Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger om Virksomheder

Her finder du spændende bøger om Virksomheder. Nedenfor er et flot udvalg af over 22 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter
 • - En danmarksrejse på jagt efter fremtiden
  af Tue Mantoni
  197,95 - 236,95 kr.

  Tue Mantoni rejser i sin debutbog Danmark rundt for at finde ind til kernen af det komplekse samspil mellem det danske erhvervsliv og velfærdssamfund. Et spørgsmål fra Jack Ma, grundlæggeren af Alibaba, sendte Tue Mantoni, tidligere topchef for Bang & Olufsen og Triumph Motorcycles, på en rejse rundt i Danmark på jagt efter svar. Spørgsmålet var enkelt: “Hvad er luksus for dig?” I løbet af turen blev det klart for Tue Mantoni, at luksus for os danskere ikke så meget handler om materielle værdier, men om vores velfærdssamfund: værdien af at kunne lade sine børn cykle i skole, få sig en solid uddannelse eller blive behandlet, hvis man bliver syg. Og den værdi, som det giver erhvervslivet. Velfærden er dybt afhængig af et erhvervsliv, der kan finansiere den. Og det kræver, at danske virksomheder fremadrettet har endnu bedre adgang til talent, at innovation kan dyrkes frit, at spilleregler er transparente og til at stole på, samt at der også i erhvervslivet er plads til ’de skæve og de skøre’. I bogen bliver Tue Mantoni inviteret indenfor hos nogle af Danmarks mest succesrige iværksættere og ledere for at diskutere, hvad der skal til for at få virksomheder til at opstå, trives og vokse i Danmark, samt hvordan vi holder vores særlige samfundskontrakt i live, så vi efterlader et bedre samfund til de kommende generationer. Medvirkende er blandt andre tidligere forsknings- og uddannelsesminister Tommy Ahlers, ‘Lakridskonge’ Johan Bülow, bestyrelsesformand Jim Hagemann Snabe og forfatter Tor Nørretranders. Undervejs fortæller Tue Mantoni også om erfaringer og overvejelser fra sin egen karriere og fra de virksomheder, som han arbejder med i dag, blandt andre Joe & The Juice, Soundboks, Lakrids by Bülow og Vækstfonden. "Bogen er min egen roadmovie så at sige, og det har været vigtigt ikke at skrive en erhvervsfaglig grundbog, men at give et indblik i, hvad der skaber succeser, samt hvorfor velfærdssamfundet er lige så nødvendigt for erhvervslivet, som erhvervslivet er for velfærdssamfundet.”

 • af Camilla Hørby Jensen & Nis Jul Clausen
  542,95 kr.

 • - 130 analysemetoder fra humaniora og samfundsvidenskab
   
  297,95 kr.

  Denne bog gør det sjovere at være studerende og lettere at få høje karakterer. Du får et hurtigt overblik over 130 analysemetoder fra humaniora og samfundsvidenskab, som du kan bruge til at se mønstre i data eller gennemskue komplekse sammenhænge med.Du får i klar tekst at vide, hvad du skal gøre trin for trin. Hvor begynder du? Hvad skal du være opmærksom på undervejs? Hvilken type resultater kan en konkret metode give dig, og cirka hvor meget tid skal du bruge?Bogen giver dig inspiration til at forsøge dig med andre metoder, så du kan lave analyser og opnå overraskende indsigter. Det bliver nemmere at udføre ambitiøse, veltilrettelagte og spændende undersøgelser. Resultatet er ny viden både til dig og det omkringliggende samfund.Metodekogebogen henvender sig til studerende på universiteter og professionshøjskoler, men giver også ideer til undervisning og vil desuden være et nyttigt redskab til at løse researchopgaver for private virksomheder og offentlige institutioner.

 • af Lars Paludan-Müller
  397,95 kr.

  Noget tyder på, vi mangler redskaber til at eksistere på bølgelænge med vores postmoderne samtid. Vi er ikke udviklet til psykologisk, og for den sags skyld fysisk, at være fuldt ud 'etableret' til at følge med, samt begribe nutidens forandringslogikker og pluralitet. Psykologiens bidrag til forståelsen af det menneskelige arbejdsliv dækker en lang række fagområder, hvilket afspejles i bogens 15 kapitler. Du vil indledningsvis blive introduceret til en samfunds- og kulturanalytisk tilgang, som udspringer af et historisk tilbageblik over arbejds-, organisations- og ledelsespsykologiens udvikling gennem de sidste ca. 150 år. Nogle af de emner, som behandles i bogen, er: Jobtilfredshed Arbejdsmotivation Psykisk arbejdsmiljø Stress Udbrændthed Teamwork og gruppepsykologi Organisationspsykologi – med fokus på organisationskultur og meningsdannelse Forandring i organisationer Diversitet og mangfoldighed på arbejdspladsen Læring i organisationer Jobanalyser Jobdesign Ledelsespsykologi Bogen bidrager kritisk til belysningen af menneskets vilkår i arbejdslivet.Igennem arbejdet forandrer mennesket både sig selv og sine omgivelser – vi frembringer en psykologisk verden når vi arbejder. Bogen taler menneskets sag, men af hensyn til organisationerne og samfundet. Lars Paludan-Müller er BA i psykologi. OBS! Der er ingen ændringer mellem 1. og 2. udgave. Det er kun bogens udstyr, der er ændret.

 • af Pernille Garde Abildgaard
  166,95 - 232,95 kr.

  Kortere arbejdsuge. Bedre trivsel for medarbejderne. Og bedre bundlinje for virksomhederne. Lyder det forjættende? Det kan lade sig gøre! Pernille Garde Abildgaard har hjulpet flere virksomheder med at indføre 4 dages arbejdsuge, og i denne bog fortæller hun, hvordan det kan lade sig gøre at tilrettelægge arbejdslivet på en ny måde, der både gavner medarbejder og virksomhed. Men der findes ikke en standardløsning, der passer alle, og Abildgaard fortæller med udgangspunkt i forskellige danske virksomheder, hvordan de har formået at skabe en ny arbejdskultur. Fælles for løsningerne er, at det ikke handler om at arbejde mere, men bedre. Og hvordan vi gør netop det, fortæller Abildgaard også. Det handler bl.a. om at udrydde forstyrrelser, komme pseudoarbejde til livs, så det bliver lettere at fokusere på de opgaver, vi godt kan lide.

 • af David Maister m.fl.
  313,95 kr.

 • af Sara Louise Muhr
  32,95 - 57,95 kr.

  Mens sager om sexchikane og magtmisbrug trækker avisoverskrifter, er hverdagsdiskrimination svær at få øje på og svær at håndtere. Men diskrimination på baggrund af stereotype forestillinger findes på mange danske arbejdspladser, hvor stødende humor, biased smalltalk og stigmatiserende bemærkninger skaber dårlig trivsel og lav præstation. For at komme hverdagsdiskriminationen til livs, argumenterer professor i diversitet og ledelse Sara Louise Muhr, må flere end de direkte berørte blive i stand til at identificere den og forstå dens eftervirkninger. Der skal ske handling på ledelsesplan for at skabe inkluderende organisationskulturer, men alle, uanset stilling i på en arbejdsplads, kan begynde at indarbejde nye vaner og rutiner, som minimerer diskrimination og blokerer for dens ødelæggende effekt. Moderne Ideer er støttet af Lundbeckfonden, Augustinus Fonden og Statens Kunstfond. I serien gør førerende forskere deres viden tilgængelig og leverer deres bud på, hvordan vi løser tidens største udfordringer.

 • - Værdibaseret transformationsledelse
  af Peter Beyer
  511,95 kr.

  Vi er dem, vi vælger at væreDenne bog tjener som en indføring i teorien bag værdibaseret ledelse, men bogen kan også bruges som en konkret guide til at implementere værdibaseret ledelse i en virksomhed eller organisation. Bogen, der nu foreligger i en fjerde udgave, er blevet drejet en smule fra de tidligere udgaver. Det tema, der nu kommer frem, er værdibaseret ledelse i transformationsprocesser. Det gør ikke de tidligere udgavers temaer irrelevante, hvorfor store dele af stoffet stadig er bevaret. Bogen er handlingsorienteret og lægger vægt på at beskrive den løbende proces, der skal sikre dybdeimplementering af værdierne, så de ikke ender som skueværdier, der kun tages frem ved særlige lejligheder. Værdibaseret ledelse som et centralt omdrejningspunkt i transformationsprocesser behandles blandt andet gennem følgende temaer:Visioner og værdier som basis for etablering af fodslag og ejerskab i magtsystemet.Værdiledelse som værktøj til etablering af bredt organisatorisk ejerskab.Værdiledelse som element i skabelse af ændringsparate kulturer.Værdier som fundamentet bag tværorganisatorisk samarbejde, sammenhængs-kraft, fleksibilitet og effektivitet.Nyt i 4. udgaveDe vigtigste ændringer er nye indskud, fjernelse af et par af de gamle, en ny disponering af stoffet og en ny konkret case til sidst. Denne fjerde udgave af bogen fokuserer nu på: Værdibaseret ledelse i transformationsprocesser.Bogen er nu disponeret efter 3P modellen. Denne model opsummerer, hvad ledere skal gøre, ikke blot for at udøve lederskab, men også for at udvikle sig personligt. Modellen er kendt for sit forsøg på at kombinere fordelene ved ældre lederskabsteorier samtidig med at den afdækker deres begrænsninger. Modellen er blevet klassificeret som en “ integreret psykologisk ” teori om ledelse. De tre P’er står for public, private og personel lederskab. MålgruppeBogen retter sig mod ledere - i både offentlige og private virksomheder - som arbejder aktivt med virksomhedsværdier, men er også relevant for andre praktikere og teoretikere med interesse i værdibaseret ledelse.Om forfatterenPeter Beyer er akademiingeniør, erhvervsforsker og phd, ansat på CVL på CBS samt som ekstern lektor på ITU og har derudover mere end 40 års erfaring bag sig som managementkonsulent i flere internationale konsulentfirmaer.

 • af Jon Iversen
  882,95 kr.

  Bogen beskriver hvorledes virksomheders juridiske afdelinger kan gribe arbejde med legal risk management an i praksis og giver et overblik over de juridiske risici, som internationale virksomheder ofte er underlagt. Bogen indeholder en lang række eksempler og sigter på at inspirere og give anbefalinger til virksomhedsjurister, således at juridisk afdelings budget og de knappe ressourcer udnyttes optimalt. Første del af bogen beskriver; * arbejdet med god corporate governance og enterprise risk management, * opbygning, tilpasning og optimering af virksomhedens juridiske afdeling,* valg, brug og kontrol af og med eksterne juridiske rådgivere, * generelle karakteristika ved et velfungerende legal risk management-system. Anden del af bogen giver konkrete anbefalinger til indholdet af legal risk management-programmer inden for følgende områder:* Structual risk management* Regulatory risk management og brug af compliance-programmer* Contractual risk management* Litigation risk management* Document risk management* Political risk managementDen primære målgruppe for bogen er virksomhedsjurister ansat i virksomheder med internationale aktiviteter, men også bl.a. compliance officers, risk managers, revisorer og controllere kan have udbytte af at læse bogen.Forfatteren er Jon Iversen, Advokat, LL.M., MBA og Head of Legal, CEE & Asia i medicinalvirksomheden Actavis.

 • - En lokalhistorisk samling med fortællinger skrevet og fortalt af personer fra Brønderslev Kommune
  af Jens Otto Madsen
  32,95 - 227,95 kr.

  En pæn skare af dedikerede personer har flittigt bidraget med stof og kommentarer til bogen.Vil du vide, hvem der har skrevet de enkelte historier, må du læse bøgerne. Brønderslev Historierne et blevet til igennem en lang periode måske over 100 år.

 • - En lokalhistorisk samling med fortællinger skrevet og fortalt af personer fra Brønderslev Kommune
  af Jens Otto Madsen
  32,95 - 157,94 kr.

  En pæn skare af dedikerede personer har flittigt bidraget med stof og kommentarer til bogen.Vil du vide, hvem der har skrevet de enkelte historier, må du læse bøgerne. Brønderslev Historierne et blevet til igennem en lang periode måske over 100 år.

 • - En Lokalhistorisk samling med fortællinger m.m.
  af Jens Otto Madsen
  32,95 - 147,95 kr.

  Der er skrevet og fortalt meget om byen Brønderslev, men ingen by uden borgere, iværksættere, handlende og os kunder. Det er den lille mand, der har gjort fabrikken eller forretningen stor, derfor har vi bestræbt os på at blande historierne så godt vi formåede ud af det der var tilgængeligt.Historierne er fra efter vuggen kommet løbende i løbet af en hundrede års periode.Vores bøger er fyldt med anekdoter og historier. Vi har ikke uden besvær måtte plukke en del historier fra, ellers ville bogen fylde hele bogreolen.Vi fik idéen til bøgerne, efter at have læst nogle interessante historier på, Brønderslev Fortiden i billeder og tekst og straks efter vi havde læst disse historier, fik vi lyst til at lave en fed bog med nogle af disse anekdoter og hvorfor ville vi bruge vort otium på det. På Facebook, kan man kun med møje og besvær finde en gammel historie igen, efter lang tids søgen. Har man ikke titlen er historien pist væk, om føje år er historien måske forsvundet, hvem ved. Hvis disse historier går tabt, ville det være synd, for de er og har været en del af det Brønderslev vi kender i dag og som bør fortælles igen og igen, ikke kun til vores børnebørn, men også for din egen skyld.Vi vil nu give mulighed for at kunne købe bøgerne i boghandlen og som E-bog. - Det er vort håb, at bøgerne må blive til stor glæde og hjælp, når du i familiens skød eller i vennekredsen drøfter hvem der en overgang var borgmester og om den og den havde forretning i Algade eller Bredgade eller måske Østergade. Hvem var det den almindelige borger mødte, når hun og han handlede dagligvarer I Brønderslev.En pæn skare af dedikerede personer har flittigt bidraget med stof og kommentarer til bogen, hvilket vi er dybt taknemmelig for, ingen nævnt, ingen glemt. Vil du vide, hvem der har skrevet de enkelte historier må du læse bøgerne.Brønderslev Historierne et blevet til igennem en lang periode måske over 100 år.

 • - En Lokalhistorisk samling med fortællinger m.m.
  af Jens Otto Madsen
  106,95 - 127,95 kr.

  Der er skrevet og fortalt meget om byen Brønderslev, men ingen by uden borgere, iværksættere, handlende og os kunder. Det er den lille mand, der har gjort fabrikken eller forretningen stor, derfor har vi bestræbt os på at blande historierne så godt vi formåede ud af det der var tilgængeligt.Historierne er fra efter vuggen kommet løbende i løbet af en hundrede års periode.Vores bøger er fyldt med anekdoter og historier. Vi har ikke uden besvær måtte plukke en del historier fra, ellers ville bogen fylde hele bogreolen.Vi fik idéen til bøgerne, efter at have læst nogle interessante historier på, Brønderslev Fortiden i billeder og tekst og straks efter vi havde læst disse historier, fik vi lyst til at lave en fed bog med nogle af disse anekdoter og hvorfor ville vi bruge vort otium på det. På Facebook, kan man kun med møje og besvær finde en gammel historie igen, efter lang tids søgen. Har man ikke titlen er historien pist væk, om føje år er historien måske forsvundet, hvem ved. Hvis disse historier går tabt, ville det være synd, for de er og har været en del af det Brønderslev vi kender i dag og som bør fortælles igen og igen, ikke kun til vores børnebørn, men også for din egen skyld.Vi vil nu give mulighed for at kunne købe bøgerne i boghandlen og som E-bog. - Det er vort håb, at bøgerne må blive til stor glæde og hjælp, når du i familiens skød eller i vennekredsen drøfter hvem der en overgang var borgmester og om den og den havde forretning i Algade eller Bredgade eller måske Østergade. Hvem var det den almindelige borger mødte, når hun og han handlede dagligvarer I Brønderslev.En pæn skare af dedikerede personer har flittigt bidraget med stof og kommentarer til bogen, hvilket vi er dybt taknemmelig for, ingen nævnt, ingen glemt. Vil du vide, hvem der har skrevet de enkelte historier må du læse bøgerne.Brønderslev Historierne er blevet til igennem en lang periode måske over 100 år.

 • - En Lokalhistorisk samling med fortællinger m.m.
  af Jens Otto Madsen
  32,95 - 147,95 kr.

  Der er skrevet og fortalt meget om byen Brønderslev, men ingen by uden borgere, iværksættere, handlende og os kunder. Det er den lille mand, der har gjort fabrikken eller forretningen stor, derfor har vi bestræbt os på at blande historierne så godt vi formåede ud af det der var tilgængeligt.Historierne er fra efter vuggen kommet løbende i løbet af en hundrede års periode.Vores bøger er fyldt med anekdoter og historier. Vi har ikke uden besvær måtte plukke en del historier fra, ellers ville bogen fylde hele bogreolen.Vi fik idéen til bøgerne, efter at have læst nogle interessante historier på, Brønderslev Fortiden i billeder og tekst og straks efter vi havde læst disse historier, fik vi lyst til at lave en fed bog med nogle af disse anekdoter og hvorfor ville vi bruge vort otium på det. På Facebook, kan man kun med møje og besvær finde en gammel historie igen, efter lang tids søgen. Har man ikke titlen er historien pist væk, om føje år er historien måske forsvundet, hvem ved. Hvis disse historier går tabt, ville det være synd, for de er og har været en del af det Brønderslev vi kender i dag og som bør fortælles igen og igen, ikke kun til vores børnebørn, men også for din egen skyld.Vi vil nu give mulighed for at kunne købe bøgerne i boghandlen og som E-bog. - Det er vort håb, at bøgerne må blive til stor glæde og hjælp, når du i familiens skød eller i vennekredsen drøfter hvem der en overgang var borgmester og om den og den havde forretning i Algade eller Bredgade eller måske Østergade. Hvem var det den almindelige borger mødte, når hun og han handlede dagligvarer I Brønderslev.En pæn skare af dedikerede personer har flittigt bidraget med stof og kommentarer til bogen, hvilket vi er dybt taknemmelig for, ingen nævnt, ingen glemt. Vil du vide, hvem der har skrevet de enkelte historier må du læse bøgerne.Brønderslev Historierne et blevet til igennem en lang periode måske over 100 år.

 • af Daniel Ankarloo & Anita Ulrich
  117,95 - 167,95 kr.

  Konkurrencestaten er et discountsamfund. Det er konklusionen i denne bog om forholdene på arbejdsmarkedet, i velfærden og i uddannelses­systemerne. I konkurrencestaten er det selv­forsørgelsen og overlevelsen, der er det centrale. Ikke den enestående præstation. Velfærdsprofessionelle beskriver arbejdsforhold, der sætter lav pris over høj kvalitet, også selvom det går ud over borgernes velfærd. Og eget helbred. Elever fortæller om en 'frygtkultur' og et karakter­ræs i en skole, hvor det er vigtigere at bestå end at forstå. I discountsamfundet er det vigtigere at passere end at præstere. At præsentere noget, der ser godt ud, snarere end at gøre godt. At makke ret, snarere end at gøre det rigtige. Individet presses derfor til at gå på kompromis med faglige og etiske standarder og til at tilsidesætte både sin egen og den andens menneskelighed. Men, der ydes også modstand - fra alle dem som i hverdagen bliver udsat for discountsamfundets umenneskelige krav om selv­afvikling.

 • af Morten Kofmann, Jens Munk Plum & Erik Bertelsen
  1.537,95 kr.

  Samlet fremstilling af de danske fusionskontrolregler med en praktisk vinkel.Det er over 12 år siden, der blev indført fusionskontrol i Danmark med lov nr. 416 af 31. maj 2000. I den periode har dansk fusionskontrol været underlagt en betydelig udvikling og professionalisering - godt hjulpet af sit EU-retlige inspirationsgrundlag.Denne bog giver en samlet fremstilling af de danske fusionskontrolregler med en praktisk vinkel. Fremstillingen lægger betydelig vægt på at beskrive de væsentligste temaer omkring forberedelse og tilrettelæggelse af sager om fusionskontrol - med henblik på at sikre en korrekt afgørelse. Som konsekvens heraf indeholder bogen også et afsnit, som beskriver de økonomiske værktøjer, som myndighederne (og andre) i dag anvender i forbindelse med fusionssagerne.Bogen tager afsæt i de mere end 170 egentlige afgørelser om fusioner, som de danske myndigheder har truffet, samt den betydelige utrykte praksis, som forfatterne via deres arbejde har kendskab til, og som viser myndighedernes udlægning af reglerne.Bogen inddrager således primært dansk praksis og har alene medinddraget EU-praksis, hvor det er skønnet relevant for fortolkningen og anvendelsen af de danske regler. Nyt i 2. udgaveSiden 1. udgaven er der sket væsentlige ændringer i de danske fusionskontrolregler samt de bagvedliggende EU fusionskontrolregler. 2. udgaven behandler alle disse ændringer, herunder overgangen til SIEC testen ved vurderingen af fusioners virkninger, den omfattende udvikling i praksis vedr. sagerne om konkurrenceskadelige, koordinerede virkninger samt udbygningen af reglerne om henvisning af sagerne.MålgruppeDansk Fusionskontrol henvender sig til alle, der beskæftiger sig med fusionskontrol, såvel myndigheder som praktikere og virksomhedsjurister.Om forfatterneErik Bertelsen, Jens Munk Plum og Morten Kofmann er konkurrenceretsadvokater og partnere i Kromann Reumerts Konkurrencegruppe, der har fusionskontrol som et væsentligt arbejdsområde. Forfatterne har beskæftiget sig med fusionskontrol, siden denne blev indført i EU i 1990, og har været involveret i betydelige danske fusionssager, både i EU-systemet og i Danmark. Erik, Morten og Jens holder jævnligt foredrag om konkurrenceretlige og udbudsretlige emner. Herudover er de forfattere til en lang række artikler i danske og internationale tidsskrifter, ligesom de medforfattere på bøgerne Competition Law in Denmark (2011) og Leniency Regimes, 2. udgave 2011 samt bidragsydere til European Competition Law Handbook og ECLR.

 • af Michael Serup
  1.857,95 kr.

  Hovedværket om generationsskifte og omstrukturering Bogen giver en samlet fremstilling af skatteretlige, juridiske og praktiske aspekter ved rådgivning om generationsskifte, tillige med fokus på omstrukturering blandt andet som værktøj ved generationsskifte. Der gives indføring i og juridisk analyse og diskussion af almindelige skatteretlige grundprincipper for afståelsesbeskatning af personer og selskaber samt af regler og praksis for værdiansættelse, gavebeskatning, skatteretlig succession, omgørelse og skatteforbehold og for udbytte- og sambeskatning mv. indenfor selskabsstrukturer. Herudover beskrives de relevante privatformueretlige regler for ægteskab, skilsmisse, dødsfald og fremtidsfuldmagt mv. samt udvalgte aspekter af de selskabsretlige regler for interessentskaber, kommanditselskaber og kapitalselskaber. Bogen refererer mere end 1.000 afgørelser fra domstole, landsskatteret og administrative myndigheder, heraf en betydelig del med udførlige kommentarer. Samtidig indeholder bogen en række praktiske taleksempler og modelovervejelser og -eksempler. Målgruppe Bogen er med sin bredde et relevant og nyttigt værktøj for rådgivere mv., der ikke har et indgående kendskab til alle de enkelte retsområder, og er samtidig i kraft af den juridiske dybde en nødvendig speciallitteratur for specialister indenfor generationsskifte og omstrukturering. Om forfatteren Michael Serup er advokat og partner i Bech-Brunn Advokatpartnerselskab og er i dag, med 30 års erfaring og specialisering, Danmarks førende rådgiver inden for generationsskifte af familieejede virksomheder og formuer. Michael Serup har forfattet mere end 70 faglige artikler om skatteret og selskabsret og er samtidig forfatter til Fusionsskatteloven med kommentarer.

 • - præcis og målrettet
  af Bente Vestergaard
  287,95 kr.

 • af Ole Nisbeth
  164,95 kr.

  Mange virksomheder arbejder med trivsel og sundhed; men der er ikke megen litteratur om emnet. Denne bog giver dig en bagvedliggende forståelse for sundhed og nogle konkrete værktøjer til at implementere sundhed i din virksomhed.

 • af Jørgen Torp m.fl.
  127,95 kr.

  -

 • - en lovkommentar
  af Jytte Heje Mikkelsen, Lars Hammer-Jespersen, Søren Olrik Eklund & mfl.
  577,95 kr.

  Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder regulerer en række virksomhedsformer, der ikke er omfattet af aktie-og anpartsselskabslovene eller erhvervsfondsloven. F.eks. andelsselskaber, foreninger og andre selskaber med begrænset ansvar og desuden visse interessentskaber og kommanditselskaber. Loven har til formål at skabe åbenhed om de omfattede virksomhedsformer gennem krav om registrering og offentliggørelse af vedtægter, ledelsesforhold og årsrapporter m.v. Bogen er en lovkommentar, der beskæftiger sig med lovens fortolkning og administration. Den henvender sig derfor især til erhvervslivets rådgivere, bl.a. advokater og revisorer, samt iværksættere og mindre erhvervsdrivende. Denne 2. udgave omtaler de væsentligste ændringer af loven siden 1. udgaven fra 1995. Bl.a. den seneste lovændring i 2006, der indførte regler om fusion og spaltning samt mulighed for uformel opløsning af virksomheder med begrænset ansvar. Derudover gennemgår bogen en række principielle kendelser og afgørelser, som er truffet af Erhvervsankenævnet og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Endelig omtales de senere års nye begreb inden for erhvervsretten - kapitalfonde - der har givet anledning til særlige afgrænsningsspørgsmål i forhold til loven. Forfatterne er kontorchef Jytte Heje Mikkelsen og advokatfuldmægtig Søren Olrik Eklund, samt specialkonsulenterne Anette Dybdal Fenger og Lars Hammer-Jespersen, der alle i en årrække har været ansat i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

 • af Richard Sennett
  197,95 kr.

  Sociologen Richard Sennett kortlægger de vigtigste forskelle mellem tidligere tiders industrikapitalisme og den mere globale og foranderlige form for kapitalisme, der er ved at indtage industrikapitalismens plads. Den nye kapitalismes kultur forudsætter en personlighed, som orienterer sig kortsigtet, fokuserer på potentielle muligheder, snarere end på allerede skabte resultater, og som er villig til at nedskrive eller helt forkaste tidligere erfaringer. Richard Sennett ser som alternativ en mere integreret og konsistent form for personlighed og undersøger, hvilke praktiske initiativer, der kan sættes ind imod "reformernes" skadelige virkninger.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.