Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Jura: studievejledninger og læsevejledninger

Her finder du spændende bøger om Jura: studievejledninger og læsevejledninger. Nedenfor er et flot udvalg af over 64 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Camilla Hørby Jensen, Hans Viggo Godsk Pedersen, Hans Henrik Edlund, mfl.
  407,95 - 415,95 kr.

  Dette er en studieudgave af ”Dansk Privatret”, som nu foreligger i en revideret og ajourført 19. udgave.Denne udgave til studiebrug er primært tænkt som undervisningsgrundlag i de obligatoriske erhvervsjuridiske fag på HA og HD-uddannelserne. Den omfatter kapitlerne 1 til 17 fra den samlede udgave.Manuskriptet til bogen er afleveret i maj 2016, og materiale fremkommet efter den 1. maj 2016 er ikke inddraget. Indholdsoversigt Forord Oversigt over lovforkortelser DEL 1. Introduktion til retssystemet Kapitel 1. Retssystemet og retskilderne Kapitel 2. EU-retten Kapitel 3. Oversigt over retsplejen Kapitel 4. International privatret Kapitel 5. Skatteret – Grundlæggende principper DEL 2. Aftaler og erstatning Kapitel 6. Aftaler Kapitel 7. Mellemmandsret Kapitel 8. Erstatning uden for kontraktforhold Kapitel 9. Produktansvar Kapitel 10. Forsikring DEL 3. Køb og transportaftaler Kapitel 11. Køb Kapitel 12. Internationale køb Kapitel 13. Køb af fast ejendom DEL 4. Fordringer Kapitel 14. Fordringer Kapitel 15. Personskifte i skyldforhold Kapitel 16. Negotiable fordringer DEL 5. Kreditret Kapitel 17. Kreditaftaler Stikordsregister

 • af Helle Bødker Madsen
  698,95 - 740,95 kr.

  Bogen behandler de grundlæggende regler om sundhedsmyndigheders og sundhedspersoners pligter og patienters rettigheder. Blandt de emner, som behandles, er patientens ret til selvbestemmelse, aktindsigt, fortrolighed, frit sygehusvalg, behandling i udlandet, behandling inden for maksimale ventetider, kunstig befrugtning, svangerskabsafbrydelse, klage og erstatning. Autorisationsordningen, tvangsanvendelse i behandlingen, sundhedspersonalets pligter og rettigheder, og reglerne om sundhedsvæsenets tilrettelæggelse optræder desuden som emner i bogen. Indholdsfortegnelse Forord Kapitel 1. Indledning Kapitel 2. Organisation og opgavefordeling Kapitel 3. Sundhedsvæsenets tilrettelæggelse Kapitel 4. Sundhedspersonalet Kapitel 5. Patientrettigheder Kapitel 6. Selvbestemmelse Kapitel 7. Aktindsigt Kapitel 8. Fortrolighed Kapitel 9. Ventetider Kapitel 10. Valg af behandler og behandlingssted Kapitel 11. Behandling i udlandet Kapitel 12. Assisteret reproduktion Kapitel 13. Svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion, sterilisation og kastration Kapitel 14 Transplantation og obduktion Kapitel 15. Tvangsbehandling Kapitel 16. Patienterstatningsordningen Kapitel 17. Kontrol LitteraturfortegnelseLove m.v. Afgørelsesregister Stikordsregister

 • - En grundbog
  af Helle Blomquist
  398,95 kr.

  Danske retssystemer og domstole nyder stor tillid, og vi tillægger dem en særlig symbolværdi. Bogen Retssystemers funktion og virke – en grundbog undersøger, hvordan principper for ret og retfærdighed afspejles i retssystemets regulering, struktur og virkemåde. Rettens institutioner er en del af en tradition, kultur og et tankesæt, der samlet er med til at forme et billede af vores retssamfund.Men er der også sprækker i det billede? Med inddragelse af aktuelle debateksempler gives et overblik over opbygningen af domstolene, udformning af dommen, arbejdsgangen i en retssag, retshjælp og sagsomkostninger, konfliktløsning uden for domstolene, forvaltningens klagesystemer, sagkundskab ved domstolene og i forvaltningen.Bogen er pensum på den kandidatuddannelse, der hedder cand.soc. i jura. Uddannelsen er en overbygning, der retter sig mod professionsbachelorer i, f.eks. offentlig administration, finans, international handel og markedsføring samt socialrådgivere.Helle Blomquist (f. 1949) er cand.jur., cand.phil. i historie og ph.d. i jura. Hun arbejder som ekstern lektor ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.

 • - i forsikringsretlig belysning
  af Ivan Sørensen, Bo Von Eyben, Helle Isager & mfl.
  398,95 kr.

  Materialesamlingen indeholder udvalgte kapitler fra følgende bøger:Forsikringsret af Ivan SørensenLærebog i erstatningsret af Bo von Eyben og Helle IsagerErstatningsretlige grænseområder - Professionsansvar, produktansvar og offentlige myndigheders erstatningsansvar af Vibe UlfbeckIndholdForsikringsret af Ivan SørensenKapitel 1. IndledningKapitel 3. ForsikringsaftalenKapitel 11. Forsikring og erstatningsansvar selskabets regresret og lempelsesreglerKapitel 13. MotorkøretøjsforsikringKapitel 14. UlykkesforsikringLærebog i erstatningsret af Bo von Eyben og Helle IsagerKapitel 13. Skade og erstatningKapitel 14. Særlige erstatningsordningerErstatningsretlige grænseområder af Vibe UlfbeckKapitel IX. Dansk produktansvarsretKapitel X. Sondringen mellem mangelsansvar og produktansvar

 • af Dorte Nguyen
  78,95 kr.

  Håndbogen giver et overblik over faget aftaleret. Den kan benyttes som opslagsværk til eksamen og opgaveløsning. Derudover er den perfekt, når man skal læse til eksamen, da den har alt relevant samlet et sted.

 • - Insights into Danish Constitutional and Administrative Law
  af Henrik Andersen, Peter Munk Christiansen, Hanne Marie Motzfeldt, mfl.
  527,95 kr.

  Public Law – Insights into Danish Constitutional and Administrative Law is a textbook presenting a selection of insights into Danish public law solutions. The book will appeal to students who want to learn more about how legal frameworks, citizen-oriented rights and solutions, and judicial review measures are designed in Denmark, and how they function there against the backdrop of international law.The intention of the book is not to put forward a “master narrative” for readers to follow. Instead, it offers “shareable narratives” that the reader can relate to and that will help them develop their own ability to conduct a comparative analysis of the configuration of similar issues in other countries. Although the perspective is international, the book is relevant for both Danish students and international students with an interest in the subject.The textbook is edited by Peter Aagaard Nielsen and Jesper Olsen.

 • af Sahar Nami Samavati
  212,95 kr.

  Formålet med dette kompendium er at give de studerende et detaljeret og samtidig overskueligt overblik over stoffet i faget IT-ret på overbygningen ved Københavns Universitet.Fremstillingen kan ikke erstatte fagets lærebøger, men er udarbejdet for at lette tilegnelsen af fagets pensum. Kompendiet er velegnet i forbindelse med repetition, som supplerende læsning i løbet af semesteret og som opslagsværk og sparringspartner ved eksamen.Indholdet af kompendiet tager udgangspunkt i pensum på Københavns Universitet, men vil også være relevant for studerende ved andre universiteter.

 • - Personselskaber
  af Mathias Navneet Gørup
  186,95 kr.

  Med kompendiet Selskabsret – Personselskaber får du indblik i de civil- og skatteretlige regler og pligter, der er forbundet med dét at drive virksomhed i personselskabsregi. Kompendiet henvender sig primært til studerende, der ønsker en gennemgang af de personselskabsretlige regler i komprimeret form – eksempelvis som supplement til undervisningen eller eksamenslæsningen.I modsætning til andre kompendier om personselskaber, udmærker dette kompendium sig ved ikke at være skrevet over en bestemt lærebog eller forudsætte et dybere kendskab til fagets primære litteratur. Kompendiet fungerer således som et selvstændigt værk og kan derfor bruges på tværs af studier på landets universiteter.Derudover er kompendiet karakteriseret ved at være skrevet i et let forståeligt sprog og forudsætter ikke, at læseren nødvendigvis har en juridisk baggrund. Iværksættere og andre med almindelig interesse for selskabsret kan således også have glæde af at læse bogen.

 • af Dorte Nguyen
  78,95 kr.

  Denne håndbog er god som opslagsværk, til opgaveløsning og til eksamen. Den giver et hurtigt overblik over faget.

 • af Clare Smith, Nigel Foster & Matthew Homewood
  226,95 kr.

 • af Ronald Skinner
  106,95 kr.

 • af PAUL CONNOR
  366,95 - 1.051,95 kr.

 • af The Secret Barrister
  106,95 - 198,95 kr.

  A BBC RADIO 4 BOOK OF THE WEEKFrom the NUMBER ONE BESTSELLING AUTHOR, a memoir full of hilarious, personal and surprising stories from their working life. This is the Secret Barrister at their very best.__________Just how do you become a barrister? Why do only 1 per cent of those who study law succeed in joining this mysteriously opaque profession? And why might a practising barrister come to feel the need to reveal the lies, secrets, failures and crises at the heart of this world of wigs and gowns?Nothing But The Truth charts an outsider's progress down the winding path towards practising at the Bar, taking in the sometimes absurd traditions of the Inns of Court, where every meal mandates a glass of port and a toast to the Queen, to the Hunger Games-type contest for pupillage, through the endlessly frustrating experience of being a junior barrister - as a creaking, ailing justice system begins to convince them that something has to change . . .Full of hilarious, shocking and surprising stories, Nothing But The Truth tracks the Secret Barrister's transformation from hang 'em and flog 'em, austerity-supporting twenty-something to campaigning, bestselling, reforming author whose writing in defence of the law is celebrated around the globe. It asks questions about what we understand by justice, and what it takes to change our minds. It also reveals the darker side of working in criminal law, and how the things our justice system gets wrong are not the things most people expect.__________PRAISE FOR THE SECRET BARRISTER:'Dishes the dirt - or serves up a slice of reality - on what barristers do' - The Times'An illuminating and timely insight into the legal system . . . fascinating' - Sunday Express'Excellent . . . at once a vicious polemic, a helpful primer and a cringe-inducing account of one barrister's travails' - Daily Telegraph

 • af Paul (Police Training Consultant) Connor
  366,95 kr.

  Designed in an exam format, with questions to be answered in three hours, this practice paper helps candidates prepare for their NPPF Step Two Legal Examination (formerly OSPRE® Part I). Questions are presented in the Type A exam-style and answers are fully referenced to the official syllabus in Blackstone's Police Manuals 2023.

 • af PAUL CONNOR
  366,95 kr.

  Designed in an exam format with 80 questions to be answered in two hours, this Mock Examination challenges your knowledge of all areas of the 2023 NIE syllabus, drawn from the Blackstone's Police Investigators' Manual 2023.

 • af King
  464,95 kr.

 • af Browne
  464,95 kr.

 • af Sabine, Duffield & Kempton
  464,95 kr.

 • af Scott & Phillips
  464,95 kr.

 • af Rodell
  464,95 kr.

 • af Hancock, Bamford & Embley
  464,95 kr.

 • af University of Law
  464,95 kr.

 • af of Law
  464,95 kr.

 • af Peter Clarke
  106,95 kr.

 • af G. Quinot
  398,95 kr.

  Administrative Justice in South Africa 2e offers a clear, comprehensive and applied explanation of the principles and framework of administrative justice in South Africa. The text addresses both judicial and non-judicial means for control and enforcement, as well as procedural aspects of administrative law. Practical in its approach, the text provides valuable focus on the application of principles in case law, problem-solving methodology and specificprocedural aspects of administrative justice.The second edition includes a new, unique chapter that considers the implications of administrative justice for the creation of administrative mandates, as opposed to mere control of administrative action once taken, thus employing administrative justice in a more proactive manner.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.