Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Eva Sophia Myers

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - Genkend, forebyg og håndtér
  af Jo Krøjer, Sara Louise Muhr, Mie Plotnikof, mfl.
  217,95 kr.

  SEXISME PÅ ARBEJDE er skrevet til ansatte og ledere på danske arbejdspladser, der ønsker at være en del af løsningen, men som samtidig er i tvivl om, hvordan vi kommer sexisme til livs.Bogen introducerer, definerer og demonstrerer, hvordan sexisme fungerer og kommer til udtryk. Hvad enten du er leder, HR-medarbejder eller ansat, får du redskaber og metoder til at forebygge og håndtere sexisme på arbejdspladsen.Bogen tager afsæt i over 800 vidnesbyrd, som er indsamlet, da #metoo-bølgen skyllede ind over det danske arbejdsmarked i 2020. Her dokumenterer hundredvis af akademikere på alle niveauer og fra samtlige danske universiteter, at sexismen trives i bedste velgående i akademia. Med dette stærke blik for sexisme, som den kan komme til udtryk og virke og opleves i alle mulige arbejdssituationer, præsenterer bogen ny viden om årsager til, effekter af og løsninger på sexisme. Både for den enkelte og for arbejdspladsensom helhed.SEXISME PÅ ARBEJDE viser, hvordan vi alle er involveret, også uden at tænke over det – og samtidig giver den redskaber til at skabe et arbejdsklima med trygge, respektfulde rammer, der sikrer alle ansatte, uanset køn, alder, ansættelse og position.

 • - Genkend, forebyg og håndtér
  af Jo Krøjer, Sara Louise Muhr, Mie Plotnikof, mfl.
  237,95 kr.

  SEXISME PÅ ARBEJDE er skrevet til ansatte og ledere på danskearbejdspladser, der ønsker at være en del af løsningen, mensom samtidig er i tvivl om, hvordan vi kommer sexisme til livs.Bogen introducerer, definerer og demonstrerer, hvordansexisme fungerer og kommer til udtryk. Hvad enten du erleder, HR-medarbejder eller ansat, får du redskaber ogmetoder til at forebygge og håndtere sexisme på arbejdspladsen.Bogen tager afsæt i over 800 vidnesbyrd, som er indsamlet,da #metoo-bølgen skyllede ind over det danske arbejdsmarkedi 2020. Her dokumenterer hundredvis af akademikerepå alle niveauer og fra samtlige danske universiteter, atsexismen trives i bedste velgående i akademia.Med dette stærke blik for sexisme, som den kan komme tiludtryk og virke og opleves i alle mulige arbejdssituationer,præsenterer bogen ny viden om årsager til, effekter af ogløsninger på sexisme. Både for den enkelte og for arbejdspladsensom helhed.SEXISME PÅ ARBEJDE viser, hvordan vi alle er involveret, ogsåuden at tænke over det – og samtidig giver den redskabertil at skabe et arbejdsklima med trygge, respektfulde rammer,der sikrer alle ansatte, uanset køn, alder, ansættelse ogposition.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.