. This means that story-telling has always been an indispensable element of the folk high schools – as it still is. Hanne Kirk explores the nature of narrative and the possibilities it offers, and four stories show various ways in which it can be brought into play in a pedagogical context.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.