Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger om Modernisme

Her finder du spændende bøger om Modernisme. Nedenfor er et flot udvalg af over 174 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter
 • - Tendenser, hammerslag og historie
  af Per H. Hansen & Klaus Petersen
  308,95 kr.

  En klassiker om danske designmøbler, deres priser på auktion, markedstendenser og historie - gennemillustreret med mere end 400 suveræne fotos. Bogen er skrevet af de to største kapaciteter på området, og er uundværlig for enhver, der vil vide, hvad man skal betale for de danske møbelklassikere - eller hvilken pris, man kan opnå, hvis man selv vil sælge. Bogen indeholder tre dele: Alt om tendenserne på auktionsmarkedet for designmøbler - hvad går op og hvad går ned. Gennemgang af de 300 bedste danske designmøbler solgt på auktion gennem de seneste tre år - og det er det konkret solgte, designmøbel, der afbildes. I teksten til hvert møbel får vi præcis information om designer, år, materiale og den individuelle historie bag hvert møbel. Der er også noteres referencepriser på hammerslagspriser på det tilsvarende møbel på auktioner i udlandet. Hver designer har sit kapitel: Arne Jacobsen, Poul Kjærholm, Finn Juhl, Hans J. Wegner, Børge Mogensen, Kaare Klint, Nanna Ditzel og mange flere. I et særskilt kapitel præsenteres den nye generation af danske designere og deres møbler, som f.eks.: Louise Campell og Kasper Salto. Historien om dansk møbeldesign fra 1930 til 1970 med perspektiver til i dag. En overskuelig designhistorie illustreret med samtidige billeder og fyldt med informationer for såvel den alment designinteresserede som for samleren.

 • - Med forord af Jeppe Brixvold
  af Robert Musil
  43,94 - 256,95 kr.

  Komplet nyoversættelse af en af verdenshistoriens klassikere; Musils mesterværk om århundredets begyndelse og tiden i det østrig-ungarske rige lige før udbruddet af Første Verdenskrig.

 • af James Joyce
  341,95 - 343,95 kr.

  Folkeudgave af James Joyces mesterværk, nyoversat, illustreret og forsynet med omfattende noter. Ligesom i andre oversættelser og udgaver, følger læseren Leopold Bloom på hans vandring gennem Dublin den 16. juni 1904. Men i denne udgave er der gjort alt for at læseren følger Bloom hele vejen hjem til Molly. Romanen Ulysses skræmmer mange læsere, som oplever at den er for stor, for vigtig og for vanskeligt tilgængelig. Formentlig kommer kun et fåtal hele vejen igennem bogen ved egen kraft. For at hjælpe læseren på øjenhøjde med Joyces tekst har oversætterne forsynet deres udgave med mere end 3.000 fodnoter. Her får man sangteksterne, avissladderen og den katolske liturgi serveret lige ved hånden. Bent Wibergs og Jens Feilbergs nye oversættelse af Ulysses er resultat af mange års arbejde med at skabe en præcis gengivelse på dansk, uden at sætte originalens energi og tone over styr. Som noget helt særligt er folkeudgaven illustreret. Hvert af bogens tre hovedafsnit åbner med en billedsekvens af kunstneren Helle Frøsig, som introducerer bogens temaer gennem collageagtige sammenstillinger af historiske billedelementer.

 • - Samlede digte & aforismer
  af Edith Södergran
  216,95 - 232,95 kr.

  Finlandssvenske Edith Södergran (1892-1923) er et fyrtårn i moderne svensk poesi og regnes blandt de mest banebrydende modernister, også i internationalt perspektiv. Hendes trodsige livsførelse og stærke lidenskab i hendes digte bliver ved at fængsle nye generationer af læsere.Södergran var veluddannet, belæst og endvidere påvirket af fransk symbolisme, russisk futurisme og tysk ekspressionisme og fik enorm indflydelse på den nordiske modernisme i skandinavisk digtning. Hun betragtes som den første kvindelige digter, der revolutionerede digtningen; den første, der frigjorde sig fra de traditionelle rimede vers – for hvilket hun i sin samtid blev mødt af en enorm kritik og decideret latterliggørelse.Det er første gang siden 1979, at Edith Södergran udkommer i samlet dansk oversættelse, bearbejdet af teaterinstruktør Line Krogh og koncertsangerinde Merete Bækkelund.

 • af Carsten Thau
  347,95 kr.

  Arkitektur- og idehistorikeren Carsten Thau efterlod sig ved sin tidlige død i 2021 et work-in-progress-essay med titlen ”Om transparens”. Det udgives i denne bog sammen med et par håndfulde andre essays, der giver et stærkt billede af hvordan Thau krydser arkitektur med idehistorie, bysociologi med æstetik, personalia med kulturhistorie. En enestående og inspirerende indsats, der kaster lys i mange retninger. Carsten Thau (1947-2021). Studier i Aarhus, Frankfurt og Cambridge. Cand. phil. i idéhistorie 1973; lektor ved Arkitektskolen i Aarhus 1976-94; fra 1994 professor i arkitekturens teori og historie ved Kunstakademiets Arkitektskole i København; medlem af Akademirådet; tildelt Statens Kunstfonds livsvarige hædersydelse.

 • - – med brevene fra Franz Xaver Kappus
  af Rainer Maria Rilke
  145,95 kr.

  Rainer Maria Rilke (1875-1926), tysksproget digter og oversætter, født i Prag. Rilke-brevene, der både er visdomslitteratur og litterær poetik, er siden deres posthume udgivelse i 1929 blevet læst vidt og bredt, men brevvekslingen har ikke tidligere været udgivet i sin helhed. Her foreligger den fulde korrespondance mellem Rainer Maria Rilke og Franz Xaver Kappus for første gang på dansk. I oversættelse ved Karsten Sand Iversen.

 • - Folkestyre, forsvar, litteratur og den nordiske debat om seksuallivet
  af Kristian Hvidt
  297,95 kr.

  ”Det moderne gennembrud” handler om den danske kultur­radikalismes opståen og første årtier. Kulturradikalismen var slet ikke Klaus Rifbjergs opfindelse. Den blev skabt ved en festlighed i november 1878, da den københavnske radikalisme omkring Viggo Hørup og Morgenbladet forenede sig med kredsen om brødrene Brandes. Bjørnstjerne Bjørnson var det fejrede midtpunkt, der velsignede formælingen. En vågen iagttager i de år var den unge forfatter Erik Skram. Han hørte hjemme i begge lejre; dels politisk som stenograf i Rigsdagen og dels som debuterende roman­forfatter under Edvard Brandes’ protektion. Han oplevede tidens hovedstrømninger på nærmeste hold – han er en vigtig kilde til tidens Danmarkshistorie. Skram er midterfiguren i denne anderledes skildring af tiden efter 1864. Udgået fra det nationalliberale borger­skab, frivillig soldat som 17-årig i 1864, hårdt såret og deltager i efterkrigstidens debat om nederlaget og mulig­hederne for nationens overlevelse. Som forfatter selv ud­nævnt til en af ”Det moderne gennembruds mænd” i Georg Brandes’ trompetstød af en bog, der varslede den ny tid med ham selv som vejviser. Den lille gruppe blev foragtet og bekæmpet af tidens magthavere: Godsejere og officerer, der slog på militarismens tromme og opførte Københavns befæstning. Skram blev også en midterfigurer i ”den store nordiske krig om seksualmoralen”, der indvarsledes med Ibsens ”Et Dukkehjem”. Skram var selv et eksempel på tidens dobbelt­moral med mange forhold løbende. Indtil han ved Bjørnsons digterjubilæum mødte den smukke og begavede Amalie Müller og et stormfuldt forhold mellem dem begyndte – belyst i eftertiden gennem deres mere end 600 breve indbyrdes. Deres ægteskab gennemløb på mange måder de omskiftelser og argumenter, som belystes i 1880ernes offentlige debat om ”engift eller mangegift” med Bjørnson og Georg Brandes som hovedmodstanderne. Erik og Amalies ægteskab er også et smukt drama om, hvor­dan han opgav sin egen karriere som forfatter for at stimulere og hjælpe hendes åbenlyse talent som ny-realistisk skribent – norsk af sind og temperament, men ærkedansk i det københavnske miljø - hendes mange gribende romaner var for realistiske for Georg Brandes, men foregreb det følgende 1900-tals socialistiske litteratur. Først da hun med sine to rystende romaner om sit ophold på Kommunehospitalets psykiatriske afdeling vækkede en voldsom offentlig debat, tog hendes karriere som en af Nordens største forfattere fart. I Norge er hendes forfatterskab frodigt belyst i flere biografier, i Danmark er dette den første større skildring af hendes og hendes mands stormfulde liv.

 • af Edith Södergran
  137,95 kr.

  Edith Södergrans Septemberlyren er et ikonisk værk fra forfatteren der betegnes som den første, og største, modernist i svensk-finsk poesi. Digtsamlingens “Indledende bemærkning” er en bredside til tidens (mandlige) kritikere og det litterære parnas, og vel en af de mest kraftfulde indledninger nogensinde skrevet til en digtsamling. Den afsluttes med de senere så berømte ord:Min selvsikkerhed beror på at jeg har opdaget mine dimensioner. Det er ikke op til mig at gøre mig mindre end jeg er.Södergran hengiver sig betingelsesløst til digtenes skabende kraft. Ofte bevæger hun sig gennem utopiske landskaber. Ofte med stærk inspiration fra Nietzsche. Og ofte med et engagement, en insisteren og en vildskab der er hæsblæsende.TRIUMF AT VÆRE TIL . . .Hvad frygter jeg? Jeg er en del af uendeligheden.Jeg er en del af altets store kraft,en ensom verden i millioner af verdener,som en førstegradsstjerne der slukkes sidst.Triumf at leve, triumf at ånde, triumf at være til!Triumf at mærke tiden løbe iskold gennem sine årerog høre nattens tavse flodog stå på bjerget under solen.Jeg går på sol, jeg står på sol,jeg kender ikke til andet end sol.Tid — forvandlerske, tid — fordærverske, tid — fortryllerske,kommer du med nye rænker, tusind kneb for at byde mig en tilværelsesom et lille frø, som en snoet slange, som en klippe midt i havet?Tid — din morderske — vig fra mig!Solen fylder mit bryst op til randen med dejlig honningog hun siger: engang slukkes alle stjerner, men de lyser altid uden frygt.

 • - Komponist og skribent
  af Claus Røllum-Larsen
  594,95 kr.

  Knudåge Riisager (1897–1974) var en af sin samtids mest fremtrædende danske komponister og kulturpersonligheder. Efter som ung at have komponeret en række kammer-musikværker og sange rejste han i 1923 på studieophold i Paris. Her stiftede han bekendtskab med tidens nye musik af bl.a. Satie, Stravinsky, Varèse, Prokofiev, Milhaud og Poulenc, og impulser herfra satte sig stærke spor i hans værker. I 1930’erne mødte han koreografen Harald Lander og skabte med ham en lang række balletværker, af hvilke Etudes, bygget over Carl Czernys klaveretuder, har gået sin sejrsgang over store dele af verden.Et generelt træk ved Riisager var hans åbenhed over for tidens nye strømninger. Den gav sig udslag i nogle originale balletter, som han udarbejdede sammen med Birgit Cullberg: Månerenen og Fruen fra havet. I sine sidste 10 år komponerede Riisager flere værker med modernistiske træk. Det gælder korværket Sangen om det Uendelige og Til Apollon for orkester. Han skrev også populære sange som »Nord og syd og øst og vest«, »Mor Danmark« og »Danmarks Frihedssang«.Riisager var cand.polit. og i en årrække kontorchef i Finansministeriet. I 25 år var han formand for Dansk Komponistforening og fra 1956 til 1967 direktør for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.Livet igennem var Riisager en markant skribent og debattør. Hovedparten af hans kronikker, artikler og debatindlæg drejer sig om musikalske emner som fx diskussionen om Musikradioen i 1963. Det stærke engagement kombineret med en nøgtern og saglig udtryksform gav ham gennemslagskraft og gjorde ham til en kendt og respekteret skikkelse også i offentligheden. Riisager optrådte således flere gange i tegneserien »Radiserne« og Politikens »At tænke sig«.Claus Røllum-Larsen er mag.art. og ph.d. i musikvidenskab fra Københavns Universitet og siden 1997 forskningsbibliotekar og seniorforsker ved Det Kongelige Bibliotek. I 1990 udgav han Kong Frederik IX og musikken. Musikhistoriske studier i det danske kongehus og i 2002 Impulser i Københavns koncertrepertoire 1900-1935. Studier i præsentationen af ny, især udenlandsk instrumentalmusik.

 • af Hugh Eakin
  160,95 - 296,95 kr.

 • af Samantha Friedman
  445,95 kr.

  In 1916, Georgia O¿Keeffe wrote to Alfred Stieglitz that she had ¿made [a] drawing several times - never remembering that I had made it before - and not knowing where the idea came from.¿ These drawings, and the majority of O¿Keeffe¿s works in charcoal, watercolor, pastel, and graphite, belong to series, in which she develops and transforms motifs that lie between observation and abstraction. In the formative years of 1915 to 1918, she made as many works on paper as she would in the next forty years, producing sequences in watercolor of abstract lines, organic landscapes, and nudes, along with charcoal drawings she would group according to the designation ¿specials.¿ While her practice turned increasingly toward canvas in subsequent decades, important series on paper reappeared - including charcoal flowers of the 1930s, portraits of the 1940s, and aerial views of the 1950s. Published in conjunction with an exhibition at The Museum of Modern Art, New York, this richly illustrated volume highlights the drawings of an artist better known as a painter, and reunites individual sheets with their contextual series in order to illuminate O¿Keeffe¿s persistently sequential practice.

 • - Participatory Art and the Politics of Spectatorship
  af Claire Bishop
  197,95 kr.

  A searing critique of participatory art by an iconoclastic historian.

 • af Sadeq Hedayat
  152,00 kr.

  Sadeq Hedayat (1903-1951) er en af Irans store moderne forfattere. Hans psykologiske og ofte satiriske skæbnefortællinger kredser om fremmedgørelse og afmagt. De er farvet af humoren i persisk folklore og spejler europæiske forfattere som Rilke, Kafka og Sartre. Allerede under et ophold i Paris i 1928 forsøgte den persiske forfatter Sadeq Hedayat at begå selvmord. Men først i 1951 lykkedes det den alkoholiserede og opiumsafhængige Hedayat at tage livet af sig. Novellerne i Levende begravet er skrevet i Teheran og Paris, hvor Hedayat studerede i slutningen af 1920erne.

 • - Kvinden, forfatteren, myten
  af Jonna Wennerstrøm Nielsen
  187,95 kr.

  "Hvem er bange for Virginia Woolf", spørger Edward Albee i sit skuespil"?Det er der mange læsere, der er. Hvis man frygter hende, kender jeg den rette kur: læs hende!Virginia Woolf (1882–1941) var feminist og modernist, og hun skal ikke læses for handling eller for personkarakteristik, for det er ikke hendes ærinde. Først og fremmest skal hun læses for sin uovertrufne, elegante og vittige stil. Alt får poetisk fylde i hendes forfatterskab. Som feminist udspyer hun sin galde over mandsvældet i sit essay: `"Eget Værelse" og som pacifist i "Tre Guineas". Som modernist fragmenterer hun sproget.Hun levede i en for Europa dramatisk tid med to verdenskrige. Men hun formår, at formidle sindets drama. Hendes sindstilstand har været genstand for utallige bøger og artikler; hun levede på kanten af en mental afgrund, men netop derfor blev hun kunstner. Hun blander virtuost ydre begivenheder med indre i sin sans for "det små i det store". For hun kan begge dele, både storm og stille. Det er ikke alle forfattere forundt, og det viser den modne skribent. Men hendes primære styrke: det velovervejede indblik i menneskets natur, kan være både foruroligende og fascinerende. Hendes mesterværker: "Mrs. Dalloway" og "To the Lighthouse" ("Til fyret") kræver en dristig læser, der formår at trænge ind i hendes verden af sansninger og stemninger. Hun er skiftevis varm, kold, ondskabsfuld, empatisk, klog og vittig, men aldrig ligegyldig.Hun byder sig ikke til, men hun kan være vanedannende.

 • af Christian Kravagna
  322,95 - 916,95 kr.

 • af Dr. Samuel (Associate Lecturer Raybone
  256,95 - 1.375,95 kr.

  Gustave Caillebotte was more than a painter: he collected and researched postage stamps; designed and built yachts and partook in the sport; collected paintings; cultivated and collected rare orchids; designed and tended his gardens; and engaged in local politics. Gustave Caillebotte as Worker, Collector, Painter presents the first comprehensive account of Caillebotte's manifold activities. It presents a completely new critical interpretation of Caillebotte's broad career that highlights the singular salience of 'work', and which intersects histories and theories of visual culture, ideology, and psychoanalysis. Structured in four digestible sections that explore the activities of collecting, philately, and sailing, as well as Caillebotte's relationship with literary Naturalism and the writing of Émile Zola.Where the recent art historical 'rediscovery' of Caillebotte offers multiple narratives of his identification with working men, this book goes beyond them towards excavating what his work was in its own terms. Born to an haut bourgeois milieu in which he never felt completely comfortable, and assailed by traumatic familial bereavements, Caillebotte adopted and adapted the ideologically normative category of work for his own purposes, deconstructing its ostensibly class-based parameters in order to bridge the chasm of his social alienation. The Caillebotte that emerges is thus more nuanced, complex, and fascinating than previous scholarship has suggested, offering readers a new reading of the artist's labor, art, and material practice in its broadest sense. As a result, the book stands as an important contribution to 19th-century art history, impressionist studies, and French social history.

 • - Lyrik
  af Stig Colbjørn Nielsen
  133,95 - 251,96 kr.

  En farverig, nærmest symfonisk læseroplevelse, hvor ordenes musik og farver skaber den særegne sfære, som Stig Colbjørn Nielsen er så kendt for, og som virkelig kan sende tankerne på langfart."Sommerskyer over Agersø" er en anderledes digtsamling fjernt fra tidens aktuelle trend i lyrikken. Som i New Age-musikken samles moderne erfaringer og grænsebrydende og provokerende realiteter op, så de udfolder sig med kraft og skønhed. Der er tale om en overraskende elegant neddæmpet og nærmest tilbagelænet spleen.Vi taler virkelig om lyrik på europæisk niveau, og forfatteren røber faktisk, at denne digtsamling har tråde til moderne italiensk lyrik! Bogen er rigt illustreret med billederne elegant integreret i helhedsoplevelsen som stærke, stemningsmættede billeddigte. Forfatteren har på provokerende vis også valgt at give læseren en fantasynovelle, hvor lyrik og kortprosa går op i en overraskende og forfriskende helhed - virkelig en anderledes læseoplevelse! De enkelte digte kan ofte synes kontrapunktiske; men alligevel udgør de en samlet og meget smuk helhed. Poesiens blå blomst folder sig virkelig ud for læseren.Digtsamlingen kan bedst beskrives som klassisk, moderne dansk lyrik, der frister til genlæsning efter genlæsning. Derfor er selve bogen også traditionel, den er indbundet, lækker at holde i hånden og med smuk grafisk opsætning, som understreger læseoplevelsen.Ganske mange af digtene er i øvrigt særdeles velegnet til langsom højtlæsning - prøv det!

 • af Linda Schädler, Stefanie Kitzberger & Cosima Rainer
  485,95 kr.

  The work of Friedl Dicker-Brandeis (1898-1944) occupies a key position in the broader history of the Austrian avant-garde while also deepening our understanding of modernism. Her work covers an impressive range of media and genres in the visual and applied arts. Influenced by her studies at Vienna's Kunstgewerbeschule (which later became the University of Applied Arts Vienna), the Itten Private School, and the Bauhaus in Weimar, she worked as a painter, stage designer, architect, designer in Vienna and Berlin, in exile, and as a deportee. This book explores the heterogeneity of Dicker's work, reconstructs her artistic strategies and references to aesthetic and political discourses from the 1920s to the 1940s, and documents for the first time her works in the collection of the University of Applied Arts Vienna.

 • af Stephanie Cotela Tanner
  125,95 - 127,95 kr.

  New edition of Van Gogh in the popular Masterpieces of Art series.Part of a new series of beautiful gift art books, Van Gogh Masterpieces of Art features all of the best-known works of one of the most famous artists in the world, preceded by a fresh and thoughtful introduction providing lively commentary on his life, society, places and style and techniques, including the powerful animation of his strident brushwork.

 • af Ashley Lazevnick
  342,95 - 727,95 kr.

 • - (No)Home Away from Home
  af Erin Eckhold (Middlebury College Sassin
  285,95 - 1.091,95 kr.

  Unsettling traditional understandings of housing reform as focused on the nuclear family with dependent children, Single People and Mass Housing in Germany, 1850-1930 is the first complete study of single-person mass housing in Germany and the pivotal role this class- and gender-specific building type played for over 80 years-in German architectural culture and society, the transnational Progressive reform movement, Feminist discourse, and International Modernism-and its continued relevance.Homes for unmarried men and women, or Ledigenheime, were built for nearly every powerful interest group in Germany-progressive, reactionary, and radical alike-from the mid-nineteenth century into the 1920s. Designed by both unknown craftsmen and renowned architects ranging from Peter Behrens to Bruno Taut, these homes fought unregimented lodging in overcrowded working-class dwellings while functioning as apparatuses of moral and social control. A means to societal reintegration, Ledigenheime effectively bridged the public-private divide and rewrote the rules of who was deserving of quality housing-pointing forward to the building programs of Weimar Berlin and Red Vienna, experimental housing in Soviet Russia, Feminist collectives, accommodations for postwar "guestworkers," and even housing for the elderly today.

 • af Annie Cohen-Solal
  397,95 kr.

  Born from her curated exhibition of Pablo Picasso's work in Paris, biographer Annie-Cohen Solal's prizewinning Picasso the Foreigner presents a bold new understanding of the artist's tempestuous relationship with his adopted homeland: France.Before Picasso became Picasso-the iconic artist now celebrated as one of France's leading figures-he was constantly surveilled by the police. Amidst political tensions in the spring of 1901, he was flagged as an anarchist by the security services-the first of many entries in what would become an extensive case file. Though he soon became the leader of the cubist avant-garde, and became increasingly wealthy as his reputation grew worldwide, Picasso's art was largely excluded from public collections in France for the next four decades. The genius who conceived Guernica as a visceral statement against fascism in 1937 was even denied French citizenship three years later, on the eve of the Nazi occupation. In a country where the police and the conservative Académie des Beaux-Arts represented two major pillars of the establishment at the time, Picasso faced a triple stigma-as a foreigner, a political radical, and an avant-garde artist.Picasso the Foreigner approaches the artist's career and art from an entirely new angle, making extensive use of fascinating and long-understudied archival sources. In this groundbreaking narrative, Picasso emerges as an artist ahead of his time not only aesthetically but politically, one who ignored national modes in favor of contemporary cosmopolitan forms. Cohen-Solal reveals how, in a period encompassing the brutality of World War I, the Nazi occupation, and Cold War rivalries, Picasso strategized and fought to preserve his agency, eventually leaving Paris for good in 1955. He chose the south over the north, the provinces over the capital, and craftspeople over academicians, while simultaneously achieving widespread fame. The artist never became a citizen of France, yet he enriched and dynamized its culture like few other figures in the country's history. This book, for the first time, explains how.Includes color images

 • af Martin Ferguson Smith
  227,95 - 973,95 kr.

 • af Christian Bauer
  445,95 - 467,95 kr.

 • af David S. Herrstrom
  1.099,95 kr.

  In Light as Experience and Imagination from Medieval to Modern Times, David S. Herrstrom synthesizes and interprets the experience of light as revealed in a wide range of art and literature from medieval to modern times. The true subject of the book is making sense of the individual's relationship with light, rather than the investigation of light's essential nature, while telling the story of light ';seducing' individuals from the Middle Ages to our modern times. Consequently, it is not concerned with the ';progress' of scientific inquiries into the physical properties and behavior of light (optical science), but rather with subjective reactions as reflected in art, architecture, and literature. Instead of its evolution, this book celebrates the complexity of our relation to light's character. No individual experience of light being ';truer' than any other.

 • af Sharon Hecker & Raffaele Bedarida
  298,95 kr.

 • af Dr. Jennifer (University of Oxford Johnson
  231,95 - 1.304,95 kr.

 • af Georges Bataille, Michel Leiris & Liz Heron
  227,95 kr.

 • af Jennifer L. Shaw
  243,95 kr.

 • af Zhauny Huginsborg
  117,95 - 216,95 kr.

  Dette er en digtsamling som jeg startede på 2016. Da det var en tid der var svær for mig, havde jeg brug for at skrive mine tanker og oplevelser ned. Jeg havde oplevet flere af dem der har læst mine digte efterfølgende har opfordret mig til at udgive dem. Da de fleste af dem der læste, kunne se det abstrakte, tvetydigheden i den måde jeg skriver på og kunne leve sig ind i det jeg forsøgte at fortælle med digtene.Dette er den første digtsamlingen i en serie ud af 3

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.