Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger om Grammatik

Her finder du spændende bøger om Grammatik. Nedenfor er et flot udvalg af over 19 bøger om emnet.
Show more
Filter
Filter
Genre
 • (7)
 • (15)
 • (2)
Bogtype
 • (19)
Format
 • (10)
 • (6)
 • (1)
 • (1)
Sprog
 • (19)
Pris
DKK
Serie
 • (2)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
Sorter efterSorter Populære
 • af Mika Sun Black
  165,95 kr.

  Den lille er en elegant guide til dansk grammatik - perfekt til engelsktalende udlændige der bor, arbejder eller studerer i Danmark. Det danske sprog kan være vanskeligt at få hold på. Det bliver ikke lettere, hvis arbejds- eller undervisningssproget er engelsk og tiden til danskundervisning er knap. Men skal man trives i nye omgivelser, er det vigtigt at kunne begå sig på det lokale sprog. Den lille præsenterer den mest essentielle grammatik samt en lang række danske hverdagsord og fraser. Disse er indtalt og ligger til fri download på bogens webside - så kan man med en smartphone ved hånden nemt kan øve sit ordforråd på vej til og fra arbejde eller skole. Ved sit elegante design og lette format er Den lille ideel at have med sig overalt. Den lille er således en oplagt start på livet i Danmark.

 • af Fanny Slotorub
  366,95 kr.

  Grammatik i brug består af en opgavebog med både mundtlige og skriftlige øvelser og et grammatikhæfte (som sidder bag i bogen) med gennemgang og forklaring af almene centrale grammatiske emner.Grammatik i brug er udarbejdet, så den tilgodeser det daglige arbejde med grammatik i danskundervisningen på både DU2 og DU3, indtil kursisterne har fået et solidt grammatisk fundament.Grammatikhæftet kan bruges som en decideret opslagsgrammatik, men skal også inddrages i undervisningen, efterhånden som arbejdet med opgavebogen skrider frem, således at der foregår en vekselvirkning mellem opgavebog og grammatikhæfte.Grammatik i brug består af et væld af forskellige opgavetyper lige fra indsættelsesøvelser til opgaver præget af selvstændig sprogproduktion, der alt sammen gerne skulle være med til at danne et varieret og spændende grundlag for grammatikindlæring. Vel at mærke en grammatik, der er integreret i sproget - en funktionel grammatik hvor kursisterne lærer grammatikken ved at se den i brug.Grammatik i brugopfordrer kursisten til at arbejde induktivt og selv finde og formulere de grammatiske reglertræner kursisten i at bruge de grammatiske regler korrekt i fri skrift og talelærer kursisten at blive bedre til at opdage sprogfejl og til selv at finde og forstå de grammatiske forklaringer på fejlene.Materialet indeholder øvelser på to niveauer, et niveau til introduktion eller repetition af et grammatisk emne, og et niveau med sværere opgaver.Inden for hvert kapitel er der en progression, der går fra bevidstgørelse til mere frie og selvstændige øvelser med fokus på egenproduktion. Kapitlerne behøver dog ikke at gennemgås i kronologisk rækkefølge, nogle af kapitlerne kan bruges til repetition andre til introduktion af nye grammatiske emner.  Hvert kapitel afsluttes med en test udarbejdet for at tilskynde kursisten til egen refleksion over arbejdet med det aktuelle grammatiske forløb.Ordforrådet i øvelserne tager udgangspunkt i dagligdags ordforråd, så øvelserne bliver nærværende og reelt træner et anvendeligt og brugbart dansk. Desuden skal kursisterne ikke bruge unødig tid og energi på at forstå et vanskeligt indhold.Grammatik i brug kan også benyttes til selvstudium og individuel træning enten i klassen eller som hjemmearbejde.Rettenøgle kan hentes under downloads.

 • - En bog i 2 sprog
  af Johannes Schumann
  120,95 kr.

  book2 - fås på mange sprog - egner sig til alle niveauer - har 100 korte og lette kapitler - hjælper dig med det samme med at tale korrekt og i hele sætninger - tager hensyn til den moderne hukommelsespsykologi - www.book2.de informerer om alle downloads. - www.book2.de distribuerer lydfilerne gratis.

 • - Russisk lærebog for begyndere
  af Marina Kvist
  220,95 kr.

  Russisk lærebog for begyndere med grammatik og praktiske øvelser. Bogen inkluderer 10 lektioner for nybegyndere samt audiofiler til hver lektion, som kan downloades fra hjemmesiden. I løbet af kurset lærer man ca. 270 ord, der findes i ordlisten, og man kan starte med at kommunikere.

 • - Græsk grammatik for begyndere
  af Chr. Gorm Tortzen
  186,95 kr.

  ΒΑΣΙΣ er en dansksproget grammatik i oldgræsk beregnet for undervisningen i gymnasiet og ved anden tilsvarende begynderundervisning.Bogen indeholder en beskrivelse af det klassiske attiske sprogs grundlæggende morfologi og syntax og har desuden en række hjælpemidler til arbejdet med tekstlæsning og skriftlige opgaver. Den grammatiske gennemgang er opdelt i 20 nummererede afsnit som er inddelt efter decimalklassemetoden og omhandler lyd og skrift (1), morfologi (2–10), syntax (11–17), orddannelse (18) samt morfologisk og syntaktisk analyse (19–20). Herefter følger en lignende, kortere beskrivelse af de andre græske dialekter ud fra deres forskelle fra attisk.Bogens første nummererede afsnit om lyd og skrift indeholder desuden kortfattede beskrivelser af en række af de lydmæssige udviklinger der sproghistorisk førte frem til det klassiske græske sprog. Disse gives for at støtte indlæringen af tilsyneladende uregelmæssigheder i morfologien ved at give forklaringer på hvorfor visse uregelmæssige former ser ud som de gør.Bogen indeholder desuden en række hjælpemidler til den studerende:Forrest i bogen findes en indholdsfortegnelse som er opbygget som et systematisk index og giver brugeren et hurtigt overblik over bogens opbygning. Desuden findes en ny, grundig vejledning i hvordan man som studerende kan forstå og udnytte bogens opbygning i praksis.Bag i bogen kan oversigten over de 60 almindeligste uregelmæssige verbers grundformer og indexet over vanskelige verbalstammer hjælpe den studerende med at finde frem til ugenkendelige verbalformer i en tekst, mens den fuldstændig oversigt over alle bøjningsformer af verbet i paradigme I–V hjælper til at identificere præcis hvilken form af verbet der er tale om. Det alfabetiske index viser hvor en lang række grammatiske begreber behandles i bogen, mens Index Græcitatis indeholder græske ord og endelser med henvisning til hvor de behandles.Allerbagest i bogen findes Chilias, en liste over de 1.000 almindeligste substantiver, adjektiver, verber og adverbier som sammen med funktionsord kan udgøre op til 60–80% af ordforrådet i en gennemsnitlig græsk tekst.Denne fjerde udgave af ΒΑΣΙΣ er den mest gennemreviderede udgave hidtil. Der er tilføjet en ny brugervejledning, systematikken i decimalklasseinddelingen er strammet op, og der er foretaget utallige småjusteringer i indholdet for at klargøre teksten og forbedre eksempler, herunder en grundlæggende omformulering i hvordan objekter analyseres og en tilføjelse ved verberne i Chilias af hvilke kasus deres objekter normalt står i. Der er ligeledes tilføjet tidssvarende mønsterbesvarelser af syntaktiske analyser som er forsynet med tre eksempler på de for tiden gængse måder at opstille besvarelser på i gymnasiets undervisning. For første gang siden første udgave i 1994 er hele bogen desuden opsat påny, i et mindre og mere brugervenligt format end tidligere udgaver.

 • af Eva Skafte Jensen, Lars Heltoft, Jørgen Schack & mfl.
  144,95 kr.

  Grammatiske termer indeholder 275 termer forsynet med en definition, relevante eksempler, synonymer og henvisninger til beslægtede termer. De 21 faktabokse og oversigter giver overblik og konkrete råd. Bogen viderefører den terminologi som den danske grammatiktradition bygger på, senest i Grammatik over det Danske Sprog.Samtidig udstyrer bogen sin læser med en nøgle fra andre grammatiske terminologier og traditioner til den danske. Over 400 henvisninger hjælper hurtigt læseren hen til det opslagsord hvor termen er defineret og beskrevet. Hvis ens viden om grammatik stammer fra undervisningen i et fremmedsprog, kan man have lært betegnelser som passer dårligt til beskrivelsen af dansk. Derfor kan man slå fx imperfektum op og få at vide at den term der er relevant for dansk, er præteritum (og datid). Desuden kan man læse nærmere om alle tempustermer under opslaget tempus. Grammatiske termer henvender sig i første række til studerende ved sprogfagene på universitetet og læreruddannelsen, men også grammatikinteresserede på andre niveauer vil kunne have gavn af bogen. Om forfatterne: Lars Heltoft er professor ved Københavns Universitet Eva Skafte Jensen er seniorforsker ved Dansk Sprognævn Ida Elisabeth Mørch er seniorkonsulent ved Dansk Sprognævn Jørgen Schack er seniorforsker ved Dansk Sprognævn

 • - Grammatik og ordforråd
  af Flemming André Philip Ravn
  284,95 kr.

  DETTE er, så vidt vides, den første nederlandske grammatikbog på dansk. Nederlandsk er den faglige betegnelse for det sprog, der i uformel daglig tale på dansk kaldes "hollandsk" og "flamsk". Bogen giver indsigt i sprogets opbygning og indeholder de vigtigste grammatiske regler for at kunne begå sig på nederlandsk, mundtligt og skriftligt. De mange illustrative eksempler viser, hvordan sproget anvendes i praksis. Samtidigt formidler lærebogen et stort antal gloser og daglige talemåder for at styrke læserens ordforråd.Målgruppen er dansktalende/skandinaver, der studerer eller gerne vil lære nederlandsk. Bogen er skrevet ud fra et skandinavisk perspektiv for at styrke målgruppens læring. En rent nederlandsk synsvinkel vil givetvis sine steder kunne give et andet grammatiksyn.Bogen kan også med held anvendes af nederlandsktalende, der studerer eller gerne vil lære dansk.

 • - Grammatik, stavning og kommatering
  af Inger-Lise Heinze & Ida Lyndby Jensen
  457,95 kr.

  Stav UNG er et stavemateriale, der systematisk gennemgår alle ordklasser med de latinske betegnelser, staveregler og kommatering. Desuden er der bagerst i bogen oversigter over grammatik, sætningsled, kommaregler og ordliste med de enkelte ords ordklasse og bøjning.I Stav UNG - Lærerens bog findes facit og uddybende kommentarer til de enkelte emner. 2. udgave er opdateret med oversigt over STAV ung set i forhold til kravene i forenklede Fælles Mål.

 • - De danske verber
  af Flemming André Philip Ravn
  171,95 kr.

  Denne bog handler om udsagnsord - danske verber. Der lægges vægt på at give eksempler og bøjninger. Bogen er skrevet til alle, der gerne vil vide mere om udsagnsord, hvordan de bruges i praksis samt ikke mindst hvilke spændende udtryk med verber man kan formulere.Bogen har det pædagogiske sigte, at læserne bedst muligt forstår grammatikken. Derfor er fagordene skrevet på dansk, f.eks. "tillægsord". Samtidig er de på centrale steder skrevet på grammatiklatin i parentes.Der er et bredt udvalg af illustrerende ordeksempler, hvoraf nogle er særligt udvalgt med henblik på at passe på vores tid: it-alderen (aka informationssamfundet). Bogens formål er at være beskrivende og uddybende, ikke normsættende.

 • - Grammatik og ordforråd
  af Flemming André Philip Ravn
  420,95 kr.

  Denne bog henvender sig til alle, der arbejder med fransk, f.eks. studerende ved universitetet og på andre uddannelser samt franskundervisere. Bogen kan tjene som opslagsværk såvel som inspiration til undervisningen. Hvis man har mod på det, kan man læse den fra ende til anden. Bogen er også nyttig for fransktalende, som lærer dansk.Fransk sprog, litteratur og kultur er en funklende stjerne, en hjørnesten, i den europæiske civilisation. Derfor er det nyttigt, at dansktalende får indsigt heri og kan beherske fransk. Det siges, at Danmark er det eneste land i Europa, Frankrig aldrig har været i krig med. Uanset hvad, vil det være godt, hvis venskab og samarbejde mellem Danmarks folk og Frankrigs folk kan bestå i mange år fremover.Fransk tales som modersmål af millioner af mennesker i Frankrig samt i lande som Belgien (Wallonien), Schweiz, Monaco, Luxembourg og Canada (Quebec); Libanon og Israel; Marokko, Algeriet, Tunesien, Congo, Madagaskar, Cameroun, Elfenbenskysten, Niger, Burkina Faso, Mali, Senegal, Tchad og Haiti med flere. Dermed er det franske sprog en fremragende døråbner til adskillige lande, samfund og folkeslag rundt om i verden. Denne bog hedder "Fransk - grammatik og ordforråd" og er illustreret med en række didaktiske sætningseksempler, der i hovedreglen er oversat til dansk. De mange gloser og sætningseksempler med et ordforråd, der er tidssvarende og passer til it-alderen, er medtaget for at fremme læserens associative indlæring (et behavioristisk læringsprincip). Ligeledes er oversættelserne beregnet på at forstå de grammatiske regler i dybden såvel som betydningsnuancer. Denne bog søger at gøre noget ud af alle ordklasser, også tal, adjektiver, præpositioner og adverbier (inkl. negation).

 • - Læs, skriv, lyt & lær - med gratis online lydspor
  af Thomas Booth & Ben Ffrancon Davies
  128,95 kr.

  Lær at skrive og tale engelsk med denne interaktive opgavebog for begyndere. Enkle øvelser og et sjovt og levende lydspor vil på kort tid gøre dig i stand til at tale, læse og skrive engelske ord og sætninger.- Lyt til lydoptagelser af alle ord og al grammatik.- Lær nye ord ved hjælp af flotte og farverigt illustrerede opslag.- Forstå engelsk grammatik ved hjælp af enkel, visuelle forklaringer.- Øvelser og opgaver giver dig mulighed for at træne dit engelsk.Gratis lydspor, hjemmeside og app.

 • - Festskrift til Jørgen Schack på 60-årsdagen 14. maj 2021
  af Eva Skafte Jensen & Margrethe Heidemann Andersen
  273,95 kr.

  Dansk Sprognævn har udgivet denne antologi med 21 artikler om dansk sprog.Man kan i bogen bl.a. læse om ord som scooter og bjørnetjeneste, om status for kønnede og ikke-kønnede professions­betegnelser som bededame, kontormand og forperson, om man siger vi andres, vores andres eller os andres, om hvordan ordene nærmer og fjermer er relateret til retnings­bestem­mel­serne højre og venstre, og om hvad lindost og rødvin har med hinanden at gøre.Man kan også læse om klassiske sprogrigtig­hedsproblemer som r-fejl, startkommaer og om hvordan man forholder sig til sprogrigtig­hed på nettet.Desuden kan man læse en række sprog­teoretiske artikler bl.a. om postpositioner i dansk og om hvordan man og en passer ind i para­digmet for personlige pronomener.Festskrift til Jørgen Schack Artiklerne i Med fornøden agtelse er tilegnet seniorforsker ved Dansk Sprognævn Jørgen Schack i anledning af hans 60-års fødselsdag, og de er skrevet af forskere fra Dansk Sprognævn og landets universiteter. Bogen henvender sig primært til sprog­forskere og studerende ved sprogfagene på universitetet samt til ordbogsredaktører, men også andre med sproginteresser vil kunne have gavn og glæde af bogen.

 • af Flemming A. J. Nielsen
  240,95 kr.

  Vestgrønlandsk grammatik er en systematisk opbygget beskrivelse af det officielle sprog i Grønland. Heri kan man finde oplysning om de vigtigste grammatiske fænomener i nutidigt grønlandsk og en tilhængsliste der er væsentligt mere omfattende end andre trykte lister. Desuden er der fyldige beskrivelser af historiske skrivemåder og bøjningsformer. Bogen supplerer eksisterende sprogbeskrivelser med nyt stof og henvender sig til dansktalende som efterspørger udførlige gennemgange af hovedproblemerne i grønlandsk grammatik, for eksempel i forbindelse med læsning af grønlandsk litteratur, eller i forbindelse med et sprogkursus.

 • af Ulla Bendix & Jette Helland
  109,95 kr.

 • af Maria T Jensen
  168,95 kr.

  Hvorfor udtales ð på forskellige måder? Hvorfor og hvordan bøjes ordene? Hvordan ved man , hvad køn et ord er? Disse og andre spørgsmål besvares i dette kursus, der forklarer de grundlæggende grammatiske regler og indeholder skriftlige og mundtlige opgaver, der hjælper dig til at forstå og bruge dem. KURSUSDELTAGERE HAR SAGT:‘Kurset er meget brugbart, jeg har fået meget mere forståelse for det færøske sprog og snakker mere grammatisk korrekt.’‘Generelt er kurset rigtig godt lavet. Selvom man ikke kan huske det hele, giver det en fornemmelse af, hvad der skal bøjes.’‘Man får et godt overblik over hvordan sproget er bygget op.’‘Grammatik er overhovedet ikke min stærke side. Men kurset er en kæmpe hjælp.’

 • - Dansk grammatik for svensktalende
  af Jens Cramer & Erik Vive Larsen
  145,95 kr.

  Dansk som nabosprog er beregnet til brug ved begynderundervisningen i dansk sprog ved svenske og finske universiteter.

 • - Grammatik, stavning og kommatering
  af Inger-Lise Heinze & Ida Lyndby Jensen
  131,95 kr.

  Stav UNG er et stavemateriale, der systematisk gennemgår alle ordklasser med de latinske betegnelser, staveregler og kommatering. Desuden er der bagerst i bogen oversigter over grammatik, sætningsled, kommaregler og ordliste med de enkelte ords ordklasse og bøjning. Hvert emne tager udgangspunkt i en autentisk tekst. Til alle emnerne er der målbeskrivelse og en udførlig faglig gennemgang med eksempler, så eleverne selvstændigt kan arbejde med opgaverne, hvoraf mange har selvkontrollerende facit. Desuden er der til mange emner skriveopgaver, og alle emner har tilbud om digitale opgaver. Materialet består desuden af en Vejledning til læreren med facit og uddybende kommentarer til de enkelte emner.Stav UNG kan anvendes i undervisningen i folkeskolens ældste klasser, på ungdomsuddannelser mv.

 • - Genrekendskab
  af Görel Hydén & Rodney Martin
  77,95 kr.

  Stjernestøv og guldkorn består af elevbog A, B og C med tilhørende lærervejledninger. Det er et materiale til at arbejde med genrer og sprog på mellemtrinnet (3.-6. klasse), og det giver eleverne en grundig indsigt i at skrive i forskellige genrer. Kapitlerne er systematisk opbygget med en tydelig arbejdsgang med større og mindre skriveopgaver, som leder frem mod en såvel mundtlig som skriftlig fremstilling. Hvert kapitel har en modeltekst som udgangspunkt for tekstanalyse. Modelteksten viser eleverne hovedtrækkene ved den aktuelle genre og hjælper eleverne til at se genrens særlige struktur og sproglige kendetegn. Eleverne ledes gennem et struktureret skriveforløb, og når teksten er færdig, skal den præsenteres for klassen. I løbet af processen forbedrer eleven teksten gennem respons fra kammerater og lærer. Stjernestøv og guldkorn hjælper eleverne til- at forstå, at alle tekster har et formål, for eksempel: berette, informere, instruere, forklare, beskrive, påvirke - at være opmærksomme på, at tekstens mål bestemmer tekstens struktur, ordvalg og grammatik- at genkende forskelle og ligheder mellem tekster- at forbedre en tekst ved at udveksle idéer og bearbejde dem efter en givet skriveplan - at udvikle færdigheder i grammatik, retskrivning og tekstkonventioner - at få træning i at bruge ordbøger- at læse højt for andreAktiviteterne i elevbogen varierer fra opgaver, der løses klassevis, til opgaver, der løses individuelt.

 • af Fanny Slotorub
  530,95 kr.

  Denne lærervejledning til bogen Grammatik i brug giver læreren en kort introduktion til den måde, bogen arbejder med grammatikken på, - en induktive.Derudover indeholder den: * skemaer til bøjning af substantiver og verber, der kan bruges i arbejdet med alle tekster * en verbumliste inddelt i gruppe 1, 2 og 3. Listen kan anvendes til at repetere verbernes bøjning, ligesom man kan vælge at arbejde specifikt med at lære gruppe 3 verber udenad * en grammatiktest som repetition af og afslutning på hvert kapitel * en rettenøgle, der giver mulighed for selvkorrektion, og som løbende kan kopieres til de kursister, der bruger bogen som selvstudium, eller ikke har deltaget i en fælles gennemgang af opgaverne. Har man som lærer begrænset tid til en fælles gennemgang, kan man også med fordel udlevere rettenøglen (eller dele af den) til kursisterne.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.