Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger om Renæssance

Her finder du spændende bøger om Renæssance. Nedenfor er et flot udvalg af over 580 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter
 • af Carl Henrik Koch
  137,95 - 597,95 kr.

  2019 er 500-året for Leonardo da Vincis død og interessen for renæssancegeniet er vakt på ny. Videnskabshistorikeren Carl Henrik Koch har tidligere skrevet roste biografier om tænkere som Pascal og Spinoza, og dette er kronen på et livslangt værk. Renæssancemennesket Leonardo da Vinci er til stadighed en gåde og inspirationskilde for mange. I én og samme person forenede han et virke som kunstner, som videnskabsmand og som filosof. Han efterlod sig værker som Mona Lisa og Den sidste nadver, banebrydende studier i den menneskelige anatomi og skitser til nogle af det 19. og 20. århundredes store opfindelser såsom cyklen og flyvemaskinen. Carl Henrik Koch, som har forsket i filosofiens og videnskabens historie gennem en menneskesalder, giver i Leonardos univers et stærkt portræt af universalgeniet Leonardo da Vinci. Således føjes endnu en perle til rækken af anmelderroste biografier om store europæiske tænkere fra Kochs hånd. Leonardos univers udkommer som et rigt illustreret pragtværk med en billedside, der bringer alsidigheden af Leonardo da Vincis virke til live for læseren.

 • - Indenfor middelaldervolden
  af Hanne Fabricius
  196,95 kr.

  Ny og revideret udgave af bogen med de seneste arkæologiske metroudgravninger i København, der daterer København tilbage til 1000-tallet. En historisk vandring tilbage til det København, der eksisterede før de store brande i 1728 og 1795. København skilter ikke med sin fortid før 1728, men den findes stadig mange steder i både gader, gadenavne, torve og bygninger. Hvem boede i disse gader? Hvordan så her ud? Hvordan fandt man frem til hinandens huse? Boede skomagerne i én gade og slagterne i en anden? Hvad er en rebslager, en plattenslager, en kålkone og en bartskærer? Det er nogle af de spørgsmål, som søges belyst i bogen. Bogen er opdelt efter kvarterer, så man kan bruge den til at planlægge sine egen ture gennem byens stræder og gader. Rigt illustreret med gamle stik, kort, malerier, kalkmalerier og fotografier. Bogens hjemmeside: www.tyra.dk

 • af Ali Smith
  234,95 kr.

  Som hun har for vane har Ali Smith begået en legende men også alvorlig og bevægende roman hvor intet helt er som det ser ud. Det er to historier der slynger sig ind og ud af hinanden en lag på lag-fortælling lidt som når der under den færdige fresko dukker en oprindelig skitse op. Romanen falder i to dele der kan læses i vilkårlig rækkefølge som selvfølgelig giver en meget forskellig oplevelse så det er i den grad op til læserne selv at vælge hvor de vil begynde. Francesco del Cossa der godt nok er født kvinde men lever som mand kæmper for at skabe sig et navn som fresko-maler i renæssancens Italien. Han bliver hyret til en opgave i Este-familiens nybyggede Palazzo Schifanoia i Ferrara. Her skal han sammen med andre malere lave tolv paneler i fresko allegorier over årets måneder. Fem hundrede år senere står Francesco foran sit portræt af Sankt Vincent Ferrer på National Gallery i London og ser en dreng (eller er det en pige?) stå og studere det. I vores tids Cambridge sørger en ung teenagepige Georgia kaldet George over sin nyligt afdøde mor. Hun tænker på sin mors særheder hendes overbevisning om at hun blev overvåget af sikkerhedstjenesten hendes krøllede hjerne og ordspil hendes distancerende ironi. Hun tænker på hendes kærlighed til George og hendes lillebror og deres liv sammen. Hun mindes dengang de var på ferie i Ferrara og så de smukke freskoer i Palazzo Schifanoia Paladset som jager kedsomheden på flugt . Ali Smith (f. 1962) debuterede i 1995 med den prisbelønnede novellesamling Free Love and Other Stories. Hun har været finalist til Booker-prisen og Orange-prisen to gange og blev tildelt Whitbread-prisen for romanen The Accidental (dansk oversættelse En fremmed flytter ind 2006). På dansk udkom senest romanen I MILES OMKREDS (2013).

 • af Christopher A. Snyder
  245,95 kr.

  This book, originally published in 2013 and richly illustrated with photographs and artwork, was the first to connect all the threads of influence on Tolkien that infused his creation of Middle-earth--from the languages, poetry, and mythology of medieval Europe and ancient Greece and Rome to the halls of Oxford and the battlefields of World War I. Snyder examines the impact of these works on our modern culture, from 1960s counterculture to fantasy publishing, gaming, music, and beyond. The reissue has a gorgeous, updated cover design with a custom illustration on foil-stamped faux cloth and additional pages of material covering new developments.

 • af Rune Engelbreth Larsen
  203,95 - 367,95 kr.

  I Renæssancen og humanismens rødder tegner idéhistorikeren Rune Engelbreth Larsen et signalement af den kalejdoskopiske vifte af tanker og idéer, der kommer til udtryk i renæssancen. Her mødes, brydes og forenes en række traditionelle modsætningspar som hedenskab og kristendom, alkymi og videnskab, frihed og slaveri, kætteri og kirke - menneske og Gud. I renæssancen krydser opdagelsesrejsende oceaner og kontinenter, bogtrykkerkunsten skaber en kommunikationsrevolution, naturen romantiseres og mytologiseres, mennesket bliver universets centrum - og ud af denne kulturelle smeltedigel opstår rødderne til den verdens- og menneskeanskuelse, som senere får navnet humanisme. Renæssancen og humanismens rødder afdækker epokens brudflader og paradokser i kontrast til middelalderkirkens og reformationens verdensforsagende træk. Reformationen anskues som et punktum for den europæiske renæssance, men samtidig belyses den egenartede blanding af humanistiske tendenser og reformatoriske bestræbelser, som udspiller sig i Danmark i det 16. århundrede, indtil den lutherske ortodoksi endegyldigt slår igennem.

 • - Italienske historier, kulturer og identiteter fra år 1000 til i dag
  af Gert Sørensen
  362,95 kr.

  talia. Italienske historier, kulturer og identiteter fra år 1000 til i dag er en indføring i Italiens kulturhistorie.I Danmark er der en stor interesse for Italien. Mange har rejst i Italien og har allerede et kendskab til landets store kulturarv. Det er dog ikke altid lige let at forstå Italiens lange og meget sammensatte historie. Det vil forfatteren gerne rette op på ved at give sit bud og invitere læseren ind i et stort materiale, der er samlet op og analy­ seret gennem mange år som underviser og forsker i Italiens kultur, historie og samfundsforhold.Bogen er delt op i tre makroperioder: 1. De mange Italia’er, 2. Nationalstaten Italien, 3. Italien som et land i Vesten og i EU. Faserne ligger ikke bare i forlængelse af hinanden, men de griber også over­ lappende ind over hinanden. Bogen kan læses som en sammenhæn­ gende tekst, eller læseren kan vælge de afsnit, der især måtte have interesse.Bogen er drevet frem af en nysgerrighed efter at vide, hvordan mennesker i et bestemt tidsrum organiserer et bestemt territorium og omdanner det naturgivne til kultur og samfund. Den undersøger også de tanker og motiver, der har ligget bag de skiftende måder at indrette sig på. Blikket er dansk. Det giver bogen et træk af dialog hen over Europas grænser.Forfatteren er Gert Sørensen (1948), dr.phil., der i dag er senior­ forsker på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk på Københavns Universitet, og som igennem årtier har skrevet bøger og artikler om Italien og kommenteret aktuel italiensk politik i danske medier.

 • af Maggie O'Farrell
  180,95 - 297,95 kr.

  Firenze 1545. Lucrezia de' Medici kommer til verden som femte barn af byens mægtige storhertug og udnytter sin plads midt i søskendeflokken til at leve sit eget liv i det store palads. Hun sniger sig rundt i dets hemmelige gange, lytter ved dørene og udfolder sit kreative talent ved at tegne og male. Men da hendes ene storesøster dør kort før sit bryllup med hertugen af Ferrara, bliver Lucrezia ufrivilligt kastet ind i rampelyset: Hertugen er hurtig til at anmode om hendes hånd, og hendes far er lige så hurtig til at slå til.Lucrezia lander i en forvirrende ny verden, hvor hun hurtigt bliver klar over, at hendes ægtemand ikke er den mand, han har givet sig ud for at være. Selv hans søstre ser ud til at frygte ham, og én ting står alarmerende klart: Det er Lucrezias ansvar at sikre, at der kommer en arving, der kan sikre familiens fremtidige magt.

 •  
  394,95 kr.

  Occasionally, when something seems very familiar you lose sight of what makes it so special: Flemish Masters. From van Eyck to Bruegel sets out to counteract this effect and opens our eyes once again to the revolution that took place in the Low Countries in the 15th and 16th centuries that shaped the course of European art. In 48 lavishly illustrated analyses, Matthias Depoorter explores how painters such as Van Eyck, Van der Weiden, Massys, Bosch, and Bruegel reached unprecedented heights, and are rightfully considered innovators to this day.The defining factor was their perfecting and mastery of the oil painting technique as well as their groundbreaking attention to optical lighting effects. The new technical possibilities offered a different way of looking at the world and ultimately a new way of painting. No less innovative was the level of detail. These painters were thoroughly acquainted with each other's work-this volume shows the fundamental artistic cross-fertilization. A must-read for anyone who wants to fall in love with the old master- pieces anew.MATTHIAS DEPOORTER (*1980) is a writer and an art historian. He was one of the curators of the seminal exhibition Van Eyck: An Optical Revolution at the Museum of Fine Arts in Ghent and coordinated the accompanying scholarly publication.

 • - De mindre skrifter
  af Niccolo Machiavelli
  197,95 kr.

  Machiavellis såkaldt ”mindre politiske skrifter” fortjener særlig opmærksomhed, fordi de giver os et indblik i udviklingen af hans politiske tænkning. Mens denne tænkning er kommet til fuldt flor i hans store politisk-militære værker viser hans mindre politiske skrifter os nogle vigtige etaper på vejen dertil. De uddyber og nuancerer billedet af den berømte florentiner og bringer os tæt på hans daglige virke som diplomat, militærkyndig og sekretær for republikken Firenze. I nærværende udvalg er medtaget Castruccio Castracani fra Luccas levnedsbeskrivelse, som mere koncentreret end nogen anden Machiavelli-tekst fører os ind i hans tankeverden. Skriftet – en slags historisk novelle – beretter om, hvordan hovedpersonen takket være sin virtù formår at hæve sig op til fyrstestand, men på sin triumfs højdepunkt rammes af den ubarmhjertige Fortuna og dør af – en virusinfektion! Ingen af Machiavellis mindre skrifter har tidligere foreligget på dansk.Alle Machiavelli-oversættelser udgivet af Forlaget HELIKON: Fyrsten (1998/2020) Drøftelser af Livius (Discorsi) (2004) Krigskunsten (2012/2020) Krig og diplomati. De mindre skrifter (2020)Private breve (2023) Om Machiavelli:C. Paludan-Müller: Undersøgelse af Machiavelli som skribent (2021)Frederik den Store: Anti-Machiavel (2022)Købes ofte sammen med: Francesco Guicciardini: Råd og refleksioner (Ricordi) (2018) Fritz Wolder: Magtens manual (2001/2018)

 • af Niccolo Machiavelli
  237,95 kr.

  Krigskunsten (L’arte della guerra, 1521) er det eneste af Machiavellis store politisk-militære værker, der udkom, mens han endnu levede. I Fyrsten og Drøftelserne beskæftiger han sig indgående med militære anliggender, men overvejende negativt som en kritik af de italienske staters måde at føre krig på. I Krigskunsten derimod fremlægger han en række positive forslag til reformer, der skal sætte disse stater i stand til at genvinde noget af den ”virtù” og militære kunnen, der havde givet det gamle Rom verdensherredømmet. Machiavelli er den første, som betragter statskunst og krigskunst som to sider af samme sag og drager konsekvenserne heraf. Han er også den første, der viser, at krigen kan gøres til genstand for teoretiske overvejelser og systematiske studier. Krigskunsten blev 1500-tallets autoritative militære grundtraktat og er blevet gransket af nogle af eftertidens største feltherrer og militære tænkere som Frederik den Store, Napoleon og Karl von Clausewitz. Den anerkendte britiske militærhistoriker John Keegan kalder bogen ”et revolutionerende skrift”, og den er endnu i dag en væsentlig tekst for enhver, som forsker i militær historie og teori. Alle Machiavelli-oversættelser udgivet af Forlaget HELIKON: Fyrsten (1998/2020) Drøftelser af Livius (Discorsi) (2004) Krigskunsten (2012/2020) Krig og diplomati. De mindre skrifter (2020)Private breve (2023)Om Machiavelli:C. Paludan-Müller: Undersøgelse af Machiavelli som skribent (2021)Frederik den Store: Anti-Machiavel (2022) Købes ofte sammen med: Francesco Guicciardini: Råd og refleksioner (Ricordi) (2018) Fritz Wolder: Magtens manual (2001/2018)

 • af Leo Tandrup
  265,95 kr.

  Leo Tandrups bog om Christian 4. går helt tæt på en af de mest karakteristiske konger i den danske historie, men adskiller sig fra det utal af andre biografier ved ikke blot at fokusere på kongens egen tid - men derimod drage linjer helt frem til vores egen tidsperiode. Tandrup har derudover valgt at tage udgangspunkt i to tematikker: kærlighed og politik. To emner, der hænger sammen; både i renæssancen og i dag.Leo Tandrup (f. 1935) er en dansk historiker og forfatter. Han har udgivet et rigt udvalg af faglitterære værker med fokus på historiske personer og begivenheder. Blandt andet er Tandrup kendt for værkerne "Mod triumf eller tragedie" (1979), "Ravn" (1980) og "Michelangelo – Skønhedens gru" (1992). Udover sin forfattergerning har Tandrup fungeret som lektor ved Aarhus Universitet i årene 1977-2005.

 • af Thit Jensen
  92,95 - 287,95 kr.

  Thit Jensens første historiske roman er et farverigt og storladent malerisk indblik i højrenæssancens Danmark. Som en slags Romeo og Julie-fortælling om umulig kærlighed følger vi det unge forelskede par, Jens og Helle, hvis familier sætter sig imod deres ægteskab. De unge mennesker kommer til at stå i midten af deres respektive adelsfamiliers strid, og bliver dermed fanget i et magtspil som er større end dem selv.Thit Jensen (1876-1957) var en af Danmarks vigtigste kvindelige forfattere i det 20. århundrede. Det omfattende forfatterskab breder sig især over historiske og samtidsromaner, men udover de mange populære værker huskes Thit Jensen i dag også for sin rolle som engageret kvindesagsforkæmper.

 • af Tatjana Bartsch
  250,95 kr.

  Between 1532 and 1536/37, the Dutch artist Maarten van Heemskerck traveled to Rome. Most of the drawings created there were made by van Heemskerck in a sketchbook that he filled with motifs as he wandered through the city, and whose original binding has been lost. Thanks to state-of-the-art technology, researchers at the Berlin Kupferstichkabinett have now largely reconstructed the original sequence of the book's pages. This forms the basis of the present facsimile. In his fascinating studies, van Heemskerck captured the ancient sculptures, ruins, and Roman cityscapes. His sketches display a refined eye for composition and perspective as well as an extraordinary sensibility of drawing. In the sketchbook, the artist developed a space for individual experimentation, as well as a valuable trove of motifs from which he would draw throughout his life. MAARTEN VAN HEEMSKERCK (1498-1574) was one of the most famous Dutch painters of the sixteenth century. Today he is best known for his magnificent Roman drawings.

 • af Kaleemuddin Ahmad
  162,95 kr.

  Kaleemuddin Ahmad was a famous and controversial figure in the Urdu language and literature who wrote criticism, poetry, and wrote articles expressing his views on various topics. He actively contributed to the field of Urdu literature throughout his life. He is one of the critics of Urdu literature who has been constantly discussed and debated not only in his time but also till today. Even today, his book "Criticism and Literary criticism" forces the readers to think a lot about their attitudes and informs them about the nature of criticism.

 • af George Francis Hill
  217,95 - 352,95 kr.

 • - Being Studies of the Antique and the Mediaeval in the Renaissance
  af Vernon Lee
  392,95 - 542,95 kr.

  1884. Contains Volumes One and Two. Contents: The Sacrifice; The Italy of the Elizabethan Dramatists; The Out-Door Poetry; Symmetria Prisca; The Portrait of Art; The School of Boiardo; Mediaeval Love; and Epilogue.

 • af Henry James
  174,95 - 332,95 kr.

  EVEN, IF Mr. Alfred Parsons were not a masterly contributor to the pages of Harper, it would still be almost inevitable to speak of him after speaking of Mr. Abbey, for the definite reason (I hope that in giving it I may not appear to invade too grossly the domain of private life) that these gentlemen are united in domestic circumstance as well as associated in the nature of their work. In London, in the relatively lucid air of Campden Hill, they dwell together, and their beautiful studios are side by side. However, there is a reason for commemorating Mr. Parsons's work which has nothing to do with the accidental.

 • af Francine Prose
  232,95 kr.

  Francine Prose's life of Caravaggio evokes the genius of this great artist through a brilliant reading of his paintings. Caravaggio defied the aesthetic conventions of his time; his use of ordinary people, realistically portrayed?street boys, prostitutes, the poor, the aged?was a profound and revolutionary innovation that left its mark on generations of artists. His insistence on painting from nature, on rendering the emotional truth of experience, whether religious or secular, makes him an artist who speaks across the centuries to our own time.Born in 1571 near Milan, Michelangelo Merisi (da Caravaggio) moved to Rome when he was twenty-one years old. He became a brilliant and successful artist, protected by the influential Cardinal del Monte and other patrons. But he was also a man of the streets who couldn't seem to free himself from its brawls and vendettas. In 1606 he fled Rome, apparently after killing another man in a dispute. He spent his last years in exile, in Naples, Malta, and Sicily, at once celebrated for his art and tormented by his enemies. Through it all, he produced masterpieces of astonishing complexity and power. Eventually he received a pardon from the Pope, only to die, in mysterious circumstances, on the way back to Rome in 1610.Francine Prose presents the brief but tumultuous life of one of the greatest of all painters with passion and acute sensitivity.

 • af Mary Lindemann
  622,95 kr.

  Redreaming the Renaissance offers twelve essays that build on the pathbreaking work of Guido Ruggiero in blending history and literature. Within this volume, contributors take interdisciplinary approaches to examining not only belles lettres but also other forms of artful expression, bringing their fields into conversation and reflecting on the methodology needed to sustain and enrich this conversation.

 • af Thomas C Foster
  146,95 kr.

  "A thoroughly revised and expanded edition of Thomas C. Foster's classic guide-a lively and entertaining introduction to literature and literary basics, including symbols, themes and contexts, that shows you how to make your everyday reading experience more rewarding and enjoyable. While many books can be enjoyed for their basic stories, there are often deeper literary meanings interwoven in these texts. How to Read Literature Like a Professor helps us to discover those hidden truths by looking at literature with the eyes-and the literary codes-of the ultimate professional reader, the college professor. What does it mean when a literary hero is traveling along a dusty road? When he hands a drink to his companion? When he's drenched in a sudden rain shower? Ranging from major themes to literary models, narrative devices and form, Thomas C. Foster provides us with a broad overview of literature-a world where a road leads to a quest, a shared meal may signify a communion, and rain, whether cleansing or destructive, is never just a shower-and shows us how to make our reading experience more enriching, satisfying, and fun. This revised edition includes new chapters, a new preface and epilogue, and incorporates updated teaching points that Foster has developed over the past decade. Foster updates his classic text with ore writers and books in the contemporary pantheon, including: Angie Thomas's The Hate U Give, Emily St. John Mandel's Station Eleven, Neil Gaiman's Neverwhere, Elizabeth Acevedo's The Poet X ), Helen Oyeyemi's Mr. Fox and Boy, Snow, Bird, Sandra Cisneros's The House on Mango Street, Zora Neale Hurston's Their Eyes Were Watching God, Maggie O'Farrell's Hamnet, Madeline Miller's Circe, Pat Barker's The Silence of the Girls, and Tahereh Mafi's A Very Large Expanse of Sea"--

 • af Antoine Galland
  287,95 kr.

  Les mille et une nuits (Tome premier), est un livre classique et rare, qui a été considéré comme important tout au long de l'histoire de l'humanité, et pour que cet ouvrage ne soit jamais oublié, chez Alpha Editions, nous avons fait des efforts pour sa préservation en rééditant ce livre dans un format moderne pour les générations présentes et futures. . Tout ce livre a été reformaté, retapé et repensé. Ces livres ne sont pas constitués de copies numérisées de leur ¿uvre originale et leur texte est donc clair et lisible. Ce volume remarquable s'inscrit dans les genres de Language and Literatures Oriental languages and literatures

 • af Tatjana Bartsch
  497,95 kr.

  1532 reist der holländische Maler Maarten van Heemskerck (1498-1574) von Haarlem nach Rom. Mit dem Zeichenstift in der Hand entdeckt er Antike und Renaissance. Seine faszinierenden Zeichnungen führen uns durch das Rom des 16. Jahrhunderts. Eine Reise in virtuosen Bildern durch die Zeit.Kolosseum - Forum Romanum - Kapitolsplatz: Er war überall. Als einer der ersten nordalpinen Künstler unternahm Maarten van Heemskerck eine reine Künstlerreise nach Italien. Seine Skizzen zeigen bewunderte antike Bau- und Bildwerke, aber auch die zeitgenössische Kunst Raffaels und Michelangelos. Der prächtige Band lädt ein, Van Heemskercks Zeichenpraxis, die römische Topographie und die sozialen Netzwerke des 16. Jahrhunderts sowie die spannende Restaurierungsgeschichte seines römischen Skizzenbuchs kennen zu lernen.

 • af Aléxis-François Rio
  377,95 - 512,95 kr.

 • af Moliere
  182,95 kr.

  Ce livre classique a été initialement publié il y a des décennies sous le titre "" The Magnificent Lovers(Les Amants magnifiques) . Il a maintenant été traduit par Writat en langue française pour leurs lecteurs francophones. Chez Writat, nous sommes passionnés par la préservation du patrimoine littéraire du passé. Nous avons traduit ce livre en français afin que les générations présentes et futures puissent le lire et le conserver.

 • af Francis Beaumont
  197,95 kr.

  Ce livre classique a été initialement publié il y a des décennies sous le titre " The Maids Tragedy . Il a maintenant été traduit par Writat en langue française pour leurs lecteurs francophones. Chez Writat, nous sommes passionnés par la préservation du patrimoine littéraire du passé. Nous avons traduit ce livre en français afin que les générations présentes et futures puissent le lire et le conserver.

 • af Friedrich Schiller
  252,95 kr.

  Ce livre classique a été initialement publié il y a des décennies sous le titre "" The Maid of OrleansA Tragedy . Il a maintenant été traduit par Writat en langue française pour leurs lecteurs francophones. Chez Writat, nous sommes passionnés par la préservation du patrimoine littéraire du passé. Nous avons traduit ce livre en français afin que les générations présentes et futures puissent le lire et le conserver.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.