Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger om Organisationsdesign

Her finder du spændende bøger om Organisationsdesign. Nedenfor er et flot udvalg af over 3 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter
 • - Centrale temaer og overvejelser om lederskab
  af Hanne Møller, Henning De Haas, Troels Møller, mfl.
  307,95 kr.

  Denne bog kan hjælpe nye og kommende ledere i især den offentlige sektor med at opnå en større indsigt i, viden om og forståelse for ledelsesopgavens mange aspekter. Den belyser forskellige sider af ledelsesopgaven – introduktion til ledelse, meningsskabelse og selvindsigt, handlekraft, tvivl og engagement, livslang læring samt ledelse og organisation i udvikling – og giver dermed mulighed for at reflektere over egen situation. Er der mulighed for at være den leder, man gerne vil være? God ledelse smitter, det samme gør dårlig ledelse. Det, der motiverer nye ledere særligt i forhold til at vælge ledervejen, handler om at skabe følgeskab, trivsel, motivation, mening og retning. Det, der overrasker stort set alle, når de første gang starter i et lederjob, er, hvor meget den administrative del og driften fylder i ledelsesopgaven samt at ledelsesopgaven føles modsætningsfyldt og svær at varetage. De færreste er derudover opmærksomme på at passe på sig selv som ledere, og oplevelsen af ensomhed i ledelse fylder meget. Bogen henvender sig især til ledere i den offentlige sektor, men er på mange områder generel i sin tilgang. Målgruppen er overvejende personer, som overvejer en lederkarriere, som har besluttet sig for at blive leder, eller som er startet i deres første lederrolle. Andre interesserede, ikke mindst de nye lederes chefer, er meget velkomne til at læse med.

 • af Henry Mintzberg
  407,95 kr.

  i lever i en verden af ​​organisationer, fra vores fødsel på hospitaler til vores begravelse ved bedemandsfirmaer, kirker og kirkegårdskontorer. Derimellem bliver vi uddannet, ansat, underholdt og irriteret af organisationer. Så det er vigtigt at forstå, hvordan disse mærkelige væsener virkelig fungerer. Men hvor kan vi gå hen for at finde ud af det? Denne bog syntetiserer erfaringerne fra en af ​​verdens mest fremtrædende ledelsestænkere og organisationsteoretikere. Henry Mintzberg kortlægger krystalklart de former og kræfter, der skaber alle menneskelige organisationer. Der er ikke én bedste måde at strukturere organisationer på. Men vi skal kunne genkende forskellige arter af organisationer. Mintzberg identificerer fire grundlæggende former for organisationer: det personlige foretagende, den programmerede maskine, den professionelle forsamling og projektpioneren. For hver form findes der en fremherskende drivkraft: konsolidering i den personlige organisation, samarbejde i projektorganisationen, effektivitet i maskinorganisationen og dygtighed i den professionelle organisation. Derudover er der yderligere tre drivkræfter, som går på tværs af de fire grundlæggende organisationsformer, og som kan spille en betragtelig rolle i alle fire former. Den ene, indgydelse af kultur, strammer strukturen op ved at opfordre folk til at løfte i flok; de to andre løsner den: overlejret adskillelse skubber enhederne væk fra hinanden, og forstyrrelse forårsaget af konflikt trækker folk og enheder fra hinanden. Hvis hver af de fire former har en tilsvarende kraft, kan hver af de tre yderligere kræfter have en tilsvarende form, hvor den pågældende dominerer. Når en medrivende kultur dominerer, finder vi fællesskabsskibet, når autonomi via adskillelse er dominerende, finder vi divisionsformen, og når det er konflikter, der dominerer, finder vi den politiske arena. Således går Henry Mintzberg fra at strukturere organisationer i fem til at strukturere dem i syv. Med talrige eksempler udforsker han disse former og kræfter, der driver organisationer mod hybrider og på tværs af deres livscyklusser.

 • - Organisationsdesign med mennesket i centrum
  af Christian Bason & Sune Knudsen
  137,95 kr.

  På trods af et virkelig godt udgangspunkt med skarpe og dybt engagerede kolleger var COO Sune Knudsen og CEO Christian Bason i Dansk Design Center (DCC) frustrerede over den måde, organisationen fungerede på. Rammerne stod i vejen for at skabe en bæredygtig organisation, der var god for mennesker og dermed for kunderne, samarbejdspartnerne, samfundet og planeten. Inspireret af tænkning fra designernes verden ville de ændre organisationen og afprøve en helt ny ledelsesform med et tydeligt menneskesyn som ledestjerne. Organisationen blev derfor ændret radikalt i retning mod selvledelse. Mellemlederlaget blev fjernet. Alle skulle vælge deres personlige leder, deres arbejdsområde og træffe de fleste beslutninger selv. Alt skulle sættes fri. De arbejdede med forandringen ved at trække på designerens værktøjskasse og dyrkede evnen til at afprøve, observere, lære, tilpasse, og prøve igen og igen. Men hvem leder, når alt frisættes? Hvem tager de opgaver, ingen gider tage? Og hvem har ens ryg, når noget bliver for svært? Læs forfatternes personlige beretning om frustrationer, overvejelser og håb. Om hvad det vil sige at miste sit ledelsesmæssige fodfæste med vilje og finde det igen et helt andet sted, og hvordan man får sig selv med som leder og menneske i sådan en proces.Ledelsesserien LEDELSESHVERDAGE har til formål at hjælpe ledere til hurtig forståelse af, refleksion over og løsning af konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen. Bøgerne er skrevet som jeg-fortællinger af en eller flere virkelige eller fiktive ledere. Det muliggør visning af følelser som håb, tvivl, frustration mv., der kan være svære at få greb om i en handlingsorientering – og måske også svære at tale med lederkolleger om af frygt for at virke usikker eller inkompetent. De teoretiske og personbårne indslag har til formål at hjælpe lederen med at skifte perspektiv. Stilen er bevidst provokerende. Hovedpersonen opfører sig i starten usikkert, tvivlende eller handlingslammet for sidenhen at blive klogere og handlingsorienteret, efterhånden som forskellige former for perspektivskifte bundfælder sig.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.