Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger i GO Atlas serien

Filter
Filter
Sorter efterSorter Serie rækkefølge
 • af Poul Kristensen
  259,95 kr.

  Nyt i 2. udgave2. udgaven af GO Atlas til overbygningen og gymnasiet indeholder opdateret kartografi og en række nye temaer, bl.a. om Grønland, klimaændringer, natur- og miljøkatastrofer samt migration.I sin opbygning er udgangspunktet som i det tidligere atlas især de fysiske kort med udgangspunkt i Danmark, Norden, Europa, øvrige verdensdele og Verden under et. De fysiske kort ledsages af en lang række tematiske kort - både i relation til de enkelte regioner og som en større selvstændig samling globale kort. De topografiske og tematiske kort kan i undervisningen bruges til at fokusere på både mønstre og processer og problemstillinger, globalt og regionalt. Øvelses- og løsningshæfteTil atlasset tilhører elevhæftet Atlasøvelser og et løsningshæfte.

 • af Ove Pedersen & Niels Kjeldsen
  82,95 kr.

  Atlasøvelser til GO Atlas til mellemtrinnet

 • af Redaktion: Poul Kristensen
  196,95 kr.

  GO Atlas til mellemtrinnet - 2. udgave indeholder enkle og informative kort over Danmark og Norden, Europa og resten af verden. Atlasset er tænkt som elevens eget atlas og kan anvendes i alle de situationer, hvor der i skolen er brug for geografisk viden. Opslagenes detaljeringsgrad er tilpasset målgruppen, som præsenteres for geografiens kernedimensioner: natur, kultur og samspillet mellem menneske og natur. Der lægges således op til iagttagelse af fænomener og sammenhænge i vores omverden. Desuden tilgodeser atlasset centralt formulerede mål for relevante fag i grundskolen.2. udgave af GO Atlas til mellemtrinnet har samme opbygning som 1. udgaven, dvs. at begge udgaver kan bruges sammen i klasselokalet.Nyt i 2. udgave: Opdateret kartografi, Opdateret flagoversigt, I registeret er tilføjet koordinater for hver lokalitet, Til alle verdensdele er der på temasiderne om klima og befolkning /klima og naturlig plantevækst tilføjet klimastationer fra udvalgte byer i regionen, Til kortlære findes nye eksempler med målestoksforhold, Nyt kort over befolkningstæthed i Danmark i 2014, Nye fotos af typiske danske landskaber og et nyt landskabskort.Til atlasset findes atlasøvelser og løsningshæfte.

 • af Per Nordby Jensen
  67,95 kr.

  Arbejdshæfte til GO Atlas til indskolingen med uddybende opgaver og aktiviteter.Arbejdshæftet træner eleverne i at læse og forstå kort.

 • af Tom Døllner
  74,95 kr.

  undefined

 • af Jørgen Steen & Tom Døllner
  68,94 kr.

  Atlasøvelser til 2006-udgaven af Det store GO Atlas.

 • af Tom Døllner
  65,95 kr.

 • af Ove Pedersen & Niels Kjeldsen
  187,95 kr.

  undefined

 • af Troels Gollander & Poul Kristensen
  1.307,95 kr.

  Pakke á 25 stk.Atlasøvelserne er elevernes eget arbejdshæfte med øvelser til GO Atlas til mellemtrinnet - 2. udgave. Gennem ca. 250 forskellige opgaver bliver eleverne sendt på opdagelse i atlasset og får mulighed for at gå i dybden med kortlære og de mange temaer, som behandles på atlassets fysiske kort, temakort, figurer og tabeller. Hovedparten af opgaverne er lukkede, men der er også åbne opgaver, hvor elevernes egne holdninger og forhåndsviden kommer i spil. Opgavernes sværhedsgrad varierer, og der er derfor gode muligheder for differentiering.

 • af Troels Gollander & Poul Kristensen
  87,95 kr.

  Atlasøvelserne er elevernes eget arbejdshæfte med øvelser til GO Atlas til mellemtrinnet - 2. udgave. Gennem ca. 250 forskellige opgaver bliver eleverne sendt på opdagelse i atlasset og får mulighed for at gå i dybden med kortlære og de mange temaer, som behandles på atlassets fysiske kort, temakort, figurer og tabeller. Hovedparten af opgaverne er lukkede, men der er også åbne opgaver, hvor elevernes egne holdninger og forhåndsviden kommer i spil. Opgavernes sværhedsgrad varierer, og der er derfor gode muligheder for differentiering.

 • af Troels Gollander & Poul Kristensen
  212,95 kr.

  Løsningshæfte i A5-format med besvarelser af opgaverne: Atlasøvelser til GO Atlas til mellemtrinnet 2. udgave.

 • af Troels Gollander & Poul Kristensen
  1.307,95 kr.

  Pakke med 25 stk. atlasøvelser. Atlasøvelserne er elevernes eget arbejdshæfte med øvelser til GO Atlas til overbygningen og gymnasiet - 2. udgave.Gennem ca. 350 forskellige opgaver bliver eleverne sendt på opdagelse i atlasset og får mulighed for at gå i dybden med kortlære og de mange tematikker, som behandles på atlassets fysiske kort, temakort, figurer og tabeller. Hovedparten af opgaverne er lukkede, men der er også åbne opgaver, hvor elevernes egne holdninger og forhåndsviden kommer i spil.Opgavernes sværhedsgrad varierer, og der er derfor gode muligheder for differentiering.Atlasøvelserne er målrettet elever i overbygningen.

 • af Troels Gollander & Poul Kristensen
  197,95 kr.

  Løsningshæfte i A5-format med besvarelser af opgaverne i Atlasøvelser GO Atlas til overbygningen og gymnasiet - 2. udgave.

 • af Troels Gollander & Poul Kristensen
  74,95 kr.

  Atlasøvelserne er elevernes eget arbejdshæfte med øvelser til GO Atlas til overbygningen og gymnasiet - 2. udgave.Gennem ca. 350 forskellige opgaver bliver eleverne sendt på opdagelse i atlasset og får mulighed for at gå i dybden med kortlære og de mange tematikker, som behandles på atlassets fysiske kort, temakort, figurer og tabeller. Hovedparten af opgaverne er lukkede, men der er også åbne opgaver, hvor elevernes egne holdninger og forhåndsviden kommer i spil.Opgavernes sværhedsgrad varierer, og der er derfor gode muligheder for differentiering.Atlasøvelserne er målrettet elever i overbygningen.

 • af Ove Pedersen & Niels Kjeldsen
  1.327,95 kr.

  Atlasøvelser til GO Atlas til mellemtrinnet. Pakke med 25 stk.

 • af Jørgen Steen & Tom Døllner
  1.252,95 kr.

  Opgaver, aktiviteter og øvelser til Det store GO Atlas 2006. Pakke med 25 stk.

 • af Erik Yhlén
  77,95 kr.

  Atlasøvelser målrettet grundskolen.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.