Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

psykologi (abnormal psychology)

Her finder du spændende bøger om psykologi (abnormal psychology). Nedenfor er et flot udvalg af over 240 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Peter Fonagy, Anthony Bateman & Jon G. Allen
  367,95 kr.

  At mentalisere vil sige at forstå adfærd som udtryk for mentale tilstande som tanker og følelser. Denne bog giver en udførlig redegørelse for begrebet mentalisering og dets anvendelse i klinisk praksis. Forfatterne lægger op til, at mentalisering betragtes som grundlaget for alle psykoterapeutiske handlinger, og ønsker med bogen at styrke fundamentet for psykoterapeutisk praksis.  Udviklingen af interessen for mentalisering er sket i tre bølger. Den første bølge kom, da Uta Frith, John Morton og deres medarbejdere beskrev mentaliseringsvanskeligheder som det centrale psykologiske problem i forbindelse med autisme. Kort tid efter skabte Peter Fonagy, Mary Target og deres kolleger bølge nummer to ved at anvende mentaliseringsbegrebet i forbindelse med traumerelateret udviklingspsykologi, sådan som den kom til udtryk i borderline-personlighedsforstyrrelse. Nu er der så ved at danne sig en tredje bølge med henblik på at inddrage mentalisering i det kliniske arbejde med et bredere spektrum af forstyrrelser, behandlingsmodaliteter og teoretiske tilgange.    Bogens første del er en grundig gennemgang af den forskningsmæssige og teoretiske litteratur af relevans for mentalisering, herunder dens mange aspekter og relationer til beslægtede begreber, dens udviklingsmæssige udspring i tilknytningsforhold og dens neurobiologiske forankring. Bogens anden del omhandler mentaliserende interventioner i psykoterapi, og hvordan disse anvendes i fx traumebehandling, terapi med børn og deres forældre, behandling af borderline-personlighedsforstyrrelse, psykoedukation og i forebyggelse af fx voldelig adfærd.   Bogen henvender sig til faggrupper, der arbejder med mennesker, særligt i terapeutiske sammenhænge, herunder psykologer, psykiatere, psykoterapeuter. Den forsyner praktikere med alt, hvad de har brug for at vide om mentaliseringsbaseret behandling.    Jon G. Allen, Peter Fonagy og Anthony W. Batemaner alle tre professorer og de største internationale kapaciteter inden for mentaliseringsbaseret terapi.

 • - Få styr på vægten og hold den resten af livet
  af Christina Villendrup Lynge
  144,95 - 295,95 kr.

  Tvangsoverspisning eller BED (Binge Eating Disorder) er en spiseforstyrrelse som indtil videre kun i begrænset omfang har været genstand for forskning. Christina Villendrup Lynge har flere års klinisk erfaring som autoriseret psykolog og har behandlet mange klienter med BED. Hun har desuden i en årrække undervist, holdt foredrag og medvirket som BED-ekspert i medierne. I denne bog beskriver hun hvad BED er og hvordan man identificerer tegnene på BED hos sig selv og andre. Med udgangspunkt i metoder, værktøjer og det nye SAT-program (Spise- og Adfærdstræningsprogram) hjælper hun personer som kæmper med overspisning og overvægt ud af spiseforstyrrelsen og i retning af normal spiseadfærd og et varigt vægttab. Sidst i bogen bahandler Christna Villendrup Lynge også emnet overvægt hos børn. I afsnittet "Sådan hjælper du dit overvægtige barn" giver hun forældre gode råd og vejledning til at rumme, støtte og hjælpe et overvægtigt barn. "Overvind din Overspisning" er skrevet til personer som lider af overspisning, men bogen henvender sig også til pårørende og til fagspecialister (læger, sygeplejersker, diætister, psykologer) som enten arbejder med BED eller som gerne vil vide mere om spiseforstyrrelsen.

 • af Carsten René Jørgensen
  397,95 kr.

  Hvad vil det sige at forholde sig psykoterapeutisk til sine patienter? Hvad betyder det, når man taler om at tænke psykoterapeutisk om en problemstilling? Hvad implicerer det, at bruge sig selv psykoterapeutisk og møde en patient og dennes vanskeligheder med en dynamisk-relationel psykoterapeutisk holdning? Med denne bog giver Carsten René Jørgensen sit bud på en besvarelse af disse for det psykoterapeutiske arbejde helt centrale spørgsmål. Med afsæt i en dybtgående kritik af den medicinske forståelse af psykoterapi og forankret i den empiriske psykoterapiforskning argumenterer forfatteren for en dynamisk-relationel terapiforståelse, herunder beskrives de centrale elementer i den psykoterapeutiske holdning.

 • - guide til grænser, glæde og mening
  af Ilse Sand
  161,95 kr.

  Min første bog: ”Elsk dig selv – en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle” udkom første gang i 2010 og er blevet en bestseller i flere lande.Siden har jeg lyttet til mange særligt sensitive og introverte i min psykoterapipraksis, og når jeg har holdt foredrag om emnet. De har fortalt mig om deres udfordringer, og jeg har rådgivet dem i, hvilke strategier der kan anvendes i forskellige situationer. Jeg har desuden også selv personligt som både introvert og særligt sensitiv gjort mig nye erfaringer, som jeg videregiver i denne bog.Bogen er skrevet til særligt sensitive og til introverte. Dens råd og anvisninger er desuden også meget anvendelige for mennesker, der midlertidigt eller af andre grunde er i en følsom situation fx på grund af stress, traumer eller udbrændthed. Første kapitel beskriver den introverte personlighedstype, det særligt sensitive karaktertræk og det kraftigt-reagerende temperament. De efterfølgende kapitler indeholder gode råd og konkrete forslag til, hvordan du kan sætte grænser, beskytte dig mod overstimulering, stå ved dig selv, nyde at være selskabelig på din egen måde og finde glæde og mening. I slutningen af bogen finder du to selvtests, hvor du kan få en idé om, hvor introvert eller sensitiv du er. Forfatteren er psykoterapeut MPF, cand. teol. og tidligere sognepræst. Læs mere på ilsesand.dkHent billeder i høj opløsning af bogforside og forfatter her: https://ilsesand.dk/til-pressen/Anmeldelse fra Introvert.dk, dansk blog for introverte Ilse Sand trækker i bogen åbenhjertigt på sine egne erfaringer fra hverdagslivet som introvert, og hun giver intelligente og livskloge råd og tips til, hvordan du som introvert kan sætte grænser, beskytte dig mod overstimulering, og skabe mere mening og glæde i en støjende ekstrovert verden.Boget er skrevet i et letforståeligt sprog med mange illustrerende eksempler, som jeg let kan genkende mig selv i. I alt er det en bog præget af stor dybde, visdom og eftertænksomhed. Jeg kunne ikke læse bogen på én gang, men måtte tage mange pauser og dage til at reflektere over kapitlerne. Absolut den bedste guide for introverte med dansk udgangspunkt.

 • - Teorier og metoder
  af Susanne Lunn, Peter Elsass, Bo Møhl, mfl.
  538,95 kr.

  Moderne psykoterapi – teorier og metoder er den første samlede og opdaterede beskrivelse af de dominerende psykoterapeutiske retninger og deres anvendelse i psykiatrisk og psykoterapeutisk praksis i en dansk sammenhæng.Bogen er skrevet af en lang række erfarne psykiatere og psykologer. I den første del omtales de mest udbredte psykoterapeutiske retninger, herunder psykodynamisk psykoterapi, kognitiv adfærdsterapi, systemisk terapi, interpersonel psykoterapi og gruppeterapi. Første del afsluttes med to kapitler om psykoterapiens diversitet og integration.I anden del gennemgås den psykoterapeutiske behandling af forskellige psykiatriske lidelser som f.eks. psykoser, angsttilstande, depressioner, personlighedsforstyrrelser, belastningsreaktioner, somatiseringstilstande og spiseforstyrrelser.Tredje del af bogen beskriver behandlingen af særlige tilstande og problemstillinger som f.eks. selvmordsforsøg, traumer, transkulturelle spørgsmål og seksuelle problemer. Bogen afsluttes med kapitler om evidens i psykoterapi, supervision, uddannelse og identitet samt etiske spørgsmål i psykoterapien.

 • af Ilse Sand
  161,95 kr.

  Magasinet Psykologi skriver: “Ilse Sand guider dig med enkle råd og konkrete øvelser gennem følelsernes labyrint, så du lærer at give slip på gamle uhensigtsmæssige mønstre og får sat handling på følelserne. Og ikke mindst opnår en større accept og forståelse for dine og andres følelser.” Psykologi 2/1 – 2012 Citat fra lektørudtalelse: “Nærværende bog fortjener bestemt en plads på bibliotekets hylder pga. måden et alment “problem” gøres lettilgængeligt.” Hør Ilse Sand fortælle om bogen i P1 morgen 19/11 2011 (7 min) www.dr.dk/Forms/Published/PlaylistGen.aspx?qid=2463942 Læs bogens bagsidetekst her: Mange problemer skyldes manglende viden om følelser. Nogle mennesker sidder fast i uheldige mønstre, fordi de forsøger at ændre noget, som ikke lader sig forandre. Andre græder over omstændigheder, som faktisk godt kunne ændres, mens andre igen gang på gang ryger ind i unødvendige konflikter på grund af uhensigtsmæssige tankevaner, som kan rettes, hvis man har den nødvendige indsigt. I ”Find nye veje” bliver psykologiske sammenhænge beskrevet i et letforståeligt og erfaringsnært sprog, og du vil som læser kunne spejle dig i mange konkrete eksempler. Bogens enkle råd vil kunne hjælpe dig til: • at finde nye veje, der hvor dit liv er svært • at lade dine følelser munde ud i handlinger eller give slip og komme ud af fastlåste mønstre eller situationer • at give udtryk for de bløde og sårbare følelser i vreden og opleve, hvordan lydhørheden hos den, følelsen er rettet mod, vokser • at finde nye strategier, som kan give dig mere glæde i dine relationer • at få en større forståelse af dine egne og andres følelser og reaktioner, så du bliver i stand til at handle fleksibelt • at acceptere dig selv, uanset hvilke følelser du indimellem rummer. Læs mere om bogen på www.ilsesand.dk

 • - En grundbog om teorier og arbejdsmetoder
  af Karen Vibeke Mortensen & Liselotte Grunbaum
  299,95 kr.

  Psykodynamisk psykoterapi med børn og unge. En grundbog om teorier og arbejdsmetoder (Bind 1) er tænkt som en lære- og opslagsbog for alle, der arbejder psykoterapeutisk med børn og unge.Den henvender sig både til nybegyndere, hvis mål er at lære fagets teorier og metoder, og til mere erfarne psykoterapeuter, der har lyst til at fordybe sig og samtidig få en let tilgængelig opdatering og genopfriskning af de mange måder, hvorpå psykodynamisk terapi med børn og unge indgår i nutidig behandlingspraksis.Bogen udfylder en mangel i den skandinaviske litteratur om psykodynamisk og psykoanalytisk psykoterapi med børn, der ikke siden 1970’erne har set en ny udgivelse af en egentlig lærebog på området.I denne bog deler Liselotte Grünbaum og Karen Vibeke Mortensen deres mangeårige erfaring på området med læserne. Bogen giver en praksisnær og let tilgængelig, men også teoretisk og metodisk stringent og opdateret indføring i børne- og ungeområdets særlige teorier, metoder og praksis.Der redegøres med mange praktiske eksempler for, hvad psykodynamisk psykoterapi med børn og unge er, og hvordan et terapeutisk forløb kan tilrettelægges og udføres, herunder hvilke forudsætninger, rammer og metoder der kræves.Der gives en grundig indføring i den terapeutiske relations kompleksitet, forståelsen af tegning og symbolsk leg, det vanskelige sideløbende forældrearbejde samt de særlige forhold, der gør sig gældende i arbejdet med unge.Sammenhænge mellem ubevidste relationstemaer og tilrettelæggelsen af begyndelse, afslutning og pauser i terapien gennemgås og følges op af et afsnit om de særlige metodiske tilpasninger, der skal til, for at psykoterapi ved tidligt omsorgssvigt og kompleks traumatisering kan virke.Endelig afsluttes med en status over forskningen på området.

 • af Erik Simonsen, Henrik Andershed, Henrik Belfrage, mfl.
  299,95 kr.

  Psykopati er i daglig tale blevet synonymt med mennesker, der begår koldblodige og grusomme handlinger som fx seriemord, terror og finansielt underslæb i millionklassen.Denne bog går bag om de sensationelle fremstillinger og giver en faglig, men alment tilgængelig introduktion til psykopati – hvad er det, og hvad vi kan gøre ved det?Bogen er skrevet og redigeret af eksperter i psykopati med tilknytning til Skandinavien. Med udgangspunkt i aktuel videnskabelig forskning undersøger forfatterne centrale spørgsmål om psykopati, som bl.a. hvordan psykopatiske personlighedstræk kommer til udtryk, og hvordan og hvorfor denne personlighedsforstyrrelse udvikles.Kapitlerne afdækker også praktiske spørgsmål, som hvordan psykopati differentieres fra andre psykiske lidelser, hvordan man laver en klinisk vurdering og udredning, hvilken rolle psykopati spiller i retlige sammenhænge, samt hvordan man håndterer og behandler mennesker med psykopati.Bogen henvender sig til studerende og fagfolk inden for psykologi, psykiatri, kriminologi, jura, socialt arbejde og kriminalforsorgen, men også til den interesserede læser, som gerne vil vide mere om mennesker med psykopati.

 • af Stephanie (author) Foo
  107,95 kr.

 • - Et område i udvikling
  af Karen Vibeke Mortensen, Liselotte Grunbaum, Line Bigum, mfl.
  299,95 kr.

  Psykodynamisk psykoterapi med børn og unge. Et område i udvikling (Bind 2) er en antologi redigeret af Liselotte Grünbaum og Karen Vibeke Mortensen. Bogen supplerer Bind 1: Psykodynamisk psykoterapi med børn og unge. En grundbog om teorier og arbejdsmetoder med en demonstration af, hvordan området aktuelt udvikler sig og videreføres i terapeutuddannelser, gennem supervision og i form af kvalitativ forskning på området. En række af disse bidrag er skrevet af terapeuter under supervision, enten på begynderniveau - i forbindelse med deres praktik på den daværende psykodynamiske børneklinik ved Aalborg Universitets psykologiuddannelse - eller som en del af en egentlig postgraduat psykodynamisk børne- og ungepsykoterapeutuddannelse.Bogen indledes med de to redaktørers historisk forankrede redegørelse for betydningen af en systematisk terapeutuddannelse samt eksisterende uddannelsesmuligheder i psykodynamisk børneterapi i Danmark, England og resten af Europa. Der fortsættes med særlige problemstillinger knyttet til forudsætninger, rammer og terapeutisk holdning ved psykoterapi med børn og unge, herunder en analyse af nyere forskning i den terapeutiske alliance med børn; en interviewundersøgelse af forældres oplevelse af at have børn i terapi og en kvalitativ analyse af afslutningstemaer i børnepsykoterapi. Endelig giver flere erfarne terapeuter gennem kasuistiske beskrivelser læseren et indblik i, hvordan specialiserede behandlingsformer muliggør arbejdet med særlige grupper, eksempelvis børn og unge, der er ramt af autisme, tidlige omsorgsvigt og/eller kompleks traumatisering.

 • af Andrew Scull
  147,95 - 247,95 kr.

  'A riveting chronicle of faulty science, false promises, arrogance, greed, and shocking disregard for the wellbeing of patients suffering from mental disorders. An eloquent, meticulously documented, clear-eyed call for change' Dirk WittenbornIn this masterful work, Andrew Scull, one of the most provocative thinkers writing about psychiatry, sheds light on its troubled historyFor more than two hundred years, disturbances of reason, cognition and emotion - the sort of things that were once called 'madness' - have been described and treated by the medical profession. Mental illness, it is said, is an illness like any other - a disorder that can treated by doctors, whose suffering can be eased, and from which patients can return. And yet serious mental illness remains a profound mystery that is in some ways no closer to being solved than it was at the start of the twentieth century.In this clear-sighted and provocative exploration of psychiatry, acclaimed sociologist Andrew Scull traces the history of its attempts to understand and mitigate mental illness: from the age of the asylum and surgical and chemical interventions, through the rise and fall of Freud and the talking cure, and on to our own time of drug companies and antidepressants. Through it all, Scull argues, the often vain and rash attempts to come to terms with the enigma of mental disorder have frequently resulted in dire consequences for the patient.Deeply researched and lucidly conveyed, Desperate Remedies masterfully illustrates the assumptions and theory behind the therapy, providing a definitive new account of psychiatry's and society's battle with mental illness.

 • - An OCD Story in Words & Pictures
  af Jason Adam Katzenstein
  197,95 kr.

  New York Times Book Review Editors' ChoiceA brilliant, honest, necessary book that exposes the intricacies of the human brain while showing us the way creativity and friendship can anchor us. This is a must-read for anyone who has ever wondered if they see the world a little differently. Ada LimnANew Yorkercartoonist illustrates his lifelong struggle with OCDin cartoon vignettes frank and funnyJason Adam Katzenstein is just trying to live his life, but he keeps getting sidetracked by his over-active, anxious brain. Mundane events like shaking hands or sharing a drink snowball into absolute catastrophes. Jason has Obsessive Compulsive Disorder, a mental illness that compels him to perform rituals in order to protect himself from dangers that dont really exist. He checks, washes, over-thinks, rinse, repeat.He does his best to hide his embarrassing compulsions, and sometimes this even works. He grows up, worries about his first kiss, falls in love with making cartoons, moves to New York City which is magical and gross, etc. All the while, half his energy goes into living his life, while the other half is devoted to the increasingly ridiculous rituals hes decided to maintain to keep himself from fully short-circuiting,Then, he fully short-circuits.At his absolute lowest, Jason finally decides to do the things hes always been told to do to get better: exposure therapy and medication. These are the things that have always freaked him out, and they continue to freak him out. Also, they help him recover.Everything is an Emergency is a comic about all the self-destructive stories someone tells himself, over and over, until they start to seem true. In images surreal, witty, and confessional, Jason shows us that OCD can be funny, even when it feels like its ruining your life.

 • af Margaret Hampton
  267,95 kr.

 • af Bo Møhl
  363,95 kr.

 • af Lars J. Sørensen
  243,95 kr.

 • af Victoria Shepherd
  108,95 - 167,95 kr.

  The extraordinary ways the brain can misfire'Fascinating and compassionate' Horatio Clare The King of France ? thinking he was made of glass ? was terrified he might shatter…and he wasn't alone. After the Emperor met his end at Waterloo, an epidemic of Napoleons piled into France's asylums. Throughout the nineteenth century, dozens of middle-aged women tried to convince their physicians that they were, in fact, dead. For centuries we've dismissed delusions as something for doctors to sort out behind locked doors. But delusions are more than just bizarre quirks ? they hold the key to collective anxieties and traumas. In this groundbreaking history, Victoria Shepherd uncovers stories of delusions from medieval times to the present day and implores us to identify reason in apparent madness.

 • af Deborah Morris
  252,95 kr.

 • af Sylvio (Syd) A. Gravel & Eleanor Sawyer
  217,95 kr.

 • af Denise Buiten
  1.027,95 kr.

  This book examines the complex issue of familicide-suicide - the murder of a partner and children followed by suicide. The purpose of the book is two-fold: to advance a feminist sociological analysis of familicide as a form of gender-based violence, and to examine how it is reported on in news.   The first section contextualises interpretations of familicide against the dual ascendancy of - and contestation around - feminist and mental illness discourses in public policy and debate. Advancing a feminist sociological analysis of familicide-suicide, it shows the value of 'continuum thinking' for understanding complex and varied forms of gender-based violence. Section Two examines Australian news reporting on familicide-suicide, showing the ways cultural assumptions about domestic and family violence and mental illness shape news reporting. It analyses how discourses of gender, disability, age, and the 'family' serve to rationalise certain news frames and reflects on the thorny ethical issues inherent in reporting on familicide. Arguing for a nuanced approach to gender-based violence and how it is reported, this book will be of interest for scholars of gender and violence, as well as media and journalism.

 • af Jasper A. J. Smits
  1.127,95 kr.

  Clinical Guide to Exposure Therapy provides evidence-based guidance on how to incorporate and tailor exposure therapy for patients who present with problems beyond fear and its disorders. Exposure therapy is a relatively easy-to-implement intervention with powerful effects. Helping clinicians expand their reach and effectiveness, this clinician's guide includes chapters on (1) considerations for deviating from standard exposure protocols when patients present with comorbid psychiatric or medical conditions and (2) how to use exposure therapy in the treatment of conditions that do not center on fear or anxiety (e.g., eating disorders, obesity, depression, substance use disorders, chronic pain). Complementing existing resources for clinicians on exposure therapy for the treatment of anxiety disorders, this volume provides  guidance on issues related to the planning and implementation of exposure interventions more broadly. This clinical guide an essential resource for the advanced trainee and clinician providing exposure therapy for complex comorbidities and unique populations.

 • af Richard Mckeon
  277,95 kr.

  A new edition with the latest approaches to assessment and treatment of suicidal behaviorWith more than 800,000 deaths worldwide each year, suicide is one of the leading causes of death. The second edition of this volume incorporates the latest research, showing which empirically supported approaches to assessment, management, and treatment really help those at risk. Updates include comprehensively updated epidemiological data, the role opioid use problems, personality disorders, and trauma play in suicide, new models explaining the development of suicidal ideation, and the zero suicide model. This book aims to increase clinicians' access to empirically supported interventions for suicidal behavior, with the hope that these methods will become the standard in clinical practice. The book is invaluable as a compact how-to reference for clinicians in their daily work and as an educational resource for students and for practice-oriented continuing education. Its reader-friendly structure makes liberal use of tables, boxed clinical examples, and clinical vignettes. The book, which also addresses common obstacles in treating individuals at risk for suicide, is an essential resource for anyone working with this high-risk population.

 • af Teresa L. Deshields
  277,95 kr.

  A comprehensive, evidence-based guide to the role of psychology in cancer care- Multidisciplinary authors provide a holistic overview- Details the key principles and models of cancer-related distress- Guides through assessment and treatment- Illustrated with case studies- Printable tools for clinical useMore about the bookPsychosocial oncology is a health psychology specialty that focuses on the psychological, behavioral, emotional, and social challenges faced by patients with cancer and their loved ones. Cancer can cause significant distress, and psychosocial interventions are known to be effective for helping patients and families navigate the many issues that can arise at any stage of the cancer continuum. This volume provides psychologists, physicians, social workers, and other health care providers with practical and evidence-based guidance on the delivery of psychological interventions to patients with cancer. The multidisciplinary team of authors succinctly present the key principles, history, and theoretical models of cancer-related distress and explore clinical assessment and interventions in cancer care, in particular psychological and psychiatric treatments, multidisciplinary care management, and supportive interventions. Case vignettes provide clear insights into diagnostic processes and treatment planning, and printable handouts and screening tools are invaluable for practitioners.

 • af Peter Karl Jonason
  612,95 kr.

  Learn which dark side of personality assessment to use and when- Introduces different assessment tools- Highlights the nuances between tests- Presents the relevant psychometric properties- Explores findings about human natureMore about the bookWe encounter people who possess undesirable dark sides of personality at low levels in our day to day lives, whether it is the boss who acts like a jerk, a cheating partner, or a friend who rubs everyone up the wrong way. This volume explores the latest research on the assessment of the dark personality traits, including the dark triad of narcissism, Machiavellianism, and psychopathy, and more. The internationally renowned group of contributors provide a comprehensive, evidence-based overview of the personality traits currently being explored. Each chapter reviews two main topics. First, a particular measure used to study such traits is discussed. This section is geared to help the reader to understand how researchers in this area capture data on these traits and to best decide which instrument they want to use and when. Second, each chapter then details what the psychometric data on the test reveals about human nature, including topics such as sex differences, workplace behaviors, sexuality, and value systems. In this way, the contributors highlight how the convergence of research from various measures can provide a broad mosaic of information about people colloquially called psychopaths, narcissists, spiteful, Machiavellian, and sadists. This book is essential reading for anyone interested in test development and practitioners interested in the dark side personality traits.

 • af Christopher P. Arnold
  177,95 kr.

  Expert help on overcoming feelings of embittermentUnderstand how these difficult feelings some aboutLearn problem-solving skills to reorientate to the futureAlso ideal reading for anyone living or working with an embittered personMore about the bookEmbitterment is an emotional reaction anyone can have to injustices, humiliation, and breaches of trust. We have probably all encountered embitterment in ourselves or others at some time in our lives. Like other feelings, feelings of embitterment normally subside, but in some cases they can persist and cause a great deal of suffering. When these feelings take control of your life and you can't let go of the past negative events in your life, then support is needed. This book helps you understand what embitterment is and how it can come about. It will also help you detach from these negative feelings and find ways to better deal with the hurtful situations, including learning to look to the future. You will learn about problem-solving strategies that focus on the psychology of wisdom and the development of wisdom, which include identifying facts and problem solutions, changing perspectives, self-relativizing, and emotional empathy. It has been scientifically proven that wisdom is a good remedy for embitterment. This book is ideal support for anyone suffering from embitterment or for family, friends, or colleagues who want to learn how to support someone to not stay stuck in these difficult feelings.

 • af Michael Linden
  312,95 kr.

  Practical expert guidance on embitterment disorders- Learn about the evidence-base of PTED and wisdom therapy- Teach clients skills to overcome embitterment- Tips on social, legal, and medical apsects- Includes printable handouts- A companion book for clients is availableMore about the bookFeelings of embitterment and posttraumatic embitterment disorder are common in our society and result from reactions to injustices, humiliation, and breaches of trust. They can lead to significant suffering in those affected and to those around them although the clients may be otherwise psychopathologically inconspicuous. The aggressiveness of this client group, as well as their rejection of help, among other factors, is challenging for practitioners and makes treatment complex. Help is hand with this practical evidence-based guide that provides models for the development and continuation of such embitterment states as well as outlines how to diagnose embitterment disorder. The reader is guided through the state-of-the-art treatment approaches for embitterment disorder: cognitive behavior therapy with wisdom strategies. Teach your clients how to process their internalized feelings of hurt and humiliation so that they can create the conditions to reconcile themselves with the events that triggered these difficult and long-lasting states. The book is full of practice-oriented tips to help clients actively gain closure with the past and enable a new orientation towards the future. One method to reach this goal is the reevaluation of the critical events and their consequences. Wisdom therapy provides various tools for this, and these techniques are brought to life with numerous case vignettes. The author also provides tips on the social, medical, and legal aspects associated with this disorder, for example, questions of work incapacity and criminal responsibility. Helpful information for clients is provided in the accompanying book, How to Overcome Embitterment With Wisdom.

 • af Sony Khemlani-Patel
  257,95 kr.

  Learn how to assess and treat body dysmorphic disorder (BDD)- Presents the best treatment practices- Instructions for novel and advanced treatment strategies- Tips for improving client engagement- Illustrated with case studies- Printable tools for clinical useMore about the bookThis volume provides a user-friendly, evidence-based guide to the diagnosis, phenomenology, etiology, and treatment of body dysmorphic disorder (BDD). New and seasoned clinicians can learn about the foundations of CBT for BDD as well as the rationale and instructions for modifying the approach to meet the differences in symptoms found in this client group. The book explores techniques for treatment engagement, including adjusting therapeutic style, appropriate utilization of behavioral and cognitive therapy, family involvement, and motivational interviewing techniques. Other issues associated with BDD are also highlighted: poor insight, comorbidity, concerning rates of suicidality, and ambivalence regarding treatment. The authors outline step-by-step instructions for numerous novel and advanced treatment strategies, including perceptual re-training, attentional training, acceptance and commitment approaches, and ways to manage ongoing desire for cosmetic surgery. Detailed case examples are presented with corresponding treatment guidelines to highlight the variety in clinical presentation and corresponding treatment approaches. Printable tools in the appendices can be used in daily practice. Watch a video interview with the authors

 • af Jed Boardman
  444,95 kr.

  People with mental health conditions are among the most socially excluded groups in society. Mental health conditions are influenced by the social environment, which in turn shapes our social and cultural responses to the people who experience them. Much of what mental health practitioners do is 'essentially social' and the effects of their interventions are hampered by the marginalised status of many of the people that they see. This book documents the ways in which people with mental health conditions are excluded from participating in society and offers some pointers as to how this may be reversed. It highlights the need to reduce mental health inequalities and to consider the importance of material inequalities and social injustices faced by people experiencing mental ill-health. Whilst the challenges are considerable and the solutions wide-ranging, mental health practitioners can play a significant role in facilitating the social inclusion of those with mental health conditions.

 • af Rudrani Devi
  247,95 kr.

 • af Michael P. Hengartner
  1.127,95 kr.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.