Udvidet returret til d. 31. januar 2024

Arkitektur: borge, slotte og fæstninger

Her finder du spændende bøger om Arkitektur: borge, slotte og fæstninger. Nedenfor er et flot udvalg af over 33 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - REGAN VEST – regeringens og kongehusets atombunker
  af Poul Holt Pedersen & Karsten Hvam Pedersen
  235,95 kr.

  Gemt bag et anonymt udseende hus med have, garage og flagstang findes indgangen til et af de største og mest spektakulære bygningsværker i Danmark. Skjult for offentligheden og landets fjender opførte de danske myndigheder i 1960’erne en atomsikker bunker til 350 personer. Herfra skulle regeringen, kongehuset, forsvarschefen og de ledende embedsmænd fra centraladministrationen – i demokratiets mest komprimerede form – lede landet igennem 3. verdenskrig.Dette reserve-Christiansborg var så hemmeligt, at det ikke engang havde et officielt navn. Atombunkeren – der først efter flere årtier fik kodenavnet REGAN VEST – ligger flere hundrede meter inde i en bakke. Anlægget som er en underjordisk by med 232 rum, er bygget til at kunne klare en atomkrig, har egen vand- og elforsyning, hospital, radiostation, krisestyringsfaciliteter og en lejlighed til kongehuset. Med udgangspunkt i REGAN VEST fortælles nu for første gang den samlede historie om Nøddanmark og hvorfra og hvordan regeringen, civilregionerne og kommunerne kunne føre Danmark gennem atomkrig. Regeringsanlæggene – og en meget stor del af den civile beredskabsplanlægning – har hidtil været holdt usynlig og hemmelig. Danmark havde forberedt sin egen undergang med nødbegravelsespladser, nye pengesedler, en ny opdeling af landet og meget mere. Bogen er fyldt med anekdoter om f.eks. et hemmeligholdt dødsfald, inspektionsbesøg af dronningen, statsministerens dommedagstale, øvelser i at bemyndige brug af atombomber samt historien om faren og sønnen der, til begges store overraskelse, pludselig mødte hinanden 60 meter under jorden. Danmarks dybeste hemmelighed er desuden den eneste bog der indeholder fotos inde fra det aktive REGAN ØST.

 • - Regan Vest - regeringens og kongehusets atombunker
  af Karsten Pedersen & Poul Holt Pedersen
  157,95 kr.

  I 2010 og 2012 udkom bestselleren "DANMARKS DYBESTE HEMMELIGHED, REGAN VEST - regeringens og kongehusets atombunker". For at bogen kunne udgives, skulle den censureres af forsvaret, beredskabsstyrelsen og NATO, men for første gang nogensinde, fortælles alle hemmelighederne uden censur - i den 3. og sidste udgave.Interessen for det tophemmelige regeringsanlæg, blev efter udgivelsen af DANMARKS DYBESTE HEMMELIGHED, så stor, at myndighederne i 2013 blev presset til at tage REGAN VEST ud af de nationale beredskabsplaner, og det forventes, at anlægget åbner for offentligheden som museum i løbet af et par år.Med baggrund i fortrolige konstruktionstegninger som myndighederne på snedig vis forsøgte at lægge røgslør henover, aktindsigt i centrale dokumenter, interviews med nøglepersoner - der nu uden tavspligt - kan fortælle de sidste hemmeligheder udgives den UCENSUREREDE udgave af DANMARKS DYBESTE HEMMELIGHED.Den UCENSUREREDE udgave afslører i skræmmende detaljeret grad, hvordan det civile beredskab, ned til mindste detalje, og ukendt for befolkningen, forberedte sig på det værst tænkelige senarie - en atomkrig mod Warszawa-pagten. Der fortælles hvordan flyveforbuddet over det tophemmelige byggeri en halv kilometer inde i bakken, 60 meter under jorden, blev håndhævet med ransagninger af fly til følge. Bogen afslører hvor længe regeringen i REGAN VEST kunne videreføre landet under atomangreb og fortæller hvor mange danskere man forventede ville dø, hvis fjenden forsøgte at bombe REGAN VEST med atombomber.

 • - Fyn og Langeland
  af Niels Peter Stilling
  308,95 kr.

  De danske herresæder har været vigtige brikker i historien om Danmark siden middelalderen, knudepunkter for rigdom og magt, for store adelsslægter og for fremtrædende byggekunst. I Danmarks Herregårde, Fyn og Langeland, fortæller Niels Peter Stilling, der er en af landets eksperter i herregårdenes historie, om 70 udvalgte herregårde på Fyn og Langeland. Bogen er andet selvstændige bind i det rigt illustrerede pragtværk om de danske herregårde, der udkommer i disse år. Første bind om herregårdene på Sjælland, Møn og Lolland-Falster er udkommet.

 • - Sjælland, Møn og Lolland-Falster
  af Niels Peter Stilling
  308,95 kr.

  De danske herregårde er en af landets store kulturskatte og har været vigtige brikker i historien om Danmark siden middelalderen. Med en veloplagt fortællelyst og eminent overblik fortæller forfatteren om et rigt udvalg herregårde på Sjælland, Møn og Lolland-Falster, så vi får både historie, store adelsslægter og arkitektur med i fortællingen og et indblik i, at de op igennem historien har været knudepunkter for rigdom og magt. Bogen er rigt illustreret og er et selvstændigt bind i et pragtværk om de danske herregårde, der vil udkomme de kommende år. Hvert bind er geografisk og kronologisk bygget op, så hver af de udvalgte herregårde i landsdelene får sin egen fortælling – en lystvandring til en af landets store kulturskatte.

 • - Jylland
  af Niels Peter Stilling
  277,95 kr.

  DANMARKS HERREGÅRDE præsenterer en af landets store kulturskatte. Herregårdenes historie er en del af den farverige Danmarkshistorie siden middelalderen – og stadig i dag ligger de som perler i det danske landskab. I dette bind 4 af pragtværkserien om herregårde i det historiske Danmark tager Niels Peter Stilling sine læsere med til 106 jyske herregårde. Med veloplagt fortællelyst og eminent overblik hører historie, store adelsslægter og arkitektur med i fortællingen. Bogen er rigt illustreret og er et selvstændigt bind i værket, hvor de tidligere bind dækker herregårdene på Sjælland, Fyn og i Skånelandene.

 • - Kongelige rammer
  af Henriette Linnemann
  184,95 - 395,95 kr.

  Fredensborg Slot blev bygget som jagtslot for Frederik 4. i 1722 af hofarkitekt I.C. Krieger og har siden dannet ramme om både dagligliv og store begivenheder i Kongehuset. Her holdes bryllups-, sølvbryllups- og fødselsdagsfester, her modtages gæster fra alverdens lande, og dronning Margrethe og hendes familie tilbringer forår og efterår på slottet. Dronning Margrethe har udført et omfattende arbejde med at føre slottet tilbage til den oprindelige indretning, mens prins Henrik indrettede sine private gemakker i en mere global og franskinspireret stil. Vi kommer også ind i de private arbejdsværelser og stuer, som aldrig har været vist før, og dronning Margrethe har en vigtig stemme i bogen, når hun fortæller om, hvordan statsoverhoveder ridser deres navnetræk ind i slottets glasruder med en diamant, og hvordan hun og prins Henrik spiste frokost i Lille Barokspisestue og tilbragte aftenerne i Frederik 4.s Rum.

 • - Fortællingen om et slot
  af Poul Grinder-Hansen
  308,95 kr.

  Et pragtværk om Kronborg Slot. Bogen er fortællingen om slottets 600 år – en bygning, der er skabt til at imponere og gennem sin brogede historie har været en manifestation af magt og pragt.Med hvidgule sandstensmure, himmelstræbende kobberspir i rødbrunt og grønt og teglstensklædte røde bastioner blev det bygget ved indgangen til Østersøen som en respektindgydende hilsen til alle, der kom sejlende på Øresund og skulle vide, at den danske konge beherskede området.Bogen rummer fortællingen om fæstningen og slottet, om ødelæggelse, krige og genopbygninger, om de mennesker, der har boet, arbejdet, kæmpet og lidt i det gamle slot. Den rigt illustrerede fortælling giver slottets mure og mennesker liv – fra middelalderens tunge borg over renæssanceslottets manifestation af magt og pragt under Frederik 2. og Christian 4. til nutidens fascinerende seværdighed, hvor ikke kun renæssancekonger, men også Holger Danske og Hamlet huserer.

 • - Skåne, Halland og Blekinge
  af Niels Peter Stilling
  235,95 kr.

  Skåne, Halland og Blekinge var dansk kerneland i mere end 650 år, indtil det blev tabt efter svenskekrigene midt i 1600-tallet. I dette bind af Danmarks Herregårde tager Niels Peter Stilling sine læsere med til et rigt udvalg af herregårde i de historiske landsdele og fortæller endnu en gang skarpt og veloplagt om danmarkshistorie, store adelsslægter og arkitektur. Bogen er et selvstændigt bind i værket om Danmarks Herregårde, der udkommer i disse år. Første bind omfattede Sjælland, Møn og Lolland-Falster, andet bind Fyn og Langeland.

 • - Til fædrelandets forsvar
  af Jens Ole Christensen, Michael H. Clemmesen & Ole L. Frantzen
  287,95 kr.

  Københavns Befæstning fortæller historien om et af Danmarkshistoriens største og mest omstridte forsvarsværker.Københavns Befæstning, der blev opført fra 1885-1894, var ikke mindst et svar på de nye sikkerhedspolitiske udfordringer, der meldte sig efter det traumatiske nederlag i 1864. Da 1. Verdenskrig brød ud i 1914, blev Københavns Befæstning gjort klar til kamp og bemandet med næsten 50.000 soldater.Krigen kom aldrig til Danmark. Til gengæld viste den, at tiden og den teknologiske udvikling var løbet fra befæstningen, og i 1920 blev Københavns Befæstning nedlagt som forældet. I denne første samlede fremstilling af Københavns Befæstnings militære historie fortælles om Danmarks sikkerhedspolitiske problemer i spillet mellem stormagterne og den rivende militærteknologiske udvikling i årene op til 1. Verdenskrig; om de forsvarspolitiske overvejelser bag anlægget, om den planlagte anvendelse af Københavns Befæstning i kamp og om de centrale aktører i en dramatisk periode af Danmarkshistorien.Københavns Befæstning er skrevet af en gruppe historikere tilknyttet Statens Forsvarshistoriske Museum med seniorforsker Jens Ole Christensen, seniorforsker Michael H. Clemmesen og museumsdirektør Ole L. Frantzen i spidsen.

 • af Jesper Asmussen
  93,95 - 97,95 kr.

  Tag med på en tur langs Vestvolden fra Avedøre til Utterslev mose. Besøg Nordfrontensforter og batterier fra Gladsaxe til Dyrehaven og Charlottenlundfort.Vestvolden og Nordfronten blev anlagt som et forsvarsværk, der skulle beskyttehovedstaden. I dag er det et enestående rekreativt område med et spændende dyre- ogplanteliv, masser af naturoplevelser og kulturhistoriske minder.Bogen beskriver de militære anlæg. Soldaternes hverdag skildres med uddrag fra deresbreve og dagbøger. Rigt illustreret med nye og gamle fotos, tegninger og kort.

 • - Slesvig og Holsten
  af Niels Peter Stilling
  235,95 kr.

  En lystrejse gennem den herskabelige bygningskultur i det omstridte grænseland ved Jyllands fod. Niels Peter Stilling beskriver veloplagt  74 herregårde i Slesvig og Holsten i dette selvstændige bind fem i pragtserien Danmarks herregårde og tager som i de øvrige bind læseren med til herresæder, hvor bygninger og slægter på forskellig vis er en del af det puslespil, der har formet Danmarks historie.

 • af Henning Dehn-Nielsen
  273,95 kr.

  H.C. Andersen var en flittig gæst blandt adel og rigmænd. Kom med eventyrfortælleren rundt i hele Danmark og besøg vores smukke slotte og herregårde.Bogens flotte fotos viser os slotte, steder og værelser, hvor den store digter fik inspiration til sine charmerende eventyr.H.C. Andersen blev født i ydmyge kår i Odense. På trods af den fattige baggrund var gæstfriheden stor blandt de velstillede, og han blev fyrsteligt modtaget, hvor end han kom frem.Andersen var nemlig en eftertragtet gæst, for han medbragte både underholdning, nyheder og rejsebeskrivelser. Han skrev fantastiske eventyr og historier og var en stor fortæller. Desuden klippede han de fineste papirklip, lavede smukke collager og var i det hele taget fingernem og fuld af fantasi.De mange slotte er stadig fulde af charme og atmosfære, som bliver formidlet i de mange luftfotografier af Hans Henrik Tholstrup, samtidige fotos og den fine tekst af historiker Henning Dehn-Nielsen.

 • - Københavns byplanlægning 1600 - 1728 - tre bind
  af Bjørn Westerbeek Dahl
  952,95 kr.

  København forvandledes i årene 1600–1728 fra en lille by afmiddelalderligt tilsnit til ‘Kongens København’, der medlange lige gader og symmetri bar præg af barokkens idealer.Byen var omsluttet af fæstningsværkerne, der gav byen denramme, den havde frem til voldenes fald i 1870.Planerne for fæstning og by fulgtes ad. Under Christian4. blev de gamle fæstningsværker fornyede og byen udvidet.I 1649 udtænkte Rigsråd og Frederik 3. et nyt projektfor fæstning og by, der efter svenskernes belejring 1658–60blev ændret med opførelsen af Kastellet. Centralt i fortællingenstår Kongens Nytorv, byens centrale plads, som manforsøgte at give en harmonisk form. Først ved opførelsen afen ny hovedvagt i 1680 og opstillingen af Christian 5.s rytterstatuei 1688 kom der nogenlunde styr på symmetrien.Dette stort anlagte trebindsværk om Københavns militæreog civile byplanlægning giver et helt nyt billede af,hvor stor betydning 1600-tallets udbygninger havde forbyen. Heri fortælles om de ingeniører, daglejere og voldmestre,der arbejdede på fæstningen, og samtidig gennemgåsde særlige forhold, skiftende kommandanter måttetage stilling til i spørgsmål om portenes lukketider, adgangtil voldene mm.Værket er rigt illustreret med mange hidtil ukendte kortog tegninger fra samtiden.Bjørn Westerbeek Dahl er bibliotekar og historiker og hartidligere udgivet monografier om bl.a. Fredericias og Nyborgs fæsstningsværker.

 • - Skæbnefortællinger fortalt fra gulvet i Danmarkshistorien
  af Anja Klemp Vilgaard
  337,95 kr.

  DANMARKSHISTORIEN SOM DU ALDRIG HAR LÆST DEN FØR14 sande skæbnefortællinger om de mennesker, der daglig holder vores verdensarv i live. 14 dramatiserede danmarksfortællinger om de mennesker, der har været en del af Kronborg Slots historie i de seneste 600 år. I alt 28 fortællinger fra det slot, som Shakespeare forevigede i Hamlet - og som UNESCO sidenhen satte på listen over de mest bevaringsværdige steder i verden. Der kan bestilles plakater, postkort, bogmærker osv. der matcher bogen her: www.getajourforlag.dk

 • af Mikkel Venborg Pedersen & John Erichsen
  294,95 kr.

  Bogen formidler for første gang til udenlandske læsere den væsentlige del af vor kulturarv, som herregårdene udgør. Det er en coffee-table bog med faglig substans, skrevet af eksperter på området og oversat til et levende engelsk. Pragtfulde fotografier giver enestående indblik i herregårdens univers. Som noget helt nyt indeholder bogen for første gang en fortegnelse over de ikke færre end 134 herregårde, der i større eller mindre omfang kan besøges.

 • - Tales and Destinies from the Depts of Danish History
  af Anja Klemp Vilgaard
  337,95 kr.

  DANISH HISTORY - AS IT HAS NEVER BEEN TOLD BEFORE14 true tales from the people who tend to one of the world's most famous castles. 14 dramatised tales of destiny from the last 600 years of Danish History. In total: 28 tales of Kronborg Castle - the home of Shakespeare's mad king Hamlet and a UNESCO World Heritage Site.It's possible to buy postcards, bookmarks, posters etc. that match this title. Go here: www.getajourpublishing.dk. The title is also available in Danish: Kronborg bag facaden.

 • af Red. Stefan Pajung & Thomas Lyngby under medvirken af Jakob Ørnbjerg
  230,95 kr.

  Audienssalen på Frederiksborg Slot er et af de smukkeste og mest interessante barokrum i Danmark. Salen og den tilstødende gallerigang overlevede mirakuløst en slotsbrand i 1859 og er for nylig blevet restaureret, så den fremstår med samme pragt, som da Christian V’s generalbygmester, Lambert van Haven, lod den indrette i 1680’erne. Salen har dannet ramme om enevældige kongers modtagelser, og alle udsmykningens elementer smelter sammen i en hyldest til kongen. Mellem de marmorerede paneler er indfældet portrætter af de oldenborgske konger, og ovenover er de danske sejre under Skånske Krig. Fra en kuppel nærmest svæver stukengle ned fra himlen med Christian V’s krone og monogram. I denne bog fortælles hele den fascinerende historie om, hvordan det prægtige rum er blevet indrettet og brugt gennem historien, ligesom man kan læse om den omfattende restaurering. Man kan også dykke ned i en række studier, der belyser aspekter af barokken og europæisk hofkultur i 16- og 1700-årene.

 • af Finn Andersen
  277,95 kr.

  Kastellet Frederikshavns fængselshistorie gennem 250 årDenne bog er en moderniseret, opdateret version af Victor Krohns ”Kastellets Fængselshistorie” der oprindeligt udkom i blot 100 spritduplikerede eksemplarer i 1926. Bogen har lige siden været hovedværket for denne både spændende og tragiske del af Kastellets 350-årige historie, men grundet sin sjældenhed har den været svær at opdrive. Derfor har ”Kastellets Venner & Historisk Samling” valgt at fejre Kastellets 350 års jubilæum ved at genudsende bogen, men i Krohns ånd i en stærkt udvidet, opdateret og moderniseret udgave. Victor Krohn stræbte selv efter at bestandigt forbedre sine publikationer – vi tror, han ville have kunnet lide denne nye version.

 • - En guide til Københavns Befæstrning
  af Erik Appel
  87,95 - 183,95 kr.

  Bogen er en guide, der har til formål at få læseren op sofaen og ud i naturen for at opleve et stort og spændende forsvarsværk. Det er Københavns Befæstning, som blev etableret i perioden 1884-1918. Det var og er Danmarkshistoriens hidtil største offentlige investering. Befæstningen omfatter en 15 km lang våd voldgrav, kaldet Vestvolden og derudover en masse svært bevæbnede forter og batterier både til lands og til vands, alt sammen stort set indenfor en afstand på 10 km fra Københavns centrum. Under den historieske redegørelse giver guiden svar på spørgsmålet, som i samtiden blev stillet igen og igen: Kunne det nytte?Guiden beskriver hele 22 forskellige turforslag, som alle giver rigeligt med frisk luft og naturoplevelser - og så er de gratis!

 • af Grzegorz Podruczny
  285,95 kr.

  The King and His Fortresses describes Prussian fortifications during the reign of Frederick the Great - the historical background, the experience of attacking the fortresses captured by the Prussian king, and the theory of fortification. At the book's core are two extensive chapters describing the fortresses built and modernized by the Prussians in two periods - 1740-1756 and 1763-1786, separated by the Seven Years War.The King and His Fortresses provides a comprehensive overview of Prussian fortifications during the reign of Frederick the Great. The first three chapters briefly describe the Prussian state, European fortification in the late seventeenth and early eighteenth centuries, and the state of Prussian fortifications when Frederick the Great took power. Chapter four details Frederick the Great's experience in fortress warfare, including his education in the field, the fortress exercises he conducted during peacetime, and the sieges he led or observed. Chapter five covers Prussian fortification theory during the Frederician period, including both the king's own ideas and the texts written by his engineers.The heart of the book lies in chapters six and seven, which describe the fortresses built and modernized by Frederick the Great. Chapter six covers the design and construction of fortresses between 1740 and 1756, including detailed information about fortresses in Silesia, Glogau, Neisse, Glatz, Cosel, Schurgast, Brieg, Schweidnitz, and Breslau. Additionally, the chapter describes the different types of fortress used in Prussian fortification during this time, including the use of advanced works and forts and the subject of caponiers. Chapter seven covers the years between 1763 and 1786, detailing the construction of fortresses on the Oder and in the mountains of Silesia and other provinces of the Prussian state. New solutions used in fortresses are discussed separately; artillery casemates are extensively described, including specific Prussian solutions in the form of casemates with arcaded walls open from behind and so-called Hangars - free-standing casemates serving as shelters for guns firing from open positions.The final chapter provides a collective overview of various aspects of the design and construction of Prussian fortresses during the Prussian period, including the most influential designers, the organization of construction, workers, contractors, and issues related to financing the construction of fortresses and controlling expenditure.

 • af Adnan Diler
  457,95 kr.

  Diese Publikation geht auf ein Kolloquium zu Fortifikationsbauten in Westanatolien zurück, das im Herbst 2019 in Dalyan / Kaunos stattgefunden hat. Anlass waren eine erstmals systematisch durchgeführte Dokumentation und Analyse der kaunischen Befestigungsbauten, die einen wissenschaftlichen Austausch und eine neue Zusammenschau der jüngsten Forschungen an westanatolischen Fortifikationen lohnend erscheinen ließ.Der vorliegende Kolloquiumsband, der Beiträge zu Befestigungen in Kaunos, Knidos, Priene, Selçuk (Keçi Kalesi), Halikarnassos, Pedasa, Termera, Theangela, Alazeytin, Kaplandag, Kozan (Karasis) und Gadara (Umm Qays) enthält, möchte einen Beitrag zur Erweiterung des Kenntnisstandes dieser so wichtigen Bauten leisten.

 • af Dr. Sarah (Reviewer) Kerr
  723,95 kr.

  This book draws on architectural and archaeological analysis to consider the form, function, use and meaning of late medieval lodging ranges.

 • af Thomas Biller
  127,95 kr.

 • af John Guy
  141,95 kr.

  This fascinating selection of photographs traces some of the many ways in which the castles of Kent have changed and developed over the last century.

 • af Colin Penny
  105,95 kr.

 • af Terry Deary
  81,95 kr.

  From Tintagel Castle in Cornwall to Skibo Castle in the Scottish highlands, Horrible Histories: Crackin' Castles covers the history of Britain from the time of the Romans to the London Blitz. Filled with adventure, danger, magic, sieges, treachery, spies, revenge and much more besides - all in the classic Horrible Histories style! It's a seriously horrible read.

 • af Andrew Powell-Thomas
  141,95 kr.

  A fascinating exploration of the local history of the castles and fortifications of the West Country.

 • af Barbara Borngässer
  517,95 kr.

  Potsdam, mit seiner einzigartigen Kulturlandschaft seit 1991 Träger des Titels Weltkulturerbe, ist eine grandiose Synthese aus Traum und Wirklichkeit. Gegenstand dieses monumentalen Werkes ist das reiche historische und natürliche Erbe Potsdams und seiner Umgebung. Etwa die Hälfte des Umfangs ist der weitläufigen Potsdamer Kulturlandschaft mit ihren Schlössern und Parkanlagen gewidmet. Je ein Viertel behandelt den historischen Stadtkern samt seiner Entwicklung sowie die Architektur des 20. Und 21. Jahrhunderts. Ein zeitloser Band für alle, die sich für Geschichte und ihre Monumente begeistern können.Verfügbar in zwei Cover-Ausgaben: Das Grüne Lackkabinett oder Schloss Sanssouci

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.