Tidligere bogreolen.dk  |  Markedets laveste priser
Dag-til-dag levering

Bøger udgivet af Roskilde Universitetsforlag

Filter
Filter
Genre
 • (12)
 • (10)
 • (1)
 • (62)
 • (28)
Bogtype
 • (86)
 • (27)
Format
 • (67)
 • (23)
 • (13)
 • (4)
 • (1)
Sprog
 • (111)
 • (1)
Pris
DKK
Tag
 • (3)
 • (3)
 • (3)
 • (3)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (1)
Vis mere
Sorter efterSorter Populære
 • af Leif Becker Jensen
  182,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Leif Becker Jensens klassiker Indføring i tekstanalyse giver en grundlæggende introduktion til, hvordan man analyserer tekster. En central pointe i bogen er, at der ikke findes én grydeklar metode til tekstanalyse, men at måden, man analyserer tekster på, til syvende og sidst er bestemt af de spørgsmål man stiller til teksten. Bogen gennemgår en lang række begreber, der kan bruges som værktøjer både i tekstanalysen og i fremlæggelsen af den. Denne udgivelse er en udvidet og revideret version af den første og populære udgave fra 1997.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - en grundbog til de pædagogiske fag
  af Kirsten Hyldgaard
  268,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Knud Illeris & samarbejdspartnere
  286,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - læring og overskridelse af marginalisering
  af Line Lerche Mørck
  268,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Videnskabsretorik for begyndere
  af Leif Becker Jensen
  171,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Fra patos til logos er en indføring i videnskabelig retorik, dvs. normerne for at skrive videnskabeligt. Bogen giver bl.a. svar på disse spørgsmål:Hvorfor skal der være en problemformulering først, og hvad skal man bruge teorier og metoder til?Hvad er god videnskabelig argumentation?Og hvor personligt må sproget være?Bogen er ikke primært en opskrift på, hvordan man skriver, men prøver at gå bag om sproget og forklare hvorfor, dvs. begrunde de ofte indforståede normer for den videnskabelige genre. Leif Becker Jensens centrale pointe er, at hele den videnskabelige arbejdsproces er retorisk bestemt, dvs. at det til syvende og sidst drejer sig om at overbevise en videnskabelig offentlighed, f.eks. lærer og censor eller et forskerfællesskab, om at man har ret i sine påstande ved at følge bestemte normer for argumentation.Videnskab og videnskabelig retorik er med andre ord to sider af samme sag, og derfor gives først et bud på hvad videnskab er, og hvilke problemer retorikken skal løse.Herefter gennemgås først de elementer, der indgår i den videnskabelige undersøgelse, og derefter - med udgangspunkt i Toulmins argumentationsmodel - de faste normer der skal opfyldes for at en argumentation er videnskabelig.Til sidst diskuteres de frie normer, dvs. de normer der ikke har noget med videnskabelighed at gøre, men som først og fremmest er et spørgsmål om akademisk sprogkultur.Bogen henvender sig primært til studerende på universiteter og andre højere læreanstalter, men kan også læses af andre, der godt vil have sat ord på den ofte tavse viden, som bestemmer kravene til den videnskabelige genre.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Ulf Teleman
  156,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Svenska för danskar henvender sig til danskere som gerne vil blive bedre til svensk - og til at blive forstået af svenskere. Bogen er en pædagogisk formidlet og overskuelig introduktion til det svenske sprog.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - En antologi baseret på erfaringer og indblik fra forskning, udviklingsarbejde og undervisning
  af Kim Rasmussen
  285,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Antologien retter sit fokus mod det metodiske felt: “Visuelle tilgange og metoder”. Feltet har været i fremmarch igennem en del år både internationalt og herhjemme. Det er et omfattende og komplekst felt. Antologien foregiver ikke at give overblik over alle de måder, hvorpå man i dag kan arbejde med visuelle metoder. De enkelte kapitler tager derimod afsæt i afsluttede forsknings- og udviklingsprojekter, hvor der har været arbejdet med tegning og at tegne, maleri og at male, fotografi og at fotografere, videofilm og at filme. På den måde berettes der kritisk, konkret og kontekstnært om de erfaringer og refleksioner, der er gjort i projekterne. Vi hører både om nogle af de vanskeligheder og om de produktive indsigter, som arbejdet med visuelle tilgange og metoder har bidraget til. Det visuelle metodiske felt indskriver sig i de kvalitative metoders “familie” − og har samtidig aktualitet i praktisk pædagogisk arbejde. Antologien henvender sig således både til studerende og forskere indenfor social- og humanvidenskab (især pædagogiske, antropologiske og uddannelsessociologiske forskere). Men bogen har også en sekundær målgruppe: Pædagoger, socialarbejdere, lærere, psykologer og beslægtede professioner, der arbejder med at hjælpe og støtte andre mennesker i at kommunikere, ytre og udtrykke sig om eget liv. Altså professionelle, der kan se udviklingsmuligheder og dynamiske potentialer i at bruge visuelle metoder i praksis, og som kan lade sig inspirere af de tilgange og metoder, der beskrives og diskuteres.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - om at formidle faglig viden forståeligt
  af Leif Becker Jensen
  204,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  I bogens første halvdel beskrives den faglige formidlers problemer blandt andet ud fra en model af læserens vidensunivers: Hvad er viden, hvilke kvaliteter har viden for modtageren, hvordan tilegner vi os viden, og hvad er relationerne mellem sprog, viden og erkendelser?I bogens anden halvdel beskrives problemerne ud fra formidlerens perspektiv, og endelig diskuteres i bogens sidste kapitel den faglige formidlers mange selvforståelser og samfundsbestemte roller.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Jesper Ryberg & Thomas Søbirk
  58,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Klimaforandringernes konsekvenser er i dag tydeligere end nogensinde før. Men hvordan bør vi handle i forhold til klimaforandringerne? Hvordan bør klimabyrden fordeles? Og hvem bærer ansvaret? Klima og etik belyser de etiske perspektiver af klimaforandringerne. Bogen har forord af Connie Hedegaard

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - seks aktuelle forståelser
  af Knud Illeris
  182,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Seks af verdens mest aktuelle læringsteoretikere har, med Knud Illeris i spidsen, sat hinanden stævne i en ny bog.Læring i både teori og praksis er for alvor kommet på den internationale dagsorden. I Læringsteorier - 6 aktuelle forståelser er det lykkedes at få seks af verdens toneangivende læringsteoretikere til at give hver deres meget forskellige bud på begrebet læring. Resultatet bliver et helhedsbillede af et forskningsfelt i rivende udvikling.Selv om forståelserne af læringsbegrebet er forskellige, har forfatterne dog en række fælles udgangspunkter. Herunder at læring altid finder sted i mødet mellem nye impulser og den eksisterende viden, kunnen eller forståelse, og at læring ikke kun er et individuelt anliggende, men også et socialt og samfundsmæssigt forhold.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - en indføring i historiefaget
  af Knut Kjeldstadli
  283,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Vores billede af fortiden er sjældent sammenfaldende med hvordan fortiden 'egentlig' var. Derfor må vi finde frem til hvordan vi bedst kan begribe den. Vi må vide hvordan vi skal forske. Denne bog er en moderne, let tilgængelig og bredt dækkende indføring i historiefaget. Den dækker forskningsmetode, faghistorie og didaktik. Bogen forklarer hvad historie er, hvordan faget er vokset frem, hvilke spørgsmål historikere beskæftiger sig med i dag, og hvad der kendetegner deres faglige tilgang. Bogen fortæller om hvordan historisk forskning foregår, hvad metode er, og hvilke teknikker der står til rådighed. Desuden belyses: hvorfor historie, hvordan bruges faget i samfundet?

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Bedre sammenhæng mellem forskning og praksis
  af Ulrik Gensby, Per Malmros, Hans Jørgen Limborg, mfl.
  269,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Denne bog introducerer vidensmobilisering som en strategi til at skabe bedre sammenhæng mellem arbejdsmiljøforskningen og dets anvendelsesmuligheder i praksis.Bogen præsenterer viden om overordnede perspektiver, konkrete aktiviteter og virksomme mekanismer, som har betydning for, når arbejdsmiljøforskningen skal virke i praksis.Sigtet med bogen er at skabe en fælles forståelse omkring etablering af problemfokus, formidlingsstrategier og rammer for samarbejdet mellem forskere og andre aktører, når arbejdsmiljøforskningen skal bringes i anvendelse på arbejdspladsen.Bogen bygger på en sammenfatning af international forskningslitteratur, som beskæftiger sig med problematikken omkring vidensmobilisering med relevans for arbejds­miljøfeltet. Sideløbende er gennemført en række seminarer, hvor centrale aktører i det danske arbejdsmiljøsystem har drøftet problemfokus, tendenser i litteraturen og udarbejdet anbefalinger til en ny fælles praksis.Bogen er henvendt til forskere, bevillingsgivende og tilsyns­førende myndigheder, forskningsformidlere (konsulenter og rådgivere), samt arbejdsmarkedets parter og arbejdsmiljø­professionelle på landets virksomheder.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Becoming Somebody in Kenya Teacher Education
  af Kari Kragh Blume Dahl
  59,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Teacher training institutions are not just places with buildings, classrooms, tutors, textbooks, lesson plans, and exams. They are also spaces for growing up to become somebody and someone - a space where future teachers are shaped in complex local moral worlds. In her book, Kari Dahl provides a unique and rare look into an unknown and often overlooked world as she takes us on a compelling journey inside the reality of teacher education and schooling in Kenya today. Relying on the author s extensive immersion into the world of teacher training institutions, readers will become familiar with the complex array of concerns that condition the spaces for teachers in training, and thus shape what professional identity means in a stratified and diverse culture. Drawing on a rich conceptual and theoretical vocabulary, we begin to understand how students in these teacher training colleges constantly negotiate and confront the complex constructions of ethnicity, gender, and class, as well as moral, religious, academic, and resource deprivation issues which they meet in the different institutional cultures. We hear the voices of five young men and women on their way through college. Their stories reveal personal hopes and ambitions in their processes of becoming teachers as they struggle through college. We get a glimpse inside the authoritarian and bureaucratic Lexington teacher training college, the poor but accountable Wummit teacher training college, and the run-down private teacher college called Global where students are kings and customers in poor surroundings. This story of the process of growing up and becoming an education professional in an African setting will appeal to readers interested in education, schooling, and international development. It will interest researchers, educational planners, teachers, and students in the fields of teacher education, professional studies and international educational studies within social psychology, social anthropology, ethnography, and microsociology. Richly illustrated with photos.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Fra kernefamilie og karriere til økokollektiv og læringsforskning
  af Knud Illeris
  64,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Knud Illeris er internationalt kendt for sin udforskning af, hvordan menneskelig læring fungerer, og hvad der er på spil, når tilsigtet læring ikke finder sted. Bag den videnskabelige karriere ligger et usædvanligt og spændende livsforløb, som både adskiller sig fra den typiske akademiske livsbane og samtidig har været med til at nære de forskningsmæssige interesser.Allerede i 14-15-årsalderen oplevede Illeris, at han spildte sin tid i skolen. Han ville ud i verden, kom i lære i et rejsebureau og fik en lynkarriere i rejsebranchen. Men som 27-årig ville han videre og meldte sig til et studenterkursus. Her oplevede han, at det hele handlede mere om indordning og sortering end om læring, og det blev afsættet for en livslang interesse for læring i både teori og praksis. Illeris blev psykolog, var med til at starte Det frie Gymnasium, blev senere ansat ved det nye Roskilde Universitetscenter og spillede her en central rolle i forbindelse med læring gennem projektarbejde. Sideløbende udviklede han gennem 30 år den læringsforståelse, som i den sidste del af hans karriere gjorde ham bredt kendt inden for den internationale læringsforskning.Men Illeris' liv har ikke kun handlet om læring og uddannelse. Bogen beretter også om hans interesse for fællesskaber og næsten 40 år som medlem af det økologiske storkollektiv på Svanholm, om hans omfattende rejseoplevelser og om hans baggrund i et miljø præget af grundtvigianske og freudianske strømninger med et tilskud fra en særpræget forståelse af både Marx og Jesus. Det er i denne specielle kombination, han mener at finde en del af forudsætningerne for udviklingen af den bredt dækkende læringsforståelse.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - praksis og konsekvenser
   
  62,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Faglig formidling handler om at gøre kompliceret viden tilgængelig for lægfolk. Og i et samfund med stadig større vidensproduktion som grundlag for beslutningsprocesser bliver faglig formidling en central disciplin. Men det er langt fra en entydig disciplin. I denne antologi giver en række undervisere i kommunikation deres forskelige bud på hvad faglig formidling er, hvad den faglige formidler må forholde sig til og hvilke konsekvenser formidlingen kan have. Første del af bogen giver redskaber og metoder til at planlægge og udføre faglig formidling i praksis. Eksempelvis beskriver én artikel hvordan metaforer kan gøre svært tilgængeligt stof forståeligt. En anden demonstrerer hvordan faglig formidling er afhængig af et samarbejde mellem forskellige faggrupper. Og endelig gennemgår en tredje artikel en model for hvordan man kan planlægge arbejdsprocessen i faglig formidling. I anden del af bogen går artiklerne tæt på faglig formidling som begreb og på konsekvenserne af den faglig formidling i praksis. Eksempelvis argumenterer én artikel for at faglig formidling er mere end viden og færdigheder; det er også værdier og holdninger. En anden diskuterer om faglig formidling er oplysning, overtalelse eller propaganda. Og en tredje illustrerer hvordan kulturelle forforståelser kan blænde formidleren så meget at kommunikationen bliver uforståelig for målgruppen. Antologien henvender sig især til nye kommunikationsstuderende, men vil have relevans for alle som teoretisk eller praktisk beskæftiger sig med formidling af viden.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Thomas Gitz-Johansen
  44,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Niels Brügger & Orla Vigsø
  34,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - 50 års livtag med historien. Essays 1965 - 2015
  af Claus Bryld
  56,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  I 20 essays skildrer Claus Bryld sit personlige forhold til besættelsestiden og retsopgøret og reflekterer over de mange konflikter om, hvordan denne tid skal erindres og beskrives. Som søn af en 'landsforræder' har han siden sin tidligste ungdom følt sig tvunget til at tage stilling til tiden 1940-45 og dens udløber i retsopgør og udrensning. I bogens første del fortæller han om den splittelse, han har følt mellem hensynet til forældrene og hensynet til det samfund, som dømte dem. Men besættelsen' af tiden mundede også ud i en kamp for at få åbnet arkiverne og skaffe sig oplysning om, hvad der faktisk skete - en kamp der fik et videre perspektiv og bidrog til at bane vejen for de senere års mere mangfoldige udforskning af besættelsen og retsopgøret. I bogens anden del reflekterer Claus Bryld over de mange erindringskonflikter og brugen af besættelsestiden til politisk positionering. Skiftet i tidsånden fra en national til en universel betragtningsmåde har også ændret synet på mange fænomener i fortiden, herunder besættelsen og retsopgøret. Læren af begivenhederne er en anden i dag end i 1945. Bogens essays har tidligere været offentliggjort i blandt andet Politiken, Jyllands-Posten, Information, Historisk Tidsskrift og tidsskriftet Kritik.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - refleksioner over nationalismens oprindelse og udbredelse
  af Benedict Anderson
  268,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - adgang til fremmedsprog
  af Knud Almar
  40,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - kvalitative og kvantitative forskningsmetoder i praksis
   
  268,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Carsten Bagge Laustsen, Anders Esmark & Niels Åkerstrøm Andersen
  203,95 kr.

  Selv om socialkonstruktivismen stadig mødes af kritik fra flere sider, er de dage talte, hvor socialkonstruktivismen kunne siges at indtage en marginal position i samfundsvidenskaberne. Den socialkonstruktivistiske diskussion har imidlertid overvejende fundet sted på et overordnet videnskabsteoretisk niveau. Udgangspunktet for denne antologi er, at der i brug for i højere grad at diskutere, hvilken forskel socialkonstruktivismen gør i den konkrete analyse. Med udgangspunkt i dette spørgsmål anlægges der i antologien et analysestrategisk perspektiv på socialkonstruktivismen.Bogen præsenterer en række forskellige analysestrategier, sådan som de udfoldes i de vigtigste forfatterskaber inden for traditionen. Bogen udgør dermed et inspirerende katalog over socialkonstruktivismens omsætning til konkrete strategier for forskning, der har relevans både for studerende og forskere.Socialkonstruktivistiske analysestrategier omfatter både de bindestregssociologier, der udgør det oprindelige grundlag for socialkonstruktivismen (videnssociologien, hverdagssociologien, kultursociologien), den aktuelle institutionalisme (institutionel historie, spilanalyse og rolleanalyse) og den mere felt- og praksisorienterede tradition (aktør-netværks analyse, feltanalyse og narratologi).Bogen er produceret sideløbende med bogen Poststrukturalistiske analysestrategier, også udgivet på forlaget Roskilde Universitetsforlag.

 • - Vestlige forestillinger om Orienten
  af Edward W. Said
  309,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Udvikling i en globaliseret verden
  af Mikkel Eskjær & Sille Stidsen
  39,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Bangladesh er et af verdens fattigste og tættest befolkede lande. Det har traditionelt ligget i bunden af globale statistikker over fattigdom og børnedødelighed og på toppen af lister over korruption og dårlig regeringsførelse. Desuden er Bangladesh udnævnt som verdens mest sårbare nation overfor globale klimaforandringer. Bangladesh er dog også et land fyldt med fremskridt og dynamik. Landet er hjemsted for den moderne mikrolånsbevægelse, er integreret i den globale økonomi og har indfriet internationale målsætninger for fattigdomsbekæmpelse og menneskelig udvikling. Denne bog tilbyder den første samlede fremstilling på dansk af Bangladesh' historiske og politiske udvikling, herunder de udfordringer, som landet står overfor i en globaliseret tidsalder. I Bangladesh sætter globaliseringens strømme af mennesker, ideer og kapital nye rammer for udvikling og vækst. Det gør Bangladesh til et land, hvor fortid møder fremtid, og hvor udvikling møder globalisering, hvilket skaber både fremskridt og konflikt. Bogen giver ikke blot en introduktion til Bangladesh, men illustrerer det komplekse samspil af nationale og globale processer, som genfindes andre steder i det globale syd.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - hverdagsliv og vilkår
  af Anika Liversage & Vibeke Jakobsen
  243,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Omkring 1970 kom mænd fra Tyrkiet til Danmark for at tage ufaglært arbejde. I dag bliver disse mænd og deres hustruer i stigende tal folkepensionister og gør dermed den danske ældre-befolkning mere sammensat.Denne bog bidrager med ny viden om disse gamle indvandreres liv. Den bygger på interview med 39 ældre mænd og kvinder, udført på tyrkisk eller kurdisk, og på statistiske sammenligninger med ældre danskere.De ældre indvandrere har ofte en ganske vanskelig tilværelse. Mange døjer med dårligt helbred og stram økonomi. Et ofte begrænset kendskab til det danske sprog er endvidere med til at isolere dem fra det omgivende samfund. En del savner også Tyrkiet, som de dog ikke kan vende tilbage til, fordi deres børn ikke ønsker at forlade Danmark. Samtidig modtager de ældre indvandrere ofte ganske megen hjælp og støtte fra deres familier, og næsten en fjerdedel bor sammen med voksne børn.Bogen giver et unikt indblik i livet hos ældre indvandrere, som sjældent selv tager ordet.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 •  
  299,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - konstruktion af byen i praksis og fortælling
  af Kirsten Simonsen
  244,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 •  
  354,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - fra government til governance
  af Jacob Torfing & Eva Sørensen
  226,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Verden bliver stadig mere kompleks, fragmenteret og mangfoldig, og muligheden for at styre samfundet fra et enkelt ophøjet centrum synes i stigende grad at fortabe sig. Effektiv styring kræver derfor ofte, at relevante og berørte parter fra den private, halvoffentlige og offentlige sektor knyttes sammen i forhandlingsbaserede styringsnetværk.Styringsnetværk er dog ikke noget nyt fænomen. Faktisk har vi en lang historisk tradition for netværksstyring i de nordiske lande. Det nye er dog, dels at styringsnetværkene har mistet deres korporatistiske karakter af trepartsorganer, og dels at de centrale beslutningstagere i kommunerne, staten og EU i stigende grad opfatter styringsnetværk som effektive og legitime styringsmekanismer.Med Netværksstyring fra government til governance giver Eva Sørensen og Jacob Torfing et overblik over den aktuelle forskning i styringsnetværk. Forfatterne diskuterer indledningsvis, hvad styringsnetværk er, og hvordan netværksstyring adskiller sig fra andre styreformer inden for stat, marked og civilsamfund. Hovedkapitlerne giver en systematisk præsentation og analyse af fire forskellige teoretiske tilgange til studiet af styringsnetværk: InterdependensteoriGovernabilityteoriIntegrationsteoriGovernmentalityteoriDer fokuseres på ligheder og forskelle i teoriernes opfattelse af, hvad styringsnetværk er, hvorfor de opstår, hvordan de fungerer, hvordan de kan styres, og hvilke demokratiske potentialer og problemer de rummer.På det rundlag diskuterer forfatterne, hvordan styringsnetværkenes demokratiske implikationer kan belyses med udgangspunkt i liberale og postliberale demokratiteorier. Afslutningsvis diskuteres desuden forskellige metodiske tilgange til analysen af styringsnetværk og en række empiriske analyser præsenteres.Bogen henvender sig til forskere, studerende og praktikere, der søger en for systematisk og forskningsbaseret introduktion til demokratisk netværksstyring.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - et tværfagligt perspektiv
  af A. Jensen, J. Andersen, O.E. Hansen & mfl.
  81,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Planlægning handler om indgreb i samfundets fremtid. I et socialt, politisk og kulturelt samspil gøres den ufærdige fremtid til noget påvirkeligt, til noget mere end blot tilpasning til ’udviklingen’. I bogen præsenteres læseren for nyere teoretiske bud på at forstå, analysere og praktisere planlægningens virkelighed. Bogen beskriver også, hvordan planlægningsprocesser organiseres på forskellige skalaer (lokalt, regionalt, nationalt, globalt), og anskueliggør desuden, hvordan man kan forstå planlægning som indskrevet i et samfunds magtstrukturer. Endelig viser bogen, hvordan planlægning foregår inden for en række forskellige sektorer. Samlet set giver bogen et tværfagligt bud på de videnskabsteoretiske, teoretiske og metodiske udfordringer, der knytter sig til planlægning. Den er således et vigtigt redskab for de akademiske professioner og uddannelser, der involveres i samfundets planlægningsprocesser.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.