Udvidet returret til d. 31. januar 2023

Litteraturstudier: lyrik og lyrikere

Her finder du spændende bøger om Litteraturstudier: lyrik og lyrikere. Nedenfor er et flot udvalg af over 427 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - Dansk litteraturs historie
  af Johnny Kondrup, Knud Wentzel, Bjarne Sandstrøm, mfl.
  45,95 - 378,95 kr.

  Dette er en dansk litteraturhistorie, men det særlige er, at den ser sit emne fra så højt et fugleperspektiv, at detaljerne forsvinder og hovedkonturen - hovedsporet - træder frem. I én bog på 700 sider når vi fra Vølvens spådom og de islandske sagaer over Kingo, Holberg, Oehlenschläger og Hauch til Brandes, Blixen, Brøgger og Guldager. Arbejdsgruppen bag Hovedsporet - Jens Anker Jørgensen, Johnny Kondrup, Peter Olivarius, Bjarne Sandstrøm, Svend Skriver, Marianne Stidsen og Knud Wentzel - har skåret en principielt grænseløs historie ned til en stor, spændende fortælling om dansk litteratur.Denne e-bogsudgave er uden illustrationer.

 • af Grethe F. Rostbøll
  185,95 - 274,95 kr.

  Hvem var Byron og hvorfor læse en bog om ham i dag? Denne excentriske engelske lord, som Georg Brandes gav æren for at have indstiftet den moderne litteratur i Europa, og om hvilken Karen Blixen skrev, at der kun var "én bog, der ville blive skrevet igen og igen, og læst igen og igen, og hvert år blive stillet i reolen i en ny udgave, nemlig bogen om Byrons liv." Lord Byron (1788-1824) var ikke alene en af sin tids mest kontroversielle digtere, han var også en kompromisløs kunstner, der tog sit politiske engagement og frihedstrang til yderste konsekvens, på et tidspunkt hvor demokratiet var i sin vorden i Europa. Han døde i eksil som helt under den græske frihedskrig i 1824. Fortællingen om Byrons liv, fra han bliver baron som 10-årig, berømt digter som 24-årig og til hans død som 36-årig er beretningen om en af de mest dramatiske skæbner i den europæiske litteratur og tjente som inspirationskilde for et helt kontinent af forfattere. Byrons poesi, og hans kamp for frihed og tolerance, bidrager med et fornemt perspektiv til de begivenheder, der i dag præger den europæiske virkelighed. Byrons liv og værk er med to hundrede års forsinkelse med til at åbne bevidstheden for historiens betydning, dengang og nu. Grethe F. Rostbøll, mag.art., tidligere MF for De Konservative, kulturminister 1990-93, prisbelønnet forfatter og foredragsholder, tegner dette levende portræt af en af den europæiske litteraturs hovedskikkelser.

 • - Prosaens litterære laboratorium
  af Bergur Rønne Moberg
  245,95 kr.

  Prosaen er blevet kaldt den moderne litteraturs maskinrum, fordi den breder litteraturens virkefelt ud. Inden for nyere prosateori beskrives prosaen som verdensvendt, rummelig, operativ, genreoverskridende, virkelighedsudvidende og hybrid.Antologiens bidrag indeholder grundlæggende refleksioner over prosaen i en modernistisk kontekst og over dens forhold til lyrik og poesi. Det geografiske perspektiv i romaner og essays har særlig bevågenhed blandt bidragsyderne og kobles til en ekspanderende kontekst af opdagelsesrejser, kolonisering og globalisering og de dermed forbundne kulturmøder. I denne henseende repræsenterer bidragene et bredt udsnit af ældre og nyere, store og små litterære geografier i og uden for Europa. Prosaen spiller fint sammen med den opprioritering af sted og rum, som vi har set vokse frem inden for de senere årtiers litteratur og forskning i litteratur.Med denne antologi stiger vi ombord for at nærme os prosaens radierende felter. Der er undervejs stoppesteder i Island, Færøerne, Danmark, Norge, Sverige, Italien og Nord- og Sydamerika. Prosaen selv ser ud til at være ustoppelig.

 • af Lorine Niedecker, George Oppen, Louis Zukofsky, mfl.
  269,95 kr.

  Vi søgte en æstetik, vi kunne leve med, og vi søgte den gen­nem vores amerikanske rødder, vores eget land. Vi havde lært på Landbrugsskolen, at der blev skrevet poesi i vores egen tid, og at det ikke var nødvendigt at fordybe sig i akademisk viden for at skrive; vi behøvede ikke andet end de veje, vi rejste på.Fra A til Z er et fyldigt udvalg af den amerikanske maler og digter Mary Oppens selvbiografi om hendes liv sammen med digteren George Oppen samt digte og andre tekster af de fire vigtigste “objektivister”: digterne Lorine Niedecker, George Oppen, Charles Reznikoff og Louis Zukofsky, som hermed for første gang præsenteres på dansk i et dækkende historisk, politisk, socialt og kunstnerisk perspektiv.

 • af Per Aage Brandt
  150,95 kr.

  Per Aage Brandt, f. 1969, er sprogforsker (semiotiker) og forfatter. Dr.phil. vedSorbonne i 1987. Debuterede som lyriker i 1969 og har siden udgivet en langrække digtsamlinger. I 1987 var han sammen med Poul Borum med til at starteForfatterskolen, hvor han siden har undervist løbende. Brandt har modtaget flerepriser for sit forfatterskab og øvrige virke (han har bl.a. oversat digte af PrinsHenrik!)Brandts nye digtsamling består, som titlen antyder, af en række septetter og oktetter,dvs. syv- og ottelinjede digte. Teksterne omhandler en vifte af forskelligartedeemner: politiske, sociale, religiøse, eksistentielle – og sprogligt-poetologiske temaer.Klassisk Per Aage Brandt!

 • af Rajni (Ssm)
  139,95 kr.

 • af Neil Forsyth, John K. Hale & Christophe Tournu
  605,95 kr.

 • af Dennis Weiser
  137,95 kr.

 • af Shalini Yadav
  154,95 kr.

 • af Zelda Irene Brooks
  806,95 kr.

 • af Reuben Fales
  254,95 kr.

 • af Sarah Simons Reese
  167,95 kr.

 • af Cristina Maria Cervone & Nicholas Watson
  856,95 kr.

 • af Andrew Strombeck & Jean-Thomas Tremblay
  1.127,95 kr.

 • af Nin Stanford Hand
  221,95 kr.

 • af C. V. White
  257,95 kr.

 • af Mark L. Barr
  645,95 kr.

 • af Jamie Mckendrick
  255,95 - 1.243,95 kr.

 • af Persephone Autumn
  147,95 kr.

 • af Askold Melnyczuk
  257,95 - 390,95 kr.

 • af Christopher Norris
  326,95 kr.

 • af Ananya Sharma
  119,95 kr.

 • af Aldon Lynn Nielsen
  557,95 kr.

 • af Johannes Becke & Roland Gruschka
  476,95 kr.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.