Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger om Samfundsvidenskab

Her finder du spændende bøger om Samfundsvidenskab. Nedenfor er et flot udvalg af over 9 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter
 • - 130 analysemetoder fra humaniora og samfundsvidenskab
   
  297,95 kr.

  Denne bog gør det sjovere at være studerende og lettere at få høje karakterer. Du får et hurtigt overblik over 130 analysemetoder fra humaniora og samfundsvidenskab, som du kan bruge til at se mønstre i data eller gennemskue komplekse sammenhænge med.Du får i klar tekst at vide, hvad du skal gøre trin for trin. Hvor begynder du? Hvad skal du være opmærksom på undervejs? Hvilken type resultater kan en konkret metode give dig, og cirka hvor meget tid skal du bruge?Bogen giver dig inspiration til at forsøge dig med andre metoder, så du kan lave analyser og opnå overraskende indsigter. Det bliver nemmere at udføre ambitiøse, veltilrettelagte og spændende undersøgelser. Resultatet er ny viden både til dig og det omkringliggende samfund.Metodekogebogen henvender sig til studerende på universiteter og professionshøjskoler, men giver også ideer til undervisning og vil desuden være et nyttigt redskab til at løse researchopgaver for private virksomheder og offentlige institutioner.

 • - Kort over netværk i Danmark
  af Christoph Ellersgaard, Anton Grau Larsen & Sarah Steinitz
  207,95 kr.

  Magt, magtkoncentration og fordeling af magtressourcer – det er vigtige ting at diskutere i et demokrati. Med et klart blik for, hvordan magten er organiseret i Danmark, kan vi bedre diskutere, hvilke interesser og aktører, der sidder på afgørende beslutninger i samfundet; i hvor høj grad de afspejler befolkningens interesser, og om magtfordelingen og koncentrationen af magt burde se ud på en anden måde. I Foreningen for Elite- og Magtstudier har vi kortlagt den organiserede magt i Danmark. Og i dette atlas viser vi, hvordan organisationer, virksomheder, foreninger, statslige råd, udvalg – ja, hele samfundet er bundet sammen af netværk. Formålet med bogen er at skabe et overblik over, hvordan vores samfund hænger sammen gennem netværksforbindelser. Og tillade læseren at gå på opdagelse i det danske magtnetværk: Hvem har en central placering? Hvem står helt ude i kanten uden forbindelser? Og hvilke alliancer former sig i magtnetværket? Med kortlægningen ønsker vi at give et overblik over magtens veje i Danmark, så vi som borgere har bedre mulighed for at sikre, at vores stemmer bliver hørt.

 • af Christiane Vejlø
  107,95 - 186,95 kr.

  Det pibler frem med teknologi, som ligner os, lyder som os og tager beslutninger på vegne af os. Digitale væsner, som endda selv insisterer på at besidde følelser og tanker som os. Kunstig intelligens vil uundgåeligt have konsekvenser for, hvad det i fremtiden vil sige at være menneske. Taber vi vores job til automatiseringen? Bliver vi erstattet af robotter? Kommer vi til at forelske os i vores digitale assistent?Gennem tankevækkende anekdoter, chatbotsamtaler og forskerinterviews sætter Argumenter for mennesker den teknologiske udvikling i et helt nyt perspektiv. Samtidig leverer læsningen et overbevisende forsvar for, hvorfor der stadig er håb for vores art.Med udgangspunkt i filosofi, forskning og den skillevej mod fremtiden, vi befinder os midt i, afdækker fremtidsanalytiker Christiane Vejlø begreber som følelser, kærlighed, fællesskab, moral, kreativitet, tro og død. Fra stoikerne til Simone de Beauvoir. Fra Niels Bohr til Nick Cave.

 • af Niccolò Machiavelli
  297,95 kr.

  "Alle stater, alle herredømmer, hvorved menneskene hidtil er blevet styrede eller endnu styres, var eller er enten republikker eller fyrstendømmer. Fyrstendømmerne er enten arvelige, i hvilke herskerens slægt i lang tid har regeret, eller også nyskabte. De nyskabte er enten ganske nydannede, som f.eks. Mailand af Francesco Sforza, eller de er dele som fyrsten, der erhverver dem, føjer til den arvelige stat, som f.eks. kongen af Spanien med kongeriget Neapel."Intet litterært værk har haft så stor betydning for udviklingen af europæisk politik fra renæssancen og op til vor tid som italienske Niccolò Machiavellis bog "Fyrsten" fra 1513. Bogen beskriver, hvordan en politisk leder har ret til at styre sit land med selv de mest brutale midler, når det tjener nationens interesser, blot aldrig i hans egne. Bogen er dedikeret til Lorenzo de’ Medici, som Niccolò Machiavelli var rådgiver for ved det florentinske hof. Denne oversættelse stammer tilbage fra 1876. Niccolò Machiavelli (1469-1527) var en italiensk filosof, samfundsteoretiker og forfatter, der er særligt kendt for bogen "Fyrsten" om den perfekte politiske leder. Machiavelli spillede en central rolle for magthaverne i Firenze og udgav en lang række bøger om politik, samfundsvidenskab og historie samt flere oversættelser af latinske værker.

 • - The Danish Model
  af Bjarne Hastrup
  367,95 kr.

  Social Welfare - The Danish Model charts the dynamics between the public sector, the business sector and the civil sector. These are the three main actors in the continued negotiations about the Danish model; is it through their agreement (and disagreemnt) that the new and improved versions of the model emerge in support of the country's progress and competitive advantage. And - not least - in support of a society that is a decent society for all.

 • af Karsten Nikolajsen & Thomas Ohnesorge
  407,95 kr.

  Samfundsfag på tværs er en grundbog til samfundsfag på C-niveau. Udgivelsen er bygget op omkring fire centrale temaer: Køn i det senmoderne samfundUlighed og velfærdIndvandring og integrationKlimakrisen og DanmarkDe fire temaer dækker tilsammen den nye læreplan til C-niveau og åbner op for tematisk undervisning gennem hele året. Hvert af bogens fire temaer behandles ud fra en sociologisk, politologisk og økonomisk vinkel og dækker således også det nye grundforløb.Alle kapitler indeholder et udvalg af arbejdsopgaver og elevaktiverende og kreative øvelser, så man som underviser får god mulighed for at variere undervisningen undervejs.

 • - Etik, politik, ret
  af Gianni Vattimo
  156,95 - 287,95 kr.

  I Nihilisme og emancipation forsøger Gianni Vattimo at gentænke begreberne politik, etik og ret i den moderne verden, hvor uforanderlige principper er utænkelige. Nietzsche og Heidegger har efterladt sig et metafysisk tomrum, hvor Gud er død, og de absolutte ideologier er utroværdige. Udfordringen for nutidens filosoffer bliver derfor at opspore en teori omkring "det moderne", som bygger på hermeneutikkens uendelige fortolkningsmuligheder.Lov, ret og etik må konstrueres igennem forhandlinger, demokrati og konsensus. Kun således undgås den polarisering, som truer med at opdele verden i supermarkedskulturen på den ene side og fundametalismen på den anden.Med Vattimos politisk-filosofiske tilgang konfronteres flere brandaktuelle temaer i bogen, bl.a. kulturernes herkomst, Occidentens undergang og Europas rolle i fremtidens verdenssamfund.Bogen indeholder, ud over en udførlig bibliografi, en introduktion til Gianni Vattimos tænkning ved idéhistoriker Jens Viggo Nielsen.

 • af Carsten Jensen
  167,95 kr.

  Life Cyckle Risks and the Politics of the Welfare State presents the dual risk model of the welfare state. Previous research in the field has predominantly studied the role of modernization and the associated labor market risks; this book gives equal weight to a different class of social risks, namely those related to the life cycle. Labor market and life cyckle risks each have profound, but distinct consequences for the political process of the welfare state, including public opinion formation, party competition, and public policy-making. The dual risk model helps us to understand why some social programs are prioritized over others in terms of political attention and public spending - and how this prioritization leads to mounting economic inequalities in modern-day societies.

 • - udvalgte tekster
  af Niklas Luhmann
  227,95 kr.

  Udvalgte tekster af den banebrydende tyske sociolog for første gang på dansk.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.