Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger om Grammatik

Her finder du spændende bøger om Grammatik. Nedenfor er et flot udvalg af over 26 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter
 • af Mika Sun Black
  177,95 kr.

  Den lille er en elegant guide til dansk grammatik - perfekt til engelsktalende udlændige der bor, arbejder eller studerer i Danmark. Det danske sprog kan være vanskeligt at få hold på. Det bliver ikke lettere, hvis arbejds- eller undervisningssproget er engelsk og tiden til danskundervisning er knap. Men skal man trives i nye omgivelser, er det vigtigt at kunne begå sig på det lokale sprog. Den lille præsenterer den mest essentielle grammatik samt en lang række danske hverdagsord og fraser. Disse er indtalt og ligger til fri download på bogens webside - så kan man med en smartphone ved hånden nemt kan øve sit ordforråd på vej til og fra arbejde eller skole. Ved sit elegante design og lette format er Den lille ideel at have med sig overalt. Den lille er således en oplagt start på livet i Danmark.

 • - En bog i 2 sprog
  af Johannes Schumann
  118,95 - 229,95 kr.

  book2 - fås på mange sprog - egner sig til alle niveauer - har 100 korte og lette kapitler - hjælper dig med det samme med at tale korrekt og i hele sætninger - tager hensyn til den moderne hukommelsespsykologi - www.book2.de informerer om alle downloads. - www.book2.de distribuerer lydfilerne gratis.

 • - Græsk grammatik for begyndere
  af Chr. Gorm Tortzen
  183,94 kr.

  ΒΑΣΙΣ er en dansksproget grammatik i oldgræsk beregnet for undervisningen i gymnasiet og ved anden tilsvarende begynderundervisning.Bogen indeholder en beskrivelse af det klassiske attiske sprogs grundlæggende morfologi og syntax og har desuden en række hjælpemidler til arbejdet med tekstlæsning og skriftlige opgaver. Den grammatiske gennemgang er opdelt i 20 nummererede afsnit som er inddelt efter decimalklassemetoden og omhandler lyd og skrift (1), morfologi (2–10), syntax (11–17), orddannelse (18) samt morfologisk og syntaktisk analyse (19–20). Herefter følger en lignende, kortere beskrivelse af de andre græske dialekter ud fra deres forskelle fra attisk.Bogens første nummererede afsnit om lyd og skrift indeholder desuden kortfattede beskrivelser af en række af de lydmæssige udviklinger der sproghistorisk førte frem til det klassiske græske sprog. Disse gives for at støtte indlæringen af tilsyneladende uregelmæssigheder i morfologien ved at give forklaringer på hvorfor visse uregelmæssige former ser ud som de gør.Bogen indeholder desuden en række hjælpemidler til den studerende:Forrest i bogen findes en indholdsfortegnelse som er opbygget som et systematisk index og giver brugeren et hurtigt overblik over bogens opbygning. Desuden findes en ny, grundig vejledning i hvordan man som studerende kan forstå og udnytte bogens opbygning i praksis.Bag i bogen kan oversigten over de 60 almindeligste uregelmæssige verbers grundformer og indexet over vanskelige verbalstammer hjælpe den studerende med at finde frem til ugenkendelige verbalformer i en tekst, mens den fuldstændig oversigt over alle bøjningsformer af verbet i paradigme I–V hjælper til at identificere præcis hvilken form af verbet der er tale om. Det alfabetiske index viser hvor en lang række grammatiske begreber behandles i bogen, mens Index Græcitatis indeholder græske ord og endelser med henvisning til hvor de behandles.Allerbagest i bogen findes Chilias, en liste over de 1.000 almindeligste substantiver, adjektiver, verber og adverbier som sammen med funktionsord kan udgøre op til 60–80% af ordforrådet i en gennemsnitlig græsk tekst.Denne fjerde udgave af ΒΑΣΙΣ er den mest gennemreviderede udgave hidtil. Der er tilføjet en ny brugervejledning, systematikken i decimalklasseinddelingen er strammet op, og der er foretaget utallige småjusteringer i indholdet for at klargøre teksten og forbedre eksempler, herunder en grundlæggende omformulering i hvordan objekter analyseres og en tilføjelse ved verberne i Chilias af hvilke kasus deres objekter normalt står i. Der er ligeledes tilføjet tidssvarende mønsterbesvarelser af syntaktiske analyser som er forsynet med tre eksempler på de for tiden gængse måder at opstille besvarelser på i gymnasiets undervisning. For første gang siden første udgave i 1994 er hele bogen desuden opsat påny, i et mindre og mere brugervenligt format end tidligere udgaver.

 • - Russisk lærebog for begyndere
  af Marina Kvist
  247,95 kr.

  Russisk lærebog for begyndere med grammatik og praktiske øvelser. Bogen inkluderer 10 lektioner for nybegyndere samt audiofiler til hver lektion, som kan downloades fra hjemmesiden. I løbet af kurset lærer man ca. 270 ord, der findes i ordlisten, og man kan starte med at kommunikere.

 • af A. Rossen
  527,95 kr.

  Rossens kendte tyske grammatik til gymnasiet og tilsvarende niveauer. Den er orienteret mod den praktiske sprogbeherskelse med præcise regelformuleringer og med en kontrastiv dansk-tysk synsvinkel i stofudvalg og sprogbeskrivelse. Bogen benytter den nye retskrivning og er forsynet med et fyldigt stikordsregister.

 • af Fanny Slotorub
  77,95 kr.

  Skriveguiden ligger bag i At skrive, men kan også købes separat her. Skriveguiden indeholder oversigter med eksempler på nyttige udtryk og vendinger, eksemplariske modeltekster samt en stribe gode råd til selve skriveprocessen.

 • af Eva Skafte Jensen, Lars Heltoft, Jørgen Schack & mfl.
  142,95 kr.

  Grammatiske termer indeholder 275 termer forsynet med en definition, relevante eksempler, synonymer og henvisninger til beslægtede termer. De 21 faktabokse og oversigter giver overblik og konkrete råd. Bogen viderefører den terminologi som den danske grammatiktradition bygger på, senest i Grammatik over det Danske Sprog.Samtidig udstyrer bogen sin læser med en nøgle fra andre grammatiske terminologier og traditioner til den danske. Over 400 henvisninger hjælper hurtigt læseren hen til det opslagsord hvor termen er defineret og beskrevet. Hvis ens viden om grammatik stammer fra undervisningen i et fremmedsprog, kan man have lært betegnelser som passer dårligt til beskrivelsen af dansk. Derfor kan man slå fx imperfektum op og få at vide at den term der er relevant for dansk, er præteritum (og datid). Desuden kan man læse nærmere om alle tempustermer under opslaget tempus. Grammatiske termer henvender sig i første række til studerende ved sprogfagene på universitetet og læreruddannelsen, men også grammatikinteresserede på andre niveauer vil kunne have gavn af bogen. Om forfatterne: Lars Heltoft er professor ved Københavns Universitet Eva Skafte Jensen er seniorforsker ved Dansk Sprognævn Ida Elisabeth Mørch er seniorkonsulent ved Dansk Sprognævn Jørgen Schack er seniorforsker ved Dansk Sprognævn

 • - Grammatik og ordforråd
  af Flemming André Philip Ravn
  397,95 kr.

  Lær græsk! Det er alle tiders idé. "NYGRÆSK - grammatik og ordforråd" er beregnet på dansktalende, som har interesse i græsk kultur og sprog, f.eks. rejsende, studerende, lærere, klassiske filologer, teologer, familiemedlemmer med flere. Den er også nyttig for græsktalende, som gerne vil lære dansk. Bogen er bygget systematisk og overskueligt op. De mange oversatte sprogeksempler fra Grækenland og Cypern skal give læseren bedre indføling i sproget. Den græske grammatik, og ikke mindst verberne, gennemgås på en klar og tilgængelig vis.God læselyst!

 • - Grammatik og ordforråd
  af Flemming André Philip Ravn
  327,95 kr.

  DETTE er, så vidt vides, den første nederlandske grammatikbog på dansk. Nederlandsk er den faglige betegnelse for det sprog, der i uformel daglig tale på dansk kaldes "hollandsk" og "flamsk". Bogen giver indsigt i sprogets opbygning og indeholder de vigtigste grammatiske regler for at kunne begå sig på nederlandsk, mundtligt og skriftligt. De mange illustrative eksempler viser, hvordan sproget anvendes i praksis. Samtidigt formidler lærebogen et stort antal gloser og daglige talemåder for at styrke læserens ordforråd.Målgruppen er dansktalende/skandinaver, der studerer eller gerne vil lære nederlandsk. Bogen er skrevet ud fra et skandinavisk perspektiv for at styrke målgruppens læring. En rent nederlandsk synsvinkel vil givetvis sine steder kunne give et andet grammatiksyn.Bogen kan også med held anvendes af nederlandsktalende, der studerer eller gerne vil lære dansk.

 • - Grammatik, stavning og kommatering
  af Inger-Lise Heinze & Ida Lyndby Jensen
  497,95 kr.

  Stav UNG er et stavemateriale, der systematisk gennemgår alle ordklasser med de latinske betegnelser, staveregler og kommatering. Desuden er der bagerst i bogen oversigter over grammatik, sætningsled, kommaregler og ordliste med de enkelte ords ordklasse og bøjning.I Stav UNG - Lærerens bog findes facit og uddybende kommentarer til de enkelte emner. 2. udgave er opdateret med oversigt over STAV ung set i forhold til kravene i forenklede Fælles Mål.

 • - Beretning fra det 20. århundrede
  af Bjarne Gertz
  137,95 - 277,95 kr.

  Kristian har fået en timelærerstilling, hvor han i en 3.g samfundssproglig, med engelsk på højniveau, samt i en 1.g matematiker skal vikariere for en lærer, der har taget orlov for at skrive et stykke om Salman Rushdie. Et forsøg med elementære grammatikøvelser i matematikerklassen saboteres af nogle urostiftere og må opgives. I 3.g kommer det under forældrekonsultationen til en pinlig episode, hvor Kristian nægter at ændre karakteren til en oversættelse som en elev og hendes mor mener er for lav. 3. g har valgt at læse en samling kritiske tekster om TV, TV On Trial. I 1.g læses Across the Barricades, om to unge i Nordirland, en katolik og en protestant, der trodser konflikten og finder sammen, foruden tekster om kvindefrigørelse. Kristian bruger megen tid på at forberede sig og rette skriftlige opgaver. Samtalerne i begge klasser forløber godt. Kristian føler, han kan være tilfreds med sig selv som pædagog.

 • af Bjarne Gertz
  217,95 kr.

  Eksamen nærmer sig. Kristian manuducerer 3ab i de værste faldgruber i engelsk grammatik, mens timerne i 1z går med at følge og beskrive nedtællingen på Goldings tropeø indtil den mirakuløse redning i sidste øjeblik. Bogens politiske og moralske budskab diskuteres afsluttende. Som censor på et gymnasium syd for København uddeler Kristian 13-taller med rund hånd. 3abs besvarelser i skriftlig engelsk ligger alle under terminskaraktererne, grundet grove fejl i grammatikken. Til den mundtlige eksamen går det bedre, de dygtige bliver belønnet og bundskraberne slipper nådigt. Til den afsluttende lærerfrokost prøver Kristian forgæves at få en anbefaling fra rektor. Et årsvikariat i engelsk er slået op, men han kommer ikke i betragtning, betror en kollega ham, fordi Inger Becksteen, førerhunnen i faggruppen, har vendt tommelfingeren nedad. Kristian følger med en lille gruppe kolleger på værtshus, i håb om at score attraktive Anja, men må nøjes med nogle melankolske betroelser fra bøssen Ole. Uddrag af bogen Eksamenssituationen sammenfatter hele skolegangens væsen. Indespærring og kontrol. Hvis ikke den udtrykker hele livets væsen, hele det borgerlige samfund, det borgerlige menneskes foretrukne tilværelsesform. Afretning, tilpasning, stræben og konkurrence. Orden og system. Friheden er det frygtede. Ved nogen hvad frihed er efter ti års skoledressur? Men der findes ikke noget andet samfund. Han har prøvet at blive lukket ind, igen og igen. Men det er mislykkedes og vil også gøre det denne gang, er han overbevist om. Lige meget hvor meget han anstrenger sig, bliver han ikke lukket ind. Det er slet ikke det det kommer an på, at anstrenge sig, at knokle, at bevise hvor god man er, meritere sig. Det er sindelaget der tæller. Og han er for længst blevet gennemskuet. Om forfatterenBjarne Gertz, cand.mag. i engelsk og latin, tidligere amanuensis, kandidatstipendiat, gymnasielærer, bibliotekar, jazzmusiker, m.m., oversætter af Shakespeare og andre elizabethanske sonetdigtere, forfatter til romaner, skuespil, noveller, samt en romanserie om arbejdersønnen Kristian, der bliver akademiker, en personligt fortalt historie om Danmark og danskerne fra besættelsestiden til halvfemserne.

 • - Grammatik og ordforråd, 2. udgave
  af Flemming André Philip Ravn
  487,95 kr.

  "Italiensk - grammatik og ordforråd" er beregnet til dansktalende, som har interesse for italiensk kultur og sprog, f.eks. rejsende, studerende, undervisere, familiemedlemmer og andre. Den er også nyttig for italiensktalende, som gerne vil lære dansk. 2. udgave er opdateret med flere forklaringer, gloser og eksempler. Fejl og mangler er udbedret. Bogen er udvidet med 68 sider.Bogen giver en lang række brugbare gloser, og grammatikken gennemgås på en klar og tilgængelig måde. Bogen er bygget systematisk og overskueligt op med masser af oversatte sprogeksempler, der giver læseren en fin indføling i sproget. Forfatteren følger den humanistiske dannelsestradition i de akademiske sprogfag, der værdsætter litteratur og kultur som hørende tæt sammen med sprog. Derfor indeholder bogen også litterære eksempler og kulturelle referencer.Alt i alt er denne lærebog en perle for alle sprogelskere.

 • - (den skriftlige fremstilling og den gode præsentation)
  af Peter Schmidt
  72,95 - 137,95 kr.

  Hvorfor er en god skriftlig fremstilling vigtig? Hvad er den gode præsentation egentlig? Hvilke ting skal du forholde dig til? Hvorfor skal du forholde dig til det? Betyder det noget? Gør det en forskel? Der er mange spørgsmål, mange faldgruber, men egentlig også meget at støtte dig til. Udover indholdet, er dit sprog - dine ord, dine sætninger og din grammatik - vigtigt. For så er du godt på vej til den gode tekst og dermed også til den gode skriftlige fremstilling eller præsentation.Dette hæfte er ment som en basishjælp til dig, der trænger til støtte, råd og vejledning, så hverken den eller dem, der skal læse dine tekster eller modtage dit budskab bliver sprogligt anskudt og forbløder.

 • af Olga Liva Bruun
  108,95 kr.

  Grammatik i praksis 1: Lommesyntaks er en lærebog eller lektion kort sagt om, hvordan man tager magten tilbage ved brug af syntaksanalyse.Bogen er udformet som en kort indføring i grammatikkens univers med en indføring i basic syntaksanalyse og med øvelser og eksempler bagi bogen. Men dens egentlige substans findes i den argumentation, som fører Olga Liva Bruun frem til at udvikle begrebet lommesyntaks.Vi føres gennem en analyse af ordrens natur, gennem et eksempel på et ordrens rum, nemlig arbejdspladsen Kagehuset, og ender ved en mulighed for frigørelse gennem en ny måde at spørge til ordren. Med andre ord, gennem en syntaktisk genforhandling opstår nye muligheder for ulydighed.Olga Liva Bruun (født i 1999) debuterede på OVBIDAT med Grammatik i praksis 1: Lommesyntaks.Udgivet af og håndsyet af OVBIDAT 30. juni 2022.

 • af Hanne Møller, Lene Storgaard Brok, Mette Vedsgaard Christensen, mfl.
  227,95 kr.

  Grammatikundervisning handler ikke blot om at øve korrekt stavning og tegnsætning, ordklasser og sætningsstrukturer gennem individuelle udfyldningsopgaver.Den grammatikundervisning, der præsenteres her i bogen, sætter grammatikken ind i kontekst. Den kan ikke stå alene, men den viser, hvordan undervisningen kan udvikle elevernes bredere kommunikative kompetencer. Det sker gennem dialog om og refleksion over de grammatiske sproglige valg, eleverne møder og selv træffer i mundtlige og skriftlige tekster.Bogen giver lærere nye didaktiske forslag til, hvordan refleksion over forskellige grammatiske muligheder kan udfoldes eksplicit i undervisningen. Og den viser betydningen af at betragte grammatikken som en meningsfuld del af et bredere sprogbegreb.Bogen tager afsæt i elevers og læreres erfaringer med grammatikundervisning i praksis og i aktuel forskning. Den er henvendt til dansk- og fremmedsprogsfagene på læreruddannelsen og universitetet.Bogens centrale temaer:• Elevperspektiver• Didaktisk refleksion• Traditionelle og nye tilgange• Kontekst og mening• Praksisudvikling

 • af Marlene Hastenplug & Caroline Ballebye Sørensen
  230,95 kr.

  Morfars Hostel. Dansk for tysksprogede er en begynderbog (A1-B1), hvor det går hurtigt fremad. Omdrejningspunktet for teksterne i de 12 lektioner er Morfars Hostel, som de to venner Anna og Frederik åbner sammen. I bogen følger vi dem i det første år med det nye hostel, og vi lærer også Annas morfar Jørgen at kende, som stedet er opkaldt efter. Desuden møder vi diverse gæster, som bor på Morfars Hostel, og vi kommer omkring forskellige situationer og sociale sammenhænge – bl.a. en sur kæreste, en dominerende mor og en nysgerrig nabo. I én lektion handler det om forskelle mellem dansk, svensk og norsk, i en anden om studierelevant ordforråd. Grammatikken præsenteres systematisk og forklares på tysk. Både ordforråd og grammatiske strukturer øves aktivt i forskellige mundtlige og skriftlige opgaver. Bogen suppleres af et omfattende audiomateriale. Der er lydfiler til følgende tekstkategorier i lektionerne: Dialog, Sætningsmønstre, Faste vendinger, Udtale og Tricky ord, Alfabetet, Tallene, Udtaleøvelser og Lytteøvelser. Desuden findes der ekstra materiale i form af repetitionsøvelserne Mellemstation 1-3, 4-6, 7-9 og Endestation, en liste med hyppige verber og en facitliste. Alt ekstra materiale samt en undervisningsvejledning findes på bogens hjemmeside [link og lydmateriale bliver tilgængeligt ultimo august 2023]. I Morfars Hostel får du: 12 lektioner med en genkendelig og fast struktur huskeregler og tips til den danske udtale en kontinuerlig historie om Anna og Frederik og dem, de snakker med talesproglige dialoger faste vendinger og udtryk fra hverdagssproget danske traditioner, fx sankthansaften hverdagskultur såsom livet som cyklist.

 • - Grammatik, stavning og kommatering
  af Inger-Lise Heinze & Ida Lyndby Jensen
  617,95 kr.

  Stav UNG er et stavemateriale, der systematisk gennemgår alle ordklasser med de latinske betegnelser, staveregler og kommatering. Desuden er der bagerst i bogen oversigter over grammatik, sætningsled, kommaregler og ordliste med de enkelte ords ordklasse og bøjning. Hvert emne tager udgangspunkt i en autentisk tekst. Til alle emnerne er der målbeskrivelse og en udførlig faglig gennemgang med eksempler, så eleverne selvstændigt kan arbejde med opgaverne, hvoraf mange har selvkontrollerende facit. Desuden er der til mange emner skriveopgaver, og alle emner har tilbud om digitale opgaver. Materialet består desuden af en Vejledning til læreren med facit og uddybende kommentarer til de enkelte emner.Stav UNG kan anvendes i undervisningen i folkeskolens ældste klasser, på ungdomsuddannelser mv. Elevhæftet til Stav UNG sælges i sæt a 5 hæfter.

 • - Grammatik og ordforråd
  af Flemming André Philip Ravn
  632,95 kr.

  Denne bog henvender sig til alle, der arbejder med fransk, f.eks. studerende ved universitetet og på andre uddannelser samt franskundervisere. Bogen kan tjene som opslagsværk såvel som inspiration til undervisningen. Hvis man har mod på det, kan man læse den fra ende til anden. Bogen er også nyttig for fransktalende, som lærer dansk.Fransk sprog, litteratur og kultur er en funklende stjerne, en hjørnesten, i den europæiske civilisation. Derfor er det nyttigt, at dansktalende får indsigt heri og kan beherske fransk. Det siges, at Danmark er det eneste land i Europa, Frankrig aldrig har været i krig med. Uanset hvad, vil det være godt, hvis venskab og samarbejde mellem Danmarks folk og Frankrigs folk kan bestå i mange år fremover.Fransk tales som modersmål af millioner af mennesker i Frankrig samt i lande som Belgien (Wallonien), Schweiz, Monaco, Luxembourg og Canada (Quebec); Libanon og Israel; Marokko, Algeriet, Tunesien, Congo, Madagaskar, Cameroun, Elfenbenskysten, Niger, Burkina Faso, Mali, Senegal, Tchad og Haiti med flere. Dermed er det franske sprog en fremragende døråbner til adskillige lande, samfund og folkeslag rundt om i verden. Denne bog hedder "Fransk - grammatik og ordforråd" og er illustreret med en række didaktiske sætningseksempler, der i hovedreglen er oversat til dansk. De mange gloser og sætningseksempler med et ordforråd, der er tidssvarende og passer til it-alderen, er medtaget for at fremme læserens associative indlæring (et behavioristisk læringsprincip). Ligeledes er oversættelserne beregnet på at forstå de grammatiske regler i dybden såvel som betydningsnuancer. Denne bog søger at gøre noget ud af alle ordklasser, også tal, adjektiver, præpositioner og adverbier (inkl. negation).

 • af Flemming A. J. Nielsen
  277,95 kr.

  Vestgrønlandsk grammatik er en systematisk opbygget beskrivelse af det officielle sprog i Grønland. Heri kan man finde oplysning om de vigtigste grammatiske fænomener i nutidigt grønlandsk og en tilhængsliste der er væsentligt mere omfattende end andre trykte lister. Desuden er der fyldige beskrivelser af historiske skrivemåder og bøjningsformer. Bogen supplerer eksisterende sprogbeskrivelser med nyt stof og henvender sig til dansktalende som efterspørger udførlige gennemgange af hovedproblemerne i grønlandsk grammatik, for eksempel i forbindelse med læsning af grønlandsk litteratur, eller i forbindelse med et sprogkursus.

 • - De danske verber
  af Flemming André Philip Ravn
  187,95 - 333,95 kr.

  Denne bog handler om udsagnsord - danske verber. Der lægges vægt på at give eksempler og bøjninger. Bogen er skrevet til alle, der gerne vil vide mere om udsagnsord, hvordan de bruges i praksis samt ikke mindst hvilke spændende udtryk med verber man kan formulere.Bogen har det pædagogiske sigte, at læserne bedst muligt forstår grammatikken. Derfor er fagordene skrevet på dansk, f.eks. "tillægsord". Samtidig er de på centrale steder skrevet på grammatiklatin i parentes.Der er et bredt udvalg af illustrerende ordeksempler, hvoraf nogle er særligt udvalgt med henblik på at passe på vores tid: it-alderen (aka informationssamfundet). Bogens formål er at være beskrivende og uddybende, ikke normsættende.

 • - Festskrift til Jørgen Schack på 60-årsdagen 14. maj 2021
  af Eva Skafte Jensen & Margrethe Heidemann Andersen
  287,95 kr.

  Dansk Sprognævn har udgivet denne antologi med 21 artikler om dansk sprog.Man kan i bogen bl.a. læse om ord som scooter og bjørnetjeneste, om status for kønnede og ikke-kønnede professions­betegnelser som bededame, kontormand og forperson, om man siger vi andres, vores andres eller os andres, om hvordan ordene nærmer og fjermer er relateret til retnings­bestem­mel­serne højre og venstre, og om hvad lindost og rødvin har med hinanden at gøre.Man kan også læse om klassiske sprogrigtig­hedsproblemer som r-fejl, startkommaer og om hvordan man forholder sig til sprogrigtig­hed på nettet.Desuden kan man læse en række sprog­teoretiske artikler bl.a. om postpositioner i dansk og om hvordan man og en passer ind i para­digmet for personlige pronomener.Festskrift til Jørgen Schack Artiklerne i Med fornøden agtelse er tilegnet seniorforsker ved Dansk Sprognævn Jørgen Schack i anledning af hans 60-års fødselsdag, og de er skrevet af forskere fra Dansk Sprognævn og landets universiteter. Bogen henvender sig primært til sprog­forskere og studerende ved sprogfagene på universitetet samt til ordbogsredaktører, men også andre med sproginteresser vil kunne have gavn og glæde af bogen.

 • af Ulla Bendix & Jette Helland
  102,95 kr.

 • af Maria T Jensen
  182,95 kr.

  Hvorfor udtales ð på forskellige måder? Hvorfor og hvordan bøjes ordene? Hvordan ved man , hvad køn et ord er? Disse og andre spørgsmål besvares i dette kursus, der forklarer de grundlæggende grammatiske regler og indeholder skriftlige og mundtlige opgaver, der hjælper dig til at forstå og bruge dem. KURSUSDELTAGERE HAR SAGT:‘Kurset er meget brugbart, jeg har fået meget mere forståelse for det færøske sprog og snakker mere grammatisk korrekt.’‘Generelt er kurset rigtig godt lavet. Selvom man ikke kan huske det hele, giver det en fornemmelse af, hvad der skal bøjes.’‘Man får et godt overblik over hvordan sproget er bygget op.’‘Grammatik er overhovedet ikke min stærke side. Men kurset er en kæmpe hjælp.’

 • - Dansk grammatik for svensktalende
  af Jens Cramer & Erik Vive Larsen
  147,95 kr.

  Dansk som nabosprog er beregnet til brug ved begynderundervisningen i dansk sprog ved svenske og finske universiteter.

 • af Jo Hermann
  137,95 kr.

  For English click "Læs mere" Alfabetas grammatik lærer kursisterne den grundlæggende grammatik. Bogen beskæftiger sig med to overordnede emner: ordklasser og syntaks. Begge dele forklares i enkle paragraffer og belyses med eksempler. Til bogen er der udarbejdet 5 øvehæfter. Hvert hæfte indeholder øvelser i dansk grammatik, og der er løbende progression fra hæfte et til fem. Bogen retter sig mod danskuddannelse 2 og 3 fra modul 1 samt mod FVU- og VUC-området og folkeskolens ældste klasser.   Alfabetas grammatik will help you learn basic Danish grammar. It is directed to anyone in need of learning Danish as their second language, but also those individuals who merely want to refresh their knowledge of Danish grammar. Alfabetas Grammatik has two focus points: the first part is about word classes, while the second part presents Danish word orders and sentence constructions. The book comes with five exercise books, each containing various exercises. They progress consecutively from book one to five. Level: Difficult

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.