Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Forsorg for psykisk syge

Her finder du spændende bøger om Forsorg for psykisk syge. Nedenfor er et flot udvalg af over 76 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - Stress rigtigt, sov bedre, yd mere og lev længere
  af Torkil Færø
  101,95 - 247,95 kr.

  Vil du vide, hvordan du kan opnå mere viljestyrke, energi og livskraft? Hvor meget motion, søvn og mad, du har brug for eller kan tolerere, og hvordan du kan forebygge alvorlig sygdom? Med Pulskuren og en pulsmåler eller smartphone som guide kan du opnå det hele!Pulskuren er både for dem, der er småsyge og trætte og gerne vil genvinde energien, og for dem, der er ved godt helbred, men som gerne vil opleve mere vitalitet og forbedre deres viljestyrke, udholdenhed, nærvær og glæde i hverdagen.Nøglen er variation i hjerterytmen eller HRV. Ved at lære dit nervesystem og din pulsat kende vil du forstå, hvad der dræner dig for kræfter og gør dig syg, og hvad der omvendt giver dig energi, viljestyrke og vitalitet. Du vil sove bedre, føle dig mere frisk og glad og være mere til stede i nuet. Og så vil du have meget bedre forudsætninger for at leve et sundt og aktivt liv langt ind i alderdommen.Denne bog tager dig med på en rejse gennem dit nervesystem, og du vil garanteret blive overrasket undervejs. Torkil Færø er alment praktiserende læge og akutlæge, dokumentarfilmskaber, forfatter, fotograf og globetrotter. Han har arbejdet som læge i over 25 år og haft titusindvis af konsultationer, hvorigennem han har opnået en unik indsigt i de sygdomme, som påvirker os.

 • - Den totale institution socialt set - opdateret 2022 udgave
  af Erving Goffman
  317,95 kr.

  NY OG OPDATERET 2022 UDGAVE Anstalt og menneske må betragtes som et af tidens hovedværker inden for den sociologiske analyse af livet i den totale institutions lukkede verden, således som vi kender den fra f.eks. fængsler, kaserner, skibe, kostskoler, klostre, alderdomshjem, opdragelseshjem m.m. Anstalt som menneske skildrer, hvad disse institutioner »får ud af« klienterne, og hvad klienterne »får ud af« tilværelsen inden for murene – på godt og ondt, måske navnlig det sidste… Opmærksomheden rettes i særlig grad mod statshospitalet med udgangspunkt i forfatterens studier i marken gennem 1 år som medarbejder ved et stort amerikansk statshospital. Erwing Goffman fremlægger i bogen den hovedtese, at den mest betydningsfulde faktor i den sindslidende patients udvikling under opholdet ikke så meget er hans sygdom, men selve institutionen og alt, hvad den indebærer. Anstalt og menneske har derfor bud til enhver, som er beskæftiget – eller anbragt – i disse institutioner, samt til alle, der ønsker at vide besked med en af vort samfunds skyggesider.Bogen er senest udkommet i 14 oplag i oktober i en opdateret udgave.

 • af Sverker Belin
  277,95 kr.

  "Relation før metode" handler om de patienter i psykiatrien, som det er vanskeligst at hjælpe. Der er ofte tale om mennesker med det, forfatteren kalder ”alvorlige psykiske problemer”, fx skizofreni, alvorlig personlighedsforstyrrelse, evt. i kombination med autisme, neuropsykologiske symptomer og måske misbrug. De mange kliniske eksempler er ikke blot et krydderi i bogen, men nødvendige, konkrete afsæt for forståelsen af relationens betydning og for udfoldelsen af den terapeutiske metode. Bogen tilbyder forklaringsmodeller, der gør det mere forståeligt og dermed udholdeligt, at der (igen og igen) opstår problemer i forløbene.Bogen introducerer velkendte begreber fra psykodynamisk teori (f.eks. overføring, projektion, negativ terapeutisk relation, objektrelation, narcissisme), men på en måde, der er umiddelbart tilgængelig, og hvor begreberne direkte anvendes som redskaber i analysen af de kliniske eksempler.

 • af Paris Hilton
  114,95 - 197,95 kr.

 • af Bjarne Hesselbæk
  387,95 kr.

  Fra umyndig idiot til borger med rettighederDe åndssvage blev de kaldt, den store gruppe af danskere, som for få årtier siden levede deres liv afsondret på store anstalter, der rummede op til tusind mennesker. De var afskåret fra deres familier, blev behandlet med tvang og havde ikke de samme rettigheder som andre borgere i samfundet.I dag lever de fleste mennesker med udviklingshæmning mere eller mindre integreret i samfundet. De har ret til undervisning og vokser op hjemme hos deres forældre som andre børn. Som voksne bor de i egen bolig, har gerne et arbejde og lever deres liv med forskellig grad af støtte fra samfundet, så de kan klare de daglige udfordringer.BEFRIELSEN er den vigtige historie om, hvordan vi et nået så langt. Det er fortællingen om befrielsen af en stor gruppe danskere, som har være marginaliseret og lukket ude af samfundet i århundreder – og som i dag har fået den ligeværdige plads og betydning i samfundet, som alle danske borgere har ret til."Denne bog er fascinerende læsning. For første gang kan vi i en samlet fremstilling høre om, hvordan datidens såkaldt åndssvage blev betragtet og behandlet på de tidlige anstalter i 1800-tallet og frem til nutidens ordninger for udviklingshæmmede i kommunerne.Selv om plejen – eller opbevaringen – af de åndssvage længe har været en af de store udgiftsposter i statsbudgettet, er der skrevet forbløffende lidt om de anbragte i bøger om Danmarkshistorien. Især udviklingen efter 1970’erne har hidtil været lukket land. Det er derfor en af bogens store fortjenester, at den har fokus på tiden efter udlægningen af særforsorgen i 1980 … Bogen kan på det varmeste anbefales."- fra bogens forord af Jesper Vaczy Kragh, ph.d., forsker i medicin- og psykiatrihistorie.Om forfatteren:BJARNE HESSELBÆK er journalist og historiker. Har arbejdet som kommunikationsrådgiver og kampagnechef. Mangeårig kommunikationschef for Socialpædagogernes Landsforbund og forfatter til en række fagbøger.

 • - Råd og viden om livet som pårørende til et menneske med en psykisk lidelse
  af Anna Bridgwater & Jens Einar Jansen
  72,95 - 207,95 kr.

  Omkring hver tredje dansker bliver på et tidspunkt i livet ramt af en psykisk lidelse. Og de har pårørende, hvis tilværelse også bliver kraftigt påvirket. Mange pårørende oplever, at de er tæt på lidelsen, men alligevel står udenfor – de føler sig typisk forvirrede, magtesløse, vrede, angste og triste. Midt i kaosset, afmagten og sorgen er der en vej – også for de pårørende.Tæt på, men udenfor indeholder den nyeste viden, forskning og psykolog-faglige indsigter i pårørendes krisereaktioner, tanker og handlemønstre. Bogens mange personlige beretninger fra kendte og ukendte mennesker, som har været i berøring med psykisk lidelse, giver indblik i de store udfordringer ved at være pårørende. Samtidig giver beretningerne et blik ind i en tabubelagt verden.Forståelse og indsigt giver en form for lindring for de pårørende, viser forskningen – det samme gør viden om, hvordan personen,der er ramt af en psykisk lidelse, bedst støttes, samtidig med at den pårørende passer på sig selv og forstår, at det er afgørendeat værne om sit eget helbred.

 • af Mary Ellen Mark
  692,95 kr.

  Ward 81, photographed in 1976, was Mary Ellen Mark's first independent long-term project. Mark and writer Karen Folger Jacobs set out to document the lives of the women in this locked ward at the Oregon State Hospital in Salem-the only one in the state. Every day for five weeks, Mark photographed and Jacobs interviewed the women on Ward 81. At night they slept in an empty adjacent ward.Ward 81: Voices, an expanded edition of the original 1979 book, includes previously unpublished photographs, excerpts from interviews with patients and recorded conversations between Mark and Jacobs, as well as new essays examining the influence of their project. Ward 81 has always been considered one of the best examples of Mark's ability to portray subjects living on the edges of society with compassion. The inclusion of the women's voices gives invaluable insight, not only into the lives of the patients, but also into Mark and Jacobs' experiences and the challenges they faced during their collaboration.

 • - Signs and Symptoms in Psychiatry
  af Patricia Casey & Brendan (Trinity College Dublin) Kelly
  362,95 kr.

  An exploration of the signs and symptoms of mental illness commonly seen by psychiatrists, psychologists, nurses, social workers, occupational therapists and GPs. Presented in a clear and concise manner suitable for clinical practice, this fourth edition includes new chapters and information on classification and diagnosis.

 • af Janne Østergaard Hagelquist
  357,95 kr.

  MENTALISERING I OMSORG OG PLEJE guider læseren til at bruge mentalisering i mødet med borgere, der har brug for omsorg og pleje. Og ved hjælp af cases og redskaber viser den, hvordan mentalisering kan udvikle relationen til borgeren, de pårørende og den professionelle selv.Bogen præsenterer mentaliseringsteorien i forhold til arbejde med omsorg og pleje, og derefter følger en række konkrete modeller og værktøjer til det praktiske arbejde. Del 1 indeholder grundmodeller og værktøjer til mentalisering i mødet med borgere, der har brug for omsorg og pleje. Del 2 består af modeller, man kan bruge direkte i mødet med borgere og pårørende i forhold til klassiske og specifikke udfordringer som fx:? at skabe sikkerhed for borgeren og i relationen? at håndtere tab, aldring, sorg, traumer, selvmordstanker og palliativt arbejde? at understøtte borgeren i at opbygge nye evner og kompensere for utilstrækkelige evner, som fx at regulere følelser? at fastholde mentalisering og ressourcefokus i forhold til borgere og pårørende.Del 3 tilbyder den professionelle redskaber til at passe på sig selv både fysisk og psykisk og til at understøtte mentalisering i en presset hverdag.Bogen henvender sig til SOSU-assistenter, SOSU-hjælpere, sygeplejersker, socialrådgivere, læger og alle andre, der er optaget af arbejdet med omsorg og pleje af borgere.JANNE ØSTERGAARD HAGELQUIST er grundlægger af Center for Mentalisering og står for den daglige drift, udvikling og ledelse. Hun er autoriseret psykolog og godkendt som specialist i børnepsykologi og supervision og forfatter til en række bøger om mentalisering. Hun har gennem mange år arbejdet med mentalisering på institutioner, i forhold til professionelle og i behandling, og har specialiseret sig i, hvordan man bruger mentaliseringsbegrebet i mødet med borgerne.

 • af ELLEN SCHMIDT
  247,95 kr.

  I bogen ’Tænk følsomt’ skriver en mor om sin ældste søns psykiske sygdom. Forløbet strækker sig, fra han bliver student, til hun og familien mister ham 12 år senere. Læseren får indblik i sygdommen, sådan som den bliver oplevet og håndteret af den sygdomsramte, pårørende, venner, kolleger samt social- og sundhedsvæsenet. Håbet er, at bogen kan være et bidrag til forbedring af psykisk syges muligheder og vilkår.

 • af Silveer Niehaus
  173,95 - 250,95 kr.

 • af Diana Ward
  177,95 kr.

  This is the story of mothering a child tormented by mental illness and addiction. Diana provides an inside look at the heartbreak, healing, and acceptance of this tragic journey.

 • af Connor Whiteley
  137,95 - 217,95 kr.

 • af Allan Young
  767,95 kr.

  Mood disorders affect around 1 in 5 people, but the diagnosis and management of these conditions can be challenging. This practical handbook presents a comprehensive overview of these disorders, as well as detailed guidelines for their treatment. The handbook takes a transdisciplinary approach to mood disorders, focusing not only on the biological aspects but also on psychosocial features of importance for optimal diagnosis and management. Content covers nosological considerations, historical aspects, peculiarities along the lifespan, and the associations between mood disorders and other conditions, with a focus on their implications for the optimal management of patients. Practical and evidence-based information is discussed on the role of guidelines related to treatment in selected population groups, including youth, the elderly, and women. With a practical, reader-friendly approach, this book will be invaluable for mental health professionals involved in the treatment of patients with mood disorders, including trainees from different mental health areas.

 • af Daniel Mason
  392,95 kr.

  Order Your Copy of The New You: The Only Chair Yoga For Seniors Program You'll Ever Need Today!

 • af Amanda Lapera
  222,95 - 352,95 kr.

 • af Lone Hvass & Torben Bill-Jessen
  367,95 kr.

 • af Joy Hibbins
  177,95 kr.

  This book uses the innovative approach created by charity Suicide Crisis to bring understanding of what suicidal people go through - and shows how best to help in a succinct, accessible way.

 • af Fabian Sachs
  325,95 - 432,95 kr.

 • af Melissa Doman
  177,95 kr.

  This interactive guide provides contextual background as well as a comprehensive 'how to' section of tangible actions individuals can take to create change in their workplace.

 • af Tom Chapman
  152,95 kr.

  This book is written for the partner/parent/friend who is concerned about a male loved one's mental health.

 • af Kirsten Collins
  595,95 kr.

  Some individuals with intellectual disabilities experience pervasive patterns of feeling and thinking that affect the way they relate to others and understand themselves - sometimes so overwhelmingly that they find it difficult to navigate the daily challenges of life. These people can be very complex to support and few learning disability-trained staff have the skills to address their needs. This new and revised edition includes updated content to reflect developments over the last decade towards trauma-informed care, neurodiversity awareness and considering the term 'personality disorder'. Section one will focus on diagnosis, psychologically-informed approaches, how to provide positive support and facilitate collaborative working relationships between teams and services. Section two will provide practical, proven strategies for addressing specific issues such as suicidal behaviour, emotional distress and regulating impulses, and for promoting wellbeing for staff and those they care for.

 • af Richard Williams
  653,95 kr.

  "Examines the psychosocial and mental health aspects of preparing for and responding to emergencies, major incidents, terrorist attacks, disasters, epidemics, and pandemics. Important for mental health practitioners, people working in trauma and emergency care and humanitarian care, public health practitioners, and experts in emergency planning"--

 • af Sophie Thomson
  335,95 kr.

  Volunteering in Global Mental Health provides much-needed information, practical guidance and inspiration for mental health professionals embarking on global volunteering across different cultures. It provides the background theory and key principles to know when thinking about volunteering, so that volunteering can be done ethically, respectfully and collaboratively. The book then leads on to chapters that outline the practical aspects of preparation and implementation of a project, with key tips on avoiding common pitfalls. This section is followed by personal and inspiring lived field examples of volunteer and hosts' experiences of recent projects in locations such as Somaliland, Sudan, Kashmir and more. These bring to life the mutual benefits and learning potential of global volunteering. The book will help potential volunteers to understand the process, challenges and benefits of working with colleagues around the world, and inspire readers to undertake mental health volunteering globally.

 • af Andrea Fiorillo
  754,95 kr.

  "A comprehensive handbook covering current, controversial, and debated topics in psychiatric practice. Providing a global overview on a range of key topics in mental health, from personality disorders to ICD -11 and telemental health, this book is essential reading for mental health professionals seeking to improve their everyday clinical practice"--

 • af Neil Gong
  257,95 kr.

  "In 2022, Los Angeles became the US city with the largest population of unhoused people, a stark contrast with the city's luxurious hillside mansions. This book from sociologist Neil Gong traces the divide between the haves and have nots by looking to mental health treatment, a key factor in what kind of life a person can live. As Gong shows, the mental health options available to the wealthy versus the poor affects not only the resources they can access, but their very personhood. The Downtown Skid Row area is infamous as "America's homeless capital"-a dumping ground for people with mental illness, ex-prisoners, and addicts. For people diagnosed with mental illness who get caught in the social safety net, often through arrests, the state will largely offer a slate of outpatient tactics. Caseworkers visit individuals regularly to help them with the necessities of functioning independently, such as obtaining identification and shopping for groceries. These services often keep mentally ill people housed, fed, and hopefully out of prison, but they rarely offer treatment for people in psychological distress. They are free but not treated. Across town in West LA or the beach cities, wealthy people diagnosed with serious mental illness attend luxurious treatment centers, from outpatient day clinics to residential programs by the ocean. Programs may offer yoga, holistic care, and farm-to-table organic meals alongside therapeutic treatments and university-affiliated psychiatrists. These treatments aim for psychological wellness, of course, but they also aim to stabilize people's lives, often through programs that greatly limit choice and mobility-families of the wealthy mentally ill expect that their loved ones will be contained. They are treated but not free. Throughout, Gong shows us starkly different ways of understanding people in psychic distress, and divergent ideas and pathways of recovery that may make them into separate kinds of people. At its core, this book project is about the way social context shapes problems and attempts to solve them. The book moves beyond psychiatric care to address issues of urban policy, family dynamics, and, ultimately, the meaning of freedom and personhood in contemporary America"--

 • af Julia Reynolds
  257,95 kr.

  BlueBoard is an online community for people concerned about mental health problems including depression, bipolar disorder, anxiety, eating disorders, borderline personality and related disorders.

 • af Gabriele Wilz
  517,95 kr.

  Learn how family caregivers of people with dementia can be supported by psychotherapyProvides step-by-step guidance for face-to-face or remote therapyIllustrated with therapeutic dialogs from real casesIncludes downloadable intervention handoutsThis handbook addresses the extremely challenging situation that family caregivers of people with dementia face and is informed by the use of evidence-based psychotherapeutic strategies to support them.The book guides readers step-by step through effective therapeutic strategies, mainly based on cognitive-behavioral therapy, and illustrated with excerpts of dialogs between therapists and family caregivers from real sessions. Different modules address topics such as dealing with challenging behavior, self-care, perfectionism and guilt, as well as changes in the relationship with the ill person, barriers to seeking social and professional support, stress management and emotion regulation, accepting one's own limits, and dealing with institutionalization. These modules can be put together to meet different individuals' needs. Particular emphasis is placed on creating a positive therapeutic alliance, resource activation, and helping caregivers develop the motivation for change. Finally, multiple handouts that can be used in clinical practice are available for download.The intervention is suitable for various settings, including face-to-face therapy or remote forms such as telephone or online therapy. This manual is ideal for clinical psychologists, gerontologists, psychotherapists, social workers, and counsellors working with people with dementia and their families.

 • af Anna Nave
  100,95 kr.

 • af Dr Ken Duckworth
  127,95 - 195,95 kr.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.