Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bysamfund

Her finder du spændende bøger om Bysamfund. Nedenfor er et flot udvalg af over 270 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Nikolaj Bøgh
  139,95 - 288,95 kr.

  Fortællingerne om 100 af de mest interessante bygninger, monumenter, statuer og steder af særlig betydning for Frederiksbergs historie. Om Frederiksberg Have, Bakkehuset, K.B. Hallen, teatre, kirkegårde, gadebelysning, lindetræer, bænke og meget mere. Siden 2016 har forfatter og politiker Nikolaj Bøgh jævnligt skrevet historiske klummer for Lokalavisen Frederiksberg og Frederiksberg Bladet. I denne bog har han udvidet de første 100 historier, som der er taget helt nye billeder til af fotograf Thomas Howalt Andersen. Bogen indeholder også et kort over Frederiksberg med markering af de 100 steder .

 • af Jesper Asmussen
  139,95 - 163,95 kr.

  Tag med på en tur ad Gendarmstien fra Padborg til Kettingskov på Als. Turen rummer masser af dansk historie og kultur og undervejs fortælles om de slesvigske krige, nord- og sydslesvigsk historie, museer, Nydambåden og Nydam Tveir, sønderjyske egnsretter og skikke samt om en række slotte, herregårde og kirker.Rigt illustreret med nye og gamle fotos, tegninger og kort.

 • - Venligboere, nærvarme og trivselstanter - hvordan lokale fællesskaber genskaber velfærden
  af Jacob Bundsgaard, Johannes Lundsfryd & Vibe Klarup
  199,94 kr.

  Lokale fællesskaber kan løse komplekse problemer som klima, social arv og sundhed. I Rodskud kan man læse om en lang række eksempler på, at borgere, foreninger, virksomheder og kommuner samarbejder på kryds og tværs for at løse komplekse samfundsproblemer som fx at øge sundhed, bryde den sociale arv, forbedre klimaet eller at få flere tilflyttere til en ellers hensygnende landsdel.Løsningerne er flyttet ud af rådhusene – og især ud af centraladministrationen. Forfatterne fremhæver, at og hvordan de bedste kommuner evner at give plads til borgernes handlekraft og sætte sig i spidsen for forandringerne.Johannes Lundsfryd, Vibe Klarup og Jacob Bundsgaard argumenterer for, at vi får brug for politikere, der kan sætte retning og identificere, hvilke enkeltsager som kan skaleres op, og som især kan udvikle eller understøtte de lokale løsninger på længere sigt – med perspektiv til hele landet.

 • - Kritik af statens udflytning
  af Egon Clausen
  227,95 kr.

  Ny debatbog ... og en historie om hævn!Statens offentlige arbejdspladser skal flyttes fra København og strøs ud over landet, for Danmark er trukket skævt. Eller er det? Måske det er en myte. Kunne myten om kløfterne mellem landsdelene snarere være grøfter, gravet af en samling hævntørstige politikere?Læs her vestjyske Egon Clausens såvel humoristiske som foruroligende analyser af turen fra "de hvide pletter" på landkortet til den store sorte plet, der er blevet sat på Danmark.

 • - Fællesskaber i Danmark
  af Jane Sandberg
  163,95 kr.

  Come Together handler om de mange frivillige fællesskaber, der pibler frem i Danmark. Mennesker fra både land og by mødes for at løfte mange af de almennyttige opgaver, som velfærdsstaten tidligere har taget sig af. Når systemerne kollapser, griber vi fat i hinanden – uden om de etablerede kommandoveje. Forfatter Jane Sandberg stiller de relevante spørgsmål om, hvilke opgaver vi i fremtiden vil kunne forvente, at velfærdssamfundet stadig løfter, og hvilke der kan kun løftes, hvis frivillige hænder griber?Come Together går tæt på 24 udvalgte fællesskaber i hele landet. Fællesskaber, hvor mennesker mødes for at gøre noget sammen, fordi de kender værdien af at løfte i flok. De spiser eller motionerer sammen; de dyrker deres grøntsager i fællesskab, de hjælper hinanden med at reparere ting, der er gået i stykker, eller skabe rammer, som afhjælper ensomhed. Det er det almenmenneskelige og relationerne, der er det vigtigste. Mødet og samtalen mellem mennesker skaber kontakt på tværs af kulturelle, sociale, politiske og generationsmæssige skel. I Come Together beskrives de enkelte initiativer. Der er interviews med dem, der fik idéerne – og gode råd til andre, som gerne selv vil i gang med at skabe nye fællesskaber. Bogen skildrer også udviklingen af fællesskabs-Danmark fra andelsbevægelsen over brugsforeninger og frivillige i sportsforeninger til Folkehuset Absalon på Vesterbro. De udvalgte fællesskaber er best-practice, og de kan fungere som en guide for kommende fællesskabsinitiativer ud fra en betragtning om, at vi kan noget helt særligt med fællesskaber i Danmark.Jane Sandberg har siden 2015 været direktør for Enigma – Museum for post, tele og kommunikation. Hun er cand.phil. i kunsthistorie, journalist og har desuden en master i kommunikation. Hun har tidligere bl.a. været direktør i Akademisk Arkitektforening samt museumsdirektør på Trapholt og Øregaard Museum. Jane Sandberg har skrevet flere bøger, senest Bornholm, Bornholm, Bornholm (sammen med Pernille Gjede).

 • - Udvalgte gravmæler fra 2. Verdenskrig på Aarhus Nordre og Vestre Kirkegård
  af Klaus Bertelsen
  167,95 kr.

  Bogen tager læseren med på en vandring på aarhusianske kirkegårde blandt udvalgte gravminder fra 2. verdenskrig. Den kan også læses som bidrag til historien om Aarhus under 2. Verdenskrig. Indimellem hører man vendingen “tavs som graven”. Men kan vi overhovedet få de døde i tale? Bogen sætter sig for at give stemme til danskere og mange andre, som mistede livet under 2. Verdenskrig 1939-1945 og blev begravet på kirkegårdene i Aarhus: modstandsmænd, tyske soldater, RAF-flyvere, flygtninge og krigsfanger. Tavs som graven fortæller en række personlige historier gennem nyt kildemateriale og hidtil ukendte fotografier. Om forfatterenKlaus Bertelsen har vist rundt på kirkegårde i Aarhus og Østjylland siden 2010 og er desuden rundviser på Besættelsesmuseet, Den Gamle By. Cand.mag. i dramaturgi og historie fra Aarhus Universitet.

 • af Ingrid Gehl, Jan Gehl, Kim Dirckinck-Holmfeld, mfl.
  252,95 kr.

  Den menneskelige dimension er blevet til i et samarbejde imellem forlaget Bogværket og Arkitektens Forlag, der igennem årene har stået for udgivelsen af Jan Gehls bøger. Bogværket har stået for produktionen af denne bog.Arkitektens Forlag har givet tilladelse til at genudgive den oprindelige udgave af Livet mellem husene, og Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, har velvilligt stillet Ingrid Gehls bog Bo-miljø til rådighed for nærværende udgivelse.Forlagsdirektør Kristoffer Lindhardt Weiss, Arkitektens Forlag, introducerer bogen og dens hovedproblemstillinger.Ingrid og Jan Gehl beskriver udviklingen i 1960’erne, der var baggrund for deres forskning og arbejdet med de to bøger i 1971, hvorefter de vises i fotografisk genoptryk.SBI har bidraget med et kapitel om de almene kransporsplaners brydsomme efterliv v. boligforskerne Maria Stender og professor Claus Bech Danielsen.Afsluttende opsummerer forlagsdirektør for Bogværket Kim Dirckinck-Holmfeld med et kærligt, kritisk tilbageblik udviklingen i byggeri og byplaner i de 50 år, der er gået siden de to banebrydende bøger blev lanceret – samt et desværre påtrængende behov for at genlæse dem, hvis man gerne vil bygge i sin by i dag.Den menneskelige dimension er udgivet med støtte af Margot og Thorvald Dreyers Fond og Realdania.

 • af Karen Olesen, Tom Nielsen, Sidse Martens Gudmand-Høyer, mfl.
  413,95 kr.

  Bogen Gellerup fortæller historien om udviklingen af et af de mest ambitiøse og kontroversielle byudviklingsprojekter i danmarkshistorien. Med Gellerupplanen i Brabrand opstod en helt ny bydel med inspiration i den modernistiske totalplanlægning, der forandrede byer verden over. Bogen følger udviklingen, fra de tidlige planer om Gellerup begyndte at tage form i 1950’erne, til første spadestik og helt frem til vores tid, hvor bydelen er blevet et symbol på de boligsociale udfordringer, der fulgte i kølvandet på datidens planlægning. Bydelen er i dag under kraftig forvandling, og en helt ny fortælling om den aarhusianske bydel er ved at tage form. Gellerup kan bruges som en prisme til at forstå dansk arkitektur- og boligpolitik, før som nu.Bogen Gellerup giver et dybtgående portræt af den arkitektur og bytænkning, der skabte Gellerup. Den skildrer de begivenheder og forestillinger, der har været med til at præge vores blik på planen, og de udfordringer og muligheder, den rummer.

 • af Marc Angélil, Charlotte Malterre-Barthes, Julian Schubert, mfl.
  229,95 kr.

 • af Alberto Corsin Jimenez & Adolfo Estalella
  343,95 - 1.172,95 kr.

 • af Ricardo Campos & Jordi Nofre
  1.177,95 kr.

 • af Tanja Beer
  1.077,95 kr.

 • af Helen Pineo
  363,95 kr.

  The globally distributed health impacts of environmental degradation and widening inequalities require a fundamental shift in understandings of healthy urbanism. This book redefines the meaning and form of healthy urban environments, urging planners and design professionals to consider how their work impacts population health and wellbeing at multiple spatial and temporal scales. The concepts of equity, inclusion and sustainability are central to this framing, reversing the traditional focus on individuals, their genes and 'lifestyle choices' to one of structural factors that affect health. Integrating theory and concepts from social epidemiology, sustainable development and systems thinking with practical case studies, this book will be of value for students and practitioners.

 • af Nobuhiko Nibe
  1.210,95 kr.

  This informative monograph focuses on the city of Toyota, located in Aichi Prefecture, Japan. Aside from the fact that most Toyota passenger vehicles are produced there, generally little is known about its reality.Since the 1960s, the city has continuously attracted numerous jobseekers from distant rural areas. Owing to years of stable employment and settlement within local communities, once-new workers gradually build strong ties with their neighbours and actively participate in residential activities. This pattern of settlement provides a unique example of long-prosperous industrial cities, which deserves discussion against a backdrop of the present "e;de-industrializing"e; urban economies.Unfortunately, this favourable situation is now changing, despite the regional economy's steady recovery from the 2008 financial crisis. Addressing this paradox is the main focus of the present book. The upgrading of the Toyota Production System and concomitant widening class disparity are damaging local ties under severe pressure from global competition. Other suppressing factors are driven by sociological conditions, such as aging, declining marriage rates and birth rates. By comparing two sets of survey data, from 2009 and 2015, and performing fieldwork research in two communities that once were "e;new towns"e;, the book seeks to provide an understanding of the present situation of this unusual industrial city. At the same time, a unique theoretical perspective is revealed that does not fit the mould of either the Chicago School or the new urban sociology.

 • af Satyapriya Rout
  990,95 kr.

  This book investigates institutional dimensions of urban water supply in India, with a specific focus on institutional capabilities to provide drinking water to urban households in an efficient, equitable and sustainable manner. This book has been developed through empirical research within the context of growing urbanisation and increasing water needs of Indian cities, and the wider developmental goal of achieving universal and equitable access to safe and affordable water for all - as envisaged in goal 6 of the SDGs.This study revolves around three important aspects of urban water supply and governance. Firstly, it attempts to understand household water service delivery scenarios in urban India, drawing from case studies based on our household survey in four cities - Ahmedabad, Bangalore, Kochi and Hyderabad. Secondly, it examines the question of existing socio-economic inequality and access to water in an urban context in India. While dealing with the issue of inequality and access to water, it attempts to explore the question of whether access to water and water scarcity is socially neutral; whilst also analysing the mechanisms employed by the urban poor to manage their daily water needs. Thirdly, this book explores the role of institutions for efficient and effective delivery of water in urban India. The institutional analysis from a comparative perspective provides important insights to guide current reforms in domestic water supply in India, especially in a neo-liberal context. The book is a valuable resource for academicians, policy makers and practitioners involved in water governance in general and domestic (drinking) water supply in particular. Besides, it is of great interest to those working in the area of urban development, urban planning and household water management. The book is an outcome of a collaborative research project by the authors sponsored jointly by University Grants Commission (UGC), New Delhi and UK-India Education and Research Initiative (UKIERI).

 • af Marcelo Zambrano Vizuete
  1.558,95 kr.

  This book presents the proceedings of the Second International Conference on Technological Research - RITAM 2021. RITAM 2021 was held on October 27-29, 2021. It was jointly supported and co-organized by the RITAM Research Network (Sucre, Central Tecnico, Turismo y Patrimonio YAVIRAC, Luis Napoleon Dillon, Conservatorio Superior Nacional de Musica, Luis A Martinez, Paulo Emilio Macias, La Mana, Luis A Martinez Agronomico Loja, Primero de Mayo, Jaime Roldos Aguilera, Cotacachi, Alfonso Herrera) and GDEON. RITAM aims to provide a forum for discussion and the dissemination of results from R&D projects that have been developed both within and outside of Ecuador over the last few years.

 • af Marcello Modica
  410,95 kr.

  This book presents and critically evaluates the results of a European territorial cooperation project addressing the planning challenge of brownfield transformation in fragile territories. Set against the backdrop of the current scenario of deindustrialisation in the European Alps, the book describes how to read and interpret the spatial condition of industrial brownfields in peripheral mountain areas as complex transformation sites. Through key theoretical references, well-documented experiences and field activities, the book explores and advances an innovative methodology of design-based participatory planning conceived specifically for fragile socioeconomic and environmental contexts. The empirical basis for such a methodological exploration is provided by four pilot sites distributed between Austria, Italy, France and Slovenia, identified in the cooperation project as highly representative and recurring situations. The book includes a comparative review of the work carried out for the pilot sites, as well as the planning outcomes generated, providing a clear and operative reference for scholars, professionals and public officers called to face similar experiences.

 • af Marika Fior
  410,95 kr.

  This book explores the topic of proximity and its relations in the design of contemporary urban fabrics and public spaces. The effects of the COVID-19 pandemic and reflections on the future of cities have lately shed light on the concept of proximity, which is intended as the relationship between communities and urban functions and as relations among people, built spaces, and open spaces. The proximity is a historic and fertile field of interest for American and Northern European urban studies; it is a spatial and social program seemingly surpassed by the styles and rhythms of contemporary city life, but today it is back in vogue with different purposes. Meanwhile, the action research developed by the Department of Architecture and Urban Studies at the Politecnico di Milano for the Municipality of Milan reached its conclusion (2018-2020). The research work focused on contextualizing the new M4 Metro line stations under construction, and jointed mobility flows and places, long-range networks and local ones, boosting the idea of metro stations as regenerative urban thresholds and urban platforms for enabling environmental, sustainable settlement, and active mobility systems. In other words, the action research for Milan shows how to achieve the concept of proximity in the urban design practice in a dense, stratified, and complex urban context.

 • af Anna Meroni
  439,95 kr.

  This book explores the application of service design to urban commons. It originates from a project developed by the research group of POLIMI DESIS Lab of Politecnico di Milano, aimed at imagining the future of the Reggio Emilia Ducal Palace and its park - the Reggia di Rivalta. The peculiarity of the project lays in the idea that the design of a (public) space should be informed by the design of its services, because the development of specific activities actually builds a fundamental part of the identity of a place, conceiving both the tangible and intangible dimensions as part of a single creative process. The combination of a participatory process and the integration of spatial and service design led to infrastructuring a multi-stakeholder participatory action research of envisioning the future of a public good. This effort has been thus framed into a working methodology, specific tools and progressive outputs, which are defined as Service Master Planning (the process), and Service Master Plan (the product), allowing service design professionals to expand their knowledge and develop skills for a new field of application connected to urban planning.

 • af Anastasia Loukaitou-Sideris
  962,95 kr.

  This book brings together reports of original empirical studies which explore the impacts of the COVID-19 pandemic on urban mobility and transportation and the associated policy responses. Focusing on the California region, the book draws on this local experience to formulate general lessons for other regions and metropolitan areas.  The book examines how the COVID-19 pandemic has had different impacts on vulnerable populations in cities. It explores the pandemic's impacts on the transportation industry, in particular public transit, but also on other industries and economic interests that rely on transportation, such as freight trucking, retail and food industries, and the gig-economy. It investigates the effect of the viral outbreak on automobile traffic and associated air quality and traffic safety, as well as on alternative forms of work, shopping, and travel which have developed to accommodate the conditions it has forced on society.With quantitative data supported with illustrations and graphs, transportation professionals, policymakers and students can use this book to learn about policies and strategies that may instigate positive change in urban transport in the post-pandemic period. 

 • af Sylvia Croese
  1.047,95 kr.

  This volume brings together a unique set of interventions from a variety of contributors to bridge the gap between research and policy with a distinct focus on Africa, drawing on work conducted as part of multiple interconnected research projects and networks on the Sustainable Development Goals (SDGs) and global policy implementation in African cities. Through the framework of the SDGs, and in particular Goal 11, the book aims to contribute to generating new knowledge about approaches to SDG localization that are grounded in complex and diverse local contexts, needs and realities, integrated perspectives and collaborative research. The volume draws together contributions from urban experts from different professional and disciplinary backgrounds, ranging from the fields of governance, planning, data, sustainability, health and finance, to provide critical insight into the current dynamics, actors, blind spots, constraints and also good practices and opportunities for realizing the SDGs in Africa. Readers will gain detailed and informed insight into the African experience of SDG localization, monitoring and implementation based on multiple case studies, and will learn of the practices needed to accelerate action towards achieving the SDGs in urban contexts. This book will be of interest to researchers and planners focusing on SDGs implementation in Africa, as well as government organizations, development practitioners and students committed to long-term, inclusive sustainable and participatory development.

 • af Dona Pickard
  660,95 kr.

  This book presents the findings of a multidisciplinary study on the effects of urban agriculture (UA) on the social, economic and environmental aspects of the quality of life in Sofia - the capital of Bulgaria. The analyses are based on a sociological survey representative of 3 districts of Sofia (among 750 people), in-depth interviews, focus groups, expert statements, ecological monitoring of UA sites, and spatial mapping of natural resources for UA. It also focuses on UA effects on the social well-being of citizens and communities, the correlation between social capital and UA attitudes, the challenges for UA to integrate disadvantaged social groups, the factors for success of small UA businesses, as well as the role of policy and civil society in developing UA.  This work is also important for the analysis of the underlying links between all aspects of urban agriculture, many of which are valid beyond the local socio-economic context and environmental specifics of the city of Sofia.

 • af Camilla Perrone
  1.132,95 kr.

  The book interprets and recombines, within a subjective trajectory, some roots, pathways and conceptual frames of the planning thought that worked either as dissenting imaginations or generative source to critically question the modernist epistemologies. 'Critical planning and design' is presented in this book as a field of research inspired by critical urban theory and developed along with ideas and theories that prove to be radical, alternative, dialectical to the mainstream history of planning.In this book, scholars present what they consider as the most important books in the field of planning, public policy and design. They have been asked to write about a book and its author, in their preferred manner. This freedom allowed passionate and original contributions.Three main threads - the three parts of the book - shape the choices of the authors. The first concerns the reconstruction of some genealogical roots of planning (including Cerda, Yona Friedman, Alberto Magnaghi, and Ian McHarg). The second thread groups the authors who dialogue with contemporary protagonists of the planning debate (including John Friedmann, Leonie Sandercock, Doreen Massey, David Harvey, Tom Sievert,  and Patzy Healey). The third thread includes authors who dig into relevant writings in social and philosophical sciences (including Max Weber, Charles Lindblom, Henri Lefebvre, Gilles Deleuze & Felix Guattari, Georges Didi-Huberman, Robert Nozick, Pand hilip K Dick).The book is addressed to researchers of planning and urban studies, who value the critical re-reading of some fundamental books. Including thoughtful and critical arguments on influential thinkers of the past two centuries, the book will enable students, scholars and researchers of planning, design, political science, geographical, environmental, and urban studies to better understand the socio-spatial and ecological transformations under the contemporary transition while relying on a "e;usable past"e;. The book is also addressed to a wider audience of readers interested in the problems of the city and space.

 • af Susanna Clemente
  1.217,95 kr.

  The study is aimed at reconstructing the historical process at the base of any significant theatre architecture. The modern space for the show is no longer intended as a direct derivation from classical types, but as a product of the transformation of the urban fabric in our cities. The research was conducted at the academies, state and municipal historical archives of numerous towns, in particular Rome, Milan, Mantua, Ferrara, Venice, London and Prague. All images are original. The work also includes the list of about 700 major Italian historical theatres.

 • af Grainne McMahon
  856,95 kr.

  Reshaping Youth Participation reframes discussions around youth political, social, civic, and cultural participation. Drawing upon insights on democracy and citizenship, self-organising and protest movements, and arts activism as engaged social activism, the chapters consider the youth participation spaces in which young people find voice and action-spaces that are part of existing forms of participation, and newly emergent spaces that challenge existing systems.Set in Manchester, Reshaping Youth Participation contextualises youth participation in a major UK city known for its activism and regional devolution, alongside studies from partner European cities.Exploring the participation of young people in 'adult spaces', of young people who are pursuing a new politics and ideological change, of marginalised young people, and of young people utilising the creative arts as a 'lived politics', the authors argue that youth participation provides a vital addition to sustaining and developing political, social, and democratic life in cities.Celebrating youth participation and its myriad forms, triumphs, and challenges, this edited collection provides much needed innovative thinking to the study of youth participation. It is an important contribution for young people themselves, academics, policymakers, local policy experts and makers, local activists, and community advocates.

 • af David Butcher
  238,95 - 779,95 kr.

  A detailed history of the town of Lowestoft, its society, economy, and topography.`A superbly researched study.... An excellent addition not only to the history of Suffolk but of early modern society and economy more generally.' Professor RICHARD SMITH, University of Cambridge. Lowestoft has grown from a small urban community to become Suffolk's second largest town; and this book provides a vivid picture of the town and its inhabitants during the early modern period. Making full use of surviving documentation, in particular the parish registers, it begins with an overview of Lowestoft's medieval history, then proceeds to investigate topographical development, demographic features, occupational structure, social geography, house-building and interior decor, wealth and inheritance, maritime pursuits, agriculture, local government, education and literacy, religious affiliation, and urban identity. Wherever possible, the town is set into a national and European context, and its maritime nature fully brought out. DAVID BUTCHER is a retired Lowestoft schoolteacher and lecturer in Local History topics for the Continuing Studies Dept. at the University of East Anglia.

 • af John Lorinc
  137,95 kr.

  WINNER OF THE 2022 WRITERS' TRUST BALSILLIE PRIZE FOR PUBLIC POLICYIs the smart city the utopia weve been waiting for?The promise of the so-called smart city has been at the forefront of urban planning and development since the early 2010s, and the tech industry that supplies smart city software and hardware is now worth hundreds of billions a year.But the ideas and approaches underpinning smart city tech raise tough and important questions about the future of urban communities, surveillance, automation, and public participation. The smart city era, moreover, belongs firmly in a longer historical narrative about cities one defined by utopian ideologies, architectural visions, and technological fantasies.Smart streetlights, water and air quality tracking, autonomous vehicles: with examples from all over the world, including New York, Los Angeles, Boston, Portland, and Chicago, Dream States unpacks the world of smart city tech, but also situates this important shift in city-building into a broader story about why we still dream about perfect places.John Lorincs incisive analysis in Dream States reminds us that the search for urban utopia is not new. Throughout the book, Lorinc underscores the fact that a gamut of urban innovations from smart city megaprojects to e-government to pandemic preparedness tools only provide promise when scrutinized together with the political, economic, social, and physical complexities of urban life. Shauna Brail, University of TorontoDream States: Smart Cities, Technology, and the Pursuit of Urban Utopias takes us on a fascinating journey across world cities to show how technology has shaped them in the past and how smart city technology will reshape them in the future. This book is essential reading for policy makers, researchers, and practitioners interested in understanding the opportunities and challenges of smart city technology and what it means for city building. Enid Slack, University of Toronto School of CitiesUtopia may be the oldest grift in the city-building business, but Dream States shows that technology is a timeless tool for turning the most ordinary of urban dreams clean air and water, safe streets, and decent homes into reality. As digital dilettantes try to sell us on a software overhaul, John Lorinc provides us an indispensable and flawless guide to the must-haves and never-agains of the smart city. Anthony Townsend, Urbanist in Residence, Cornell Tech, author of Smart Cities

 • af Diane Rothbard Margolis
  181,95 - 917,95 kr.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.