Tidligere bogreolen.dk  |  Markedets laveste priser
Dag-til-dag levering

Bøger udgivet af Univers

Filter
Filter
Genre
 • (96)
 • (14)
 • (4)
 • (2)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (10)
Bogtype
 • (116)
 • (11)
Format
 • (116)
 • (6)
 • (1)
Sprog
 • (11)
 • (116)
Pris
DKK
Tag
 • (4)
 • (3)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
Vis mere
Sorter efterSorter Populære
 • af Phil Zuckerman
  197,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Hvorfor tror danskere meget mindre på Gud end resten af verden? Hvordan forholder vi os så til døden og meningen med livet? Hvorfor fungerer vores samfund alligevel? Det er nogle af de spørgsmål man må stille sig, når man kigger på danskerne med amerikanske briller. Og det er lige hvad den amerikanske religionssociolog Phil Zuckerman har gjort i bogen Samfund uden Gud om sit forskningsprojekt i og om Danmark og danskeres religiøsitet. I bogen argumenterer han for, at et samfund uden Gud ikke alene er muligt, men også kan være ganske civiliseret og behageligt. Når udenlandske øjne rettes mod Danmark, ser de ofte en jordisk himmel med maleriske byer, indbydende storbyer, smukke skove, ensomme strande, et velfungerende demokrati, lav kriminalitet, et lavt korruptionsniveau, et fremragende uddannelsessystem, nyskabende arkitektur, en stærk økonomi, velfinansieret kunst, rene sygehuse og meget mere. Når den udenlandske forsker samtidig finder ud af, at vi ikke tror særligt meget på Gud, medfører det stor undren. For Phil Zuckemann fra USA, hvor det hedder sig at et samfund uden gudstro er dømt til undergang, var den skandinaviske opfattelse af religion også værd at undersøge nærmere. Han blev derfor gæsteunderviser på Det Teologiske Fakultet fra maj 2005 til juli 2006, hvor han parallelt med sine undervisningsforløb om religion i USA og sekularisering i Skandinavien, foretog 150 dybdegående interviews af danskere og svenskere om deres tro og religionsopfattelse.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Brian Patrick McGuire, Andreas Blinkenberg, Henrik Christiansen, mfl.
  197,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Kan man være ryger og pilgrim på samme tid, eller kræver pilgrimsvandringen, at man afstår fra diverse nydelsesmidler? Er det snyd at lade sin bagage transportere med bil? Det er nogle af de spørgsmål, moderne pilgrimme diskuterer indbyrdes, når de vandrer ad fx camino´en til Santiago de Compostela. Det gør flere og flere, for pilgrimsvandringen har fået en renæssance. Forfatterne til antologien Pilgrimsspor undersøger, hvad de vil sige at være pilgrim i en nutidig kontekst, og hvordan nutidens pilgrimme adskiller sig fra middelalderens. De spørger også, hvorfor en religiøs tradition fra middelalderen pludselig er blevet så populær. Er pilgrimsinteressen opstået som et modsvar til tendenser i den postmoderne verden? Svarene indkredser de ved at se på nogle af de forskellige udtryk, pilgrimsspiritualiteten kan have i dag, primært i en protestantisk sammenhæng.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark
  af René Dybdal Pedersen
  89,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Lysets Tjeneste - nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark er den første bog på dansk, der gør status over det nye religiøse og spirituelle landskab i det nye årtusinde. Bogen beskriver detaljeret nogle af de mest fremtrædende nye grupper i Danmark i dag, og præsenterer centrale temaer, som har optaget forskere og pressen i de senere år. Er de nye grupper farlige for brugerne og for samfundet? Hvem knytter sig til de nye grupper, og hvorfor? Et blik i krystalkuglen spørger til de nye grupper i fremtiden; bliver der flere, bliver der færre? Bagest i bogen giver en liste oplysninger om de mere end 100 grupper, som er blevet interviewet og undersøgt i forbindelse med denne udgivelse. I Lysets Tjeneste - nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark er Det Danske Pluralismeprojekts fjerde bog i serien om religioner i Danmark. Bogen formidler forskning men i en form og i et sprog, så den kan læses af alle med interesse for emnet.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Møder og omvendelser
  af Tina Gudrun Jensen & Kate Østeraard
  197,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Analyse af omvendelse til islam i Danmark og af konvertitternes profil - demografisk, socialt og religiøst

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Alternative behandlere og spiritualitet i Danmark
  af Ph.D. & lektor Lars Ahlin
  89,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  De fleste alternative behandlere har en spirituel tilgang til deres praksis. Op mod halvdelen af alle voksne danskere har på et tidspunkt opsøgt en alternativ behandler. Alternativ behandling, hvoraf flere typer er statsstøttet, fungerer derfor som en kanal for spredning af spiritualitet. Hvad det mere præcist er for en spiritualitet, klienterne møder hos alternative behandlere, og hvordan den kommer til udtryk i de forskellige behandlingsformer, har religionssociologen Lars Ahlin sat sig for at afdække med Krop, sind - eller ånd. Det er den første bog herhjemme, som beskæftiger sig med et bredt spektrum af alternative behandlere i et religionssociologisk perspektiv. Den kaster dermed lys over et hidtil overset område, og flere af dens konklusioner lægger op til debat. Krop, sind - eller ånd? indgår i Det Danske Pluralismeprojekts anmelderroste serie om religioner i Danmark. I samme serie er hidtil udkommet Jørn Borup: Dansk dharma - buddhisme og buddhister i Danmark, Viggo Mortensen: Kristendom under forvandling, René Dybdal Pedersen: I Lysets Tjeneste og Lene Kühle: Moskeer i Danmark.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - religionsdemografi i det 21. århundrede
  af Margit Warburg & Brian Jacobsen
  197,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Tal på det troende Danmark I Tørre tal om troen sætter religionsforskere for første gang tal på tro i Danmark. Bogen bringer fakta ind i en politisk følelsesladet debat. Vi har brug for reel viden i form af tørre tal om religioners udbredelse og vækst i Danmark. Ellers kommer politikere og andre meningsdannere nemt ud at svømme med løsrevne påstående og uholdbare konklusioner om befolkningens religiøse profil. Det mener Margit Warburg, professor i religionsvidenskab på Københavns Universitet. Derfor står hun som den ene af to redaktører bag bogen Tørre tal om troen, hvor religionsforskere fra hele landet sætter tal på det troende Danmark. En opgave, der hidtil har været svær at gennemføre, fordi der i Danmark ikke findes noget centralt trosregister. Med Tørre tal om troen tager en række religionsforskere, en lektor i demografi og en professor i migrationsstudier imidlertid udfordringen op.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - en filosofisk analyse af kulturmødets forudsætninger
  af cand. mag. & ph.d. Anita Holm Riis
  182,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  I disse år har kulturmødet fået en stadig større betydning. Det er blevet åbenlyst, at kommunikation mellem kulturer er nødvendig. Ordet ´dialog´ bliver ofte brugt i den sammenhæng. Men hvad vil det sige at indgå i dialog? Hvad er en ægte dialog egentlig? Kulturmødets hermeneutik undersøger og diskuterer kulturmødets forudsætninger ud fra et filosofisk perspektiv med dialog og forståelse som nogle af de centrale begreber. Bogen inddrager forskellige positioner, heriblandt den tyske hermeneutiker Hans-Georg Gadamer og den amerikanske neopragmatist Richard Rorty.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - danske missionærers liv og oplevelser i Manchuriet 1893-1960
  af Simon Rom Gjerø
  89,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  To måneders rejse til en radikalt anderledes kultur. Et umuligt fremmedsprog og ukendte sygdomme. Invasioner, borgerkrige og en ikke altid imødekommende lokalbefolkning. Det var forholdene for den lille flok danskere, der følte sig kaldet til Kina. De tog af sted med store drømme: de ville omvende 400 millioner kinesere. Historien om de danske missionærers liv og virke i Nordøstkina (Manchuriet) i første halvdel af 1900-tallet er en spændende og indsigtsfuld beretning om et stykke danmarkshistorie i det fremmede, der er ukendt for de fleste i Danmark. Det var en lille gruppe danskere med et ukueligt gå-på-mod i en tid, hvor både Kina og resten af verden undergik kolossale forandringer. Sinologen Simon Rom Gjerø har gennem et større research-arbejde samlet et stort antal hidtil uudgivne kilder og billeder, samt interviewet missionærer og deres efterkommere. Historien bliver vakt til live igen når han fortæller om missionærernes dagligdag, rejser, strabadser, samt små og store triumfer i Kina, før kommunisternes magtovertagelse satte et definitivt punktum for deres arbejde i landet.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - islam og muslimske bedesteder
  af Lene Kühle
  36,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  -

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 •  
  197,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  ». vor egen fortælling om udvikling, erkendelse og kultur« Overalt og til alle tider har mennesker fortalt historier om sig selv, om andre, om fortiden og om alt det, som vi i det hele taget er i stand til at forestille os, og det er ikke så lidt. Menneskets evne til at fortælle har været afgørende for hvordan vi har skabt os selv, i kultur, historie og måder at tænke over verden på: fra myter og sagn, over historie, til filosofi og videnskab. Religion er en af menneskets måder at skabe mening i tilværelsen og derfor er religion og fortælling uløseligt forbundne. I religiøs narrativitet udfoldes billeder af mennesket, samfundet, og verden. Kort sagt: der skabes et kognitivt kosmos, som gør verden meningsfuld og forståelig. Den fysiske verden siger jo i sig selv ikke noget, men mennesket har til alle tider brugt sin egen narrative kompetence til at få universet ´til at tale´. Derfor indgår religiøs narrativitet som en del af vor egen fortælling om udvikling, erkendelse og kultur. I denne antologi bidrager en række forskere med perspektiver fra antropologi, filosofi, psykologi, neurovidenskab, religionsvidenskab og teologi. Bogen henvender sig til alle som interesserer sig for menneskers selvforståelse, fra individuelle livshistorier til teorier om religiøs kosmologi.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Religiøs mangfoldighed som folkekirkelig udfordring
  af Viggo Mortensen, Lars Buch Viftrup & Berit Schelde Christensen
  36,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Hvordan skal folkekirken forholde sig til den religiøse mangfoldighed, der i stigende grad præger det danske samfund? Skal kirken spille en mere aktiv forkyndende eller missionerende rolle - eller er det kirkens opgave at arbejde for fredelig sameksistens og bidrage til integrationen? Hvad sker der med synet på præsterne og med deres selvforståelse? Og har præsterne og folkekirken overhovedet ressourcer til at tage udfordringerne op? Det er nogle af de centrale spørgsmål, der tages op i Karma, koran og kirke. Afsæt for diskussionen er en undersøgelse af religiøs mangfoldighed foretaget blandt folkekirkens præster. Den kommenterer bogens i alt 13 bidragydere fra forskellige teologiske, kirkeretslige, religionssociologiske og kirkelige vinkler. Resultatet er et nuanceret og kvalificeret indlæg i debatten om religionens rolle i dagens samfund.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Emmanuel Kattan
  34,95 kr.

  „Doamna se întinde, suspina, închide ochii. Corpul ei nu mai e decât o istorie, o masinarie familiara, dar straina viitorului. Straina, mai ales, sperantelor care, spre propria i uimire, îsi mai gasesc adapost în ea. Nu pentru ca ar fi gata sa se abandoneze unei dorinte noi, ci mai degraba fiindca dorinta de a exista pentru altul, nevoia fizica de a fi tinuta si strânsa în brate de un barbat, continua sa traiasca într un colt al constiintei ei, ca o amintire neglijata, ca rochia de seara albastra de culoarea noptii care nu i se mai potriveste si pe care n o va mai purta niciodata, dar se încapatâneaza sa o pastreze în fundul unui dulap, protejata cu grija de o husa din plastic, pentru orice eventualitate“ (Portretul reginei).

 • af Didier Desbrugeres
  50,95 kr.

  Fiecare copil vine pe lume cu biografia gata scrisa. E responsabilitatea parintilor, desigur, sa angajeze din timp un biograf bun. Dar biografii buni nu se gasesc chiar pe toate drumurile, iar tarifele lor sunt destul de piparate. Cu bani putini, Harry si Zadel nu si permit sa i cumpere fiului lor, Simon, decât o biografie de mâna a doua, ba chiar una neterminata. Când viata lui se apropie de paginile albe,Simon descopera ca mai sunt si altii ca el, oameni cu biografii incomplete sau ale caror destine prescrise s au pierdut într un incendiu sau care s au revoltat si au reusit sa se elibereze singuri din capcana cuvintelor. Biografia este o distopie transparenta care îmbina în mod fericit eleganta stilului cu o cunoastere aprofundata a naturii umane si cu un umor cu totul special. Nu suntem si noi conditionati, în mare masura, de proiectele pe care ni le au schitat parintii în copilarie? Nu ne dorim, uneori, sa ia altcineva în locul nostru hotarârile importante? Si daca ar fi chiar asa? Si daca autorul propriilor noastre biografii ar fi un scriitor veleitar oarecare, unul lenes si prost dispus, nu tocmai o forta divina? Daca, în lipsa unui corector bun, în vietile noastre s ar strecura greseli catastrofale?„Fratele mai mic al lui Kafka E i Dostoievski“, Ouest-France.„În Biografia, nu emoE ia este cea care adânceE te un rid nou pe chipul cititorului, ci chiar surpriza. […] Astfel de romane sunt hranA , omagii aduse stomacului nostru literar. Se întâmplA adesea sA te simE i absorbit de o lecturA , mult mai rar sA simE i cum ieE i din ea stors, rA vA E it, încântat, ca de pe o altA planetA .“ Le Vif„Un univers se impune. E i, de asemenea, un autor cu o scriiturA unicA , vibrând de umanitate. AceastA poveste atemporalA , volubilA E i complexA , devine, în acest fabulos teatru care e viaE a, rând pe rând amuzantA , stranie, umanistA E i profundA […] Cu un stil strA lucitor graE ie cA ruia redescoperim toatA bogA E ia limbii franceze E i curioasele ei subtilitA E i, Didier Desbrugères ne conduce spre cel mai profund strat al sufletului omenesc.“ LibrA ria Gargan’Mots

 • af Cees Nooteboom
  34,95 kr.

  Un regizor olandez de documentare filmeaza lucruri socotite de ceilalti banale si neinteresante, într un Berlin care poarta, asemenea lui, o tragica urma a trecutului. Existenta lui în mijlocul unui grup pitoresc de prieteni – care amesteca discutiile despre arta si istorie cu ospete la fel de spectaculoase – este tulburata de aparitia unei femei misterioase. Cineastul încearca atunci sa uneasca toate acele cadre vagi si sa dea sens propriei sale vieti, iar povestea de dragoste se insereaza în întinsa meditatie asupra istoriei si amintirii care este romanul lui Nooteboom.

 • af Alberto Mussa
  18,95 kr.

  Cele zece povestiri din volumul de debut al lui Alberto Mussa amesteca – într o maniera care va deveni o marca a scriitorului – evenimentele istorice, mitologia si fictiunea, plimbându l pe cititor din zorii omenirii pâna în contemporaneitate si din Europa pâna în Africa si Brazilia si oferindu i tabloul fantastic si uneori crud creat de întâlnirea dintre aceste culturi.

 • af Alberto Mussa
  18,95 kr.

  Enigma unor crime sângeroase din secolul al XVII lea, traditii africane aduse de sclavi, o confrerie secreta – toate acestea se împletesc în firul unei povesti spuse de diferiti protagonisti, într un amestec de perspective si rase care reda însasi esenta Braziliei. Iar deasupra tuturor se profileaza figura misterioasei regine Jinga.

 • af Ismail Kadare
  50,95 kr.

  O poveste de dragoste se înfiripa între un soldat si o tânara turista, într un oras de pe litoralul albanez. Numai ca nimic nu este ceea ce pare în acest minunat decor estival. Pe fundalul ruinelor unui teatru antic, regimul comunist monteaza o înscenare grotesca pentru a si tine sub teroare propriul popor, iar protagonistii devin, cu sau fara voia lor, actori.

 • af Eduardo Caballero
  34,95 kr.

  „Iata o carte pe care sa o citesti încet si cu inima strânsa, o carte pe care sa o simti asa cum simti ploaia batând darabana pe geamurile unui azil situat chiar aici si, în acelasi timp, la hotarele visului: acest tarâm atât de îndepartat si, în acelasi timp, atât de al nostru. O zeiE A stranie pare sA domine universul acestei opere singulare: boala, în multiplele ei variante, fizice E i mentale, fA rA a uita cA fiecare boalA are o ieE ire, uneori spre lumina cea mai neaE teptatA , alteori spre cea mai neaE teptatA umbrA .Ne aflA m în faE a unei cA rE i pline de delicateE e E i de moderaE ie, carei trage vitalitatea din realism, din umanitate E i, în acelaE i timp, din delir, E i care sar putea citi ca un roman polifonic, înE esat de voci care vorbesc în noapte.“ Jesús Ferrero (în PrefaE A )

 • af Gabriel Osmonde
  42,95 kr.

  Alexis este un cvadragenar care, demult, visa sa echivaleze cele 20000 de zile ale unei existente cu tot atâtea femei iubite. Acum, confruntat cu realitatea trista si mediocra a vietii sale si încercat chiar de ideea sinuciderii, cauta o ultima si disperata scapare în desfatarile propuse de vasul de croaziera Queen of the Baltic. Dar paradisul sexual plutitor va putea sa i deschida o noua cale acestui „cersetor de dragoste“? Al doilea roman publicat de Andreï Makine sub pseudonimul Gabriel Osmonde traseaza necrutator un portret al barbatului contemporan, „mai mediu ca oricând“.

 • af Tom Rob Smith
  46,95 kr.

  In Ferma, tanarul Daniel primeste pe neasteptate o vizita de la mama sa, Tilde, care ii spune, cu o forta de convingere si o coerenta tulburatoare, o istorie intunecata a regiunii rurale din Suedia in care se retrasese de cateva luni impreuna cu sotul ei. In povestea aceasta se amesteca abuzul sexual, conspiratia si crima, iar Daniel este avertizat ca, daca refuza s-o creada, propria lui mama n-o sa l mai considere fiul ei. Pe de alta parte, un telefon primit de la tatal lui il informeaza pe Daniel ca Tilde a suferit o cadere nervoasa si povestea ei e rodul unei imaginatii paranoide. Care este adevarul? Tanarul va trebui sa calatoreasca pana la ferma in cautarea unor raspunsuri de care acum depinde chiar viata mamei sale.

 • af Francois Emmanuel
  34,95 kr.

  Ce legatura exista intre lumea corporatista contemporana si Holocaust? In aceasta naratiune alegorica, Francois Emmanuel scoate in evidenta dezumanizarea produsa prin cinismul unui limbaj abstract si tehnic. Eroul cartii, psiholog intr o mare firma, primeste ingrata misiune de a si supraveghea propriul sef, dar mizele se dovedesc mai mari decat banuise, iar peste dramele prezentului (criza, concedieri, restructurare) se profileaza in filigran ororile trecutului.

 • af Georges Eekhoud
  26,95 kr.

  Castelul Escal Vigor si insula din jurul lui, Smaragdis, sunt scena pe care se construieste utopia tânarului nobil Henry de Kehlmark. Dorinta acestuia de a trai conform naturii sale se loveste de prejudecatile unei întregi comunitati care, desi nu se da înapoi de la propriile i excese, nu poate accepta dragostea dintre doi barbati.

 • af Kattan Emmanuel
  36,95 kr.

  Inainte de a pleca din Montreal, tanara Sara nu si pune prea multe intrebari in privinta originii si a identitatii sale. Dar mutarea ei in Ierusalim, unde studiaza arheologia, schimba totul. Nascuta dintr o mama musulmana si un tata evreu, cum ar putea sa reconcilieze cele doua aspecte atat de opuse ale originii ei? Sara incearca sa se adapteze, se imprieteneste cu Samira, o fata musulmana, cu Tamar, o tanara evreica; dar nu se simte in largul ei in nici un grup. La un moment dat, Sara dispare brusc, fara urma, iar tatal ei soseste in Ierusalim, alarmat de faptul ca ancheta declansata de disparitia fetei nu face nici un progres.

 • af Smith Ali
  42,95 kr.

  Miles ia cina la niste oameni pe care nu i cunoaste, invitat de un amic. Inainte de desert, se ridica de la masa, se duce la etaj si se incuie in camera de oaspeti. Refuza sa mai iasa de acolo. Refuza sa scoata vreun cuvant. Gazdele sunt innebunite, dar nu l pot da afara. Vestea se intinde in toata tara, transformandu se intr un adevarat fenomen social si mediatic. Printre personajele implicate in povestea lui Miles, se numara o femeie intre doua varste, aflata intr un moment de rascruce al vietii si al carierei ei, un barbat trecut de prima tinerete, afectat de pierderea partenerului de viata, o octogenara pe care familia vrea s o interneze impotriva vointei ei intr un camin de batrani si o fetita desteptissima de noua ani, a carei inteligenta precoce ii atrage antipatia colegilor si a profesorilor. Triumful cel mare al cartii e in slalomul innebunitor printre jocurile de cuvinte, care transforma Era sa fiu eu intr o palpitanta cursa printre obstacole, ca un thriller lingvistic cu personaje experte in dezamorsarea bombelor de limbaj. Desi absent in cea mai mare parte a romanului, Miles marcheaza vietile celor din jur. In acelasi timp ne deschide ochii catre o realitate incomoda, una din care fiecare dintre noi si ar putea dori sa evadeze, la un moment dat. Ti s ar putea intampla si tie.

 • af Arlt Roberto
  30,95 kr.

  Erdosain, protagonistul romanului Cei sapte nebuni (1929), este un erou existentialist, care strabate strazile din Buenos Aires cu moartea in suflet"e;, constient de zadarnicia de a trai fara iluzii"e;. Este un inventator care, impreuna cu Astrologul, viseaza la o societate noua, care nu se poate baza decat pe minciuna, caci oamenii nu se cutremura decat cu minciuni"e;. O societate in care isi vor gasi locul genii apocrife, literati de tejghea, inventatori de cartier, profeti de parohie, oameni politici de cafenea, filosofi de centre recreative, cruciati ai furculitei si mistici ai oalei. Insa, din pacate, societatea aceasta fictiva seamana prea mult cu cea in care traim; dupa cum ne avertizeaza autorul, in realitate se intampla la fel si nimeni nu condamna"e;. Astrologul nu face decat sa aplice un principiu vechi pus in practica de toti escrocii si reorganizatorii omenirii."e;

 • af Osmonde Gabriel
  42,95 kr.

  In primul roman semnat de Andrei Makine cu pseudonimul Gabriel Osmonde apare o tema care revine obsesiv in cartile sale ulterioare, ceva ce societatea occidentala ascunde si intr un fel aseptizeaza: trupul femeii extreme, trupul pe care Laura B. incearca sa nu si l vada, mai ales in oglinzile care simbolizeaza privirea celorlalti. Si mai apare si ninsoarea - o alta imagine recurenta in proza lui Osmonde - care aici declanseaza jocurile memoriei: amintirea unei vieti care a trecut ca un fulger, a unei casatorii esuate, a unei maternitati dificile. Laura B., o femeie foarte inteligenta, de varsta mijlocie, cu o existenta burgheza de care fiicei ei ii e rusine, se intreaba daca viata aceasta, care seamana cu aceea a unui peste intr un acvariu, mai merita traita. Ceea ce descopera ea treptat este ca, in aceasta toamna indiana a vietii ei, mai sunt posibile iubirea, senzualitatea dezlantuita si pasiunea extrema.

 • af Wolf Christa
  25,95 kr.

  Iat o pe fiica regelui troian Priam, vestita profeta Casandra, sosind in fata portilor cetatii Micene in carul cu prizonieri al eroului grec Agamemnon. Stie ca va fi ucisa inainte de asfintitul soarelui si isi rememoreaza viata, o existenta exceptionala pentru o femeie a acelor vremuri, ce culmineaza in momente de o intensitate si un dramatism emotionant. Christa Wolf imagineaza biografia fascinanta a unei figuri feminine atat de controversate din mitologia antica, reusind sa ne faca sa o simtim ca pe o contemporana a noastra.

 • af Davis Lydia
  36,95 kr.

  Epuizata dupa ce si-a cautat ore in sir fostul iubit pe strazile unui oras necunoscut, o femeie intra intr-o librarie si acolo, printre cartile in mijlocul carora incearca sa se regaseasca, un barbat ii ofera o ceasca de ceai. Este acesta sfarsitul povestii? Cum poti sti care e adevaratul sfarsit? Cand te paraseste iubitul, cand te impaci cu gandul, cand renunti sa-l mai urmaresti, cand inchei cartea despre el? Si ce inseamna o poveste de dragoste? E mai intai povestea sau mai intai dragostea? Ce inseamna sa iubesti un barbat? Poti invata din cartile scrise de altii? Poti scrie apoi povestea pentru altii? Totul incepe cu sfarsitul in acest roman hiper-lucid si tulburator despre o dubla obsesie, singurul roman al autoarei de proza scurta Lydia Davis, castigatoare a Premiului Man Booker 2013.

 • af Melo Patricia
  25,95 kr.

  Ati citit vreo carte de genul Cum sa te ajuti singur? Si? V a ajutat? V ati imbogatit, v ati facut prieteni influenti, ati slabit spectaculos, v ati gasit sufletul pereche, ati scris romanul ala, ati daramat muntii, ati scapat de griji? Hm... inca nu? Poate v a lipsit sarpele din Elogiul minciunii - cu ajutorul lui personajele Patriciei Melo chiar scapa de griji: Fulvia Melissa se descotoroseste de sotul incomod, iar Jose Guber de jobul extenuant de scrib (norma lui era de doua romane politiste pe luna), isi gaseste inspiratia si ajunge mare autor de best seller uri de genul Cum sa te ajuti singur. Din toate cotloanele cartii pandesc cobre, vipere, crotali, sasaie, suiera, se incolacesc si se descolacesc mai departe (chiar daca uneori cad in depresie si refuza sa muste), se tarasc implacabil spre coada (a lor si a romanului). Ii auziti cum fojgaie? Sss, sss, sss! Parca totusi e mai sanatos sa razi din toata inima ca sa scapi de griji - la asta chiar ca ajuta Elogiul minciunii.

 • af Ohlsson Kristina
  59,95 kr.

  Un preot militant pentru drepturile imigrantilor pare sa si fi ucis sotia si apoi sa se fi impuscat. Un strain pare sa fi murit intr un banal accident rutier. Dar anchetatorii din subordinea inspectorului Alex Recht trebuie sa vada dincolo de aparentele inselatoare si, pe fundalul sumbru al iernii suedeze, sa reconstituie un puzzle al dramelor sociale si familiale care au condus la crime. Intriga detectivistica se impleteste cu analiza psihologica si thrillerul, iar rezultatul este o carte captivanta care a impus o pe Kristina Ohlsson printre cei mai importanti autori din literatura politista scandinava.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.