Udvidet returret til d. 31. januar 2024

Litteraturstudier: lyrik og lyrikere

Her finder du spændende bøger om Litteraturstudier: lyrik og lyrikere. Nedenfor er et flot udvalg af over 658 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - Dansk litteraturs historie
  af Johnny Kondrup, Knud Wentzel, Bjarne Sandstrøm, mfl.
  43,94 - 382,95 kr.

  Dette er en dansk litteraturhistorie, men det særlige er, at den ser sit emne fra så højt et fugleperspektiv, at detaljerne forsvinder og hovedkonturen - hovedsporet - træder frem. I én bog på 700 sider når vi fra Vølvens spådom og de islandske sagaer over Kingo, Holberg, Oehlenschläger og Hauch til Brandes, Blixen, Brøgger og Guldager. Arbejdsgruppen bag Hovedsporet - Jens Anker Jørgensen, Johnny Kondrup, Peter Olivarius, Bjarne Sandstrøm, Svend Skriver, Marianne Stidsen og Knud Wentzel - har skåret en principielt grænseløs historie ned til en stor, spændende fortælling om dansk litteratur.Denne e-bogsudgave er uden illustrationer.

 • af Rainer Maria Rilke
  52,95 - 102,95 kr.

  'What matters is to live everything. Live the questions for now.'A hugely influential collection for writers and artists of all kinds, Rilke's profound and lyrical letters to a young friend advise on writing, love, sex, suffering and the nature of advice itself.One of 46 new books in the bestselling Little Black Classics series, to celebrate the first ever Penguin Classic in 1946. Each book gives readers a taste of the Classics' huge range and diversity, with works from around the world and across the centuries - including fables, decadence, heartbreak, tall tales, satire, ghosts, battles and elephants.

 • af Katherine Rundell
  105,95 kr.

  Super-Infinite is a captivating book by the renowned author Katherine Rundell. Published by Faber And Faber Ltd. in 2023, this book is a must-read for all book enthusiasts. The genre of the book is a well-guarded secret, adding to the intrigue and excitement of the readers. Katherine Rundell, with her unique storytelling ability, takes you on a journey that is both intriguing and enlightening. The story unfolds in a way that keeps you hooked till the very end. This book is a testament to Rundell's exceptional writing skills and her ability to create a world that is both real and imaginary at the same time. Super-Infinite is not just a book, it's an experience that stays with you long after you've turned the last page. Published by Faber And Faber Ltd., a name synonymous with quality literature, this book is sure to be a valuable addition to your collection. Don't miss out on this literary masterpiece.

 • af Grethe F. Rostbøll
  197,95 - 297,95 kr.

  Hvem var Byron og hvorfor læse en bog om ham i dag? Denne excentriske engelske lord, som Georg Brandes gav æren for at have indstiftet den moderne litteratur i Europa, og om hvilken Karen Blixen skrev, at der kun var "én bog, der ville blive skrevet igen og igen, og læst igen og igen, og hvert år blive stillet i reolen i en ny udgave, nemlig bogen om Byrons liv." Lord Byron (1788-1824) var ikke alene en af sin tids mest kontroversielle digtere, han var også en kompromisløs kunstner, der tog sit politiske engagement og frihedstrang til yderste konsekvens, på et tidspunkt hvor demokratiet var i sin vorden i Europa. Han døde i eksil som helt under den græske frihedskrig i 1824. Fortællingen om Byrons liv, fra han bliver baron som 10-årig, berømt digter som 24-årig og til hans død som 36-årig er beretningen om en af de mest dramatiske skæbner i den europæiske litteratur og tjente som inspirationskilde for et helt kontinent af forfattere. Byrons poesi, og hans kamp for frihed og tolerance, bidrager med et fornemt perspektiv til de begivenheder, der i dag præger den europæiske virkelighed. Byrons liv og værk er med to hundrede års forsinkelse med til at åbne bevidstheden for historiens betydning, dengang og nu. Grethe F. Rostbøll, mag.art., tidligere MF for De Konservative, kulturminister 1990-93, prisbelønnet forfatter og foredragsholder, tegner dette levende portræt af en af den europæiske litteraturs hovedskikkelser.

 • - Kvindernes litteraturkanon
  af Erik Skyum-Nielsen
  147,95 - 198,95 kr.

  "Ud af skyggerne" er en rejse gennem det 19. og 20. århundrede fra Thomasine Gyllembourg over Marie Bregendahl og Karen Blixen frem til Inger Christensen. Gennem tolv litterære portrætter vender Erik Skyum-Nielsen læserens blik mod en række kvindelige forfattere, der for langt de flestes vedkommende – og aldeles uretfærdigt – ikke har fået plads i den danske litteraturkanon. Bogen er et bud på en historieskrivning, der fremviser den indflydelse, forfatterne har haft og bør have på den danske litteratur og vores kulturliv. Erik Skyum-Nielsen (1952) er lektor emeritus ved Københavns Universitet og litteraturkritiker på Dagbladet Information siden 1978. Udkom senest i 2021 med "En særlig del af naturen. Læsninger af 20 danske digte" og var i 2020 medforfatter til "20 før 20. Begivenheder i dansk litteratur 2000-2019". Er desuden oversætter fra islandsk og færøsk og forfatter til bl.a. "Islands litterære mirakel" (2019). Modtager af Modersmål-Prisen 2022.

 • af Edward Hirsch
  178,95 kr.

  100 of the most moving and inspiring poems of the last 200 years from around the world, a collection that will comfort and enthrall anyone trapped by grief or loneliness, selected by the award-winning, best-selling, and beloved author of How to Read a PoemImplicit in poetry is the idea that we are enriched by heartbreaks, by the recognition and understanding of suffering?not just our own suffering but also the pain of others. We are not so much diminished as enlarged by grief, by our refusal to vanish, or to let others vanish, without leaving a record. And poets are people who are determined to leave a trace in words, to transform oceanic depths of feeling into art that speaks to others.In 100 Poems to Break Your Heart, poet and advocate Edward Hirsch selects 100 poems, from the nineteenth century to the present, and illuminates them, unpacking context and references to help the reader fully experience the range of emotion and wisdom within these poems. For anyone trying to process grief, loneliness, or fear, this collection of poetry will be your guide in trying times.

 • - Prosaens litterære laboratorium
  af Bergur Rønne Moberg
  244,95 kr.

  Prosaen er blevet kaldt den moderne litteraturs maskinrum, fordi den breder litteraturens virkefelt ud. Inden for nyere prosateori beskrives prosaen som verdensvendt, rummelig, operativ, genreoverskridende, virkelighedsudvidende og hybrid.Antologiens bidrag indeholder grundlæggende refleksioner over prosaen i en modernistisk kontekst og over dens forhold til lyrik og poesi. Det geografiske perspektiv i romaner og essays har særlig bevågenhed blandt bidragsyderne og kobles til en ekspanderende kontekst af opdagelsesrejser, kolonisering og globalisering og de dermed forbundne kulturmøder. I denne henseende repræsenterer bidragene et bredt udsnit af ældre og nyere, store og små litterære geografier i og uden for Europa. Prosaen spiller fint sammen med den opprioritering af sted og rum, som vi har set vokse frem inden for de senere årtiers litteratur og forskning i litteratur.Med denne antologi stiger vi ombord for at nærme os prosaens radierende felter. Der er undervejs stoppesteder i Island, Færøerne, Danmark, Norge, Sverige, Italien og Nord- og Sydamerika. Prosaen selv ser ud til at være ustoppelig.

 • - 2006-2014
  af Clive James
  125,95 kr.

  Clive James was one of our finest critics and best-loved cultural voices. He was also a prize-winning poet. Since he was first enthralled by the mysterious power of poetry, he has been a dedicated student. In fact, for him, poetry was nothing less than the occupation of a lifetime, and in this book Poetry Notebook, he presents a distillation of everything he learned about the art form that matters to him most.With his customary wit, delightfully lucid prose style and wide-ranging knowledge, James explains the difference between the innocuous stuff that often passes for poetry and a real poem: the latter being a work of unity that insists on being heard entire and threatens never to leave the memory. A committed formalist and an astute commentator, he offers close and careful readings of individual poems and poets (from Shakespeare to Larkin, Keats to Pound), and in some case second readings or re-readings late in life - just to be sure he wasn't wrong the first time! Whether discussing technical details of metaphorical creativity or simply praising his five favourite collections of all time, he is never less than captivating.

 • af Lorine Niedecker, George Oppen, Louis Zukofsky, mfl.
  317,95 kr.

  Vi søgte en æstetik, vi kunne leve med, og vi søgte den gen­nem vores amerikanske rødder, vores eget land. Vi havde lært på Landbrugsskolen, at der blev skrevet poesi i vores egen tid, og at det ikke var nødvendigt at fordybe sig i akademisk viden for at skrive; vi behøvede ikke andet end de veje, vi rejste på.Fra A til Z er et fyldigt udvalg af den amerikanske maler og digter Mary Oppens selvbiografi om hendes liv sammen med digteren George Oppen samt digte og andre tekster af de fire vigtigste “objektivister”: digterne Lorine Niedecker, George Oppen, Charles Reznikoff og Louis Zukofsky, som hermed for første gang præsenteres på dansk i et dækkende historisk, politisk, socialt og kunstnerisk perspektiv.

 • af Per Aage Brandt
  149,95 kr.

  Per Aage Brandt, f. 1969, er sprogforsker (semiotiker) og forfatter. Dr.phil. vedSorbonne i 1987. Debuterede som lyriker i 1969 og har siden udgivet en langrække digtsamlinger. I 1987 var han sammen med Poul Borum med til at starteForfatterskolen, hvor han siden har undervist løbende. Brandt har modtaget flerepriser for sit forfatterskab og øvrige virke (han har bl.a. oversat digte af PrinsHenrik!)Brandts nye digtsamling består, som titlen antyder, af en række septetter og oktetter,dvs. syv- og ottelinjede digte. Teksterne omhandler en vifte af forskelligartedeemner: politiske, sociale, religiøse, eksistentielle – og sprogligt-poetologiske temaer.Klassisk Per Aage Brandt!

 • af Earl Of Winchilsea
  185,95 - 212,95 kr.

 • af Emily Dickinson
  132,95 - 198,95 kr.

 • af Santosh Tripathy
  224,95 kr.

  ¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿, ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿, ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿, ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿, ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿: ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿; ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ -¿¿¿¿¿¿¿¿- ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿-¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿, ¿¿¿, ¿¿. ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿, ¿¿¿¿¿, ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿, ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿, ¿¿¿¿¿¿¿, ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿, ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿, ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿, ¿¿¿¿¿¿¿, ¿¿¿¿, ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿, ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿, ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿, ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿- ¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿- ¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿; ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿

 • af Matthew Mewhinney
  1.378,95 kr.

  This book explores how two early modern and two modern Japanese writers - Yosa Buson (1716-83), Ema Saiko (1787-1861), Masaoka Shiki (1867-1902), and Natsume Soseki (1867-1916) - experimented with the poetic artifice afforded by the East Asian literati (bunjin) tradition, a repertoire of Chinese and Japanese poetry and painting. Their experiments generated a poetics of irony that transformed the lineaments of lyric expression in literati culture and advanced the emergence of modern prose poetry in Japanese literature. Through rigorous close readings, this study changes our understanding of the relationship between lyric form and the representation of self, sense, and feeling in Japanese poetic writing from the late eighteenth through the early twentieth century. The book aims to reach a broad audience, including specialists in East Asian Studies, Anglophone literary studies, and Comparative Literature. 

 • af Sean Mark
  1.132,95 kr.

 • af Pramod Mallick
  175,95 kr.

  ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿ ¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿ ¿¿ ¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿ ¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿'¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿ ¿¿ ? ¿¿¿¿ ¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ! ¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿, ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿-¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ! ¿¿¿ ¿¿¿ ¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿ ¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿,¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ "¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿" ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿ ¿¿¿ " ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿" ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿,¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿

 • af Ahmar Mahboob
  485,95 kr.

  Subaltern theory emerged as a small voice within academia decades ago. Over time, this work generated significant debate and numerous publications, talks, and conferences. However, little has changed in the experienced lives of the masses. This led people to wonder: ¿the subalterns seem to have a voice, but can they take action?¿; or, in other words, is there subaltern practice?This collection of essays and poems, written with a broad audience in mind, hopes to demonstrate not just how the subaltern can identify and question hegemonic practices, but how they can create alternative frameworks and material that enable themselves and their communities. In doing so, this book aims to demonstrate not just how deep the colonial poisons run, but also how to detoxify ourselves and the environment around us.The writings included in this book study the inequalities that we experience in and around us and suggest actions and practices that can help us regain harmony. It is a call for action and a sharing of ideas that can enable us to regain balance and fulfil our human responsibilities.

 • af Drusilla Bernardi
  942,95 kr.

  "Poesie per i Tuoi Occhi" è una raccolta di versi delicati e intensi che si svelano come un regalo per gli occhi e l'anima. Questa antologia poetica è stata accuratamente curata per catturare l'essenza della bellezza visiva e delle emozioni profonde che si riflettono negli sguardi e negli occhi di chi amiamo.In queste pagine, le parole si trasformano in immagini poetiche, dipingendo quadri emozionali e riflessioni sull'amore, sulla vita, sulla natura e sulla bellezza del mondo che ci circonda. Ogni poesia è un'ode alla visuale, un omaggio alle emozioni che scaturiscono quando lo sguardo incontra il sublime.Queste poesie sono pensate per essere un regalo per il cuore e l'anima di chi le legge. Che tu stia cercando parole per esprimere il tuo amore, la tua gratitudine o semplicemente per cogliere la bellezza del mondo, "Poesie per i Tuoi Occhi" ti accompagnerà in questo viaggio emozionante.Questa raccolta poetica è un tributo all'arte di vedere e sentire attraverso le parole. "Poesie per i Tuoi Occhi" è un libro che ti catturerà con la sua bellezza e profondità, regalandoti momenti di contemplazione e connessione con il mondo che ti circonda. Leggilo con gli occhi dell'anima e lasciati trasportare in un mondo di emozioni e visioni.

 • af Frederick John Sturmer
  168,95 - 197,95 kr.

 • af Charles Péguy
  171,95 kr.

  Le Mystère de la charité de Jeanne d'Arc écrit par Charles Péguy est une sorte de drame médiéval, à proprement parler un mystère.Le Mystère ne révèle ni l'histoire de Jeanne, ni la pensée, fut-elle religieuse, de Péguy, mais sa prière. C'est, selon le mot de Bernanos Jeanne écoutée par Péguy, la prière de Jeanne, telle que Péguy peut l'entendre sortir de son propre c¿ur, quand il cherche à représenter cette sainte, et à écouter sa prière.

 • af Charles Péguy
  181,95 kr.

  C'était au cours de l'année 1913. En six mois, au retour d'une marche à Notre-Dame de Chartres, Charles Péguy écrit avec fougue, ferveur et foi un long poème sur la Création qu'il publiera en décembre dans les Cahiers de la Quinzaine.L'¿uvre parut extravagante. Elle l'était sans doute par sa longueur inusitée, qui comporte huit tragédies en cinq actes et 8000 alexandrins d'une seule coulée, mais aussi par son mode d'expression poétique : des alexandrins de facture classique, soigneusement rimés et rythmés, et solidement arrimés comme pour une traversée au long cours.

 • af Philippe Jaccottet
  172,95 - 214,95 kr.

  The second volume of notes and reflections from one of Switzerland's most prominent and prolific men of letters. One of Europe's finest contemporary poets, Jaccottet is a writer of exacting attention. Through keen observations of the natural world, art, literature, and music, and reflections on the human condition, Jaccottet opens his readers' eyes to the transcendent in everyday life. The Second Seedtime is a collection of "things seen, things read, and things dreamed." The volume continues the project Jaccottet began three decades earlier in his first volume of notebooks, Seedtime. Here, again, he gathers flashes of beauty dispersed around him like seeds that may blossom into poems or moments of inspiration. He returns, insistently, to such literary touchstones as Dante, Montaigne, Góngora, Goethe, Kierkegaard, Hölderlin, Michaux, Hopkins, Brontë, and Dickinson, as well as musical greats including Bach, Monteverdi, Purcell, and Schubert. The Second Seedtime is the vivid chronicle of one man's passionate engagement with the life of the mind, the spirit, and the natural world.

 • af Neal Alexander
  237,95 - 729,95 kr.

  The first booklength literarygeographical study of late modernist poetry.

 • af Immane Shiphrah
  201,95 kr.

  A little girl lost in a land of dreams, searching for stars on a cloudy night , a girl with so many thoughts running inside her head. A silent girl with a loud mind , to be precise. She spent all her life trying to tell people that she was one of them , while people thought she was odd and never let her fit in. She was someone with sparkly eyes, but alas! she was colour blind to enjoy the bright shades of life. She was mystery personified. Suicide always welcoming her with open arms, she got addicted to pills , blades and bottles. It's the end, they thought... But she proved them all wrong by the way she fought. This is a compilation of the writings of a broken girl, which you didn't know, were her suicide notes and unheard cries for help!

 • - i danske digte, sange og salmer
  af Lars Handesten
  233,95 kr.

  Vi synger årstiderne ind. Digtere og sangere lægger ord i munden på os, og med ordene kommer vi til bevidsthed om det, vi sanser. Årstiderne på vers viser, hvad det er ordene siger og gør.Vi bruger årstiderne som billeder på sindstilstande; vi kan se foråret som symbol for vores jublende glæde og overskud og efteråret som udtryk for vores græmmelse og melankoli over livets forgængelighed. Årstiderne på vers viser nuancerigdommen, men også ens­artetheden i de mange udtryk og fortolkninger, som man finder i gamle og nye digte, sange og salmer.Selvom årstiderne ikke er hvad de har været, så går og kommer de stadigvæk og udgør en uomgængelig grundrytme i vores liv. Det er ikke kun klimakrisen, der ændrer årets gang, men også vores fortolkninger og erfaringer. Kristne fortolkninger står side om side med en natur­videnskabelig forståelse. Og alt efter om årstiderne opleves på landet eller i storbyen vil deres rolle være meget forskelligartet. Årstiderne på vers beskriver de mangfoldige fortolkninger og sætter dem i historisk og aktuelt perspektiv.

 • af Edgar Allan Poe
  179,95 kr.

 • af Paula Wieczorek
  498,95 kr.

  This is the first study to examine the intersections of Indigenous scholarship, theories of New Materialism and Native American fiction regarding the Anthropocene future. The book discusses selected speculative fiction novels by North American Indigenous female writers such as Zainab Amadahy, Rebecca Roanhorse, Melissa Tantaquidgeon Zobel, Cherie Dimaline and Louise Erdrich. They offer a distinctive contribution to the emerging trend in Native American literature called Indigenous futurisms. The writers challenge established paradigms of science fiction genre by presenting alternative worlds where Indigenous people are heroes and Native knowledge means power. The book discusses how academic theory and selected Indigenous speculative fiction address the possibilities for more complex conceptions of the materiality of human bodies and the more-than-human world.

 • af Sisir Kumar Chatterjee
  434,95 kr.

 • af Maria Löschnigg
  398,95 kr.

  The essays in this volume focus on new approaches to how literature reflects and creates 'world', and thus to the issues of "literature 'and' world" and "literature 'as' world". They discuss questions of the implied worldview of literary texts on the one hand, and the way literature may create 'world' through self-referentiality and the establishing of intermedial relations with other arts on the other. In the latter cases, works will foreground their own fictionality and/or mediality, and their status as artefacts and as the products of a poietic act of creation. Illustrating the potential of new approaches and developments for describing the nature of the worlds devised in fictional texts, the authors pay tribute to a scholar whose work has been foundational regarding the study of metareferentiality in literature and the arts, contemporary intermediality studies and the study of implied worldviews in literary texts: Werner Wolf.

 • af Lesley Jeffries
  987,95 kr.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.