Markedets billigste bøger
Dag-til-dag levering

Bøger om Slesvig-Holsten

Her finder du spændende bøger om Slesvig-Holsten. Nedenfor er et flot udvalg af over 14 bøger om emnet.
Show more
Filter
Filter
Genre
 • (3)
 • (1)
 • (1)
 • (3)
 • (1)
 • (8)
 • (1)
Bogtype
 • (13)
 • (2)
 • (1)
Format
 • (9)
 • (2)
 • (2)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
Sprog
 • (13)
 • (1)
Pris
DKK
Bedømmelse
 • (1)
 • (1)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
Serie
 • (1)
Sorter efterSorter
 • af Sigurd Barrett
  112,00 - 176,95 kr.

  Sigurd Barrett markerer 100-året for Genforeningen Fortællingen begynder med ”Der var engang …”, og H.C. Andersen kigger også forbi – men der er ikke tale om et eventyr, men om en rigtig historie fra den virkelige verden. Det er en historie om krig og kærlighed, om magt og store følelser. For når det handler om, hvor vi hører til og hvilket sprog, vi skal tale, så handler det om vores identitet, og den vil alle mennesker gerne selv være med til at bestemme. Indtil 1920 var området syd for Kolding en del af Tyskland og fyldt med svære nationale konflikter. Men i 1920 resulterede en folkeafstemning i, at den daværende grænse blev flyttet 50 km sydpå, hvor den ligger i dag. På den måde blev Sønderjylland genforenet med Danmark. Omkring 100-års-jubilæet for Genforeningen vil Grænseforeningen og Sigurd Barrett formidle historien om Genforeningen i et nutidigt perspektiv for hele Danmark gennem en bog, helt nye sange og 100 koncerter over hele landet Sigurd Barrett formidler i Sigurd fortæller om genforeningen et vigtigt stykke danmarkshistorie i sin veloplagte, humoristiske og oplysende fortællestil, som vi kender fra Sigurd fortæller danmarkshistorie. Bogen er vedlagt en CD med 16 dejlige sange af Sigurd.

 • - Slesvig og Holsten
  af Niels Peter Stilling
  231,95 kr.

  En lystrejse gennem den herskabelige bygningskultur i det omstridte grænseland ved Jyllands fod. Niels Peter Stilling beskriver veloplagt  74 herregårde i Slesvig og Holsten i dette selvstændige bind fem i pragtserien Danmarks herregårde og tager som i de øvrige bind læseren med til herresæder, hvor bygninger og slægter på forskellig vis er en del af det puslespil, der har formet Danmarks historie.

 • af Ib Søby
  148,95 kr.

  I lyset af Danmarks nederlag i 1864, har der litterært ikke været megen fokus på de centrale begivenheder i treårskrigen, 1848-1850, hvor udfaldet i Fredericia, natten til 6. juli 1849, stadig fremstår som en af de største genistreger i dansk militærhistorie. Fredericia var i det forår belejret af slesvig-holstenske oprører og den kunstigt skabte by var befolket af katolikker, reformerte og jøder, der havde opnået religionsfrihed mod at bosætte sig i byen. Bogen fortæller at befolkningen på dette tidspunkt godt kunne leve sammen i gensidsig respekt, samtidig med at Sønderjylland var kastet ud i en regulær borgerkrig, hvor tusinder af unge bondesønner mistede livet til ingen verdens nytte.Alt dette foregår imens Kong Frederik den 7 barsler med den grundlov vi lever efter i dag. De dramatiske begivenheder fortælles gennem den unge løjtnant i ingeniørtropperne, Niels Peter Nielsen, hans oplevelser og angst for krigens gru, og hans lidenskabelige forelskelse i den reformerte købmandsfrue Madeleine Deray. Bogen hvor fiktion blandes med det nøjagtige historiske forløb, indeholder herudover et appendiks med fakta, kort og beskrivelser af krigens fakta samt om nøglepersoner som Generalerne Olaf Rye, de Meza, Bülow, Læssøe og Schleppegrell, som alle har lagt navn til gader i det indre Nørrebro. Ib Søby er tv journalist på dk4 og kendt som kommentator på VM serien i Speedway siden 2002. I 2008 udgav han den anmelder-roste bog “Speedwayliv”, men Søby har sideløbende skrevet talrige artikler og produceret tv programmer om musikere og kunstnere i ind og udland, ligesom han er en ivrig foredragsholder. I sine teenage-år boede Ib Søby i Fredericia og allerede dengang blev kimen lagt til at skabe en roman om byens dramatiske historie. Et længerevarende ophold i Singapore for fire år siden gav tid og ro til at påbegynde det research-tunge projekt. Første udgave af bogen (2.000 eksemplarer udgivet sommeren 2013 er udsolgt). Anden udgave udsendes i grafisk redigeret udgave oktober 2014.

 • - Sønderjyske skæbner 1864-1920
  af Knud J.v. Jespersen
  229,94 kr.

  Ved Genforeningen i 1920 blev omkring 200.000 danske sønderjyder indlemmet i det danske kongerige. De fleste sønderjyder oplevede det som at komme hjem efter mange års fremmedherredømme.Vi møder veteraner, som deltog på 1864-krigens forskellige skuepladser, især Dannevirke, Dybbøl og Als, men også Vesterhavsøerne, Femern og Fredericia. Adskillige kom også senere til som tyske undersåtter at gøre tysk krigstjeneste under den fransk-tyske krig 1870-71 og i 1. Verdenskrig, og enkelte måtte desuden gennem en periode som krigsfanger i Tyskland eller Frankrig. Men vi hører også om redaktører og journalister fra de dansksindede aviser, som dagligt havde kvaler med den preussiske censur; om præster, som øvede deres gerning blandt slesvigske krigsfanger i Rusland, Frankrig og England under 1. Verdenskrig og medvirkede til at bringe dem hjem ved krigens afslutning. Andre af bogens stemmer er høj- og friskolefolk, som dagligt havde kulturkampen på nærmeste hold og almindelige gårdmænd, som stred for at bevare deres bedrifter på danske hænder.

 • af NIELS K. KRISTENSEN
  191,95 kr.

  Året er 1848, og 14-årige Rasmus er vild og begejstret over rygterne om, at der er ved at udbryde krig mellem Danmark og Slesvig-Holsten. I al hemmelighed har han lavet et spyd af et kosteskaft og en brødkniv, og hans bue og pil er klar til brug. Nu venter han bare på at tysken kommer, og at de voksne vil give ham lov til at kæmpe … Niels K. Kristensen (1859-1924) arbejdede i mange år som skolelærer og bidragede i den forbindelse med artikler og informationer til diverse håndbøger og tidsskrifter inden for lærerfaget. I 1899 debuterede han som forfatter med børnebogen "En dreng fra ‘64", som han sidenhen fulgte op med en romanserie om den unge dreng Rasmus og hans oplevelser i krigsårene 1848-1850. I Niels K. Kristensens serie om teenageren Rasmus fra Rodskov følger vi den unge drengs eventyr under treårskrigen mod Slesvig-Holsten fra 1848-1850. Bøgerne henvender sig til unge over 12 år og kan både læses i forlængelse af hinanden og uafhængigt af hinanden.

 • af NIELS K. KRISTENSEN
  191,95 kr.

  Treårskrigen er ved at få sin ende i 1850, og der er opnået midlertidig våbenstilstand i Slesvig-Holsten. 16-årige Rasmus er med postvognen på vej til Isted, da vognen bliver løbet over ende af en flok kvægdrivere og deres kreaturer. Hans rejsekammerater finder ham senere på jorden blødende fra hovedet, men det er ikke faldet, der har såret ham. Han har umiskendeligt genkendt to af fjendens mænd blandt driverne, som har overordentlig god grund til at ønske at tage hævn over ham. Niels K. Kristensen (1859-1924) arbejdede i mange år som skolelærer og bidragede i den forbindelse med artikler og informationer til diverse håndbøger og tidsskrifter inden for lærerfaget. I 1899 debuterede han som forfatter med børnebogen "En dreng fra ‘64", som han sidenhen fulgte op med en romanserie om den unge dreng Rasmus og hans oplevelser i krigsårene 1848-1850. I Niels K. Kristensens serie om teenageren Rasmus fra Rodskov følger vi den unge drengs eventyr under treårskrigen mod Slesvig-Holsten fra 1848-1850. Bøgerne henvender sig til unge over 12 år og kan både læses i forlængelse af hinanden og uafhængigt af hinanden.

 • af Hans Rosendal
  278,95 kr.

  Første bind af "Træk af danskhedens historie i Sønderjylland" omhandler Sønderjyllands nationale forhold op gennem historien frem til krigen i 1864. Bogen er skrevet kort før udbruddet af første verdenskrig i en periode, hvor nationalliberalismen havde stor medvind i Danmark. Nederlaget til Tyskland i 1864 var stadig et åbent sår, og paroler som "Danmark til Ejderen" var en del af både folkestemningen og dansk politik. I bogen beskriver forfatter Hans Rosendal blandt andet, hvordan stednavnene i Sønderjylland er et klart vidnesbyrd om en dansk identitet og tilhørsforhold, og hvordan danske konger har forholdt sig til "landet mellem Kongeåen og Ejderen", der gennem tiden har været sted for mange kampe med både våben og pen. Hans Rosendal (1839-1921) var dansk højskoleforstander og forfatter. Barndomshjemmet i Vejle var præget af kristen åndelighed og kultur og efter sin skolelærereksamen blev Rosendal lærer ved Grundtvigs Højskole i Marielyst. Gennem venskabet med jurist og politiker Orla Lehmann blev han præget af de Nationalliberale, som ønskede en fri forfatning og en genforening af Sønderjylland og Danmark. I 1867 oprettede Rosendal en ny højskole i Vinding tæt ved hans barndoms by Vejle og fungerede som forstander der frem til 1892, hvor han overtog ledelsen af Grundvigs Højskole. Rosendal skrev en lang række artikler og historiske skrifter om især folkehøjskolebevægelsen, men også om bl.a. Sønderjyllands historie.

 • af Niels Bache
  278,95 kr.

  Norden har en lang og spændende historie. Ikke alene har Danmark, Norge og Sverige både ligget i krig med hinanden, stået sammen mod ydre fjender og været samlet under samme monark; den nordiske kultur og mytologi har ligesom de skandinaviske sprog forenet rigerne og befolkningen gennem hundredvis af år.Femte og sidste del af Niels Baches fembindsværk om Nordens historie starter med omvæltningerne i 1772 til Norges forening med Sverige i 1814. Bogen slutter med fortællingen om de nedslående krige i 1848 og 1864, som endte med, at Danmark mistede hertugdømmerne.Niels Baches fem bind om Nordens historie starter med at fortælle om Nordens tidligste beboere og slutter først i 1864 med tabet af hertugdømmerne. Undervejs kommer den omfattende beretning både omkring kultur, mytologi, migration, politik, krig og religion. "Nordens historie" er skrevet i slutningen af 1800-tallet, og nogle af værkets påstande er sidenhen blevet modbevist af nyere forskning. Bogen skal således læses som et historisk dokument set i lyset af dens samtid.Niels Bache (1841-1895) var en dansk forfatter og historiker. Han var uddannet cand.jur. og blev i 1886 skoledirektør i København. Som forfatter er Niels Bache særligt kendt for sit fembindsværk om Nordens historie.

 • - Kulturliv og kulturkampe
  af Martin Zerlang, Torben Jelsbak, Anna Sandberg, mfl.
  300,95 kr.

  I 100-året for grænsedragningen mellem Danmark og Tyskland fejres 2020 som et kulturelt venskabsår. Hvorfor så en bog om krige? Gennem de seneste to århundreder har forholdet mellem landene ikke kun været kendetegnet ved venskab og fredelige forbindelser. Med til historien hører i høj grad også krige og konflikter: fra Første Slesvigske Krig i 1848 frem til Tysklands besættelse af Danmark 1940-1945. Krigene har påvirket hverdagslivet, den kollektive erindring og dansk national selvforståelse. Og de præger os stadig i dag. Litteratur, billedkunst, film og populærkultur fra hele perioden vidner om et grænsesprængende kulturelt fællesskab. Skandinaviske, tyske og amerikanske eksperter forklarer hvordan.

 • af Claus Bjørn
  260,95 kr.

  1848 blev et skelsættende år for Danmark såvel som resten af Europa. De revolutionære ideer, der rundt om på kontinentet brød ud i reelle revolutioner, var med til at fremme de liberale og nationale kræfter i Danmark, der dette år for alvor fik deres gennembrud og førte til smuldringen af den dansk-tyske helstat. Herefter begyndte folket på flere forskellige måder at rejse sig imod den etablerede samfundsorden og kræve reformer, som har betydet utroligt meget for landets efterfølgende udvikling. "Et meget vedkommende forsøg på at bringe dansk historie ind i en europæisk sammenhæng." – Weekendavisen "Lektor Claus Bjørn kan sin historie på fingrene. Og han fortæller historien godt. 1848 er ny og moderne derved, at den handler lige så meget om "fjenden" i hertugdømmerne som om politikerne i København." – Berlingske Tidende "Bogen fortæller hele den komplicerede historie og sætter begivenhederne i 1848 i perspektiv. Først og fremmest ved at sammenligne begivenhederne i København og Holsten mere konsekvent end nogen har gjort det før." – Politiken Claus Bjørn (f. 1944) er uddannet mag.art. i historie og blev i 1971 ansat ved Historisk Institut ved Københavns Universitet som lektor i landbohistorie. Han har udgivet et væld af bøger om dansk landbohistorie, landboreformerne og landbrugets andelsbevægelse. Claus Bjørn har desuden været redaktør på tidsskriftet "Fortid og Nutid" og næstformand i Landbohistorisk Selskab.

 • af Erik Juul Clausen
  278,95 kr.

  Året er 1845, det er Sankt Cecilias aften. Scenen er sat i det danske landbrugsland. Men der er ikke kun dejligt ude på landet – mørke skyer truer i horisonten.På Nonnemøllen på Viborgegnen lever det unge ægtepar Kathrine og Claus Dueholm. Claus er møller, Kathrine er en belæst og driftig kone, og hele egnen lever af udbyttet fra kalkgruberne og de store, magre marker – dette giver arbejde til møllen. På herregården Harrestrup er et ægtepar, som egnen aldrig har set magen til, flyttet ind. Georgine og Casper Wolffsen er plantageejere fra Dansk Vestindien, der er vendt hjem – medbringende et vingesus fra den store verden og en mængde nye ideer. Hvor forskellige ægteparrene end er, finder de to kvinder hurtigt hinanden. De er børn af oplysningstiden og påvirket af den spirende kvindebevægelse. Mod og ukuelig livsvilje præger dem.Samtidig ulmer det i Slesvig-Holsten. Hertugdømmerne bliver scenen for den dansk-tyske krig i 1848, og som så mange andre danske soldater må møller Claus drage i krig. Livet former sig i disse år ikke efter en snor, og store omvæltninger venter de to landbokvinder Kathrine og Georgine. Alle krige er onde, men de mest onde er borgerkrige, hvor landsmænd, naboer og tidligere venner bekriger hinanden.Krigen i hertugdømmerne slutter, men resultatet er ikke en varig fred. Denne og de følgende krige bliver den dramatiske baggrund for de to familiers liv og hverdag fremover. Romanen tegner et billede af et glemt Danmark, af en tid med skæbne­svangre muligheder og af en dramatisk og meget væsentlig periode, som i høj grad var med til at forme det land, vi kender endnu i dag. En tid, hvor Danmark efter et knusende nederlag rejste sig igen.Erik Juul Clausen er født 1927 i Mønsted, nær kalkgruberne og Kongenshus Hede. Han voksede op på en gård med udsigt til den store bunker i Karup, Luftwaffes vigtigste støttepunkt i Nordeuropa. Om denne bunker og 2. Verdenskrig "set fra lynghøjde" skrev han for få år siden en trilogi, Operahuset på heden, Spillemandens krig og Høst 1943.Efter en årrække som journalist og novelleforfatter debuterede Erik Juul Clausen i 1985 som romanforfatter med Spionen fra Atlantis, som Harald Mogensen i Politiken kaldte "en solvogn af en roman". Derefter fulgte Healeren om Jesus set med romerske øjne, Faraos øje, en krimi fra det gamle Ægypten, Dommedagskometen, Borgen på Manhattan og andre romaner.

 • - Min danske og tyske barndom 
i efterkrigstidens Flensborg
  af Rolf Erbst
  138,95 kr.

  Handlingen foregår efter 2. verdenskrig i en barak i udkanten af Flensborg. Det var en blandet dansk og tysk verden, hvor forfatteren hjemmevant svømmede rundt i både den tyske og den danske kultur. Barakken var en kvindeverden, og næsten alle kvinderne var enker, der brugte al deres tid på at skaffe mad til deres børn og sig selv. De få mænd, der lidt efter lidt kom hjem fra krig og fangenskab, var fuldstændig ødelagte af krigen og ikke noget forbillede for barakkens drenge, der fulde af energi og livslyst måtte finde deres egen måde at håndtere tilværelsen på. Han gik i dansk skole, hvor nogle af lærerne havde været tyske soldater under krigen. De var alle markante personligheder og havde klaret sig igennem krigen uden at miste deres menneskelighed. Forfatteren dumpede i 1. klasse i den danske skole, fordi han ikke havde nået at lære at læse i 1. klasse. Først nogle år senere lærte han – ved et rent tilfælde - at læse. Derefter kastede han sig med stor iver over hver en bog, han kom i nærheden af. Moderen var et typisk barn af denne dansk-tyske verden. Krigen og efterkrigstiden havde traumatiseret hende, så hun til sidst ikke kunne mere. Det kom til at sætte sit præg på forfatterens opvækst. Uddrag af bogen: Da hr. og fru Jensen flyttede ind i barakken, havde de allerede været medlem af det danske mindretal i nogle år, og børnene gik i dansk skole. Fru Jensen nåede at føde ikke mindre end 6 børn, og vi plejede at sige, at børnene blev ringere og ringere og dummere og dummere. Men det passer nok ikke. Det var derimod tydeligt, at hele familien blev fattigere og fattigere. Dette skyldtes forældrenes dovenskab, for det var almindelig kendt i barakken, at de to gamle lå i sengen det meste af dagen. De havde bekendtgjort, at de begge led af kredsløbsforstyrrelser, og at de derfor var tvunget til at ligge i sengen. En lidt mærkelig begrundelse, men de var overbeviste om, at sygdommen kun kunne bekæmpes ved, at de bevægede sig så lidt som muligt. Om forfatteren: Rolf Erbst er født i Flensborg i januar 1946. Han gik i dansk skole, og efter endt skolegang havde han forskellige ufaglærte jobs. Han har bl.a. arbejdet i Flensborg, København og Bayern, og som 19-årig rejste han ud i verden og arbejdede 2 år i Afrika. Efter Afrika gik han to år på studenterkursus i Odense, hvor han mødte Annemarie, som han senere blev gift med. Efter studentereksamen i 1970 læste han på Københavns Universitet, hvorpå han i henved 30 år arbejdede som gymnasielærer i København, på Fyn og på Færøerne. Rolf Erbst har udgivet en række lærebøger til gymnasiet og hf og produceret hjemmesider med undervisningsmaterialer. I dag er han gået på pension, men stadig aktiv, og i forårssemestret 2011 underviste han i engelsk som frivillig på en Grundtvig-inspireret højskole i Indien (Mitraniketan, Kerala). Rolf Erbst udfører stadig nogle jobs for det færøske undervisningsministerium.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.