Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Økologi, biosfæren

Her finder du spændende bøger om Økologi, biosfæren. Nedenfor er et flot udvalg af over 1.740 bøger om emnet. Det er også her du finder emner som Omfattende videnskabelige, objektive og beskrivende værker om levende organismer og deres forhold til omgivelserne.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - At skabe slægt i chthulucæn
  af Donna J. Haraway
  354,95 kr.

  Befolkningstilvækst, klimaforandringerne og Jordens sjette masseuddøen erbrændende spørgsmål for den, der vil blive i besværet med at fortsætte detjordiske liv. Der er behov for at tænke sammen på ny, på tværs af forskellemellem historiske positioner og videns- og ekspertformer. Haraway viser os en anden måde at fortælle videnskab på, billed- og metaforrig, tiltider underholderholdende, sprogligt sprudlende og altid dybt seriøs. Harawaykalder sin teoretisk og metodiske tilgang SF – snorefigur, science fiction,science fact, spekulativ feminisme, spekulativfabulering og so far. Mennesket er ikke centrum foralting. Chthulucæn fordrer sym-poiesis, at vi skaber-med, tænker-med ogbliver-til-med. Filosoffen, feministen og biologen Donna J. Haraway har brugt det mesteaf sit voksne liv på at skabe alternative perspektiver på de accepteredeideologier, der giver form til vores videnskabelige fortællinger om menneskerog natur. "At blive i besværet er en vidtfavnende bog, hvis gennemgående bestræbelse erat ruske op i vores forestillinger om verdens beskaffenhed, forstyrre vorestænkemønstre og skabe uro i vores forståelser af klodens tilstand og voresoverlevelsesmuligheder på en skadet planet på måder, der befordrer nye oganderledes overlevelsesfortællinger. Formålet er ikke en dommedagsprofeti - omend den aktuelle destruktion af arter og livsgrundlag for jordens mangfoldighedaf liv er bogens omdrejningspunkt - men at finde redskaber og begreber, sprogog fortællinger, der kan skærpe opmærksomheden og åbne for anderledes måder atskabe verdener på.” - Fra det danske forord vedLis Højgaard

 • af Felix Guattari
  140,95 kr.

  Den franske psykoanalytiker, filosof og semiotiker Félix Guattari udvider i sit essay De tre økologier definitionen af økologi til at omfatte sociale relationer og menneskelig subjektivitet, samt naturligvis miljøhensyn. I essayet argumenterer han for, at de økologiske kriser, der truer vores planet, er et direkte resultat af en ny udvidet form for kapitalisme, og at der må etableres en ny økosofisk tilgang, der respekterer forskellene mellem alle levende systemer. Bogen rummer en markant kapitalismekritik og er et manifest for en ny måde at tænke på. Desuden er bogen en ideel introduktion til en af Europas mest radikale tænkere. De tre økologier blev udgivet 1989, og er på 30 års afstand uhyggeligt vedkommende og profetisk, set i lyset af datidens økologiske kriser og de aktuelle problemstillinger i 2019.*De tre økologier — Félix GuattariappendiksEfterord — Anders AbildgaardEksistentielle territorier — Peter BorumMaskinel Animisme — Angela Melitopoulos & Maurizio Lazzarato

 • - Overordnede mønstre for individer, bestande og økosystemer
  af Kaj Sand-Jensen
  380,95 kr.

  Bogen handler om de store mønstre i den levende natur og beskriver bl.a.:Hvordan planters og dyrs livsprocesser er afstemt efter miljøetHvordan næringsstofferne og fødekædeomsætningen påvirker individernes udbredelse og økosystemernes opbygningHvordan evolutionen, miljøet og arternes biologi bestemmer den biologiske diversitetFungerer primært som lærebog i økologi og økofysiologi på universiteter og højere uddannelser, men kan også bruges af praktiserende biologer.

 • af Steve Brusatte
  107,95 - 197,95 kr.

 • - Nature's Secrets to Longevity
  af Nicklas Brendborg
  129,95 - 182,95 kr.

  THE INTERNATIONAL BESTSELLER: a deep dive into the science and nature of aging

 • af Poul Bjerregaard
  387,95 kr.

  "Økotoksikologi" giver en indføring i basale toksikologiske og økotoksikologiske begreber og arbejdsmetoder, og den beskriver udvalgte kemiske forbindelsers skadevirkninger i omgivelserne. I de tilfælde, hvor spredning af kemikalier i naturen har eller har haft skadelige virkninger hos mennesker, er de relevante humantoksikologiske aspekter inddraget i beskrivelsen. I kapitlet om hormonforstyrrende stoffer er derudover inddraget kemikalier, som mennesker udsættes for i omgangen med dagligdagens produkter. "Økotoksikologi" henvender sig især til studerende på lange og mellemlange videregående uddannelser. Dele af den vil også kunne bruges inden for ungdomsuddannelserne. Poul Bjerregaard er professor ved Biologisk Institut på Syddansk Universitet i Odense.

 • - En udlægning af Rudolf Steiners landbrugskursus
  af Nanna Juliussen
  247,95 kr.

  Velkommen til det moderne landbrugskursus og en indføring i Rudolf Steiners tanker, som stadig er lige aktuelle. Den filosofi, der ligger bag den biodynamiske dyrkningsmetode, blev udviklet af Rudolf Steiner. Steiners landbrugskursus fra 1924 består af otte foredrag om biodynamisk jordbrug, og netop det kursus har dannet grundlag for al snak om biodynamik i jordbrug lige siden. I denne bog bliver principperne gjort tilgængelige og forståelige for alle med interesse for den biodynamiske jordbrugs oprindelige principper. Steiner er evig aktuel, og aldrig har der været et større behov for, at vi tager vare på naturen, end der er nu. Hvorfor graver man kohorn ned i jorden, og hvilken indflydelse har planeterne på planternes vækst? Her får du masser af inspiration og svar på de store spørgsmål. Læs også om naturens fascinerende rytmer, det evige kredsløb og de mest intime sammenhænge. Bogen er relevant uanset om du blot har en lille have, er selvforsynende eller ligefrem landmand. Faktisk behøver du slet ikke selv at have fingrene i mulden for at interessere dig for naturen og dens dybere sammenhænge.

 • af Hanne Strager
  285,95 kr.

 • af Zahra Biabani
  197,95 kr.

  Zahra Biabani, a climate activist with a creative twist, created this guide to help readers learn how to stay optimistic in the face of the climate crisis. Doing good things can make a change to developing environmental sustainability!

 • af Heidi Roop
  187,95 kr.

  “What can I do, personally, about the climate crisis? [Readers] often ask us a version of this question....[Roop] says that civic engagement is one of the most effective ways for individuals to make a difference and to avoid feeling overwhelmed by the climate crisis....Ask yourself, what are you passionate about? Using this passion may motivate you to help shape the future of your community.”—The New York Times Climate Forward newsletterThis must-have book shows us WHY we need to take action now to combat climate change and then, critically, HOW, through easy-to-understand language and fascinating infographics that offer each of us varied and doable solutions to the overwhelming challenges facing our planet. As more focus is put on climate science, there is a need for each of us to learn how we can change our habits in our home, communities, and government to save our planet. Enter The Climate Action Handbook. A visually stunning guide, it does what no other climate change book manages to do: it's approachable, digestible, and offers the average person ideas, options, and a roadmap for action. It also offers hope—often overlooked in climate change conversations. Climate actions can create near-instantaneous improvements in air quality and can offer ways to address societal inequities, green our communities, save money, and build local economies. Stunning and creative infographics help anyone easily grasp the many challenges facing our planet, as well as how every action—be it on the individual, local, or government level—matters.  From food and fashion choices, rethinking travel, greening up our homes and gardens, to civic engagement and championing community climate planning, Dr. Heidi Roop shares 100 wide-ranging ways that readers from all walks of life can help move the needle in the right direction.  Actions include: • Cutting down on food waste • Reducing your driving speed • Voting in every election • Using the cold-water cycle on your washing machine • Supporting healthy soils in your gardens and community green spaces • Engaging in local climate action planning • Preparing an emergency kit for your home • Deleting unused emails and online accounts • Swapping out milk for nondairy alternatives like oat milk • Opting for slower shipping whenever possible • Regularly maintaining and clean your heating and cooling systems • Engaging in climate conversations at work and at home And many more!Return to this invaluable resource again and again to discover a roadmap for action and much-needed hope. What will your climate journey look like?

 • af Naomi Klein
  195,95 kr.

  The most important book yet from the author of the international bestseller The Shock Doctrine, a brilliant explanation of why the climate crisis challenges us to abandon the core "free market" ideology of our time, restructure the global economy, and remake our political systems.In short, either we embrace radical change ourselves or radical changes will be visited upon our physical world. The status quo is no longer an option. In This Changes Everything Naomi Klein argues that climate change isn't just another issue to be neatly filed between taxes and health care. It's an alarm that calls us to fix an economic system that is already failing us in many ways. Klein meticulously builds the case for how massively reducing our greenhouse emissions is our best chance to simultaneously reduce gaping inequalities, re-imagine our broken democracies, and rebuild our gutted local economies. She exposes the ideological desperation of the climate-change deniers, the messianic delusions of the would-be geoengineers, and the tragic defeatism of too many mainstream green initiatives. And she demonstrates precisely why the market has not?and cannot?fix the climate crisis but will instead make things worse, with ever more extreme and ecologically damaging extraction methods, accompanied by rampant disaster capitalism. Klein argues that the changes to our relationship with nature and one another that are required to respond to the climate crisis humanely should not be viewed as grim penance, but rather as a kind of gift?a catalyst to transform broken economic and cultural priorities and to heal long-festering historical wounds. And she documents the inspiring movements that have already begun this process: communities that are not just refusing to be sites of further fossil fuel extraction but are building the next, regeneration-based economies right now. Can we pull off these changes in time? Nothing is certain. Nothing except that climate change changes everything. And for a very brief time, the nature of that change is still up to us.

 • - Scenes from a World Remade
  af Nathaniel Rich
  254,95 kr.

  The old distinctions - between natural and artificial, dystopia and utopia, science fiction and science fact - have blurred, losing all meaning. We inhabit an uncanny landscape of our own creation. From Odds Against Tomorrow to Losing Earth to the film Dark Waters (adapted from the first chapter of this book), Nathaniel Rich''s stories and reporting have come to define the way we think of contemporary ecological narrative. In Second Nature, he asks what it means to live in an era of terrible responsibility. The question is no longer, How do we return to the world that we''ve lost? It is, What world do we want to create in its place?

 • af David Harvey
  117,95 kr.

  Bogen er et røntgenbillede af kapitalen. Harvey dissekerer kapitalens indre for at afdække, hvordan den virker. Han viser i velskrevne essays, hvordan kapitalens modsætninger på mange områder fører fra krise til krise. Vi skal dog ikke tro, at kapitalismen bryder sammen af sig selv. Kapitalen kan fortsat finde veje til at overleve en tid men: ”det afgørende er ikke, om kapitalen kan overleve sine modsætninger, men at omkostningerne, ved at den gør det, bliver uacceptable for det store flertal.” Derfor skitserer han også principper for, hvilke ændringer i samfundet der er nødvendige.Harvey siger om sine to mål med bogen: ”Det første er at definere, hvad anti-kapitalisme kan indebære ... Selvom mange påstår, at de har en anti-kapitalistisk position, er det slet ikke klart, hvad de måske eller måske ikke mener med det. Det andet er at give rationelle grunde til at blive anti-kapitalistisk i lyset af den nuværende tingenes tilstand. ”

 • af Ole Frank Jørgensen
  127,95 kr.

  Kort fortalt indeholder bogen oplysninger om: Forskellige strandtyper og deres opståen. Hvordan strandene ændrer udseende i tidens løb. Hvad opskyl er og hvad du kan finde i det, bl.a. sære ting, som hverken ligner sten eller levende væsner. Almindelige planter og dyr, man kan møde på land i umiddelbar nærhed af vandet.

 • - For the First Four Grades of the Common School (1899)
  af Charles Alexander Mcmurry
  228,95 - 247,95 kr.

  This scarce antiquarian book is a selection from Kessinger Publishing's Legacy Reprint Series. Due to its age, it may contain imperfections such as marks, notations, marginalia and flawed pages. Because we believe this work is culturally important, we have made it available as part of our commitment to protecting, preserving, and promoting the world's literature. Kessinger Publishing is the place to find hundreds of thousands of rare and hard-to-find books with something of interest for everyone!

 • af Peilei Fan
  1.218,95 kr.

 • af Ralph Stockman Tarr
  427,95 - 669,95 kr.

  This scarce antiquarian book is a facsimile reprint of the original. Due to its age, it may contain imperfections such as marks, notations, marginalia and flawed pages. Because we believe this work is culturally important, we have made it available as part of our commitment for protecting, preserving, and promoting the world's literature in affordable, high quality, modern editions that are true to the original work.

 • af Field Museum Of Natural History
  192,95 kr.

 • af Raphaël Cerf & Joseba Dalmau
  1.209,95 kr.

 • af Alkistis (Universitat Bielefeld Elliott-Graves
  205,95 - 702,95 kr.

 • af Marc Oliva & Regino Zamora
  1.270,95 kr.

 • af Thomas Mock & Angela Falciatore
  2.201,95 kr.

 • af Vladimir Faerman, Natalia Potienko, Antonina Karlina & mfl.
  1.760,95 kr.

 • af Vijay P. Singh, Shalini Yadav, Ram Narayan Yadava & mfl.
  1.430,95 kr.

 • af Christon J. Hurst
  1.650,95 kr.

 • af Morten Tryland
  1.980,95 kr.

 • af Robert J. Marquis & Suzanne Koptur
  769,95 kr.

 • af Walter Leal Filho, Marina Kovaleva, Sergiy Smetana & mfl.
  1.430,95 kr.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.