Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger om Litteraturundervisning

Her finder du spændende bøger om Litteraturundervisning. Nedenfor er et flot udvalg af over 10 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter
 • af Martin Blok Johansen
  277,95 kr.

  Hvad er det for litterære tekster, vi bruger i skolens danskundervisning, og hvad er disse litterære teksters opgave? Hvad er i det hele taget danskfagets dannelsesopgave, og hvilken type litterære tekster kan være med til at løse denne opgave? I bogen argumenteres der for, at vi skal udvide tekstvalget i danskundervisningen, så eleverne også bliver introduceret til verdener, som er helt anderledes, end dem de allerede kender til. Det vil sige litterære tekster, der udfordrer de forestillinger og forståelser, eleverne allerede har, og som dermed kan give dem mulighed for at se verden med andre øjne.??????????????????????????????????????????????????? Litteratur og dannelse er henvendt til nuværende og kommende dansklærere, der arbejder med litteratur og dannelse på langs og på tværs i uddannelsessystemet. Men den kan læses af alle, der interesser sig for, hvad der skal være dannelsens indhold. Hvad er det, skolen skal bidrage med, og hvor finder vi afsættet for den dannelsesopgave, som hviler på skolen, og som skolen hviler på?

 • - Kropumulige kroppe i ny dansk litteratur
  af Tobias Skiveren
  267,95 kr.

  I de senere år har man set en ny orientering mod kroppen i dansk samtidslitteratur. Graviditet, abort, begær, kræft, handicap, selv tarmenes bakterier er rykket ind i bøgerne som væsentligt litterært stof, og de er det i hovedreglen på måder, hvor det komplekse følelsesliv, de udløser, er i centrum. Kødets poiesis udforsker denne strømning ud fra den idé, at de mange kropsportrætter udfordrer en stribe diskurs- og sprogorienterede tilgange i dansk litteratur­videnskab ved først og fremmest at skildre legemet som egenrådigt kød, der gør, hvad det vil, mindst lige så ofte som det gør, hvad der bliver sagt. Som et korrektiv foreslår bogen et alternativt litteratur­analytisk opmærksomhedsfelt, der kombinerer affektteori, nymaterialisme og postkritik, og kortlægger på den baggrund samtidslitteraturens interesse i begærs-, moderskabs- og sygdomserfaringer hos særligt Olga Ravn, Bjørn Rasmussen, Amalie Smith, Ursula Andkjær Olsen, Niels Henning Falk Jensby, Katinka My Jones, Maja Lucas, Caspar Eric, Cecilie Lind og Ida Marie Hede.

 • af Tomas Lagermand Lundme
  267,95 kr.

  „Hvorfor går du rundt i den der kjole? Og hvorfor ligner du ikke de andre drenge?" Amanda går helt hen til mig. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre eller sige.Men jeg bliver stående. Også selvom de kommer hen mod mig, begge to. Det er meget mere mig på den måde er en stærk og rørende billedfortælling om identitet og køn. Makværk er små værker – stor litteratur til mellemtrinnet.Gratis litteraturforløb på makværk.alinea.dk.

 • af Peter Krogholm
  237,95 kr.

  Nora falder med vilje.Hendes liv passerer revy, og vennerne August og Hugo griner og hepper.Men hvad har hun egentlig opnået i sit korte liv? Udover at brække sig i Fakta.Og om lidt venter det mørke vand.Jeg falder er en titel i serien Makværk. Små værker - stor litteratur til mellemtrinnet.Gratis litteraturforløb på makværk.alinea.dk.

 • af Merete Pryds Helle
  297,95 kr.

  "Jeg tør slet ikke sige til dig, at det kun var et uddrag, da du ringer, og din stemme skælver. Du siger, at rødlisten er værre end kæresten, der slog op, værre end dengang du fik 00 i matematik, fordi du havde overset minustegnet. Rødlisten. Listen over truede arter i Danmark."Med rødlisten i hånden bevæger to sig dybt ind i skoven. Her møder de en verden i forandring. Rød og skræmmende. De går på stier spundet af de arter, der er truet med at forsvinde. De taler om naturen og klimaet - og om angst og håb, forandring og forvandling.Merete Pryds Helle har skrevet en poetisk klimafortælling, der tager fat på de unges bekymringer over klima og natur - og hvad man kan gøre for at lægge en dæmper på angsten. Katrine Louise Jakobsen har illustreret og skabt en grafisk fortælling, hvor illustrationer og tekst i samspil skaber et samlet billede af en verden, hvor vi skal kæmpe for naturen - og hvor naturen kæmper for at overleve.

 • af Sofie Boysen
  247,95 kr.

  Hamed og Ricky er brødre.De er født samme dag. Men helt forskellige.Ricky er krumbøjet og siger lyde.Hamed er høj og har venner.En dag går det galt. Brøl, min bror er billedlitteratur, som er velegnet til 4.-6. klasse både i litteraturundervisninge og til  frilæsning.Bogen er en del af serien Makværk der er stor litteratur til børn på 10.-12 år.LItteraturforløb på makværk.alinea.dk?

 • af Gitte Løkkegaard
  242,95 kr.

  Bertram opdager verdens største bums i panden, da han skal til klassefest. Det dur bare ikke, for Saga kommer. Og der er dans. Bertrams forældre - og dem har han mange af - kommer med gode råd. Men bliver Bertram med bums klar til fest? Bumsen er en del af serien Makværk. En serie velegnet til både litteratur - og frilæsning i 3.-6. klasse. Litteraturforløb på makværk.alinea.dk

 • - Engagerende undervisning i æstetiske tekster
  af Stig Toke Gissel & Tom Steffensen
  297,95 kr.

  Undersøg litteraturen! præsenterer grundlaget og principperne for en undersøgende didaktik, der engagerer eleverne i danskfagets vidt forskellige teksttyper. Med afsæt i elevernes egen oplevelse af og indlevelse i teksten understøttes deres selvstændige undersøgelse som vejen til fortolkninger. Den undersøgende didaktiks syv strategier – forforståelse, oplevelse, opdagelse, afprøvning, uddybning, fortolkning og perspektivering – udfoldes gennem konkrete eksempler fra litteraturundervisningen. Dermed kommer forfatterne omkring fagets helt centrale elementer:  Dialog og feedback Multimodale undersøgelser  Mundtlig undersøgelse Æstetiske tekster med appel til børn og unge Ældre tekster Åbne tekster Film og computerspil Motivation i undervisningen  Bogen henvender sig til undervisere og studerende på læreruddannelsen, læsevejledere og dansklærere i grundskole og ungdomsuddannelser.

 • af Michael Kallesøe Schmidt, Jens Lohfert Jørgensen & (red.) Louise Mønster
  227,95 kr.

  Hvad er litteraturkritikkens opgave og genstand i det 21. århundrede? Hvilke aspekter af den litterære tekst skal en kvalificeret læsning foku­sere på? Hvordan kan litteraturen engagere sig kritisk i den almene samfundsdebat? Og hvad er overhovedet formålet med at læse litteratur?Disse spørgsmål forsøger 12 litterater fra Dan­mark, Norge og Sverige at besvare i denne bog. Med afsæt i den angelsaksiske nykritiks indtog i forskning og undervisning i litteratur i Skandina­vien i midten af det 20. århundrede diskuteres aktuelle perspektiver på og problemstillinger ved akademikeres, studerendes og forfatteres arbejde med litteratur.Undervejs behandles en række fundamentale aspekter af litteraturundervisningen, herunder bevæggrundene for at lade medicinstuderende læse skønlitteratur, forholdet mellem sang­lyrik og bogtrykte digte, litteraturens bidrag til debatten om samfundsaktuelle kriser og meget andet.

 • - Inspiration til undervisere og studerende
  af Steen Beck
  227,95 kr.

  Hvad kan inspirere lærere og elever, undervisere og studerende, når de sammen vil fordybe sig i H.C. Andersens eventyr?Med Læs Andersen! åbnes der for en genfortryllelse af den verdenskendte digters univers. Bogens analyser og fortolkninger udfordrer til skarp litteraturlæsning og gør samtidig digteren til en nærværende samtalepartner i læserens eget dannelsesprojekt.På sin pædagogiske opdagelsesrejse kommer Steen Beck på sporet af en ny og engagerende litteraturundervisning, når han nærlæser Nattergalen, Hyrdinden og Skorsteensfeieren, De røde Skoe, Skarnbassen, 'Alt paa sin rette Plads!', Sneedronningen og Skyggen.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.