Markedets billigste bøger
Dag-til-dag levering

Bøger udgivet af Køge Museum

Filter
Filter
Genre
 • (1)
 • (2)
 • (1)
 • (4)
Type
 • (5)
Format
 • (3)
 • (1)
 • (1)
Sprog
 • (5)
Pris
DKK
Tag
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
Vis mere
Sorter efterSorter Populære
 • - Ny historie om gammelt hus - Køge Sct. Nicolai
  af Karsten Vibild
  64,95 kr.

  Kirke i købstad - Ny historie om gammelt hus - Køge Sct. Nocolai.Karsten Vibild har ønsket, at udgive sin bog om Køge Sct. Nicolai Kirke på Køge Museums Forlag. Vi har på museet været glade for, at få lejlighed til, at medvirke til bogens udgivelse, idet denne rummer en¨meget væsentlig dokumentation af årtiders nænsom renovering af det fornemme hus, som kirken udgør. Bogen rummer en lang række personlige betragtninger - nogle kritiske, andre rosende - som dokumenterer det store engagement, som arkitekten Karsten Vibild har udvist, mens han og hans tegnestue var beskæftiget med de mange forskelligartede restaureringsopgaver. Bogen er Karstens værk, den rummer et væld af oplysninger og detaljer, den er gennemillustreret og velskrevet, og den redegør på fornem vis for et langt forløb i kirkens bevaringshistorie. Fra Køge Museum vil vi gerne ønske Køge tillykke med bogen, og læserne god rejse igennem Kirkens mange kroge og hvælve.

 • - Hans Olsens optegnelser og livsforløb i Hyllestettehuset Enderslev Sogn 1849-1890
  af Gunnar Solvang
  171,95 kr.

  En østsjællandsk husmand i en brydningstid - Hans Olsens optegnelser og livsforløb i Hylleslettehuset, Enderslev Sogn 1849-1890.Bogen tager afsæt i husmand og sognefoged Hans Olsens efterladte optegnelser over sit livsforløb i årene 1849-1890 i Enderslev Sogn syd for Vallø, med et kort tilbageblik på sine første 30 leveår. Herigennem tegnes et nuanceret tidsbillede af livet i lokalsamfundet, sognets administrations og datidens politiske forhold på landsplan, iagttaget og fortalt af en husmand i Engerslev.

 • - En kulturhistorisk skildring af en glemt landindustri
  af Gunnar Solvang
  231,95 kr.

  Dansk flinteindustri er en kulturhistorisk undersøgelse om en af Danmarks specielle naturresurser - flint. Flinten findes især langs kysterne, hvor den i Nyere tid er blevet industrielt udnyttet flere steder. Bogen sætter dermed fokus på industri og råstof i nogle af landets kystvendte og udpræget landrugsområder.

 • - En kulturhistorisk skildring af egnens kalkværksindustri og dens kalkværksarbejdere
  af Gunnar Solvang
  171,95 kr.

  Kalkudvinding på Køgeegnen - er en kulturhistorisk undersøgelse om en af egnens største landindustrier, som var virksom fra midten af 1850´erne til 1975. Et eksempel på industriel udnyttelse af de lokale råstoffer på den ellers landbrugsdominerede Hedeboslette, fra tiden under den førindustrielle landbokultur til det moderne industrisamfund.

 • af Inge Christiansen
  98,95 kr.

  Dåbstøj og dåbstraditioner på Køgeegnen er historien om dåbstraditioner, som de har udspillet sig fra de tidligste kristne og frem til i dag. Hovedvægten er lagt på det gamle danske bondesamfund, hvor dåbstraditionerne var et vigtigt bindeled. Meget er forsvundet, men dåbstøjet findes endnu rundt om på museerne og vidner med deres ofte meget fremmedartede udseende om, at samfundet med dets traditioner hele tiden ændres.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.