Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Generelle studier

Her finder du spændende bøger om Generelle studier. Nedenfor er et flot udvalg af over 23 bøger om emnet. Det er også her du finder emner som Materiale rettet mod generel studieforberedende undervisning.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - forurettelse og antiliberalisme i det 21. århundrede
  af Henrik Dahl
  147,95 - 192,95 kr.

  Sociolog og politiker Henrik Dahl om identitetspolitikken, der fejer ind over den vestlige verden og opløser de rettigheder, vi efter århundreder har fået etableret: frihedsrettighederne og i sidste instans ugyldiggør frihed, lighed og broderskab.Identitetspolitikken har eksisteret længe. Den var en drivkraft i 1800-tallets nationalisme. Men den moderne identitetspolitik er udsprunget af de poststrukturalistiske strømninger på humaniora og samfundsfag siden 1970’erne. På universiteterne har ad-hominem tænkningen nu konsolideret sig, og krænkelsesofrene er begyndt at myldre frem fra universitetsgangene til bypladserne. Der er efterfølgende sket en falsk problemimport i samfundet med fx Black Lives Matter. Nye alliancer er den ekstreme venstrefløj og dele af indvandrermiljøet. Modreaktionen er den ekstreme højrefløj. Hvordan stoppes spiralen mod tilintetgørelsen af fundamentet i vestlige, demokratiske samfund? Med de-funding af humaniora. Med indskrivning af Chicago-principperne i dansk universitetslov og med et forsvar for ytrings- og tankefriheden, hvor krænkelse ikke er en begrundelse for at indskrænke ytringsfriheden, fordi historien hverken kan eller skal redigeres.

 • - Europæisk kultur- og idéhistorie
  af Inger Toftgaard Barret m.fl.
  307,95 kr.

  Den lodrette beståen sætter os på sporet af de europæiske tanker og fortolkninger ved kronologisk at præsentere kilderne til den vesterlandske kultur. Det sker ved idehistorisk at beskrive tænkningen i antikken, middelalderen, renæssancen, reformationen, oplysningstiden, romantikken og religionskritikken i det 19. århundrede samt det 20. og 21. århundredes filosofi og kultur- og religionsmøde. Ligeledes gives et religionshistorisk indblik i jødedommens, kristendommens og islams oprindelse og grundforestillinger. Bogens tre redaktører har sammen med en række andre undervisere fra læreruddannelsen primært skrevet Den lodrette beståen for at udgive en ny grundbog til det nye obligatoriske fællesfag på lærerseminariet: Kristendomskundskab/livsoplysning/medborgerskab. Bogen opfylder netop fagets hensigt om at styrke de almene lærerkvalifikationer gennem tilegnelse og drøftelse af centrale temaer af livsanskuelsesmæssig art i den vestlige civilisations udvikling. Den lodrette beståen vil imidlertid også kunne finde anvendelse i fagene religion og filosofi på gymnasium og HF, på VUC, på højskoler og i megen anden voksenundervisning. For bogen henvender sig til enhver, som søger en solid indføring i de tanker, den europæiske civilisation er rundet af.

 • - an Introduction
  af Thomas Harboe
  207,95 - 267,95 kr.

  Method and Project Writing – an Introduction provides a wide introduction to the methods that are applied within the social scientific subjects and disciplines. The book presents and explains the concepts, approaches and tools, which are important when you perform studies and write reports and projects.

 • - En grundbog til læreruddannelsen
  af Karen Braad & Betina Jakobsen
  270,95 kr.

  At være undervisningskompetent i en folkeskolesammenhæng handler først og fremmest om at kunne planlægge, gennemføre og evaluere undervisning under hensyntagen til elevernes behov og forudsætninger, undervisningens rammer og de lovgivningsmæssige bestemmelser for skolens virke. Samtidig er det nødvendigt, at læreren har viden om og en kritisk-konstruktiv opmærksomhed på den mangfoldighed af øvrige forhold, som har betydning for undervisningen. Disse forhold udgøres af samfundsmæssige diskurser og betingelser, skolens kultur og praksis omkring bl.a. inklusion og samarbejde samt lærerens professionelle dømmekraft, kropslige ageren og udøvelse af relationskompetence og klasseledelse. Denne grundbog relaterer sig til modulet almen undervisningskompetence i læreruddannelsen og beskæftiger sig med følgende emner: De samfundsmæssige rammer omkring folkeskolen Dannelsesteorier og undervisningskoncepter Læreres didaktiske kompas og professionelle dømmekraft Skolekulturens betydning for livet i skolen Inkluderende fællesskaber og samarbejdet omkring disse Udfordringer i skole-hjem-samspillet Undervisningsplanlægningens praksis Lærerens relationskompetence og klasseledelse Kroppens betydning i undervisningen Teater og drama som metode i undervisningen Udeskole - hvorfor og hvordan? It og teknologiforståelse i skolen

 • af Linda Greve
  217,95 - 218,95 kr.

  Alle professionelle præsentationer – hvad enten det er oplæg, taler, foredrag, undervisning eller salgspræsentationer – kræver metodisk indsigt i at fremstille et budskab på en måde, så det præger lytteren i den ønskede retning. Den gode præsentation giver det teoretiske fundament og de praktiske værktøjer, der skal til for at skabe gode præsentationer, der virker efter hensigten. Læren er, at gode præsentationer kommer af grundig og metodisk velovervejet forberedelse – og af modet til at gå i relation med lytterne. Bogen er for dig, der som en del af dit arbejde eller dit studium har behov for at præsentere din viden på en måde, så det er vedkommende for dine lyttere.DENNE TITEL ER ERSTATTET AF 2. UDGAVE 9788759327777

 • af Torben Elm Larsen
  347,95 - 353,95 kr.

 • - Læring gennem spil og konkurrence
  af Malene Erkmann & Pernille Lomholt
  187,95 kr.

  Spil kan føre til læring. Det mener spilforskerne, og det ser vi, når vi iagttager spil og leg blandt børn. I undervisningen har den digitale udvikling derfor givet fænomener som quizzer, virtuelle verdner og digitale rollespil en større udbredelse. Denne bog handler om, hvordan spilelementer som konkurrence, pointtavler og duelighedstegn såvel som simulation og rollespil kan skabe mere engagerende undervisning og meningsfuld læring. Med inspiration fra computerspil præsenterer bogen en rækkespilelementer, som kan bruges til at gamificere forskellige læringsaktiviteter. Gamification - læring gennem spil og konkurrence henvender sig til lærere og pædagoger såvel som studerende og andre, der beskæftiger sig med undervisning, læring og leg gerne i kombination. Bogen giver ikke alene konkrete bud på, hvordan gamification kan indgå i forskellige aktiviteter for mange forskellige aldersgrupper, men udfordrer også læseren til selv at spille.

 • af Frederico Delgado Rosa
  397,95 kr.

 • af Bobbie Eisenstock
  392,95 kr.

 • af Dantse Dantse
  277,95 kr.

  Forgetting is forbidden. Unpunished, a continent, a "race" wants justice and reparation.It is important to know what actually happened and to record it.It is a deluge that has come over the black people. The most brutal, appalling and shocking crimes were committed against these people, which have not been properly condemned, excused and repaired to this day. So far, these crimes against humanity have gone unpunished, called genocide in other ethnic groups. On the contrary, the perpetrators deal with their crimes arrogantly and almost proudly, that even centuries after the numerous crimes they still make fun of the victims and thereby treat them derogatorily. This is unique in history. The whites who committed such crimes against life and humanity have no sensitivity to the fact that they systematically and according to plan abused, raped, mutilated, tortured and killed hundreds of millions of their (the victims') fathers, mothers, daughters, wives, children, babies, destroyed entire cultures, stole their wealth, soil, agriculture and stole much of the labor force.The historical reappraisal of the slavery and colonial past is very inadequate. Although this western world still owes its boom, development, social prosperity and stability, but also Africans:inside and blacks owe their impoverishment, social destruction, instability and their phenomena to these colonial times. This means that the consequences of slavery and colonialism are still very present today. On one hand, they bring privileges to the colonial masters and their societies that they do not want to lose, and on another hand, they still bring immense disadvantages to the victims and largely explain why they are the way they are and why they still cannot free themselves today. Every white person benefits from the crimes of their ancestors and every:r black person loses because of it."With my book, I want to contribute so that a terrible injustice against the continent of Africa and all the people who come from there is not forgotten and considered like "peanuts"." Dantse Dantse

 • - Alt om opgaveskrivning, eksamen, research m.m. på erhvervsakademiuddannelser
  af Jonas Winding, Ida Fallentin, Pia Clemmensen, mfl.
  204,95 kr.

  Når man begynder at studere, møder man en hel verden af ting, man ikke ved, og det kan godt virke en smule overvældende. Hack dit studieliv er bogen til alle, der gerne vil have konkrete værktøjer og gode eksempler på, hvordan man kommer godt igennem sit studie på et erhvervsakademi. Bogen giver letanvendelige metoder til opgaveskrivning, eksamen, research, præsentationsteknik, kildekritik, interview og spørgeskemaundersøgelser, gruppearbejde, planlægning, praktik og studiejob.

 • - co-creating pedagogical leadership
  af Jóhannes Miðskarð
  29,95 - 107,95 kr.

  This book concerns pedagogical leadership in early childhood settings and schools. Two studies display qualitatively how staff perceives a leader's pedagogical leadership differently than the leaders themselves. Further, the book suggests how leaders and staff can co-create pedagogical leadership by building solid relationships, using distributed leadership, PLC, and PLN.

 • af Walter Benjamin
  114,95 kr.

 • af Yuri Andrukhovych
  386,95 kr.

 • af Seth Rudy & Rachael Scarborough King
  233,95 - 744,95 kr.

 • af Charles Péguy
  127,95 kr.

 • af Cristiana Vasiluta Costea
  249,95 kr.

  Con este libro pretendemos ayudaros a superar con éxito la fase específica, aportando más de mil preguntas sobre la parte A del concurso (el cuestionario de 60 preguntas), y una guía práctica para desarrollar la parte B (el supuesto práctico).Para el desarrollo de la parte A os ofrecemos varios test organizados según la legislación vigente del sistema educativo español y de los centros y programas de la acción educativa española en el exterior.

 • - Refleksioner over dansk og vestlig kultur. Kulturfilosofiske essays
  af Poul Ferland
  45,95 - 103,95 kr.

  Skønt blot det første essay direkte tematiserer dannelsesbegrebet, drejer alle essays sig i virkeligheden om, hvad der må være eller engang måtte blive relevant for en genuin dannelse.Den gennemgående tese for alle essays er, at fornuften i den vestlige, og herunder den danske, kultur i ikke ringe grad er præget af en vis formørkelse, af en tendens til endimensionalitet og instrumentel fornuft.Denne formørkelse forsøger essayene at fremstille igennem kritisk behandling af temaer som dannelse, det moderne, tro og mening i relation til viden, logikken og naturlovene samt spontanitet. Det er temaer, som ikke blot er videnskabeligt, filosofisk eller kunstnerisk, men også eller måske især almenkulturelt relevante.

 • - Styrk din markedsværdi - og bliv karriereklar under studierne
  af Jacob F.H. Petersen
  108,95 kr.

  Vejen til det gode studiejob dykker ned i (studie)jobmarkedet for universitetsstuderende. Ekspertudtalelser og rekrutteringsanalyser samt forfatterens egne erfaringer guider dig mod et relevant studiejob.Med bogen her lærer du:• hvorfor du bør prioritere relevant arbejde højere, end du gør nu• at undgå de klassiske fejl under jobsøgningen• at skrive en succesfuld ansøgning og vinde til jobsamtalen.Nyuddannede akademikere skal ofte gøre en ekstra indsats for at komme godt i gang med arbejdslivet. Man kan som studerende selv gøre meget for at ruste sig til det kommende arbejdsliv, og det er her, det gode studiejob bliver relevant. Jacob Flemming Hounsgaard Petersen argumenterer for, at det er strategisk vigtigt også at lægge en stor portion energi i jagten på det gode studiejob undervejs i uddannelsen.

 • - Fra muld til mave
  af Jens-Otto Andersen
  267,95 - 491,95 kr.

 • af Immanuel Kant
  347,95 - 656,95 kr.

  "Critique of Pure Reason" is one of the most influential works in the history of literature. "Critique of Pure Reason" was originally published in two editions. The current book contains both the first edition (1781) and the second edition (1787).

 • - from 2003 to 2014
  af George Manus
  1.007,95 kr.

  My main hobby became inventions and creations, mainly related to Golf.I took it as my first challenge to construct the most compact collapsible Golf Trolley ever seen. As a consequence of working with the above mentioned challenge, thoughts about reinventing the wheel was quite logical, as many golfers prefer to use an electric trolley. As I am a keen golfer myself, I constantly had in mind how one could improve ones game by means of training aids. I first concentrated on a well-known challenge that most of us amateur golfer are facing, namely to keep the head and eyes behind the golf ball at impact. Not to confuse the reader too much, it is certainly difficult enough to understand a lot of the contents in the book, I decided to split between the various groups of developments leading to what in the end became "Golf Trolleys", "MACWheel", "The Short Game Coach", "Golf Putters" and "Other Training Aids for Golf".Along the way I have made some simple documentation and taken photos of some of the models I made, mainly to prove the feasibility of the ideas and as background for the patent office to make drawings and to get an understanding of the various principles. I make excuses for my poor photo-graphical skills.I have, in this book, tried to give an extract of what I have been through in my inventive world as a pensioner, so far, by presenting some of the material, following the sequence of the time when the ideas were tested. Very little can give me more pleasure than the challenge and excitement forming part of creating something that one think no one else has done, as for example to reinvent the wheel. Who can be so stupid as to try that?The South of Spain, autumn 2014George Manus

 • af Hanne Andersen, David Budtz Pedersen & Tom Børsen
  58,94 kr.

  Med jævne mellemrum diskuterer vi i Danmark, om vi burde genindføre det filosofikum, som efter århundreders ubrudt virke blev nedlagt i de tumultariske 1970ere. Da debatten atter engang bølgede omkring årtusindeskiftet, blev det genindført i en opdateret og fagnær udgave under navnet Fagets Videnskabsteori. Ikke desto mindre vedbliver der at være stemmer, der ønsker at genindføre filosofikum.Denne bog ser derfor nærmere på, hvad det er for et moderne filosofikum, der blev indført med Fagets Videnskabsteori, hvordan det er blevet udmøntet på forskellige institutioner, og hvilke udfordringer det har givet at indføre et nyt obligatorisk studieelement på alle danske bacheloruddannelser.Bogen er skrevet af en række forskere og undervisere i Fagets Videnskabsteori på landets universiteter.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.