Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger om Rudersdal

Her finder du spændende bøger om Rudersdal. Nedenfor er et flot udvalg af over 4 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - Om Søllerød Rådhus tegnet af Arne Jacobsen og Flemming Lassen
  af René Kural
  226,95 kr.

  "Rådhuset i skovbrynet" er en fascinerende fortælling om Søllerød Rådhus – i dag Rudersdal Rådhus – et af de smukkeste værker af de verdenskendte arkitekter Arne Jacobsen og Flemming Lassen. Forfatteren René Kural, der selv er arkitekt, formidler sin store faglige ekspertise i et smukt og let læst sprog. Han beskriver, hvorfor rådhuset er så unikt og tager læseren med tilbage til diskussionerne før arkitektkonkurrencen blev udskrevet. En voldsom debat, der blev fulgt i hele landet med forundring. Hvad skete der bag de lukkede døre, inden det ikoniske forslag i 1939 kunne udpeges som vinder af arkitektkonkurrencen? Hvad skete der i de kommende år, indtil byggeriet endelig kunne indvies 16. marts 1942? Hvad de færreste ved er, at rådhuset skulle have været omgivet af bibliotek og biograf. Men hvad skete der med denne unikke funktions­sammensætning? Rådhuset var som arkitektur forud for sin tid, men en besynderlig skæbne har altid hvilet over det: pladsmangel. Det førte til mange excentriske løsningsforslag i årenes løb med udvidelsen fra 1965 som det første seriøse svar herpå. Denne monografi inddrager et særdeles omfattende arkivmateri­ale, hvoraf dele er unikke, som sjældent – eller aldrig – har været publiceret. Bogens omfattende og varierede billedside bidrager til læserens forståelse af de særlige kvaliteter, som både rådhus og interiør besidder. "Rådhuset i skovbrynet" henvender sig både til fagfolk og den interesserede læser.English edition available: 'The Town Hall at the Edge of the Forest. Designed by Arne Jacobsen and Flemming Lassen'. (Translated by Kenja Henriksen)Om bogens forfatter: ph.d. René Kural er lektor ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering og leder af Activity and health-enhancing Physical Environments Network (APEN) samt selvstændig praktiserende arkitekt med René Kural Tegnestue. Han har tidligere skrevet bogen ”Out!” - om Dansk Tennis Club og tennisspilleren Leif Rovsing og var medforfatter til bogen ”Playable”, begge udgivet af Forlaget Rhodos.

 • af Trap Danmark
  162,95 kr.

  Få omfattende viden om Rudersdal Kommunes natur, historie, kultur og samfundsforhold. I alt har 157 forskere og eksperter bidraget til denne rigt illustrerede bog med viden om det væsentligste fra Kajerød til Vedbæk og fra Isterød til Dronninggård.Bliv klogere på Bøllemosen og kommunens to vejkrucifikser. Læs om anlæggelsen af kongevejen og om, hvorfor Vedbæk er et af de vigtigste fundområder for Nordeuropas stenalder. Få også historien om Ebberødgård, Kurhotel Skodsborg, Næsseslottet og DTU Science Park. Trap Danmark har det væsentligste med. Fra det mest almindelige til det mest specielle.Bogen er baseret på indholdet om Rudersdal Kommune i Trap Danmark 6. udgave, bind 27: Frederikssund, Hillerød, Allerød, Hørsholm, Rudersdal og er suppleret med et kort over København og omegn, inkl. kommunen i målforholdet 1:75.000 samt et forord af borgmester Jens Ive.Opdag Danmark - med Trap

 • - Otte udvalgte noveller
  af Rudersdal Bibliotekerne
  49,95 - 83,95 kr.

  Hvad enten der er tale om en fysisk bevægelse eller en mental rejse, kan man være ”på vej” på mange måder. Denne novellesamling indeholder 8 noveller med hver deres unikke bud på det fælles tema. Novellerne tager dig med på cykel-, bus- og biltur, alt imens kriser og overgange fra forskellige livsfaser behandles på fineste vis.Novellerne er blevet til i forbindelse med en novellekonkurrence, som Rudersdal Bibliotekerne og BoD udskrev i foråret 2014. Her fik kommunens borgere mulighed for at afprøve skrivetalentet i forhold til emnet ”På vej”. De bedste af de indsendte noveller er samlet i denne novellesamling.

 • - About Søllerød Town Hall Designed by Arne Jacobsen and Flemming Lassen
  af René Kural
  189,95 kr.

  'The Town Hall at the Edge of the Forest' is the fascinating story of Søllerød Town Hall – now Rudersdal Town Hall – one of the most beautiful works by world-renowned architects Arne Jacobsen and Flemming Lassen. The ­author, René Kural, describes the distinctiveness of the town hall and takes the reader back to the debate before the architectural competition was ­issued. A heated debate that was cause for wonderment all over the ­country. What took place behind closed doors before the iconic proposal was­­ ­pronounced the winner of the architectural competition in 1939? What happened during the following years until the building was finally inaugurated on 16 March 1942? Few people are aware that the original design for the town hall included a library and a movie theatre, but what happened to this unique functional configuration? Søllerød Town Hall was ahead of its time but has been consistently ill-fated in relation to one particular problem: lack of space. Over the years, this led to numerous eccentric proposals for solutions, with the expansion in 1965 constituting the first serious proposition. The book draws upon a wide range of comprehensive archival material, some of which is unique and has rarely – or never before – been published. The comprehensive and varied photographic material contributes significantly to an understanding of the particular qualities inherent in both the town hall and the interior. The book addresses both the professional and the interested reader.Findes også på dansk: "Rådhuset i skovbrynet. Om Søllerød Rådhus tegnet af Arne Jacobsen og Flemming Lassen".

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.