Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger om Regnskabsanalyse

Her finder du spændende bøger om Regnskabsanalyse. Nedenfor er et flot udvalg af over 3 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter
 • af Jørgen Ravn Elkjær & Kristian Hjulsager
  519,95 kr.

  Lær at læse og vurdere en årsrapport Årsrapporten er en af de centrale kilder til information om en virksomhed, og det er derfor væsentligt at kende årsregnskabsreglerne og regnskabsvæsenets opgaver. Denne bog er skrevet som en hjælp til ledere med overordnet ansvar for en organisations årsregnskab, men som ikke har regnskabsmæssig baggrund. Bogen giver en overkommelig og alligevel grundig indføring i årsregnskab, årsrapport og virksomhedsanalyse. Bogens 1. del beskriver de enkelte elementer i en årsrapport med fokus på virksomhedsregnskabets opbygning. Bogens 2. del handler om virksomhedsanalyse og giver eksempler på modeller og metoder, ud fra hvilke virksomhedens regnskab kan analyseres. Bogen giver en viden, som er nyttig ved f.eks.:Forhandling om f.eks. kreditgivningKøb af ejerandele i virksomhederAflønning af ledelsenÅrsrapporten som middel til at informere virksomhedens samarbejdspartnereFremskaffelse af informationer om en virksomheds økonomi, som ikke er tilgængelige i årsrapportenMålgruppe Bogen henvender sig til personer uden forkundskaber i regnskabsvæsen, der i kraft af deres job har behov for kunne vurdere, formidle – og ikke mindst varetage ledelsesansvaret for – en virksomheds årsrapport. Desuden kan bogen med fordel læses af folk, der har et vist kendskab til regnskab, da man trænes i at bruge og forstå de relevante ordvalg, metoder og begreber, der anvendes ved udarbejdelse, læsning og analyse af årsrapporter. Bogen har fokus på beslutningstagere og studerende på de videregående uddannelser. Nyt i 6. udgave Siden 5. udgave i 2008 har flere lovændringer nødvendiggjort en ny udgave af bogen. Foruden den nødvendige opdatering er der foretaget væsentlige ændringer i bogen, og flere afsnit om virksomhedsanalyse er blevet udvidet, herunder ved at inddrage flere metoder og beskrive metodernes begrænsninger. Om forfatterne Forfatterne er Jørgen Ravn Elkjær, lektor ved RUC, cand.polit., cand.merc. med revision som speciale, HD og Ph.D., og Kristian Hjulsager, kontorchef, cand.polit., redaktør af økonomiske lærebøger og censor ved de erhvervsøkonomiske uddannelser.

 • - Specielt for journalister
  af Rasmus Sommer, Henrik Steffensen, Peder Michael Pruzan-Jørgensen & mfl.
  253,94 kr.

  Virksomhedernes årsrapporter har gennem de senere år i stærkt stigende omfang indtaget spalteplads og bidraget til debat. På denne baggrund stiger behovet for kendskab til årsrapportens indhold, hvordan fortolkes de mange hoved- og nøgletal, hvordan analyseres årsrapporten, og hvad kan årsrapportlæserne få ud af de supplerende beretninger. Bogen indeholder en kortfattet gennemgang af de enkelte bestanddele i årsrapporten, herunder koncernregnskab, samt en analysemetode til, hvordan en årsrapport kan ´knækkes´, herunder en kortfattet gennemgang af de enkelte punkter i analysen. De enkelte punkter understøttes af mange taleksempler og forklaringer på hoved- og nøgletalsberegninger samt aktiebaserede nøgletal. Målgruppen for bogen er primært erhvervsjournalister, der skriver artikler om virksomheder, men Knæk en årsrapport er relevant for alle, der på en hurtig og nem måde ønsker at få et overblik over, hvordan en årsrapport kan ´knækkes´.

 • - - Key2Profit Serien
  af Anni Haraszuk & Christian Vriborg Petersen
  297,95 kr.

  I denne bog afmystificeres regnskabsanalyse og værdiansættelse. Den fokuserer på de overordnede værdidrivere: Vækst, performance eller rentabilitet, og likviditet/risiko. Bogen behandler følgende emner:• Introduktion til de finansielle opgørelser (årsrapporten)• Rentabilitetsanalyse og finansielle nøgletal• Diskussion af værdiansættelsesmetoder og kapitalomkostningerBogen er designet så du som forretningsmand kan drage fordel af den. For det første, hvis du har behov for et overblik, fungerer Executive Summary som guide og opdatering. For det andet, kan bogen bruges som en praktikerens håndbog, hvor du kan fokusere på netop de afsnit, der er relevante for dig, så du er bedre klædt på til at træffe forretningsmæssige beslutninger. Endeligt er bogen, læst i sin helhed, designet til at give praktikere en grundlæggende forståelse for performancemåling og værdiansættelse. Forfatterne Anni Haraszuk, E-MBA, statsautoriseret revisor og Christian V. Petersen, professor emeritus, MBA, ph.d. har betydelig erhvervserfaring og har i en lang årrække beskæftiget sig med revision, finansielle analyser og værdiansættelse i den akademiske verden såvel som i praksis.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.