Markedets billigste bøger
Dag-til-dag levering

Bøger om Northwest Germany

Her finder du spændende bøger om Northwest Germany. Nedenfor er et flot udvalg af over 12 bøger om emnet.
Show more
Filter
Filter
Genre
 • (3)
 • (2)
 • (1)
 • (1)
 • (3)
 • (1)
 • (5)
 • (1)
Bogtype
 • (11)
 • (4)
 • (3)
Format
 • (5)
 • (4)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (1)
Sprog
 • (10)
 • (1)
 • (1)
Pris
DKK
Serie
 • (1)
Sorter efterSorter
 • af Jytte Flamsholt Christensen
  67,00 - 153,95 kr.

  Hamburg tager imod med åben havn. Skrig og råb fra fiskemarkederne blander sig med tonerne fra tirsdags-tango i Strand-Pauli. Dameben i neon spejler sig lyserødt i Reeperbahns regnblanke fortov. Driv med Elben ud af byen til diger, marsk og vadehav. Gennem grænseland, historiske hansestæder, DDR-nostalgi og lysende hvid badebyer. Ferie er en sydvendt strandsol ved Østersøkysten. Turen går til Hamburg & Nordtyskland går i dybden med Hamburg og dækker desuden Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern og de to ferieøer på østersøkysten, Rügen og Usedom.

 • af Sigurd Barrett
  112,00 - 176,95 kr.

  Sigurd Barrett markerer 100-året for Genforeningen Fortællingen begynder med ”Der var engang …”, og H.C. Andersen kigger også forbi – men der er ikke tale om et eventyr, men om en rigtig historie fra den virkelige verden. Det er en historie om krig og kærlighed, om magt og store følelser. For når det handler om, hvor vi hører til og hvilket sprog, vi skal tale, så handler det om vores identitet, og den vil alle mennesker gerne selv være med til at bestemme. Indtil 1920 var området syd for Kolding en del af Tyskland og fyldt med svære nationale konflikter. Men i 1920 resulterede en folkeafstemning i, at den daværende grænse blev flyttet 50 km sydpå, hvor den ligger i dag. På den måde blev Sønderjylland genforenet med Danmark. Omkring 100-års-jubilæet for Genforeningen vil Grænseforeningen og Sigurd Barrett formidle historien om Genforeningen i et nutidigt perspektiv for hele Danmark gennem en bog, helt nye sange og 100 koncerter over hele landet Sigurd Barrett formidler i Sigurd fortæller om genforeningen et vigtigt stykke danmarkshistorie i sin veloplagte, humoristiske og oplysende fortællestil, som vi kender fra Sigurd fortæller danmarkshistorie. Bogen er vedlagt en CD med 16 dejlige sange af Sigurd.

 • - Slesvig og Holsten
  af Niels Peter Stilling
  231,95 kr.

  En lystrejse gennem den herskabelige bygningskultur i det omstridte grænseland ved Jyllands fod. Niels Peter Stilling beskriver veloplagt  74 herregårde i Slesvig og Holsten i dette selvstændige bind fem i pragtserien Danmarks herregårde og tager som i de øvrige bind læseren med til herresæder, hvor bygninger og slægter på forskellig vis er en del af det puslespil, der har formet Danmarks historie.

 • - Sønderjyske skæbner 1864-1920
  af Knud J.v. Jespersen
  229,94 kr.

  Ved Genforeningen i 1920 blev omkring 200.000 danske sønderjyder indlemmet i det danske kongerige. De fleste sønderjyder oplevede det som at komme hjem efter mange års fremmedherredømme.Vi møder veteraner, som deltog på 1864-krigens forskellige skuepladser, især Dannevirke, Dybbøl og Als, men også Vesterhavsøerne, Femern og Fredericia. Adskillige kom også senere til som tyske undersåtter at gøre tysk krigstjeneste under den fransk-tyske krig 1870-71 og i 1. Verdenskrig, og enkelte måtte desuden gennem en periode som krigsfanger i Tyskland eller Frankrig. Men vi hører også om redaktører og journalister fra de dansksindede aviser, som dagligt havde kvaler med den preussiske censur; om præster, som øvede deres gerning blandt slesvigske krigsfanger i Rusland, Frankrig og England under 1. Verdenskrig og medvirkede til at bringe dem hjem ved krigens afslutning. Andre af bogens stemmer er høj- og friskolefolk, som dagligt havde kulturkampen på nærmeste hold og almindelige gårdmænd, som stred for at bevare deres bedrifter på danske hænder.

 •  
  92,95 kr.

  Opdag Hamburg med Politikens Kort og godt. Fremragende og detaljerede folde ud-kort, der giver overblik. Skarpt udvalg af attraktioner – berømte seværdigheder og overraskende oplevelser. Inspirerende udvalg af spisesteder, butikker og steder at gå ud. Præcise beskrivelser i et kompakt og praktisk format.

 • af L. M. Markmand
  111,95 - 146,95 kr.

  Et drab på en vellidt borger i en lille by i Vestnorge sender det lokale politi på overarbejde, indtil den norske efterretningstjeneste, Kripos, overtager sagen, og mørklægger den.Få dage senere sker der et lignende drab og en mordbrand i en skov i Sydsverige, hvor det lokale politi finder spor, der trækker tråde til drabet i Norge og til krigen i Bosnien.Efterforskningen hos både norske og svenske myndigheder fokuseres på en dansk turist i en autocamper. Som sagen udvikler sig tvinges de involverede til at stille spørgsmål ved deres tro på lov og ret.

 • - Responsible perspectives & urban escapes from Helsinki, Stockholm, Gothenburg, Yangtorp, Aarhus, Odense, Copenhagen, Hamburg, Berlin, Munich, Vienna & Zürich
  af Books on Demand
  179,95 kr.

  15 writers from 5 countries. The essays in this book were all written during the COVID-19 pandemic. While the pandemic shut down our societies, these local writers took the time toshare stories from their hometowns and regions with the rest of us. Together, their stories are an important testament bringing us closer to their home and making it personal, more local andwith a deeper meaning.

 • - Kulturliv og kulturkampe
  af Martin Zerlang, Torben Jelsbak, Anna Sandberg, mfl.
  300,95 kr.

  I 100-året for grænsedragningen mellem Danmark og Tyskland fejres 2020 som et kulturelt venskabsår. Hvorfor så en bog om krige? Gennem de seneste to århundreder har forholdet mellem landene ikke kun været kendetegnet ved venskab og fredelige forbindelser. Med til historien hører i høj grad også krige og konflikter: fra Første Slesvigske Krig i 1848 frem til Tysklands besættelse af Danmark 1940-1945. Krigene har påvirket hverdagslivet, den kollektive erindring og dansk national selvforståelse. Og de præger os stadig i dag. Litteratur, billedkunst, film og populærkultur fra hele perioden vidner om et grænsesprængende kulturelt fællesskab. Skandinaviske, tyske og amerikanske eksperter forklarer hvordan.

 • af Monique Schwitter
  73,95 - 198,95 kr.

  En blandt andre undersøger med eftertænksomhed og charme den mangefacetterede kærlighed. Romanens hovedperson vil skrive sin kærlighedsbiografi om sine forskellige og hver for sig betydningsfulde relationer. En aften sidder hovedpersonen Monique Schwitter hjemme og arbejder. Ungerne er puttet, og manden sidder og tjekker mails i et andet værelse. Ved en pludselig indskydelse googler hun sin første kæreste. Hun bliver chokeret. Dels over at erfare, at han har begået selvmord, dels over pludselig at erkende, at hun næsten ikke har tænkt på ham i mange år. Hun begynder at stille sig selv en række spørgsmål: Hvad er kærlighed egentlig? Hvordan kan den sådan komme og gå – hvor går den hen, når den går ud? Og hvordan står det egentlig til med den kærlighed, der sidder og arbejder eller ser fjernsyn inde ved siden af? Disse spørgsmål bliver omdrejningspunktet i et romanprojekt. Hun vil skrive sin egen kærlighedsbiografi gennem skildringen af forholdet til tolv mænd, hun har kendt. Det bliver en virtuos fortælling om venskab, ømhed, smerte, begær og sex. Og jo mere hun bevæger sig ind i fortællingen om sin egen fortid, desto stærkere bliver kravet om at forholde sig til kærligheden nu og her. Et krav om handling.

 • - Min danske og tyske barndom 
i efterkrigstidens Flensborg
  af Rolf Erbst
  138,95 kr.

  Handlingen foregår efter 2. verdenskrig i en barak i udkanten af Flensborg. Det var en blandet dansk og tysk verden, hvor forfatteren hjemmevant svømmede rundt i både den tyske og den danske kultur. Barakken var en kvindeverden, og næsten alle kvinderne var enker, der brugte al deres tid på at skaffe mad til deres børn og sig selv. De få mænd, der lidt efter lidt kom hjem fra krig og fangenskab, var fuldstændig ødelagte af krigen og ikke noget forbillede for barakkens drenge, der fulde af energi og livslyst måtte finde deres egen måde at håndtere tilværelsen på. Han gik i dansk skole, hvor nogle af lærerne havde været tyske soldater under krigen. De var alle markante personligheder og havde klaret sig igennem krigen uden at miste deres menneskelighed. Forfatteren dumpede i 1. klasse i den danske skole, fordi han ikke havde nået at lære at læse i 1. klasse. Først nogle år senere lærte han – ved et rent tilfælde - at læse. Derefter kastede han sig med stor iver over hver en bog, han kom i nærheden af. Moderen var et typisk barn af denne dansk-tyske verden. Krigen og efterkrigstiden havde traumatiseret hende, så hun til sidst ikke kunne mere. Det kom til at sætte sit præg på forfatterens opvækst. Uddrag af bogen: Da hr. og fru Jensen flyttede ind i barakken, havde de allerede været medlem af det danske mindretal i nogle år, og børnene gik i dansk skole. Fru Jensen nåede at føde ikke mindre end 6 børn, og vi plejede at sige, at børnene blev ringere og ringere og dummere og dummere. Men det passer nok ikke. Det var derimod tydeligt, at hele familien blev fattigere og fattigere. Dette skyldtes forældrenes dovenskab, for det var almindelig kendt i barakken, at de to gamle lå i sengen det meste af dagen. De havde bekendtgjort, at de begge led af kredsløbsforstyrrelser, og at de derfor var tvunget til at ligge i sengen. En lidt mærkelig begrundelse, men de var overbeviste om, at sygdommen kun kunne bekæmpes ved, at de bevægede sig så lidt som muligt. Om forfatteren: Rolf Erbst er født i Flensborg i januar 1946. Han gik i dansk skole, og efter endt skolegang havde han forskellige ufaglærte jobs. Han har bl.a. arbejdet i Flensborg, København og Bayern, og som 19-årig rejste han ud i verden og arbejdede 2 år i Afrika. Efter Afrika gik han to år på studenterkursus i Odense, hvor han mødte Annemarie, som han senere blev gift med. Efter studentereksamen i 1970 læste han på Københavns Universitet, hvorpå han i henved 30 år arbejdede som gymnasielærer i København, på Fyn og på Færøerne. Rolf Erbst har udgivet en række lærebøger til gymnasiet og hf og produceret hjemmesider med undervisningsmaterialer. I dag er han gået på pension, men stadig aktiv, og i forårssemestret 2011 underviste han i engelsk som frivillig på en Grundtvig-inspireret højskole i Indien (Mitraniketan, Kerala). Rolf Erbst udfører stadig nogle jobs for det færøske undervisningsministerium.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.