Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Musikteori og musikvidenskab

Her finder du spændende bøger om Musikteori og musikvidenskab. Nedenfor er et flot udvalg af over 810 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Peter Vuust
  127,95 - 297,95 kr.

  Hvorfor har vi musik? Vi har altid haft musik. Det ældste kendte musikinstrument er omkring40.000 år gammelt. Det peger på, at musik ikke kun har en æstetiskfunktion – ellers ville evolutionen have fjernet den undervejs. Vi spiserfor at overleve, har sex for at opretholde arten, indsamler viden for at udvikle os og optimere vores overlevelsesmuligheder – men hvorfor musikken? Når vi foretager os noget godt for vores overlevelse, udløses der et stof i vores hjerner, som vækker en følelse af nydelse – og vi ved, at oplevelsen af musik gør det samme. Musikken er altså vigtig for os, men på hvilken måde? I Musik på hjernen undersøger Peter Vuust, hvad der sker i hjernen, når vi lytter til og spiller musik. Bliver vi klogere? Mere opmærksomme eller følsomme over for andre? Og hvad med sproget –hvordan hænger det sammen med vores opfattelse af musik? Ved at undersøge forskellen på musikeres og ikke-musikeres hjerner, om der findes et særligt gen for musik, nærmer vi os et svar på, hvorfor vi alle– i større eller mindre grad – har musik på hjernen.

 • - grundlæggende musikteori
  af Johannes Grønager
  331,95 kr.

  Bogen består af tre kapitler:Elementær musikteori er en introduktion til noder, skalaer, intervaller og akkorder.Harmonisk analyse giver indblik i, hvordan akkorder kan sættes sammen på forskellige måder og med forskellige virkninger.Rytmik handler om timing, betoning, puls, takt, rytmenotation, synkoper m.v. Bogen indeholder mange øvelser, som er en god hjælp i arbejdet med det teoretiske stof, ligesom de talrige nodeeksempler gør teorien let at forstå.Bogen kan bruges af enhver, der ønsker et solidt musikteoretisk fundament - som basis for at arbejde med musikanalyse eller for at synge og spille musik.

 • af Marcus Winther-John
  252,95 kr.

  Skriv hits og sælg dem er Marcus Winther-Johns guldkorn og erfaringer samlet gennem de seneste 15 år som professionel sangskriver for danske og internationale artister fra Tim Christensen, Sanne Salomonsen over X-factor og Grand Prix vindere til Japanske boybands.Bogen er opdelt i to dele: En kreativ og en kommerciel – for begge områder skal med, hvis du skal leve af at være sangskriver. Du får massevis af værktøjer, eksempler og en playliste til hvert kapitel så du kommer helt ind under huden på et vaskeægte hit. Efterfølgende fortæller bogen hvordan et hit finder vej til en artist og en udgivelse.Skriv hits og sælg dem er for dig, der ønsker en professionel sangskriverkarriere eller ønsker at blive endnu bedre til at skrive dine egne sange.

 • - den klassiske musik mellem århundredeskiftet og Anden verdenskrig
  af Søren Schauser
  296,95 kr.

  "Moderne tider" fortæller om den fantastiske musik mellem århundredskiftet og Anden Verdenskrig. Værket begynder på Verdensudstillingen i Paris anno 1889: Et hold unge komponister hører halvnøgne indonesere spille musik på vildt eksotiske instrumenter. Mødet sætter gang i en rivende udvikling med Claude Debussys impressionisme og eksperimenter med fremmedartede virkninger og støj. Læseren føres gennem Gustav Mahlers symfonier, alle Richard Strauss' operaer og Jean Sibelius' kampe med druk og depression og får undervejs et levende billede af århundredskiftets politiske og sociale situation. Bogen genfortæller alle de kendte anekdoter og gør samtidig op med mange fordomme: Premieren på "Le sacre du printemps" af Stravinsky i 1913 var for eksempel ikke en skandale – og Puccinis operaer er i virkeligheden et forskræp til den moderne musical.Søren Schauser er journalist på Berlingske, lektor i kulturhistorie på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og kendt fra radio og TV - senest som vinder af Den Klassiske Musikquiz på DR med flere end 120.000 seere.

 • - Introduktion til musikpsykologi
  af Lars Ole Bonde
  328,95 - 349,95 kr.

  Musik bevæger os. Rytmen sætter gang i kroppen. Klange, melodier og harmonier fremkalder følelser. Musik vækker minder og trøster eller opmuntrer os, når vi er alene, og den knytter os sammen med andre, når vi synger, spiller eller lytter i fællesskab. Vi fødes med evnen til at kommunikere musikalsk, og høresansen er den sidste, der slukkes, når vi dør.Musikken har været en del af menneskets liv siden urtiden, og vores omgang med musik vil blive ved med at udvikle sig, så længe der er mennesker til. Men hvordan kan det være, at musikken kan alle disse ting? Hvorfor og hvordan påvirker musik os fysisk, psykisk, eksistentielt og socialt? Og er musik virkelig et ordløst, æstetisk og symbolsk sprog, der kan forstås af alle?Musik og menneske diskuterer disse spørgsmål og formidler den nyeste viden og de nyeste teorier om musikken i menneskers liv.Bogen er den første lærebog i musikpsykologi på et nordisk sprog. Den er bygget op ud fra en teoretisk model, der beskriver musikken som en fysisk kraft, som et sprog med æstetisk betydning og eksistentiel mening - og som en social og kulturel aktivitet.

 • af Niels Bille Hansen
  235,95 kr.

  Musikken og især Richard Wagner spillede en meget stor rolle i Thomas Manns liv og forfatterskab. “Jeg skaber så megen musik, som man med rimelighed kan skabe uden musik”, skriver Mann. Han regner sig blandt digterne til musikerne.Denne bogs fire første hovedkapitler behandler romanen Buddenbrooks, novellerne Tristan og Vølsungeblod og romanen Trolddomsbjerget, alle ud fra synsvinklen ‘musikken’, hvilket langt hen ad vejen vil sige Richard Wagner. Det er ham, Thomas Mann tænker på, når han i sin store musikerroman Doktor Faustus skriver: “Den højeste passion gælder det absolut suspekte”, og om Manns livslange “entusiastiske ambivalens” i forhold til Wagner handler det femte kapitel, som også beskriver, hvor skæbnesvanger denne ambivalens blev for Thomas Mann og hans familie efter Hitlers magtovertagelse i 1933. Doktor Faustus er emnet for bogens sjette kapitel; romanen skildrer i en art parallelforløb komponisten Adrian Leverkühns og Tysklands skæbne i første halvdel af det 20. århundrede.Thomas Mann har gennem hele sit forfatterskab – direkte og indirekte – beskæftiget sig med musikken, dens væsen, dens gåde. Den store ironiker har fået sin livsholdning bekræftet og underbygget ved musikkens principielle tvetydighed.Niels Bille Hansen (født 1932) er cand.mag. i dansk og tysk. Har undervist i gymnasieskolen, lavet udsendelser i Danmarks Radio om Thomas Mann og musikken og undervist i Thomas Mann på Folkeuniversitetet. Medstifter af Det Danske Thomas Mann Selskab.

 • af Frede V. Nielsen
  191,95 - 484,95 kr.

  Bogen fortæller om musikopdragelse og musikundervisning. Musikken griber dybt ind i os og er selv udtryk for vores indre liv. Bogens vigtigste tese er derfor, at musik som undervisningsfag har perspektiver ud over sig selv og kan omfatte hele den menneskelige dannelse. Bogen henvender sig især til studerende og lærere på de musikpædagogiske uddannelser i Norden, men den kan læses af alle, der er optaget af det musiske og æstetiske i opdragelse og undervisning.

 • - Findes der ikke noget alternativ?
  af Mark Fisher
  147,95 kr.

  Den lange mørke nat ved historiens afslutning er nødt til at blive forstået som en enorm mulighed. Den kapitalistiske realismes omsiggribende undertrykkelse betyder, at selv små glimt af politiske og økonomiske muligheder kan få en uproportionelt stor effekt. Den mindste begivenhed kan rive et hul i det grå forhæng, som har markeret handlingsmulighedernes horisont under den kapitalistiske realisme. Fra en situation, hvor intet nogensinde kunne ske, er alting pludselig muligt igen.

 • - To aspekter af dansk folkevisekultur
  af Lene Halskov Hansen
  296,95 kr.

  Fortællende viser med rødder i middelalderen har siden midten af 1800-tallet været emnet for adskillige banebrydende tekststudier. Men hvordan kommer det fortællende aspekt af disse ballader til udtryk i selve sangen, og hvordan kan vi forstå den mundtlige sangtraditions syngemåde og de personlige sangudtryk? For første gang i dansk viseforskning søges disse spørgsmål systematisk besvaret. Med fem sangere som hovedpersoner, enestående lydoptagelser og et omfattende skriftligt kildemateriale som baggrund introducerer Lene Halskov Hansen begrebet "det fortællende sangudtryk", ligesom begreberne visualisering, overlevering og tilegnelse og betydningen af viserne nuanceres. Ballader knyttes ofte til kædedans når talen falder på middelalderen, men manglen på direkte kilder i denne periode fastholder os i sikker uvished. Hvad ved vi faktisk om kædedans i Danmark? Lene Halskov Hansen giver en fornyende kildekritisk gennemgang af både velkendte og hidtil uudnyttede kilder - såvel kilder der direkte omhandler kædedans, og kilder der lader tolkningen om kædedans stå åben. Resultatet er et nyttigt overblik over kædedansens position i Danmark og ikke mindst et indblik i et rigt folkeliv i og omkring (kæde)dans til sang eller musik i forskellige perioder. Der findes 19 lydoptagelser på den tilhørende cd. Lene Halskov Hansen, mag.art. i Folkloristik fra Københavns Universitet. Siden 2007 tilknyttet Dansk Folkemindesamling, Det Kongelige Bibliotek, som arkivar og med forskningsprojekter om sang, kædedans og humor.

 • af Karl Aage Rasmussen
  182,95 kr.

  Diderik Buxtehude (1637-1707) er en af den europæiske barokmusiks vigtigste komponister. Hans kunstneriske fantasi satte nye musikalske standarder, og med sin fusion af det eksperimenterende, det legende og det lærde blev han et forbillede for Johann Sebastian Bach, der beundrede ham højt. Buxtehude var født i Danmark og begyndte sin karriere i Helsingør og Helsingborg. Som 31-årig tiltrådte han et af Nordeuropas vigtigste organistembeder i Mariakirken i Lübeck, og resten af sit liv boede og arbejdede han i den nordtyske by. Desværre er sporene efter hans liv ret utydelige. Der findes kun et enkelt billede af ham, og flere af hans hovedværker er gået tabt. Men i dag, hvor barokkens musik er mere populær end nogensinde, er Buxtehudes musik genstand for stor international opmærksomhed, og han er i dag nok den danske komponist, der er mest udbredt på verdensplan. I denne bog, den første af sin art på dansk i mange år, præsenterer komponisten og forfatteren Karl Aage Rasmussen os for et af Danmarks største musiknavne nogensinde.

 • af Ernst Levy
  382,95 kr.

  The classic work on Levy's theory of negative harmony.

 • af Marina Abramovi¿
  394,95 kr.

  "This book should be seen as a diary filled with writings, poetry, cut-outs, collages, photographs, and drawings printed on the stationary papers which keep the memory of my journeys." Marina Abramovic Never before published, this self-curated, intensely personal collection of travel notes and sketches by the world's most revered performance artist offers readers a kind of iconography of Abramovic's daring and utterly original body of work. An artist's notebooks are arguably the most authentic means of understanding her process, techniques, and impulses. And, for a performance artist, a rare, permanent record of how she develops her craft. Compiled over the course of four decades on stationery from various hotels, and other temporary residences, this collection of Marina Abramovic's original drawings, collages, poetry, writings, cut-outs, photographs and doodles offers glimpses of a brilliant mind in constant motion. Beautifully produced and packaged, it takes readers on a journey through Abramovic's thoughts-and traces the evolution of the most fruitful phase of her career. "My home was everywhere I went because my home was my own body." With the archival material elegantly reproduced in their original size on high-quality paper, this collection offers Abramovic's enormous fanbase unprecedented access to her creative process.

 • af Luis Manuel Garcia-Mispireta
  264,95 - 1.234,95 kr.

 • af Martin Clancy
  449,95 kr.

  Artificial Intelligence and Music Ecosystem highlights the opportunities and rewards associated with the application of AI in the creative arts.

 • - Dansk elektronisk musik 1928-1980
  af Jonas Olesen
  347,95 kr.

  Pionerer & outsidere – Dansk elektronisk musik 1928-1980 er den samlede fortælling om den elektroniske musiks fremkomst og opblomstring i Danmark. Historien begynder med en række koncerter i Tivoli i København med det russiske Theremin-instrument i 1928 og rundes af i 1980, hvor den elektroniske musik efterhånden er blevet en integreret del af store dele af mainstream-musikken. De mellemliggende 52 år viser en overraskende mangefacetteret historie om teknologisk og kunstnerisk udvikling drevet frem af pionerer med stor nysgerrighed over for nye musikalske produktionsmuligheder og nye klange. I bogen møder vi en række klassisk uddannede komponister som for eksempel Else Marie Pade, Jørgen Plaetner og Fuzzy, der tidligt tog den elektroniske musik til sig, men vi møder også mange ukendte amatørkomponister, der eksperimenterede med spolebåndoptagere og byggede egne instrumenter. Bogen afdækker også, hvordan den tidlige elektroniske musik manifesterede sig langt fra det traditionelle musikliv, blandt andet inden for billedkunsten, i tidlige eksperimentalfilm og i underholdningsbranchen. Her gemmer der sig historier om syngende hunde, der kom til tops på de amerikanske hitlister, om festklædte ingeniører, der dansede til computermusik sidst i 1950’erne, og elektronisk lydterapi, der gjorde patienterne døve. Historien udfoldes på baggrund af et stort reseracharbejde og inddrager interviews med komponister og et væld af datidige kilder. Gennem beskrivelser af de musikalske værker og lydeksperimenter afdækkes en væsentlig og farverig, men stort set glemt og ubeskrevet del af dansk musikhistorie.

 • af Eva Maria Jensen
  237,95 kr.

  Hvordan ’lyder’ døden og evigheden hos Gustav Mahler, Richard Strauss, Edward Elgar og Arnold Schönberg? Denne bog er den første af sin art til at beskæftige sig med netop dette spørgsmål. I forsøget på at afklare musikkens favntag med de store metafysiske emner fører Eva Maria Jensen læseren igennem en stor del af musikhistorien fra midten af 1800-tallet til tiden umiddelbart efter 1. Verdenskrig. Hun undersøger sammenhængen mellem periodens musik og idéhistorie, koncertsalsarkitektur, billedkunst og litteratur – og ikke mindst de religiøse og nyreligiøse bevægelser. Bogen bygger på grundige analyser af kendte værker som Mahlers 2., 3., 4. og 8. Symfoni samt Das Lied von der Erde, Strauss’ Tod und Verklärung, Elgars The Dream of Gerontius og Schönbergs Die Jakobsleiter. I analyserne inddrages bl.a. komponisternes egne udtalelser og den nyeste musikvidenskabelige forskning. Eva Maria Jensen (f. 1946), organist, cand.mag. i musik og filosofi, ph.d. i teologi, tidligere lektor ved Musikvidenskabeligt Institut samt ved Institut for Kirkehistorie (Center for Kunst og Kristendom), begge Københavns Universitet, studieleder i musik ved Folkeuniversitetet, København. Desuden skribent, anmelder, musiker og komponist.

 • - hvad er det egentlig, han laver?
  af Peter Ettrup Larsen
  226,95 kr.

  -

 • af Nicolai Jørgensgaard Graakjær
  77,95 kr.

  Musik i tv-reklamer er et stærkt kommunikativt fænomen. De fleste af os udsættes dagligt for denne musik, og vi kan ikke let lukke ørerne for den. Musik i tv-reklamer kan bl.a. fange vores opmærksomhed, skabe hukommelse og bidrage til at karakterisere det, som reklamen forsøger at sælge. Musik i tv-reklamer er dog ikke et velundersøgt fænomen, og bogen tilbyder på den baggrund en indføring i, hvad der karakteriserer musik i tv-reklamer, og hvordan musikken kan undersøges i et tekstanalytisk perspektiv.

 • - Musik og kristendom
  af Jørgen I. Jensen
  253,95 kr.

  I sin nye bog forener kirkehistoriker Jørgen I. Jensen teologien og musikhistorien.ANSIGTET – Kristendom og musik udgives i anledningen af Jørgen I. Jensens 80-års fødselsdag og er en samling af tidligere artikler, essays og nye skrifter.Bogens titel henviser til Alban Bergs Violinkoncert og samler sig om begrebet allestedsnærvær, der er fælles for Luthers nadverteologi og tolvtonerækken i Alban Bergs Violinkoncert.Der er ingen tyngdelov i spejlets gengivelse, og det samme gælder tolvtonerækken i modsætning til dur-mol musikken. Rækken optræder over alt i Alban Bergs Violinkoncert, men i mange forskellige variationer og for tilhøreren ofte som fragmenter. Tilsammen skaber forløbet en ophøjet fornemmelse for tidens gang på vej mod evigheden.Tolvtonerækken symboliserer både spejlet og ansigtet som symbol på et menneske eller mennesket formuleret som en forening af tolvtonemusik og gammelkristen billedløs orientering.

 • af Martha Deese
  501,95 kr.

  In 1931, the English designer Gerald Summers and his partner Marjorie Butcher opened their business, Makers of Simple Furniture, in London. Until 1940, the company produced hundreds of ingenious plywood designs that helped define the idea of the modern interior in Great Britain. Based on Marjorie Butcher's vivid recollections and a wealth of unpublished material-including photographs, personal correspondence, designs and workshop documents-the book traces the groundbreaking achievements of the furniture company best known for the iconic Bent Plywood Armchair .  The publication was supported in part by the Graham Foundationfor Advanced Studies in the Fine Arts. GERALD SUMMERS (1899-1967) is one of the foremost furniture designers of the twentieth century. Born in Alexandria, Egypt, he worked as an engineer before starting his design career. In 1931, he and his partner, MARJORIE BUTCHER (1909-1996), opened Makers of Simple Furniture in London. They managed the firm for almost ten years, producing hundreds of pieces for the modern home. In 1940, wartime exigencies brought an end to the enterprise. They redirected their energy to Gerald Summers Ltd., a supplier of engineering parts. MARTHA DEESE is an authority on Gerald Summers. She earned a master's degree in decorative art history from Cooper-Hewitt Museum/Parsons School of Design, New York, and worked for three decades as an administrator at The Metropolitan Museum of Art, New York. Her groundbreaking article on Summers and his firm, Makers of Simple Furniture, published in the Journal of Design History in 1992, remains the principal source on the designer.

 • af Liesbeth Decan
  383,95 kr.

  This book is a comprehensive tribute to the Polish-Belgian artist Tapta (Maria Wierusz-Kowalska). Her work transcends traditional artistic boundaries, captivating audiences with her innovative exploration of fluid spaces and dynamic interactions. Her work, an important contribution to twentieth century sculpture, is essentially divided into two major sections: the textile works of the 1960s to 1980s and the subsequent neoprene works of the last years of her life. Her practice moved away from traditional weaving through experimental techniques and evolved into three-dimensional works-first made of cords, then of neoprene sheets-that interacted with the space and the viewer. TAPTA (*1926-1997) was born in Poland and came to Belgium as a political refugee with her husband, Krzysztof Wierusz-Kowalski, after taking part in the Warsaw Uprising of 1944. She studied weaving at the La Cambre National School of Visual Arts, Brussels, from where she graduated in 1949. Shortly afterwards, the couple moved to the Belgian Congo (now Democratic Republic of the Congo), where they lived from 1950 to 1960. On their return to Belgium in 1960, until her sudden death in 1997, she worked in Brussels as an artist and-from 1976 until 1990-as a professor at La Cambre.

 • af Lajoyce Brookshire
  187,95 kr.

  WOMEN BEHIND THE MIC: Curators of The Culture Volume Two "The Hip-Hop Edition" Volume Two "The Hip-Hop Edition" from the WOMEN BEHIND THE MIC series contains the stories of 21 veteran executives who were the engines behind the most iconic artists and brands of all time. As the 50th Anniversary of Hip-Hop is being celebrated, the women who worked behind the scenes have been glaringly absent. These women quietly toiled in the trenches and have curated what is known as Pop Culture. Today, these "Sheroes" who championed The Culture of a genre no one expected to last -so much so- that Hip-Hop is now classified as the most-listened-to-genre globally! Propelled by a sisterhood that personifies excellence and the importance of maintaining a positive self-esteem while working in a male-dominated industry, the Women Behind The Mic¿ share their stories of handling business for some of the biggest names and brands in entertainment. Queen Latifah, TLC, Tupac, The Notorious B.I.G., Rakim, and DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince are just a few of the names found on these pages. About The Creators: LaJoyce Brookshire and Michelle Joyce are Co-Creators of the Women Behind The Mic¿ Book/Lecture/Docu-Series and The Movement. Together they have written a Curriculum for high-schoolers and collegiates to learn about careers in the Entertainment Industry. Affectionately known as "The Good Doctor" and "The Digital Chick" respectively, the two have been making GOOD TROUBLE for more than two decades.

 • af Stuart Isacoff
  182,95 kr.

  Few music lovers realize that the arrangement of notes on today's pianos was once regarded as a crime against God and nature, or that such legendary thinkers as Pythagoras, Plato, da Vinci, Galileo, Kepler, Descartes, Newton and Rousseau played a role in the controversy. Indeed, from the time of the Ancient Greeks through the eras of Renaissance scientists and Enlightenment philosophers, the relationship between the notes of the musical scale was seen as a key to the very nature of the universe.In this engaging and accessible account, Stuart Isacoff leads us through the battles over that scale, placing them in the context of quarrels in the worlds of art, philosophy, religion, politics and science. The contentious adoption of the modern tuning system known as equal temperament called into question beliefs that had lasted nearly two millenia-and also made possible the music of Beethoven, Schubert, Chopin, Debussy, and all who followed. Filled with original insights, fascinating anecdotes, and portraits of some of the greatest geniuses of all time, Temperament is that rare book that will delight the novice and expert alike.

 • af Adrian Dimatteo
  217,95 - 357,95 kr.

 • af Jan-Peter Herbst
  253,95 kr.

 • af Heikki Uimonen
  207,95 - 617,95 kr.

 • af Eran Guter
  207,95 - 617,95 kr.

 • af Svend Hvidtfelt Nielsen
  697,95 kr.

  DANSK MUSIKTEORI OG DENS OPHAV er en fortælling om dur-mol-harmonikkens teorier i Europa og USA fra ca. 1700 til 2000 og de versioner, de fik i Danmark anno 1800-2020, herunder ikke mindst de mange varianter inden for dansk funktionsteori og disses samspil med svensk og norsk teori.

 • - A Sequel To Musical Form (1895)
  af Ebenezer Prout
  272,95 - 311,95 kr.

  This scarce antiquarian book is a facsimile reprint of the original. Due to its age, it may contain imperfections such as marks, notations, marginalia and flawed pages. Because we believe this work is culturally important, we have made it available as part of our commitment for protecting, preserving, and promoting the world's literature in affordable, high quality, modern editions that are true to the original work.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.