Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger i Complete Books serien

Filter
Filter
Sorter efterSorter Serie rækkefølge
  • af Anna Milbourne
    195,95 kr.

    The Usborne Complete Shakespeare, written by Anna Milbourne, is a must-have for all literature enthusiasts. Published in 2016 by Usborne Publishing Ltd, this book brings together the entire works of one of the most influential playwrights in history. The genre, as suggested by the title, is a compilation of Shakespeare's plays and sonnets, making it a comprehensive resource for students, scholars, and fans alike. Anna Milbourne's remarkable interpretation of Shakespeare's works is not only insightful but also accessible to readers of all ages. This book is a testament to Usborne Publishing Ltd's commitment to bringing quality literature to readers worldwide.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.