Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger om Mistrivsel

Her finder du spændende bøger om Mistrivsel. Nedenfor er et flot udvalg af over 14 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter
 • af Søren Hertz
  167,95 - 297,95 kr.

  Hvad er der galt? Er der tale om psykisk sygdom? De spørgsmål stilles ofte, når børn og unge ikke trives.Børn og unge er ikke problemet. De viser problemet. Heller ikke andre er problemet. Det handler om betydningen af livgivende fællesskaber. Børn og unge inviterer med deres symptomer og særlige vanskeligheder til en proces, der kan bidrage til anderledes ro, trivsel og udvikling.Børn og unge, psykiatri og samfund lægger sig op af en solid børne- og ungdomspsykiatrisk tradition for at blande sig i vigtige socialpolitiske anliggender. Social udsathed, afmagt og oplevelser af forkerthed kan få fænomener til at fremtræde psykiatrisk. Men begrebet psykisk sygdom fører til begrænset nysgerrighed.Søren Hertz er børne- og ungdomspsykiater, forfatter til Børne- og ungdomspsykiatri – nye perspektiver og uanede muligheder (2008) og Børn og unge, psykiatri og samfund (2017) og er medstifter af Metalog, der bevæger sig på tværs af traditionelle fagforståelser.

 • - Når mødre føler og tillægges skyld for deres børns psykiske mistrivsel
  af Dorthe Stieper
  227,95 kr.

  ”Det er din skyld!” Mange mødre har gennem tiden følt, at pilen peger på dem, hvis deres barn mistrives psykisk. Skylden påføres dem direkte eller indirekte af omgivelserne, af fagprofessionelle – og af mødrene selv.Forfatter og pårørendementor Dorthe Stieper er ofte stødt på problematikken i sit arbejde og har sat sig for at undersøge spørgsmålet nærmere: Hvor kommer skyldfølelsen fra? Og hvorfor er det primært mødrene, der føler og tillægges skyld?I denne bog interviewer hun 11 fageksperter med kompetent viden og markante holdninger og spørger ind til, hvad psykologien, lægevidenskaben, kultur- og kønsforskningen mv. har at sige om emnet. De medvirkende er Lennart Pedersen, Susan Hart, Dion Sommer, Merete Nordentoft, Per Schultz Jørgensen, Bettina Post, Emilia van Hauen, Ulla Rung Weeke, Lars J. Sørensen, Nina Tejs Jørring og Preben Kok.Bogen spørger også ind til, hvorfor der i vores tid er så mange psykisk sårbare børn og unge, og den giver mødre – og fædre – hjælp til at håndtere den skyldfølelse, der ofte lurer under overfladen.For fagprofessionelle kan bogen tilføre nye perspektiver og nuancer i forhold til egen praksis.

 • - om at bygge stærke mennesker
  af Pia Hass
  223,95 kr.

  Værktøjsbæltet i pædagogik – om at bygge stærke mennesker er skrevet af Pia Hass, konsulent i praktisk pædagogik og familiearbejde. Det er en grundbog i alt det grundlæggende i at bygge stærke mennesker. Bogen er både velegnet til fagfolk og forældre.Denne bog er en personlig og faglig skildring af, hvordan man omsætter pædagogisk teori til praksis. Men det er også en bog, der kommer med et bud på, hvorfor så mange børn og unge mistrives, og hvad du kan gøre med pædagogikken og opdragelsen for at vende den udvikling.Selvom bogen i høj grad er en fagbog, så vil forældre let kunne finde glæde i mange af kapitlerne som retningsgivende i den store opgave, det er at bygge børn stærke. Bogen er moderne og ligetil i sin fortælleform. Og forfatteren er bevidst gået efter, at du som læser kan genkende dig selv i eksemplerne. Den er skrevet, så du får en personlig oplevelse, samtidig med at du bliver klædt teoretisk og fagligt på til at løfte eksemplerne ind i din egen hverdag, hvor det hele hviler på baggrund af den nyeste viden inden for bl.a. pædagogik, psykologi, hjerneforskning, funktionsdiagnoser, følelsesforstyrrelser og meget andet. Om du er pædagog, lærer, sagsbehandler eller anden relationsarbejder, så vil du finde relevans, merværdi, styrke og glæde i Værktøjsbæltet i pædagogik.Bogen er på en gang underholdende og udviklende. Men det er også en arbejdsbog og et opslagsværk, som du kan vende tilbage til og hente inspiration i.

 • af Tina Holm Thestrup
  187,95 kr.

  Bogen er tænkt som et redskab til børns, unges og forældres mentale værktøjskasse.Jeg har i de sidste 24 år arbejdet med børn, unge og forældre i mange forskellige sammenhænge.Jeg er ikke psykolog - og arbejder derfor på en anden måde.Jeg arbejder med at give redskaber til at booste selvværd, tage kontrollen tilbage over spekulationer og bekymringer mm. På den måde kan man flytte fokus ud i livet, uden for sig selv. Det gør, at problemerne bliver lettere at håndtere og arbejde med.Jeg har fundet og udviklet nogle værktøjer, der kan hjælpe på tværs af alder, køn og problemer. Dette er gjort ud fra litteratur og uddannelser, men først og fremmest ud fra erfaringer - og jeg ved, at værktøjerne virker.

 • af Bjørn Bredal
  157,95 - 198,95 kr.

  Alt for mange unge mistrives. De kæmper med angst, depression og ensomhed. Livet er blevet en evig eksamen. Døgnet rundt skal der præsteres og performes både menneskeligt og fagligt. Men du er allerede bestået er budskabet fra højskoleforstander Bjørn Bredal.Vi er i en ond cirkel, hvis vi tror, at mistrivsel skyldes noget, som er gået i stykker i den enkelte. Bredal forsøger at bryde cirklen ved at fokusere mere på trivsel end på mistrivsel og mere på fællesskabet end på den enkelte. Bliver vi bedre til at hjælpe hinanden, bliver vi nok også bedre til at hjælpe os selv. Med udsyn til europæiske ideer om krop, sjæl og tvivl er Du er bestået et bud på et samfund, som tænker i helhed.Bjørn Bredal (f. 1956) er forstander for Johan Borups Højskole i København. Tidligt formet af livet omkring en cykelforretning i Herlev. Udbryder fra et missionsk, kristent miljø. Cand.mag. i fransk og musik fra Københavns Universitet med efteruddannelser i Paris og Oxford. Tidligere redaktør på Gyldendal, Weekendavisen og Politiken. Siden oversætter, forfatter, underviser og nu: højskolemenneske.

 • - Et helhedsblik på menneskers følelsesliv - en grundbog
  af Kaj Struve
  235,95 kr.

  Vores følelsesliv er en del af vores biologiske udrustning for overlevelse og livskraften bag alle vores handlinger, som udvikler os. Følelserne gør os til mennesker. Det er ikke uden problemer. Vi lever i en tidsperiode, hvor mange mennesker er hårdt ramt af stress, angst, tristhed og ensomhed. Mistrivsel rammer bredt i ungegruppen, hvilket betyder, at en langt bredere og mere mangfoldig gruppe af unge er i risiko for udsathed. For mange børn og unge i dag hænger folkeskolen og ungdomsuddannelserne sammen med psykiske problemer. Der er opstået et kæmpe behov for at arbejde professionelt med menneskers følelsesliv. Bogen giver en indføring i grundlæggende viden og begreber om følelseslivet. Bogen tydeliggør, at det er muligt at se følelseslivet gennem en række forskellige linser – fx kunst, musik, litteratur, biologi, psykologi, sociologi, medicin og den historiske linse. Bogen gør det forståeligt, at fysisk træning, sociale relationer og lidenskaber – en stærk interesse for noget – er en forudsætning for, at mennesker (hjernen) forsat kan udvikle deres følelsesliv. Brug det, eller du mister det. Bogen beskriver følelsernes betydning og indflydelse i de professioner, hvor arbejdets fokus er på mennesker, hvad enten dette er indenfor det pædagogiske, sundhedsmæssige eller sociale felt. Bogen er en grundbog, der er relevant for professionelle og studerende og for alle faggrupper, der arbejder med menneskers krop og bevægelse, følelsesliv, kognitive funktioner og funktionsnedsættelser. Bogen er en invitation til tværfagligt arbejde. Uddrag af bogen Vi lever i en tidsperiode, hvor mange mennesket er ramt af stress, angst, tristhed og ensomhed. Det viser tal fra rapporten ”Danskernes Sundhed – Den Nationale Sundhedsprofil 2021. Mistrivsel rammet bredt i ungegruppen, hvilket betyder, at en langt bredere og mere mangfoldig gruppe af unge er i risiko for udsathed. For mange børn og unge i dag hænger folkeskolen og ungdomsuddannelserne sammen med psykiske problemer. Stress, angst, spiseforstyrrelser og depression er blevet folkesygdomme blandt børn og unge. Der er opstået et kæmpe behov for at arbejde professionelt med menneskers følelsesliv. Om forfatteren Kaj Struve (f. 1950) har arbejdet med rådgivning og vejledning af personale og forældre i folkeskolen. Forfatter til 16 fagbøger, en ungdomsroman samt artikler i fagblade og tidsskrifter.

 • - PSYKOTERAPEUTERS BUD PÅ FREMTIDENS KOMPETENTE BØRN
  af Mads Vang Christensen, David BR Camacho & Mads Lykke Dahlgaard
  151,95 - 197,95 kr.

  I denne bog giver 12 psykoterapeuter med hvert deres speciale et bud på, hvordan vi bedst hjælper vores børn imod en ukendt fremtid. Vores faglige og personlige bekymringer er nemlig ofte rettet mod vores børn.Det er en bekymring, som vi skal tage seriøst, særligt da vores børns fremtid blandt andet har udsigt til: klimaforandringer, sociale udfordringer, en urolig verden, og så ser vi, der er en stigende psykisk mistrivsel blandt vores børn, der kræver opmærksomhed. Vores børn er et fælles anliggende og dermed også deres fremtid. Vi skal sikre, at vores børn får en fremtid med gode livsvilkår og kærlighed.Håbet skal være grønt, og vores børn er en del af håbet, og hvis vi ønsker, at de skal få et meningsfyldt liv, så skal vi styrke dem i at være mennesker med mod, empati og livsvilje.Vi postulerer ikke en løsning på vores børns trivsel eller fremtidens udfordringer i bogen, men vi ønsker at inspirere til handling og kalder på solidaritet i det ansvar, som vi alle har for vores børn, og med dette bidrag ønsker vi at være en af dråberne i vores børns ophav.

 • - En mors beskrivelse af det første år efter hendes 16-årige søn tog sit eget liv efter fem år med angst.
  af Mai Bakmand
  176,95 kr.

  Da Mai Bakmand i 2018 mistede sin søn Martin, forsvandt grunden under hendes fødder. Tanker myldrede flygtigt og tidsopløst frem og tilbage mellem hendes fars selvmord 25 og tidligere og hendes søns selvmord som 16-årig. Var hun bærer af et gen med en ulykkelig sygdom? Hvad kunne hun mere have gjort for Martin? Skulle hun have været bedre til at se det komme? Martin led af angst de sidste 4-5 år af sit alt for korte liv.Hun begyndte at skrive, fordi hun kunne mærke, at hendes hukommelse svigtede i den chokfase, hun befandt sig i. Det blev vigtigt at have et sted, hvor de tegn, hun tastede, forblev i et dokument, som hun kunne åbne og læse igen senere. Hun var bange for, at Martin skulle forsvinde i endnu en forstand og bange for at forsvinde for sig selv. Martin boede i en ganske almindelig familie, i et ganske almindeligt parcelhus i en ganske almindelig forstad til Aarhus. Han kunne have været din nabos søn, og derfor er denne bog også til forældre og pårørende til alle de unge, som har svært ved at tage hul på voksenlivet i det samfund, vi har skabt til dem.

 • - How dysfunctional leaders destroy people
  af Rasmus Waldemar
  277,95 kr.

  80% of employees golbally, are dis-engaged from their workplace and boss. There can be many reasons for that, but it always boils down to the fact that either the top leadership of that organization is unaware of dysfunctional people (employees or managers) working within the company. Or, top leadership and it's leaders ARE dysfunctional, and thus, the reason for a dysfunctional working environment where bullying, intimidation, harassment (sexual as well), and yelling, has become the new norm.This book gives you deep insight into the dark leaders of corporations AND nations. When you are done with the book you will understand WHY you are stressed all the time, why you dislike, or perhaps even hate your job or your boss, or both.Dark leaders belong to the "Dark Triad" which again belongs to the description of narcissism and psychopathy. When Dark Leadership sits in the big chair, the narratives of employees as well as citizens will always be destroyed through chaos, stress, pressure, and the destruction of people's self-confidence, self-awareness and eventually their identity and ability for Critical Thinking!Read this book to understand your situation and the WHY!

 • af Lona Bjerre Andersen & Birthe Rusike
  207,95 - 257,95 kr.

  Supervisionen sikrer, at personalet har et forum, hvor arbejdsrelaterede følelser kan tages seriøst – man er aldrig kun på arbejde med sin logik og det kolde overblik i det medmenneskelige felt. Man er også på arbejde med følelserne, med sit ”gode hjerte”. Ellers havde man jo valgt et andet arbejde!I en travl hverdag i social- og sundhedssektoren kan det være fristende for ledelsen at droppe gruppesupervision for at spare penge og bruge tiden på presserende opgaver. Måske vil personalegruppen også være lettet over at slippe for at skulle deltage i et supervisionsrum, der kan virke fremmed og utrygt, hvis man ikke ved, hvad det går ud på. Men det er dumt at spare på supervision, og i denne bog viser de erfarne supervisorer og psykologer Lona Bjerre Andersen og Birthe Rusike hvorfor.Bogen er skrevet til dig, der arbejder i social- og sundhedssektoren og får supervision som en del af dit arbejde. Gennem utallige cases afmystificerer forfatterne supervisionens mange metoder, og de viser, hvordan supervision kan give større indsigt i egen, kollegers og borgeres adfærd, hvilket i sidste ende kan gøre arbejdet med borgere betydeligt lettere. Desuden henvender bogen sig til ledere, der savner at få svar på, hvad de egentlig får ud af at prioritere supervision.

 •  
  310,95 kr.

  Ungdomsårene er en spændende tid. Vi eksperimenterer og prøver os frem, mens vi udvikler os og finder retning i livet. Her snubler vi af og til, inden vi rejser os igen og prøver nye veje. Desværre bliver nogle unge fastlåst i negative mønstre og formår ikke at rejse sig, når de falder. De bliver siddende i mistrivsel og har brug for hjælp til at komme videre.MyWay-forløbet er et tilbud til unge i alle former for mistrivsel. Unge, som kan blive fanget i negative tanker om sig selv, gentage uhensigtsmæssige handlinger eller have svært ved at mærke eller rumme egne følelser. Gennem gruppemøder, psykolog- og mentorsamtaler får de unge hjælp til at mestre både sociale, psykiske og praktiske udfordringer, og de lærer færdigheder til at komme videre i deres liv.MyWay er baseret på Acceptance and Commitment Therapy, og denne bog er en praktisk håndbog til dig, der ønsker at hjælpe unge med at finde vejen fra mistrivsel til mening. Bogen introducerer dig til MyWay-metoden, og der er masser af konkrete øvelser, som du kan bruge i dit arbejde med unge.OM FORFATTERNETine og Trude arbejder til daglig i MyWay i Randers Kommune, som er den første kommune, der bruger MyWay-metoden som en fast indsats. Tine er uddannet cand.pæd. i pædagogisk psykologi fra Aarhus Universitet, har arbejdet med unge i forskellige sammenhænge og var en del af det hold, der fik idéen til MyWay-metoden. Trude er autoriseret psykolog og uddannet fra Aarhus Universitet. Hun har i sit speciale og i hele sit virke som psykolog arbejdet med unge i mistrivsel. Tine og Trude er særligt optaget af, hvordan vi kan forebygge den stigende mistrivsel blandt unge. Derfor er MyWay et hjertebarn for dem.

 • - de institutionelle børns verden og deres relationer
  af Karina Juhl Geneser
  248,95 kr.

  DEN LYSERØDE FEST er dugfriske historier fra 0-6 årige børns institutionsliv i forskellige danske daginstitutioner.Den handler om børns relationer i i institutionslivet og hvilke konsekvenser det kan have for et barns udvikling at opleve og være i følelser de både får hjælp til at håndtere, og også følelser hvor de - uden at forstå det - er i kløerne på voksne og følelsesmæssige overgreb.Med enkle samtaleteknikker: piktogrammer og en særlig pædagogisk tilgang, kan både ensomhed: depressioner og mangel på at kende sig selv, giver forfatteren og børn via deres relations dannelser, indblik i hvordan disse svære følelser kan håndteres til barnets og fællesskabets bedste.Forfatteren deler sine guldkorn om hvordan konflikter løses med succes og delerpædagogiske iagttagelser i en omsorgsfuld og på en lærerig måde så læseren straks kan benytte eksemplerne i egne relationer med børn.Konflikter kan dræne relationerne og med få ændringer i den voksnes adfærd, er det muligt på få sekunder, og sammen med de involverede børn, at ændre en konflikt i en grad så især børn lærer sig selv bedre at kende fremfor at lære at de er ‘forkerte’ når de er vrede: udadreagerende: kede af det eller sure.

 • - Marte Meo som mentaliseringsmetode
  af Jytte Birk Sørensen
  298,95 kr.

  ñ

 • - et børneperspektiv på tidlig indsats
  af Pernille Juhl
  312,95 kr.

  De senere år har der været et stigende fokus på, hvordan vi som samfund kan sikre, at alle børn får et godt børneliv – eksempelvis ved at undgå, at problemer i børns liv udvikler sig alvorligt. Samtidig er der aktuelt både politisk og forskningsmæssigt fokus på, hvordan vi som samfund bedst kan hjælpe børn i vanskeligheder. På sporet af det gode børneliv følger en række børn fra nul til fire år gennem en periode på et år, og den stiller spørgsmål som: Hvad er egentligt et godt børneliv, og hvordan kan vi forstå sociale problemer i børns liv? Børnene har det til fælles, at sundhedsplejersker eller socialråd­givere er bekymrede for, om børnenes trivsel er truet. For at afhjælpe problemerne er der af børnenes kommuner iværksat forebyggende hjælpeforanstaltninger som eksempelvis særlig støtte i daginstitutionen eller aflastningsfamilie.Bogen undersøger, hvilke situationer der opleves som problematiske i småbørns hverdagsliv, hvordan der interveneres, og om indsatserne virker. Samtidig sætter bogen fokus på, hvordan den hjælp, vi som samfund sætter i værk over for børnene, kan få betydning for deres hverdagsliv.Pernille Juhl er cand.pæd.pæd.psyk., ph.d. og lektor ved Roskilde Universitet. Hun forsker i børnefællesskaber og -perspektiver, familie­liv, social intervention i hverdagslivet, sociale konflikter m.m.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.