Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger om Specialisering

Her finder du spændende bøger om Specialisering. Nedenfor er et flot udvalg af over 3 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Holger Kjærgaard
  355,99 kr.

  Social-og specialpædagogik er målrettet undervisningen på den nye pædagoguddannelse.Bogen, som er skrevet af forskere og fagpersoner med teoretisk og praktisk ekspertise inden for de specifikke kompetencemål og tilhørende videns- og færdighedsmål, tilbyder en række professionsfaglige byggesten til udvikling af rammer for og indhold i det pædagogiske arbejde inden for det social- og specialpædagogiske felt.Temaerne er:Udsathed og livsbetingelserInklusion og eksklusionStigmatisering og stemplingEmpowermentRecoveryAutonomi og mestringSundhedsfremmeEtik Social- og specialpædagogik er én af i alt tre fagbøger, som retter sig mod de tre specialiseringer i pædagoguddannelsen, hvor de to andre er Barndomspædagogik og Skole- og fritidspædagogik. Det er bøger, der bidrager til opbygning af fagligheden i de nye uddannelsesspecialiseringer og skabelse af sammenhæng inden for og imellem disse. Derudover kan bøgerne anvendes i forbindelse med efter- og videreuddannelse af pædagoger, herunder også praktikvejledere i forhold til det fornyede fokus på de pædagogiske institutioners uddannelsesopgave.

 • - Specialisering og det fælles i pædagogisk arbejde
  af Ulla Liberg & Carsten Schou
  269,95 kr.

  Fællesskab i forskellighed undersøger på en række forskellige måder, hvordan pædagogens arbejde kan ses som en stadig bestræbelse på at hjælpe det enkelte menneske til at være sig selv og udvikle sig i samvær og fællesskaber med andre – uanset om mennesket er barn eller voksen, har funktionshæmninger eller sociale problemer.Udkommer i ProfessionsSerien.

 • af Poul Erik Nørregård
  186,95 kr.

  Børn har fra helt små en legende, undersøgende og eksperimenterende tilgang til verden. Det udvikler deres motorik og forståelse af omverdenen. Allerede som 2-3 årige begynder legekammeraterne at have stor betydning for dem. De leger rollelege, spiller bold, leger skjul, bygger sandslotte, klæder sig ud, danser til musik og pjasker rundt i vandpytter. Når de bliver lidt ældre får langt de fleste af dem – faktisk 8 ud af 10 - deres ”debut” i idrætsforeningerne.Mange forældre nøjes ikke med at følge barnet hen til den lokale idrætsforening. De bliver selv hurtigt en del af børne– og ungdomsarbejdet. Der opstår derfor et behov for, at man kan navigere i en mangfoldighed af idrætskultur, der spænder fra fri leg til konkurrence og tidlig specialisering.Mit ærinde med denne bog er at beskrive og reflektere over en række af problemstillinger forældre støder på, når de træder ind i idrætslivet:• Hvor er den rette balance mellem leg og konkurrence i børneidrætten?• Hvornår og hvordan støtte op om specialisering for det talentfulde og ambitiøse børn?• Hvordan finde grænsen mellem at bakke sit barn op i dets idræt og have ambitioner påbarnets vegne?• Har idræts – og foreningslivet et særligt ansvar for børn ”med ondt i sjælen”, eller børnmed anden etnisk baggrund?• Hvordan støtte foreningsidrætten i at modvirke den såkaldte ” curlingopdragelse”, og istedet bidrage til robusthed og livsmod hos børn?

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.