Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Sprogindlæring: mundtlige færdigheder

Her finder du spændende bøger om Sprogindlæring: mundtlige færdigheder. Nedenfor er et flot udvalg af over 135 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Bente E Hagtved
  607,95 kr.

  Når det kommer til børn og sprog, så består deres udvikling af nogle forskellige faser. Børn lærer sprog ved at anvende det. De gentager, hvad der bliver sagt til dem, de udforsker, de eksperimenterer og de lærer.I Sprogstimulering giver Bente Eriksen Hagtvet indblik i, hvordan førskolebørn udvikler sig i forhold til sproget. Bente har gennem flere år fulgt en række førskolebørn og studeret deres interaktion med skriftlige medier.Sprogstimulering er skrevet til pædagoger og lærere, som i deres daglige virke arbejder med børn fra toårsalderen og op til seksårsalderen.

 • af Lars Klingert
  267,95 kr.

  Alle kan lære at blive en god eller en bedre taler og at holde et oplæg, som overbeviser modtagerne. Lars Klingert har undervist både erfarne og uerfarne talere. Tv- og radiojournalister, studieværter, politikere, erhvervsledere og undervisere. Og det er de samme metoder, han har præsenteret for dem, som du får her. Bogen henvender sig til folk, der gerne vil blive bedre til at formidle deres viden og trænge igennem med deres budskaber. Den kan bruges af alle, der gerne vil kunne tale eller holde oplæg i større eller mindre forsamlinger - hvad enten du skal forberede et oplæg på jobbet, en tale til familiefesten eller du skal til eksamen. I bogen får du blandt andet hjælp til at: forme dit indhold, løfte det med retoriske formler, indøve det effektivt, fremlægge det veldisponeret, velformuleret og velargumenteret og håndtere nervøsitet. "Klingert er præcis, underholdende, inspirerende" - Peter Lund Madsen"En Nyttig og god, solid bog" - Christian Kock professor i retorik

 • af Dk
  117,95 kr.

  Teach yourself Japanese in just 12 weeks with this fun-filled language course. DK's 15 Minute Language is the perfect course for busy people who want to learn Japanese fast.The 12 themed chapters are broken down into easy-to-follow 15-minute daily lessons, spanning a range of practical themes, including: leisure, business, food and drink, travel, and shopping.Each lesson combines vocabulary and grammar essentials with attractive full-colour images, making it quick, easy, and fun to learn new Japanese vocabulary. There is no writing or homework - you simply use the cover flaps to hide the answers to exercises and test yourself as you learn. Each chapter ends with a review module, so you can track your progress and identify areas where you need further practice.Fancy becoming a pro at the language? Then get stuck in to discover: -Annotated photographic scenes and word lists make it easy to learn and remember new -vocabulary.-12 fun chapters, each designed to take a week to master, providing an easy-to-follow structure for new learners.-Easy-to-use pronunciation guide for every word, plus a dictionary and menu guide at the back of the book.-Regular review modules to help you track progress and assess how well you have learned the vocabulary in each chapterThe course includes a free audio app that enables you to hear Japanese words and phrases spoken by native speakers. Use the app alongside the book's easy-to-use pronunciation guides to perfect your pronunciation and practise Japanese conversation in real-life situations. Whether you're a complete beginner or just in need of a refresher course, there's no easier way to learn Japanese than with 15 Minute X Japanese.At DK, we believe in the power of discovery. So why stop there? Learn more languages with DK's 15 minute guides to French, Spanish, Mandarin, Arabic and more!

 • af Hugh Dellar
  471,95 kr.

  Real situations, real language - Outcomes is the only course that is consistently focussed on helping students achieve the real world communicative outcomes they want and need. This lexically rich course emphasises students' need to have the conversations in English that they would in their own language.This new edition contains more contemporary and global content, reflecting English as it is used in the world and is visible via brand new texts, and stunning National Geographic photos and videos.Outcomes second edition contains:A clear, evenly paced grammar syllabus with strong links to context. The grammar is presented and practised using guided discovery and is supported by a highly accessible Grammar Reference.Inspiring National Geographic videos provide real global content and language plus Conversation Practice videos provide a model for real, natural output.An Understanding Fast Speech feature helps students understand authentic English; an integrated pronunciation syllabus helps students use the language accurately and fluently.An expanded and updated Online Vocabulary Builder allows students to personalise and engage with vocabulary language learning by developing their own word lists and testing themselves.Student's Book + Access Code + Class DVD8 inspiring National Geographic videos per level16 Conversation Practice video models32 grammar points per levelAccess code for online resourcesWorkbook + Audio CDAdditional language practiceLearner tipsLanguage notesVocabulary Builder quizzesTeacher's Book + Class Audio CDAccessible teaching notesExtra ideas and developmental tipsExamView®Make your own paper and online tests in minutesQuick and flexibleChoose from a variety of exam layouts and printing optionsInteractive WhiteboardExcellent for heads-up learning and encourages class participationContains easy-to-access audio and videoCan also be used with a computer and projector

 • af Hugh Dellar
  357,95 kr.

  Real situations, real language - Outcomes is the only course that is consistently focussed on helping students achieve the real world communicative outcomes they want and need. This lexically rich course emphasises students' need to have the conversations in English that they would in their own language.This new edition contains more contemporary and global content, reflecting English as it is used in the world and is visible via brand new texts, and stunning National Geographic photos and videos.Outcomes second edition contains:A clear, evenly paced grammar syllabus with strong links to context. The grammar is presented and practised using guided discovery and is supported by a highly accessible Grammar Reference.Inspiring National Geographic videos provide real global content and language plus Conversation Practice videos provide a model for real, natural output.An Understanding Fast Speech feature helps students understand authentic English; an integrated pronunciation syllabus helps students use the language accurately and fluently.An expanded and updated Online Vocabulary Builder allows students to personalise and engage with vocabulary language learning by developing their own word lists and testing themselves.Student's Book + Access Code + Class DVD8 inspiring National Geographic videos per level16 Conversation Practice video models32 grammar points per levelAccess code for online resourcesWorkbook + Audio CDAdditional language practiceLearner tipsLanguage notesVocabulary Builder quizzesTeacher's Book + Class Audio CDAccessible teaching notesExtra ideas and developmental tipsExamView®Make your own paper and online tests in minutesQuick and flexibleChoose from a variety of exam layouts and printing optionsInteractive WhiteboardExcellent for heads-up learning and encourages class participationContains easy-to-access audio and videoCan also be used with a computer and projector

 • - Fotobog
  af Sabine Lemire
  241,95 kr.

  Ordløs billedbog med 300 fotografier af helt almindelige ting fra hverdagen Der er billeder af dyr, planter, mad, slik, transportmidler, børn der leger, legetøj, kropsdele, blomster, ældre mennesker, institutionsliv, tøj og mange forskellige steder og situationer. SE * PEG * TAL OM BILLEDER TIL DE MINDSTE lægger op til stunder, hvor I taler om bogens mange fotografier.Kig på billederne, og fortæl barnet, hvad de forskellige ting hedder. Bed barnet pege på det, I taler om, så der skabes forbindelse mellem ord og billede. Brug derefter omgivelserne, og lad barnet finde ting fra bogen.Bogen kan bruges som en første ordbog, hvor ordforrådet etableres, og som oplæg til samtale for større børn.Der er masser at gå i gang med. I kan blandt andet tale om farver, størrelser, bløde og hårde ting.Billedbogen lægger grundstenen til udvikling af læselysten.Hvorfor er læsning og læselyst vigtig?Læsning udvikler ordforråd og træner sproglighed. Læsning udvikler empati og øger forståelsen for andre. Læsning styrker koncentrationen. Læsning styrker barnets fantasi. Læsning giver børn et godt og varieret sprog. Det er lettere for børn, der har et godt sprog, at lære at læse og skrive.

 • af Aristotle
  342,95 - 403,95 kr.

 • af Sarah L Breshears
  376,95 kr.

  Short and Sweet Stories is an interactive book designed for speech-language pathologists & parents who want to foster articulation (speech) and language development in a single activity that children will love and look forward to.

 • af Arya Hamilson
  892,95 kr.

  The art of speech evaluation is a powerful tool that transcends the boundaries of language and culture. It's a transformative process that illuminates the strengths and weaknesses of spoken communication, enabling individuals to become more persuasive, confident, and impactful speakers.Speech evaluation is more than just providing feedback; it's a journey of self-discovery and improvement. Whether in the context of public speaking, professional presentations, or everyday conversations, the magic of speech evaluation lies in its ability to shape individuals into more effective and empathetic communicators.Here's how the magic unfolds in the process of speech evaluation:Constructive Feedback: Evaluators provide valuable insights into various aspects of a speech, including content, delivery, body language, and vocal tone. This feedback serves as a mirror, reflecting both the speaker's strengths and areas for improvement.Growth Mindset: The act of receiving feedback with an open mind is a catalyst for personal growth. It encourages individuals to embrace challenges, learn from their mistakes, and continuously refine their communication skills.Enhanced Self-Awareness: Speech evaluation fosters self-awareness by helping speakers recognize their unique communication style and how it affects their audience. This awareness empowers individuals to adapt and connect with diverse audiences more effectively.Confidence Boost: As speakers gain clarity on their strengths, they naturally become more confident. Confidence is an essential ingredient for compelling and influential communication.Empathy and Connection: Evaluators also learn the art of empathy. They understand the speaker's perspective, which fosters a deeper connection between individuals and cultivates a culture of supportive communication.Iterative Improvement: Speech evaluation is an iterative process. It encourages speakers to apply feedback, refine their speeches, and measure their progress over time. This ongoing refinement leads to excellence in communication.Impactful Communication: Ultimately, the magic of speech evaluation transforms speakers into powerful communicators who can convey their ideas, inspire others, and effect positive change in their personal and professional lives.Speech evaluation is a skill that can be honed and appreciated by both speakers and evaluators alike. It creates a symbiotic relationship in which both parties benefit from the process of giving and receiving feedback. Through the magic of speech evaluation, individuals unlock the full potential of their words, making them not just speakers but communicators who can influence, inspire, and connect with others on a profound level.

 • af Alice Moore Dunbar-Nelson
  297,95 kr.

 • af William Barnes
  162,95 kr.

  An Outline of English Speech-craft is a book written to teach Anglo-Saxon speech to English minds written by William Barnes, a philologist and English writer who has been attributed for more than 800 poems.This book is an effort to teach English grammar speech with quotes from more than 70 different languages. The author mentions in his preface that, the word grammar itself is misused word, for grapho is to write, and graphma, worn into gramma, means a writing, and the word grammatik¿ meant, with the Greeks, booklore or literature in the main, and not speech-teaching alone.

 • af Taro Meyer
  252,95 kr.

  Audiobook Acting: A Masterclass in the Art and the Business is the roadmap to compelling audiobook storytelling. Written as if you are in a personal coaching session with Taro Meyer, each chapter focuses on a single topic and offers illuminating stories and workouts that allow you to practice and progress at your own pace. New actors will learn to handle any type of book--as well as howto produce a demo, make submissions, and access industry resources--and experienced professionals will learn new techniques. Master powerful techniques that will enable you to Strengthen your voice through proper breathing and vocal placement Develop a tone and point of view for each book Fuse your interpretation with the author's Create evocative imagery Develop identifiable, vibrant characters

 • af Richard Cavalier
  272,95 kr.

  When we consider the benefits of clear speech to the student and to his or her associates on the job, in the community, in stores and offices which are a part of everyone's daily routine, then we understand why, if the potential of any individual is lost because of a language barrier, we are all losers. This book can help create the skills that enable all of us to win!

 • af Rainer Jacob
  152,95 kr.

  Englisch-KOMPAKT - Prüfungswortschatz Haupt-/Mittelschule Die wichtigsten Vokabeln übersichtlich in lehrplanrelevante Themengebiete gegliedert: einprägsame Beispielsätze, deutsche Übersetzung der Vokabeln, Synonyme und Antonyme, Listen mit  linking words ,  false friends , unregelmäßigen Verben uvm. Mehr als nur ein Buch Web-App "MindCards": alle Vokabeln auch als digitale Lernkarten der mobile Karteikasten fürs Smartphone inklusive Hörbeispielen für die richtige Aussprache zusätzlich: Video mit vielen nützlichen Tipps zum Vokabellernen

 • af Kelly Morrison & Steven McCornack
  1.776,95 kr.

 • af Perry Weymouth
  222,95 kr.

  Stuttering is a common speech disorder that affects millions of people worldwide. But it doesn't have to control your life. In Overcoming Stuttering: A Comprehensive Guide to Freeing Your Voice, you'll discover a variety of proven strategies and techniques to help you take control of your speech and break free from the chains of stuttering. What you'll learn from this book.....What Is Stuttering?Why You Need This Book For Your StutterAddressing The Fear Of StammeringPractice Speaking At Home EverydayBe Assertive, Regain Your Self-Confidence And Overcome Stuttering!Control Your Reaction To AngerWhen To Go For Professional Speech TherapyWhy You Should Avoid Stressful Social SituationsAnd much, much more...Stuttering may also express nervousness and bad thoughts about communication. It may get in the way of how you talk to others. You may want to disguise your stuttering. So, you may avoid specified terms or circumstances. For example, you may not want to chat on the phone if that makes you stutter more

 • af Dale Carnegie
  167,95 kr.

  How to Win Friends and Influence People' is one of the first best-selling self-help books ever published. Just after publishing, it quickly exploded into an overnight success, eventually selling more than 15 million copies worldwide, and pioneering an entire genre of self-help and personal success books. With an enduring grasp of human nature, it teaches his readers how to handle people without letting them feel manipulated, how to make people feel important without inspiring resentment, how win people over to your point of view without causing offence, and how to make a friend out of just about anyone. Millions of people around the world have improved their lives based on the teachings of Dale Carnegie. This classic book will turn your relationships around and improve your interactions with everyone in your life.

 • af Eric Killian
  222,95 kr.

  Do you feel like you're on an uphill treadmill? Pushing a boulder in every direction but the one you truly want to go. Like you're a puppet on everybody else's strings really think about this and keep reading.Are you tired of putting everyone else's priorities ahead of your own? Have you tried saying No to people but didn't want to seem harsh? Have you agreed to something just to avoid conflict? Have you thought about whether or not the reason you're stuck is you... You'll discover:My personal struggle with being a people pleaser (and how I overcame the habit!)The top 11 reasons we tend to say yes when we know we should say no10 simple strategies for turning people down with finesseWhy saying no to people doesn't make you a bad person (the opposite is true!)The best way to develop the habit of setting personal and professional boundariesHow to know whether you're a people pleaser (and how to gauge the severity of the problem)When you feel good, everything around you will be affected positively -- including the people you care about. You don't have to shield everyone else from pain anymore -- realize that you're the one who's hurting, and do something about it.

 • af Aristotle
  403,95 kr.

 • af Rob Jenkins
  484,95 kr.

  Now in its fourth edition, Stand Out is a seven-level, standards-based adult education program with a track record of real-world results. Close alignment to key standards and frameworks provides adult students with language and skills for success in the workplace, college, and everyday life.

 • af B. F. Skinner
  282,95 - 437,95 kr.

 • af Lisa Katharina May & Vadym Zubakhin
  207,95 - 279,95 kr.

 • af Kathleen S. Verderber
  1.829,95 kr.

  Become an effective communicator in all your personal and professional endeavors -- live and in-person or virtually -- with Verderber/Sellnow's COMMUNICATE!, 16th EDITION. This book will engage you actively in learning communication theories and best practices in interpersonal, intercultural, group, and formal public speaking/presentation settings. Throughout the book, you will be invited to engage in skill-building exercises and reflect on concepts as they occur in real-life settings, including your personal experiences. COMMUNICATE! is filled with lively contemporary examples, sample student speeches and real-world features that bring theory to life. The discussion of ethics, civil discourse, and listening has been expanded throughout the text as it is critical to effective communication. The role of technology and social media has been fully integrated, as well as evaluating sources to discern misinformation, disinformation, and mal-information and sources from reliable information and trustworthy sources.

 • af Ashwini Kumar Aggarwal & Sadhvi Hemswaroopa
  162,95 kr.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.