Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

psykologi (abnormal psychology)

Her finder du spændende bøger om psykologi (abnormal psychology). Nedenfor er et flot udvalg af over 767 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Lars J. Sørensen
  243,94 kr.

 • af Gabor Maté
  173,95 kr.

 • af Peter Fonagy, Anthony Bateman & Jon G. Allen
  397,95 kr.

  At mentalisere vil sige at forstå adfærd som udtryk for mentale tilstande som tanker og følelser. Denne bog giver en udførlig redegørelse for begrebet mentalisering og dets anvendelse i klinisk praksis. Forfatterne lægger op til, at mentalisering betragtes som grundlaget for alle psykoterapeutiske handlinger, og ønsker med bogen at styrke fundamentet for psykoterapeutisk praksis.  Udviklingen af interessen for mentalisering er sket i tre bølger. Den første bølge kom, da Uta Frith, John Morton og deres medarbejdere beskrev mentaliseringsvanskeligheder som det centrale psykologiske problem i forbindelse med autisme. Kort tid efter skabte Peter Fonagy, Mary Target og deres kolleger bølge nummer to ved at anvende mentaliseringsbegrebet i forbindelse med traumerelateret udviklingspsykologi, sådan som den kom til udtryk i borderline-personlighedsforstyrrelse. Nu er der så ved at danne sig en tredje bølge med henblik på at inddrage mentalisering i det kliniske arbejde med et bredere spektrum af forstyrrelser, behandlingsmodaliteter og teoretiske tilgange.    Bogens første del er en grundig gennemgang af den forskningsmæssige og teoretiske litteratur af relevans for mentalisering, herunder dens mange aspekter og relationer til beslægtede begreber, dens udviklingsmæssige udspring i tilknytningsforhold og dens neurobiologiske forankring. Bogens anden del omhandler mentaliserende interventioner i psykoterapi, og hvordan disse anvendes i fx traumebehandling, terapi med børn og deres forældre, behandling af borderline-personlighedsforstyrrelse, psykoedukation og i forebyggelse af fx voldelig adfærd.   Bogen henvender sig til faggrupper, der arbejder med mennesker, særligt i terapeutiske sammenhænge, herunder psykologer, psykiatere, psykoterapeuter. Den forsyner praktikere med alt, hvad de har brug for at vide om mentaliseringsbaseret behandling.    Jon G. Allen, Peter Fonagy og Anthony W. Batemaner alle tre professorer og de største internationale kapaciteter inden for mentaliseringsbaseret terapi.

 • - Få styr på vægten og hold den resten af livet
  af Christina Villendrup Lynge
  157,95 - 512,95 kr.

  Tvangsoverspisning eller BED (Binge Eating Disorder) er en spiseforstyrrelse som indtil videre kun i begrænset omfang har været genstand for forskning. Christina Villendrup Lynge har flere års klinisk erfaring som autoriseret psykolog og har behandlet mange klienter med BED. Hun har desuden i en årrække undervist, holdt foredrag og medvirket som BED-ekspert i medierne. I denne bog beskriver hun hvad BED er og hvordan man identificerer tegnene på BED hos sig selv og andre. Med udgangspunkt i metoder, værktøjer og det nye SAT-program (Spise- og Adfærdstræningsprogram) hjælper hun personer som kæmper med overspisning og overvægt ud af spiseforstyrrelsen og i retning af normal spiseadfærd og et varigt vægttab. Sidst i bogen bahandler Christna Villendrup Lynge også emnet overvægt hos børn. I afsnittet "Sådan hjælper du dit overvægtige barn" giver hun forældre gode råd og vejledning til at rumme, støtte og hjælpe et overvægtigt barn. "Overvind din Overspisning" er skrevet til personer som lider af overspisning, men bogen henvender sig også til pårørende og til fagspecialister (læger, sygeplejersker, diætister, psykologer) som enten arbejder med BED eller som gerne vil vide mere om spiseforstyrrelsen.

 • af Carsten René Jørgensen
  399,95 kr.

  Hvad vil det sige at forholde sig psykoterapeutisk til sine patienter? Hvad betyder det, når man taler om at tænke psykoterapeutisk om en problemstilling? Hvad implicerer det, at bruge sig selv psykoterapeutisk og møde en patient og dennes vanskeligheder med en dynamisk-relationel psykoterapeutisk holdning? Med denne bog giver Carsten René Jørgensen sit bud på en besvarelse af disse for det psykoterapeutiske arbejde helt centrale spørgsmål. Med afsæt i en dybtgående kritik af den medicinske forståelse af psykoterapi og forankret i den empiriske psykoterapiforskning argumenterer forfatteren for en dynamisk-relationel terapiforståelse, herunder beskrives de centrale elementer i den psykoterapeutiske holdning.

 • - guide til grænser, glæde og mening
  af Ilse Sand
  171,95 kr.

  Min første bog: ”Elsk dig selv – en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle” udkom første gang i 2010 og er blevet en bestseller i flere lande.Siden har jeg lyttet til mange særligt sensitive og introverte i min psykoterapipraksis, og når jeg har holdt foredrag om emnet. De har fortalt mig om deres udfordringer, og jeg har rådgivet dem i, hvilke strategier der kan anvendes i forskellige situationer. Jeg har desuden også selv personligt som både introvert og særligt sensitiv gjort mig nye erfaringer, som jeg videregiver i denne bog.Bogen er skrevet til særligt sensitive og til introverte. Dens råd og anvisninger er desuden også meget anvendelige for mennesker, der midlertidigt eller af andre grunde er i en følsom situation fx på grund af stress, traumer eller udbrændthed.Første kapitel beskriver den introverte personlighedstype, det særligt sensitive karaktertræk og det kraftigt-reagerende temperament. De efterfølgende kapitler indeholder gode råd og konkrete forslag til, hvordan du kan sætte grænser, beskytte dig mod overstimulering, stå ved dig selv, nyde at være selskabelig på din egen måde og finde glæde og mening.I slutningen af bogen finder du to selvtests, hvor du kan få en idé om, hvor introvert eller sensitiv du er.Forfatteren er psykoterapeut MPF, cand. teol. og tidligere sognepræst. Læs mere på ilsesand.dkHent billeder i høj opløsning af bogforside og forfatter her: https://ilsesand.dk/til-pressen/Anmeldelse fra Introvert.dk, dansk blog for introverteIlse Sand trækker i bogen åbenhjertigt på sine egne erfaringer fra hverdagslivet som introvert, og hun giver intelligente og livskloge råd og tips til, hvordan du som introvert kan sætte grænser, beskytte dig mod overstimulering, og skabe mere mening og glæde i en støjende ekstrovert verden.Boget er skrevet i et letforståeligt sprog med mange illustrerende eksempler, som jeg let kan genkende mig selv i. I alt er det en bog præget af stor dybde, visdom og eftertænksomhed.Jeg kunne ikke læse bogen på én gang, men måtte tage mange pauser og dage til at reflektere over kapitlerne.Absolut den bedste guide for introverte med dansk udgangspunkt.

 • - Teorier og metoder
  af Susanne Lunn, Peter Elsass, Bo Møhl, mfl.
  538,94 kr.

  Moderne psykoterapi – teorier og metoder er den første samlede og opdaterede beskrivelse af de dominerende psykoterapeutiske retninger og deres anvendelse i psykiatrisk og psykoterapeutisk praksis i en dansk sammenhæng.Bogen er skrevet af en lang række erfarne psykiatere og psykologer. I den første del omtales de mest udbredte psykoterapeutiske retninger, herunder psykodynamisk psykoterapi, kognitiv adfærdsterapi, systemisk terapi, interpersonel psykoterapi og gruppeterapi. Første del afsluttes med to kapitler om psykoterapiens diversitet og integration.I anden del gennemgås den psykoterapeutiske behandling af forskellige psykiatriske lidelser som f.eks. psykoser, angsttilstande, depressioner, personlighedsforstyrrelser, belastningsreaktioner, somatiseringstilstande og spiseforstyrrelser.Tredje del af bogen beskriver behandlingen af særlige tilstande og problemstillinger som f.eks. selvmordsforsøg, traumer, transkulturelle spørgsmål og seksuelle problemer. Bogen afsluttes med kapitler om evidens i psykoterapi, supervision, uddannelse og identitet samt etiske spørgsmål i psykoterapien.

 • af Ilse Sand
  177,95 kr.

  Magasinet Psykologi skriver: “Ilse Sand guider dig med enkle råd og konkrete øvelser gennem følelsernes labyrint, så du lærer at give slip på gamle uhensigtsmæssige mønstre og får sat handling på følelserne. Og ikke mindst opnår en større accept og forståelse for dine og andres følelser.” Psykologi 2/1 – 2012 Citat fra lektørudtalelse: “Nærværende bog fortjener bestemt en plads på bibliotekets hylder pga. måden et alment “problem” gøres lettilgængeligt.” Hør Ilse Sand fortælle om bogen i P1 morgen 19/11 2011 (7 min) www.dr.dk/Forms/Published/PlaylistGen.aspx?qid=2463942 Læs bogens bagsidetekst her: Mange problemer skyldes manglende viden om følelser. Nogle mennesker sidder fast i uheldige mønstre, fordi de forsøger at ændre noget, som ikke lader sig forandre. Andre græder over omstændigheder, som faktisk godt kunne ændres, mens andre igen gang på gang ryger ind i unødvendige konflikter på grund af uhensigtsmæssige tankevaner, som kan rettes, hvis man har den nødvendige indsigt. I ”Find nye veje” bliver psykologiske sammenhænge beskrevet i et letforståeligt og erfaringsnært sprog, og du vil som læser kunne spejle dig i mange konkrete eksempler. Bogens enkle råd vil kunne hjælpe dig til: • at finde nye veje, der hvor dit liv er svært • at lade dine følelser munde ud i handlinger eller give slip og komme ud af fastlåste mønstre eller situationer • at give udtryk for de bløde og sårbare følelser i vreden og opleve, hvordan lydhørheden hos den, følelsen er rettet mod, vokser • at finde nye strategier, som kan give dig mere glæde i dine relationer • at få en større forståelse af dine egne og andres følelser og reaktioner, så du bliver i stand til at handle fleksibelt • at acceptere dig selv, uanset hvilke følelser du indimellem rummer. Læs mere om bogen på www.ilsesand.dk

 • af Bo Møhl
  363,94 kr.

 • - En grundbog om teorier og arbejdsmetoder
  af Karen Vibeke Mortensen & Liselotte Grünbaum
  300,95 kr.

  Psykodynamisk psykoterapi med børn og unge. En grundbog om teorier og arbejdsmetoder (Bind 1) er tænkt som en lære- og opslagsbog for alle, der arbejder psykoterapeutisk med børn og unge.Den henvender sig både til nybegyndere, hvis mål er at lære fagets teorier og metoder, og til mere erfarne psykoterapeuter, der har lyst til at fordybe sig og samtidig få en let tilgængelig opdatering og genopfriskning af de mange måder, hvorpå psykodynamisk terapi med børn og unge indgår i nutidig behandlingspraksis.Bogen udfylder en mangel i den skandinaviske litteratur om psykodynamisk og psykoanalytisk psykoterapi med børn, der ikke siden 1970’erne har set en ny udgivelse af en egentlig lærebog på området.I denne bog deler Liselotte Grünbaum og Karen Vibeke Mortensen deres mangeårige erfaring på området med læserne. Bogen giver en praksisnær og let tilgængelig, men også teoretisk og metodisk stringent og opdateret indføring i børne- og ungeområdets særlige teorier, metoder og praksis.Der redegøres med mange praktiske eksempler for, hvad psykodynamisk psykoterapi med børn og unge er, og hvordan et terapeutisk forløb kan tilrettelægges og udføres, herunder hvilke forudsætninger, rammer og metoder der kræves.Der gives en grundig indføring i den terapeutiske relations kompleksitet, forståelsen af tegning og symbolsk leg, det vanskelige sideløbende forældrearbejde samt de særlige forhold, der gør sig gældende i arbejdet med unge.Sammenhænge mellem ubevidste relationstemaer og tilrettelæggelsen af begyndelse, afslutning og pauser i terapien gennemgås og følges op af et afsnit om de særlige metodiske tilpasninger, der skal til, for at psykoterapi ved tidligt omsorgssvigt og kompleks traumatisering kan virke.Endelig afsluttes med en status over forskningen på området.

 • af Stephanie (author) Foo
  105,95 kr.

 • af Erik Simonsen, Henrik Andershed, Henrik Belfrage, mfl.
  300,95 kr.

  Psykopati er i daglig tale blevet synonymt med mennesker, der begår koldblodige og grusomme handlinger som fx seriemord, terror og finansielt underslæb i millionklassen.Denne bog går bag om de sensationelle fremstillinger og giver en faglig, men alment tilgængelig introduktion til psykopati – hvad er det, og hvad vi kan gøre ved det?Bogen er skrevet og redigeret af eksperter i psykopati med tilknytning til Skandinavien. Med udgangspunkt i aktuel videnskabelig forskning undersøger forfatterne centrale spørgsmål om psykopati, som bl.a. hvordan psykopatiske personlighedstræk kommer til udtryk, og hvordan og hvorfor denne personlighedsforstyrrelse udvikles.Kapitlerne afdækker også praktiske spørgsmål, som hvordan psykopati differentieres fra andre psykiske lidelser, hvordan man laver en klinisk vurdering og udredning, hvilken rolle psykopati spiller i retlige sammenhænge, samt hvordan man håndterer og behandler mennesker med psykopati.Bogen henvender sig til studerende og fagfolk inden for psykologi, psykiatri, kriminologi, jura, socialt arbejde og kriminalforsorgen, men også til den interesserede læser, som gerne vil vide mere om mennesker med psykopati.

 • af Gabor Maté
  157,95 kr.

  Scattered Minds, a masterful work by Gabor Mate, is a book that will leave you spellbound. Published in 2023 by Penguin LCC US, this English-language book belongs to the genre that defies the ordinary and explores the extraordinary. Gabor Mate, a name synonymous with insightful and thought-provoking writing, has once again proven why he is regarded as one of the best in the business. Scattered Minds is more than just a book; it's an exploration of the human mind and its complexities. Published by Penguin LCC US, a publisher renowned for quality content, this book is a must-have for every avid reader. So, dive into the world of Scattered Minds and let Gabor Mate take you on an unforgettable journey.

 • af Lotte Rubæk
  183,99 kr.

  Når et menneske helt bevidst gør skade på sig selv ved eksempelvis at skære eller brænde sig, virker det frastødende og paradoksalt på de fleste. Når vedkommende oven i købet påstår, at hun gør det for at få det bedre, så kommer vi for alvor i vildrede. For hvordan kan en psykisk smerte lindres ved, at man påfører sig selv fysisk smerte? Hovedtanken i denne bog er, at selvbeskadigelse tjener en vigtig funktion i personens tilpasning til sine omgivelser og livsvilkår. Personen, der skader sig selv, benytter den mindst smertefulde strategi til problemløsning, som hun med sine særlige forudsætninger har til rådighed i situationen. Selvskadens psykologi er den første danske bog om selvbeskadigelse, der på et dybere teoretisk plan beskriver de psykologiske mekanismer bag adfærden. Det er bogens ærinde at udbrede en tilbundsgående forståelse for den selvskadende person, og den måde hun agerer i verden på. Bogen henvender sig til alle, der arbejder med børn, unge eller voksne, der undertiden gør skade på sig selv, samt til studerende indenfor fag som psykologi, pædagogik, medicin og sygepleje. Bogen vil i det hele taget være udbytterig for alle, der ønsker at forstå selvbeskadigelse som et fænomen, der ulykkeligvis udbredes hastigt i tiden, vi lever i lige nu.

 • af Andrew Scull
  48,95 kr.

  'A riveting chronicle of faulty science, false promises, arrogance, greed, and shocking disregard for the wellbeing of patients suffering from mental disorders. An eloquent, meticulously documented, clear-eyed call for change' Dirk WittenbornIn this masterful work, Andrew Scull, one of the most provocative thinkers writing about psychiatry, sheds light on its troubled historyFor more than two hundred years, disturbances of reason, cognition and emotion - the sort of things that were once called 'madness' - have been described and treated by the medical profession. Mental illness, it is said, is an illness like any other - a disorder that can treated by doctors, whose suffering can be eased, and from which patients can return. And yet serious mental illness remains a profound mystery that is in some ways no closer to being solved than it was at the start of the twentieth century.In this clear-sighted and provocative exploration of psychiatry, acclaimed sociologist Andrew Scull traces the history of its attempts to understand and mitigate mental illness: from the age of the asylum and surgical and chemical interventions, through the rise and fall of Freud and the talking cure, and on to our own time of drug companies and antidepressants. Through it all, Scull argues, the often vain and rash attempts to come to terms with the enigma of mental disorder have frequently resulted in dire consequences for the patient.Deeply researched and lucidly conveyed, Desperate Remedies masterfully illustrates the assumptions and theory behind the therapy, providing a definitive new account of psychiatry's and society's battle with mental illness.

 • - Et område i udvikling
  af Karen Vibeke Mortensen, Liselotte Grünbaum, Line Bigum, mfl.
  300,95 kr.

  Psykodynamisk psykoterapi med børn og unge. Et område i udvikling (Bind 2) er en antologi redigeret af Liselotte Grünbaum og Karen Vibeke Mortensen. Bogen supplerer Bind 1: Psykodynamisk psykoterapi med børn og unge. En grundbog om teorier og arbejdsmetoder med en demonstration af, hvordan området aktuelt udvikler sig og videreføres i terapeutuddannelser, gennem supervision og i form af kvalitativ forskning på området. En række af disse bidrag er skrevet af terapeuter under supervision, enten på begynderniveau - i forbindelse med deres praktik på den daværende psykodynamiske børneklinik ved Aalborg Universitets psykologiuddannelse - eller som en del af en egentlig postgraduat psykodynamisk børne- og ungepsykoterapeutuddannelse.Bogen indledes med de to redaktørers historisk forankrede redegørelse for betydningen af en systematisk terapeutuddannelse samt eksisterende uddannelsesmuligheder i psykodynamisk børneterapi i Danmark, England og resten af Europa. Der fortsættes med særlige problemstillinger knyttet til forudsætninger, rammer og terapeutisk holdning ved psykoterapi med børn og unge, herunder en analyse af nyere forskning i den terapeutiske alliance med børn; en interviewundersøgelse af forældres oplevelse af at have børn i terapi og en kvalitativ analyse af afslutningstemaer i børnepsykoterapi. Endelig giver flere erfarne terapeuter gennem kasuistiske beskrivelser læseren et indblik i, hvordan specialiserede behandlingsformer muliggør arbejdet med særlige grupper, eksempelvis børn og unge, der er ramt af autisme, tidlige omsorgsvigt og/eller kompleks traumatisering.

 • af Sarah Davis
  352,95 kr.

  Women are just as likely as men to have ADHD. It makes it hard to focus, deliberate, and think clearly throughout the day. The cherry on top? The latest research suggests that occurrences of ADHD in women cause even greater emotional turmoil...The good news is, with this breakthrough 2-in-1 ADHD workbook AND guide, you will be provided with an accurate roadmap to a more deliberate and focused life. One where your abilities can shine, and forward momentum can finally be achieved.This offer includes two titles:ADHD Workbook for WomenYou'll also explore and master topics including:¿¿ Evidence-based techniques and exercises to build executive functioning skills that will help you organize, plan and complete daily tasks.¿¿ Strategies to help you overcome memory and focus issues that are related with ADHD.¿¿ Techniques and practices to let you manage emotions and regulate rejection sensitivity.¿¿ How to manage relationships with others who may not understand ADHD.¿¿ Cleaning and decluttering skills to help you preserve an organized home.¿¿ Life skills that will help you navigate through the challenges of ADHD.¿¿ And much, much more!AND...Women with ADHDYou'll explore topics and master topics including:¿ Signs and symptoms of ADHD that may have gone undetected.¿ The role of Executive Function in the hyperactive mind.¿ ADHD's effect on social dysfunction and anxiety.¿ Step-By-Step methods to sort out your life by defining your target areas.¿ Isolation and friendships for those with ADHD.¿ Improving relationships and choosing romantic partners that complement your mind.¿ Career paths vs. "pay the bills" jobs and the advantages of both.¿ Becoming smart with your spending habits.¿ And much more!Written by renowned women's mental health experts, Sarah Davis and Linda Hill, these guides are specifically tailored to address the struggle women face when dealing with ADHD in the world of today.From learning 29 individual exercises that help you stay organized, conquer distraction, improve relationships, and manage emotions to learning how diet and hormonal cycles can affect your mental performance.The truth is - you have an great amount of untapped potential. You just need help focusing your energy and optimizing your life to function through, and with, your ADHD. That's what this breakthrough workbook & guide is all about.

 • - Signs and Symptoms in Psychiatry
  af Patricia Casey & Brendan (Trinity College Dublin) Kelly
  326,95 - 339,95 kr.

  An exploration of the signs and symptoms of mental illness commonly seen by psychiatrists, psychologists, nurses, social workers, occupational therapists and GPs. Presented in a clear and concise manner suitable for clinical practice, this fourth edition includes new chapters and information on classification and diagnosis.

 • - Forståelse, betydning og konsekvenser
  af Alv A. Dahl & Ellen Karine Grov
  252,95 - 257,95 kr.

  Komorbiditet handler om, at samme patient har flere sygdomme samtidigt – somatiske eller psykiske. Komorbiditet skaber nye symptomkombinationer og nye komplikationer. Behandlingsforløb skal justeres, og prognosen for enkeltsygdommene forværres ofte. Komorbiditet øger i mange tilfælde funktionssvigt og dødelighed og kan føre til, at patienterne får en bred vifte af forskellige lægemidler. Udbredelsen af komorbiditet, og især komorbiditet mellem kroniske lidelser, øges i takt med stigende levealder og højere forekomst af kroniske livsstilssygdomme. Fænomenet repræsenterer dermed en stadig større udfordring for sundhedsvæsenet, og alt sundhedspersonale skal være bekendt med begrebet og konsekvenserne. Forfatterne belyser tre kombinationer af komorbiditet ved en række almindelige og centrale somatiske sygdomme og psykiske lidelser: komorbiditet mellem somatiske sygdomme, komorbiditet mellem psykiske lidelser og ikke mindst komorbiditet mellem somatiske sygdomme og psykiske lidelser. Bogen henvender sig til medicinstuderende og sygeplejestuderende samt til studerende i andre sundhedsfag. Den vil desuden være nyttig for læger både i den primære og sekundære sundhedssektor, der savner en samlet fremstilling af alle væsentlige sider ved komorbiditet.

 • af Sam Led
  134,95 kr.

  Discover the real you underneath the noiseAre you struggling with... · sensory overload, · anxiety and stress, · distractibility, · emotional reactivity, · procrastination, · or other symptoms of an ADHD mind? You are not alone In his debut book, Sam Led shares his own experiences with ADHD and how he found a sense of ease and peace despite his noisy ADHD mind. Sam learned that he did not have to be afraid of his ADHD experience. He discovered a deeper intelligence underneath the noise of his thinking, and with this understanding, Sam was able to drop his suffering and begin THRIVING in life.Throughout this book you will:· Recognize your innate intelligence and wisdom underneath a noisy ADHD mind · Gain a fresh new understanding of the nature of thought and how the mind really works · Discover what is possible when we take our mind and thinking less seriously · Learn how to tap into your strengths for a more peaceful and happy life... and more!Filled with visceral, in-the-moment stories, research on common ADHD benchmarks, and breakthrough insights, Beyond ADHD can help you to recognize the latent superpowers of your own unique, ADHD mind.

 • af Jonathan Rosen
  147,95 - 251,95 kr.

 • af Matthew J. Friedman
  767,95 kr.

  Now in an extensively revised third edition with 65% new material, this is the authoritative reference on posttraumatic stress disorder (PTSD). Contributors examine the breadth of current knowledge on the mechanisms by which stressful events can alter psychological processes, brain function, and individual behavior. Risk and protective factors across development and in specific populations are explored. Reviewing the state of the science of assessment and treatment, the volume covers early intervention and evidence-based individual, couple/family, and group therapies. Conceptual and diagnostic issues are addressed and key questions for the next generation of researchers are identified. New to This Edition *Thoroughly revised to reflect the accelerating pace of scientific and clinical progress; includes a range of new authors. *Chapters on new topics: treatment of PTSD with comorbid disorders, and postmortem brain banking. *New chapters on previously covered topics, including DSM-5 and ICD-11 diagnostic criteria, the psychoneurobiology of resilience, and challenges in implementing clinical best practices. *New or updated discussions of such timely issues as treatment of refugees, telemental health, and technology-based interventions.

 • af Jessica McCabe
  195,95 kr.

  "The creator of the YouTube channel How to ADHD shares the insights and strategies that help her thrive in this accessible and shame-free guide to working with, understanding, and celebrating the ADHD brain"--

 • af Donna Henderson, Sarah Wayland & Jamell White
  314,95 - 1.724,95 kr.

 • af Barrett Huang
  349,95 kr.

  Transform your life with the power of dialectical behavior therapy with this ultimate DBT bundle for mental & emotional health!Are you struggling to cope with diagnosed or suspected mental health challenges? Are you tired of letting your life be controlled by anger, depression, BPD, or PTSD trauma? Are you looking for an honest, open, and safe place to practice self-reflection and begin decluttering your overstressed mind? Then keep reading.Expertly crafted as the ultimate bundle for attaining emotional and psychological well-being, this comprehensive 3-book collection combines seasoned psychological wisdom with real-world lessons, practical worksheets, and reader-friendly exercises that will give readers a deep and newfound perspective on their emotional challenges.Featuring proven therapeutic strategies and treatment methods drawn from Dialectical Behavior Therapy, you'll uncover authentic advice and personal anecdotes that will guide you toward developing a healthy mind and fulfilling life. You'll be empowered to tackle depression, anxiety, anger, and other emotional and mental health disorders, and start living your life to the fullest.Written by best-selling author of multiple DBT workbooks Brett Huang, this complete collection will take you by the hand and illuminate the root causes of your mental distress, offering you a profound new approach to self-understanding.Here's just a little of what you'll learn inside:A Full Breakdown of The Root Causes Behind Anxiety, Stress, Depression, Anger, and Other Mental Health IssuesKey Psychological Strategies and Takeaways For Managing a Wide Range of Conditions, From Anxiety and Stress To Anger, & DepressionPowerful Lifestyle Changes & Habits To Cultivate a Happier Life, Stronger Relationships, & a Healthier BodyEssential Methods To Recapture Your Passion For Life & Begin Your Path To Emotional FulfillmentDozens of Easy-To-Use Worksheets & Exercises For Self-Reflection & DevelopmentAnd Much More...Books included:DBT Workbook For Adults: Overcome anxiety and embrace your emotional well-being with this ultimate DBT workbook for adults.DBT Workbook For Depression: Defeat depressive feelings and embrace the joys of life by rewiring your subconscious mind through the life-affirming power of DBTThe DBT Anger Management Workbook: discover the top strategies to manage uncontrollable anger and embrace a happier, calmer life with proven DBT skills for emotional regulation If you're struggling to cope with your emotions, or if you're searching for tried-and-tested advice to help you reorient yourself toward life, The Complete DBT Skills Manual provides you with a clear blueprint for moving forward. This book is a must-read for therapists, counselors, mental health professionals, and anybody who wants to apply the lessons of DBT to their lives. Are you ready to begin transforming your life with essential DBT skills? Then scroll up and order your copy today.

 • af Leonardo Tavares
  188,95 - 192,95 kr.

 • af Joann Rose Gregory
  211,95 kr.

  Schizophrenia is a condition that touches the lives of many, yet it remains enveloped in misconceptions and stigma. It is not merely a challenge for the individual diagnosed but also a profound life-changing reality for their families. As a mental health professional specializing in schizophrenia treatment and support, I have witnessed the incredible strength and dedication of families as they seek to provide love, understanding, and effective support to their loved ones. This guide is dedicated to you-the parents, siblings, partners, and children who stand by your loved ones on this journey. Our journey through the pages of this book will begin with a foundational understanding of schizophrenia, exploring its causes, symptoms, and the latest research insights. This knowledge serves as the cornerstone of empathy and understanding, illuminating the experiences of your loved ones and guiding you towards more meaningful support and communication.

 • af Harold Schechter
  247,95 kr.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.