Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger om Stavning

Her finder du spændende bøger om Stavning. Nedenfor er et flot udvalg af over 21 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter
 •  
  77,95 kr.

  Stavning er ikke altid lige let – men derfor kan det sagtens være sjovt! I denne bog finder du en masse sjove øvelser med stumme bogstaver, dobbeltkonsonanter, vokaler, der ikke lyder, som de skal, ord, der skal laves helt om, bare fordi de står i flertal – og meget, meget mere. Bogen er fyldt med gode fif og henvisninger til de gængse “regler” omkring stavning og retskrivning. Brug 10 minutter om dagen med opgaverne – og har du mod på mere, så kan du også lige snuppe en af ekstraopgaverne! God fornøjelse! Og husk … øvelse gør (stave)mester!

 •  
  50,95 kr.

  Skriv og stav med krydsord er en spændende bog, der blev udgivet i 2017. Denne bog er en fantastisk ressource for dem, der ønsker at forbedre deres skrive- og stavefærdigheder gennem brug af krydsord. Uden en specifik forfatter nævnt, bogen er fyldt med udfordrende og tankevækkende krydsord, der vil holde læserne engageret og underholdt, mens de lærer. Genren af bogen er uddannelsesmæssig, hvilket gør den til en ideel bog for både voksne og børn. Udgivet af Forlaget Bolden, er denne bog et must-have for alle, der ønsker at forbedre deres dansk sprogfærdigheder.

 • af Jan Erik Klinkenberg
  247,95 kr.

  Bogen giver en kort indføring i begreberne gentaget læsning og flydende læsning, men er mest praktisk anlagt med 28 konkrete øvelser, varianter af repeteret læsning, hvor eleven motiveres og trænes i at opnå flow i læsningen.Bogen rummer endvidere:ordlister med højfrekvente og lavfrekvente ordlister med bogstaver og med stavelserrimord som bruges i øvelserne.Øvelserne lægger op til arbejde i klassen, som par og individuelt Ark med ordlister over højfrekvente ord på hjemmesiden til download.Forfatteren Jan Erik Klinkenberg er psykolog ved et kommunalt PP-center i Norge. Med mange års erfaring fra arbejdet med børn og unges læse- og skrivevanskeligheder.Oversat fra norskDansk bearbejdning ved Karin Erbo Jensen Eller:Læsning skal trænes, når koden er knækket.Mange undersøgelser har påvist, at gentaget læsning er en af de sikre metoder tilopnåelse af effektiv afkodning og flydende læsning.Flydende læsning er evnen til at læse sammenhængende tekst hurtigt, automatisk og uanstrengt - med andre ord rytmisk læsning med god hastighed, som foregår med ringe grad af bevidst opmærksomhed på det mekaniske i læsningen.Effektiv ordafkodning og sikker læsning med flow er nødvendige forudsætninger for forståelse af det læste, læseglæde og for opnåelse af funktionel læsefærdighed.Bogen rummer en redegørelse for gentaget læsning og flydende læsning og 28 øvelser, praktiske varianter af gentaget læsning, hvor eleven motiveres og trænes i at få flow i læsningen. Øvelserne er tilrettelagt for klassen, for par og for enkeltelever, så læreren kan vælge at variere arbejdsformerne.I tilknytning til bogens øvelser findes på forlagets hjemmeside til download lister med hyppige ord, bogstaver, forlyde og rimstavelser. Ord- og bogstavlisterne er vist som bilag bag i bogen.

 •  
  307,95 kr.

  Snup en ''lomme leg og lær'' og bliv skoleklar på farten! Små bøger med masser af indhold, som gør det sjovere at lære! Med belønnings-klistermærker.Æsken indeholder 4 titler:Bogstaver StavningMatematikGangetabeller

 •  
  50,95 kr.

  Godt i gang med dansk er for børn i indskolingsalderen. Bøgernes mål er at styrke barnets lyst til at lære og skabe bedre forståelse for de enmer, som barnet møder i indskolingen. Denne bog henvender sig til børn fra 6 år, som får mulighed for at stifte bekendtskab med:- alfabetet- de store og små bogstavers navn, form og skrivevej- bogstavernes lyde, som tilsammen danner ord- logisk tænkning- fortælling af eventyrBogen indeholder mange forskellige opgaver, over 60 klistermærker og et flot diplom - alt sammen ting, som er med til at gøre det sjovere at lære.

 • - Grammatik, stavning og kommatering
  af Inger-Lise Heinze & Ida Lyndby Jensen
  497,95 kr.

  Stav UNG er et stavemateriale, der systematisk gennemgår alle ordklasser med de latinske betegnelser, staveregler og kommatering. Desuden er der bagerst i bogen oversigter over grammatik, sætningsled, kommaregler og ordliste med de enkelte ords ordklasse og bøjning.I Stav UNG - Lærerens bog findes facit og uddybende kommentarer til de enkelte emner. 2. udgave er opdateret med oversigt over STAV ung set i forhold til kravene i forenklede Fælles Mål.

 • af Poul Erik Jensen & Inger-Lise Jørgensen
  307,95 kr.

  Knytter sig til STAV 8 - Elevens bog, 5. udgave.Indeholder generelle kommentarer om staveundervisning, facit til alle opgaver samt danskfaglige og metodiske kommentarer opgave for opgave. Man får en beskrivelse af, hvilke faglige områder der gennemgås og en oversigt over, hvordan der arbejdes med de enkelte trinmål fra nye forenklede Fælles Mål med detaljerede henvisninger side for side.

 • af Lisbet Bjerg, Lene René Nielsen & Inger-Lise Heinze
  407,95 kr.

  Knytter sig til STAV 1 - Elevens bog, 4. udgave.STAV 1 er et undervisningsmateriale til 1. klasse, der lægger op til, at eleverne kan arbejde med sproget på mange forskellige måder og få et sikkert bogstavkendskab. I første del af bogen gennemgås alfabetet, men det forudsættes, at eleverne har stiftet bekendtskab med alfabetet enten i STAV 0 eller tilsvarende materiale. Først gennemgås vokalerne og derefter konsonanterne. Derefter arbejdes der videre i emner ud fra en lydbevarende metode med det formål, at eleverne opnår en sikkerhed i at arbejde med sprogets lyde. Alt arbejde i STAV 1 tager udgangspunkt i en tegning, differentierede læsetekster og opgaver.STAV 1 - Lærerens bog indeholder side for side-facitliste, forslag til løsninger af opgaver, staveregler samt sproglige og pædagogiske kommentarer. Desuden er der en lang række kopiark, som frit kan kopieres til eleverne.

 • af Lisbet Bjerg, Lene René Nielsen & Inger-Lise Heinze
  407,95 kr.

  Knytter sig til STAV 0 - Elevens bog, 5. udgave.STAV 0 er et undervisningsmateriale til børnehaveklassen, der lægger op til, at eleverne kan arbejde med sproget på mange forskellige måder. Der arbejdes med fortælling, oplevelser, lege, sange m.m. Det centrale i bogen er bogstavgennemgang, hvor eleverne arbejder med sprogets lyde, og de får mulighed for at eksperimentere med at skrive og læse små tekster. Eleverne arbejder også med deres håndskrivning og med skrivning af alle bogstaverne. Desuden lægges der op til samarbejde med og inddragelse af forældrene.STAV 0 – Lærerens bog indeholder side for side-facitliste, forslag til løsninger af opgaver, staveregler samt sproglige og pædagogiske kommentarer. Desuden er der en lang række kopiark, som frit kan kopieres til eleverne.

 • - Elevens bog, 4. udgave (pakke med 5 hæfter)
  af Lisbet Bjerg, Lene René Nielsen & Inger-Lise Heinze
  467,95 kr.

  STAV 1 er et undervisningsmateriale til 1. klasse, der lægger op til, at eleverne kan arbejde med sproget på mange forskellige måder og få et sikkert bogstavkendskab. I første del af bogen gennemgås alfabetet, men det forudsættes, at eleverne har stiftet bekendtskab med alfabetet enten i STAV 0 eller tilsvarende materiale. Først gennemgås vokalerne og derefter konsonanterne. Derefter arbejdes der videre i emner ud fra en lydbevarende metode med det formål, at eleverne opnår en sikkerhed i at arbejde med sprogets lyde. Alt arbejde i STAV 1 tager udgangspunkt i en tegning og differentierede tekster.Elevhæftet til STAV 1 sælges kun i sæt a 5 hæfter.

 • - Elevens bog, 5. udgave (pakke med 5 hæfter)
  af Lisbet Bjerg, Lene René Nielsen & Inger-Lise Heinze
  467,95 kr.

  STAV 0 er et undervisningsmateriale til børnehaveklassen, der lægger op til, at eleverne kan arbejde med sproget på mange forskellige måder. Der arbejdes med fortælling, oplevelser, lege, sange m.m. Det centrale i bogen er bogstavgennemgang, hvor eleverne arbejder med sprogets lyde, og de får mulighed for at eksperimentere med at skrive og læse små tekster. Eleverne arbejder også med deres håndskrivning og med skrivning af alle bogstaverne. Desuden lægges der op til samarbejde med og inddragelse af forældrene.Elevhæftet til STAV 0 sælges kun i sæt a 5 hæfter.

 • - Læse- og skriveteknologi i almenundervisningen
  af Maria Frantzen Sanko & Trine Gaarden
  397,95 kr.

  LST TIL ALLE støtter læreren i at udvikle elevers digitale læringsstrategier. Bogen præsenterer læse- og skriveteknologiens mange muligheder og tilbyder et væld af gennemprøvede opgaver, som er lige til at tage med ind i undervisningen. Opgaverne er overskueligt grupperet inden for de fem overordnede områder: læsning, lytning, mundtlighed, stavning og skrivning. Bogen består af tre dele: 1. En let introduktion til LST og dens funktioner samt gode råd til, hvordan lærerteamet kommer i gang med at bruge LST. 2. Introduktioner og opgaver til alle fagområder i indskolingen. 3. Introduktioner og opgaver til alle fagområder på mellemtrinnet og i udskolingen. Bogen rummer desuden en matrix, der giver et hurtigt overblik over opgavetyper og deres anvendelse. LST TIL ALLE er til alle fag på alle niveauer.

 • - Grammatik, stavning og kommatering
  af Inger-Lise Heinze & Ida Lyndby Jensen
  617,95 kr.

  Stav UNG er et stavemateriale, der systematisk gennemgår alle ordklasser med de latinske betegnelser, staveregler og kommatering. Desuden er der bagerst i bogen oversigter over grammatik, sætningsled, kommaregler og ordliste med de enkelte ords ordklasse og bøjning. Hvert emne tager udgangspunkt i en autentisk tekst. Til alle emnerne er der målbeskrivelse og en udførlig faglig gennemgang med eksempler, så eleverne selvstændigt kan arbejde med opgaverne, hvoraf mange har selvkontrollerende facit. Desuden er der til mange emner skriveopgaver, og alle emner har tilbud om digitale opgaver. Materialet består desuden af en Vejledning til læreren med facit og uddybende kommentarer til de enkelte emner.Stav UNG kan anvendes i undervisningen i folkeskolens ældste klasser, på ungdomsuddannelser mv. Elevhæftet til Stav UNG sælges i sæt a 5 hæfter.

 • - Stavning og grammatik for 8. klasse, 5. udgave
  af Inger-Lise Jørgensen, Margot Jensen & Poul-Erik Jensen
  432,95 kr.

  STAV 8 er først og fremmest tiltænkt staveundervisningen i 8. klasse, men er også velegnet som specialundervisningsmateriale. I elevhæftet til 8. klasse sættes der særligt fokus på forveksling af c/s, flertals-r, nutids-r og andre r-problemer. Herudover også på forstavelser, sammensatte ord, sprogrigtighed, forkortelser samt skrift. 5. udgave er revideret efter de nye retskrivningsregler, 2012, og forenklede Fælles Mål. Desuden er der foretaget tekstændringer i enkelte af hæftets opgaver og regelbokse.Elevhæftet til STAV 8 sælges i sæt a 5 hæfter.

 • - hjælp til vokalforvekslinger
  af Pernille Brinch
  72,95 kr.

  Vip-en-vokal-linealen er et arbejdsredskab til få færre stavefejl.På dansk staves mange ord ikke, som de lyder. Ofte er det vokalerne, der driller og staves ikke, som de lyder. Derfor opstår stavefejl. Ved hjælp af Vip-en-vokal lærer man det stave-mønster, vokalerne oftest har i drille-ord. Havmanden siger, hvordan vokalen lyder. Vip linealen, så viser havfruen, hvordan den skrives.Alder: 3. kl. - 7. klMaterialeVip-linealen er meget fleksibel, så den ikke knækker så let. Materialet hedder lenticular og motivet skifter alt efter, hvilken vinkel du ser det fra. Vip-linealen er i 2D og den måler 30 x 5 cm. Se hvordan: https://youtu.be/TEV2OlG05RU

 • af Carina Bagge Vestergaard & Anna Soele Zachau Johansson
  331,95 kr.

  Pjæk - og lidt mere er et FVU-materiale, der giver kursisten gode strategier til læsning,stavning og skriftlig fremstilling. De utraditionelle, interessante og sjove emner bidrager til et bredt og mere nuanceret ordforråd: ? Sprog? Tattoo? Cykelkultur? Genbrug? Pjæk? Rygning Pjæk - og lidt mere er en grundbog til FVU trin 3 og er det tredje materiale i Alfabetas FVU-serie, som består af: ? Kaffe - og lidt mere til trin 1? Løgn - og lidt mere til trin 2? Pjæk - og lidt mere til trin 3

 • - så har du altid tabeller og formler ved hånden
   
  67,95 kr.

  Træn tabeller på en let og sjov måde ved at vippe linealen. Fx 7-tabellen:7, _ , _ , 28, _ , _ , 49, 56, 63, _ Når man vipper linealen, kommer de manglende tal til syne:_ , 14, 21, _ , 35, 42, _ , _ , _ , 70.De manglende tal skærper fokus, og gør det sjovt at forsøge at huske tabellen. Bagefter tjekker man, om man har husket rigtigt ved at vippe linealen. Bagsiden er fyldt med matematikformler og huskeregler. Bagsiden af linealen bliver brugt til formler og centrale matematiske begreber. Så har man dem lige ved hånden, når man sidder med en matematikopgave. De udvalgte matematiske begreber er: koordinatsystem, funktioner, vinkler, areal og omkreds på trekanter, firkanter og cirkler. Alder: 8-15 årMateriale: Linealen måler 30 x 5 cm og er fleksibelt og ’blød’, så den ikke knækker så let. Materialet hedder lenticular og motivet skifter alt efter, hvilken vinkel du ser det fra. Se hvordan her: https://youtu.be/-r9GksseF2U

 • - sjovt alternativ til papir og hæfter
   
  72,95 kr.

  Slut med dumt papir, der krøller og går i stykker. Skriv med en whiteboardpen og visk ud med en klud. Det er sjovt, fordi det er så let. Derfor er det en stor hjælp til skrivetræning og udregninger.På den ene side er der skrivehuse, som hjælper med at skrive bogstaverne rigtigt. På den anden side kan bruges til fx udregninger eller pointtavle.Man kan skrive og regne ud - hvor som helst og når som helst - i sofaen, udenfor, på gulvet osv. uden papiret krøller.Pladen er A4 størrelse og er lavet af tykt pap med en overflade af folie, som der kan skrives på og tørres af med en klud. Se hvordan her: https://youtu.be/9doNWNBTgm0

 •  
  50,95 kr.

  Godt i gang med dansk er for børn i indskolingsalderen. Bøgernes mål er at styrke barnets lyst til at lære og skabe bedre forståelse for de enmer, som barnet møder i indskolingen. Denne bog henvender sig til børn fra 8 år, som får mulighed for at stifte bekendtskab med 5 forskellige fortælle- og skrivegenrer:- rim og digte- beskrivelser- beretninger- eventyr- tegneserierBogen indeholder mange forskellige opgaver, over 80 klistermærker og et flot diplom - alt sammen ting, som er med til at gøre det sjovere at lære.

 •  
  50,95 kr.

  Godt i gang med dansk er for børn i indskolingsalderen. Bøgernes mål er at styrke barnets lyst til at lære og skabe bedre forståelse for de enmer, som barnet møder i indskolingen. Denne bog henvender sig til børn fra 7 år, som får mulighed for at stifte bekendtskab med:- alfabetet- vokaler og konsonanter- bogstavernes lyde, som tilsammen danner ord- ord og korte sætninger- logisk tænkning- fortælling af eventyrBogen indeholder mange forskellige opgaver, over 60 klistermærker og et flot diplom - alt sammen ting, som er med til at gøre det sjovere at lære.

 • - Træningsbanden
  af Jette Brinkel Rosenberg
  62,95 kr.

  First Readers 1 er del af serien The English Gang. Serien udgør en række træningshæfter til engelsk med et indbydende layout og varierede opgavetyper, som eleverne intuitivt kan arbejde med.First Readers 1 er beregnet til engelsk i 3.-4. klasse og kan bruges som supplerende træning inden for fagets tre kompetenceområder.Opgaverne er samlet i tematiske helheder, og eleverne kan løse dem uafhængigt af, hvad klassen i øvrigt arbejder med. Teksterne dækker genrerne instruktioner, beskrivelser, enkle beretninger samt enkle fortællende tekster. Kulturelt er der input fra UK, USA og Australien.I hæftet arbejder eleverne varieret med lytning, læsning, skrivning og stavning. De kan arbejde selvstændigt med opgaverne og læne sig op af QR-koder for at lytte til teksterne. Der er også instruktioner på dansk nederst på alle sider.The English Gang er del af serien Træningsbanden. Der udgives træningshæfter til dansk, matematik og fremmedsprog.First Readers 1 er en del af serien Træningsbanden.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.