Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Vestlig filosofi: oplysningstiden

Her finder du spændende bøger om Vestlig filosofi: oplysningstiden. Nedenfor er et flot udvalg af over 151 bøger om emnet. Det er også her du finder emner som Erfaringsfilosofi, empirisme, rationalisme, Descartes til Kant.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - Tortur i Danmark – og dens ofre
  af Tyge Krogh
  237,95 - 273,95 kr.

  Danmark har en fremtrædende plads i historien som torturnation, og i Oplysningstiden var Danmark en af de allerflittigste nationer i Europa til fuldt lovligt at bruge tortur for at fremtvinge tilståelser. Men det er stort set forbigået i dansk historieskrivning. I 1500- og 1600-tallet blev hundredvis af dødsdømte hekse og tyve tortureret, og mellem 1686 og 1837 blev flere tusinde tyveritiltalte tortureret i den københavnske inkvisitionskommission. Brug af tortur i Danmark adskiller sig på flere punkter fra den generelle europæiske udvikling. Vi fik tidligt – allerede i 1547 – forbud mod at benytte tortur, undtagen når en forbryder allerede var dødsdømt. Men lige så bemærkelsesværdig er legaliseringen i Danmark af tortur i 1772 på et tidspunkt hvor Europas førende lande afskaffede tortur. Bogen kortlægger brugen af tortur og de politiske overvejelser om det. Desuden dykker den ned i de tortureredes verden gennem konkrete sager og en række tætte skildringer af kriminaliteten i København.

 • af William MacAskill
  314,95 kr.

  "One of the most stunning achievements of moral philosophy is something we take for granted: moral universalism, or the idea that every human has equal moral worth. In What We Owe the Future, Oxford philosopher William MacAskill demands that we go a step further, arguing that people not only have equal moral worth no matter where or how they live, but also no matter when they live. This idea has implications beyond the obvious (climate change) - including literally making sure that there are people in the future: It's not unusual to hear someone way, "Oh, I could never bring a child into this world." MacAskill argues that the sentiment itself may well be immoral: we have a responsibility not just to consider whether the world of the future will be suitable for supporting humans, but to act to make sure there are humans in it. And while it may seem that the destructive capacity of modern industrial technology means that we ought to eschew it as much as possible, MacAskill argues for optimism in our ability to (eventually) get technology right, for the future's benefit, and ours. Where Hans Rosling's Factfulness and Rutger Bregman's Utopia for Realists gave us reasons for hope and action in the present, What We Owe the Future is a compelling and accessible argument for why solving our problems demands that we worry about the future. And ultimately it provides an answer to the most important question we humans face: can we not just endure, but thrive?"--

 • - om den engelske nation
  af Voltaire
  247,95 kr.

  I 1726 rejser den franske forfatter Voltaire til England. Tre år senere vender han hjem som engelsk filosof. Som vidnesbyrd om de religiøse, politiske, litterære og naturfilosofiske forhold i England udgiver han ‘Filosofiske breve – om den engelske nation’. Brevene bliver en skandaleombrust succes og grundlægger Voltaires status som den vigtigste af de tidlige Oplysningstænkere.Gennem 25 korte breve giver bogen et fantastisk indblik i, hvordan idéer rejser over landegrænser og sprogbarrierer: Voltaire optræder som kulturel rejseguide, der præsenterer sit franske publikum for religiøs tolerance, politisk frihed og empirisk naturforskning. Han bruger fremmedheden i den engelske kultur som anledning til en kritik af det gamle regime i Frankrig og skaber sig derved en ny rolle som intellektuel kritiker af det bestående. Denne forståelse af filosofiens formål blev en stor inspiration for den næste generation af philosophes, såsom Diderot, d’Alembert og Rousseau, og bliver betragtet som startskuddet til Oplysningsbevægelsen.I deres fyldige efterskrift opridser Christoffer Basse Eriksen og Thomas Palmelund Johansen konteksten for Voltaires breve og deres unikke og komplekse udgivelseshistorie.

 • - Høflighed i Frankrig fra renæssancen til oplysningen
  af Michael Høxbro Andersen
  235,95 kr.

  Bøger om høflighed hører til de mest populære udgivelser i Frankrig på enevældens tid. De fleste er skrevet som dialoger, breve eller essays, der forsøger at besvare et påtrængende spørgsmål om den korrekte adfærd ved hoffet og i salonerne. Hvordan behager man ved kongens hof? Hvordan bidrager man til den selskabelige munterhed? Hvordan konverserer man?Michael Høxbro Andersen argumenterer for, at disse bøger må læses som et væsentligt indslag i en generel afpolitiseringsproces på enevældens tid. De formede forestillingen om adelsmanden som den fuldendte undersåt, og de var med til at skabe en apolitisk og mondæn offentlighed. Dermed har de præget fransk kultur og litteratur helt frem til i dag.Kunsten at konversere analyserer den franske konversationskunsts lange historie fra dens begyndelse i renæssancen og frem til oplysningsfilosoffernes kritik af den i det 18. århundrede. Bogen indeholder kapitler, der behandler både Michel de Montaigne, Madame de Scudéry, La Rochefoucauld, Jean-Jacques Rousseau og Denis Diderot, men også i dag næsten glemte forfattere som Chevalier de Méré.Michael Høxbro er er lektor på Institut for Engelsk, Romansk og Germansk på Københavns Universitet. Han har publiceret artikler og bøger om både ældre og nyere fransk kultur og litteratur.

 • af Kai Sørlander
  157,95 - 198,95 kr.

 • - Hovedspor og genveje i filosofiens historie
  af Søren Schauser
  118,95 - 269,95 kr.

  En populærvidenskabelig filosofihistorie til enhver med et filosofisk sind.Bogen starter i Grækenland for 2500 år siden, da de første filosoffer, som de senere er blevet kaldt, begynder at forklare verden med fornuft og logik frem for myter og guder. Herfra følger vi, hvordan de store tanker overleveres og udvikles igennem generationer af filosoffer.Illustreret af Karoline Stjernfelt.

 • af Thomas Paine
  297,95 - 300,95 kr.

  Thomas Paines todelte essay MENNESKETS RETTIGHEDER fra 1791-92 var et af de mest indflydelsesrige skrifter i sin samtid. I dag er det et klassisk forsvar for demokrati og lighed. MENNESKETS RETTIGHEDER var i udgangspunktet et forsvar for den franske revolution, men udviklede sig til en mere generelt fortale for demokrati og lighed via en analyse af de fundamentale årsager til utilfredshed i de europæiske samfund og en kur mod onderne forårsaget af vilkårligt styre, fattigdom, analfabetisme, arbejdsløshed og krig. Paine argumenterede for en republikansk styreform frem for monarki og fremlagde en plan for almen uddannelse, fattighjælp, pension til de gamle og beskæftigelsesarbejde til de arbejdsløse. Planen, foreslog han, skulle finansieres af en progressiv indkomstskat. Den herskende klasse i England opfattede Paines forslag som en opfordring til revolution, og styret forbød hans bog og fængslede hans forlægger. Paine selv blev tiltalt for landsforræderi og en arrestordre blev udsendt, men Paine var på dette tidspunkt på vej til Frankrig og slap dermed for tugthuset. ♥♥♥♥♥♥ - Politiken Om forfatteren Thomas Paine, 1737-1809, britisk filosof og amerikansk revolutionær. Thomas Paine udgav i 1776 Common Sense, det første skrift, der argumenterede for amerikansk løsrivelse fra Storbritannien. Efter Amerikas uafhængighed bosatte Paine sig skiftevis i Paris og England, hvor han skrev sit vigtigste værk, MENNESKETS RETTIGHEDER.

 • af Mikkel Thorup & Redigeret af Casper Andersen
  167,95 kr.

 • af Ditlev Tamm & Michael Christiansen
  217,95 - 227,95 kr.

  Det varme klima fordrede samtalen hos de gamle grækere, og deres snak i gader og taverner kom til at ændre vores tænkemåder. I Danmark sidder vi i vores varme stuer, men nu bringer to studiekammerater Michael Christiansen og Ditlev Tamm i bogform den levende samtale til læserne mod nord. Ikke om de gamle grækere, men om hverdagens kristne synder, der ligger i os alle. Samtaler var for grækerne selve livets ånde. Det skal de også være for de moderne danskere.

 • af Vincent Zabus
  247,95 kr.

  “Hvem er du?” “Hvor kommer verden fra?”Sofie er kommet langt siden den dag, hun modtog disse mærkelige spørgsmål.I anden del fører Sofies søgen efter svar hende gennem de vigtigste strømninger inden for moderne filosofi. Samtidig kæmper hun og filosofilæreren Alberto med, at de nu ved, at de er figurer i en tegneserie. Det stiller dem over for en masse udfordringer og valg, men dem møder Sofie med et ukueligt gåpåmod.Zabus og Vincent Nicoby har skabt en underholdende graphic novel baseret på den filosofiske roman og bestseller Sofies verden af Jostein Gaarder. Det imponerende værk giver nye generationer mulighed for sammen med Sofie at udforske de vigtige spørgsmål i livet.

 • af Vincent Zabus
  235,95 kr.

  I december 2021 var det 30 år siden, at Sofies verden udkom for første gang. Det skulle vise sig at blive et verdensomspændende litterært eventyr. Jostein Gaarders ungdomsroman om vestens filosofihistorie er en international bogsucces uden sidestykke.Og eventyret fortsætter. I år udkommer Sofies verden i et helt nyt format: som en graphic novel i to bind, der giver en vidunderlig mulighed for at introducere nutidens læsere for en sms'ende, feministisk, klimaaktivistisk Sofie.

 • af Massimo Pigliucci
  125,95 - 195,95 kr.

 • af Arthur Schopenhauer
  63,94 - 278,95 kr.

  ”Vi er ganske vist alle sammen født i Arkadien, som Schiller siger, det vil sige vi træder ud i verden fulde af krav på lykke og nydelser og nærer det tåbelige håb at kunne sætte disse krav igennem. Men i reglen kommer snart skæbnen og tager ublidt fat på os og belærer os om, at intet er vort, men alt er dens, idet den har en ubestridelig ret ikke blot til al vor ejendom og erhverv og kone og børn, men endog til arme og ben, øjne og øren, ja, til næsen midt i ansigtet.”Pessimismens fader, Arthur Schopenhauer, bringer en lang række spændende observationer om, hvordan livet er skruet sammen, og hvordan man får det bedste ud af det. Undervejs i bogen drager han store filosoffer og tænkere som Platon, Salomon, Friedrich Schiller og Aristoteles ind i sine tanker og skiftevis understreger og modsvarer deres holdningspunkter.”Livsførelse” udkom første gang på dansk i 1921.Den tyske filosof Arthur Schopenhauer (1788-1860) er kendt som hovedfiguren inden for den filosofiske retning pessimisme. Schopenhauer var i høj grad påvirket af buddhisme og Immanuel Kants filosofi, og hans egen filosofi er både et modsvar til og en udvidelse af Kants erkendelsesfilosof. ”Verden som vilje og forestilling” (1818) er Schopenhauers mest kendte værk, og hans tanker har påvirket store tænkere, kunstnere og forfattere som Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, Lev Tolstoj, Thomas Mann og Ludwig Wittgenstein.

 • - Kierkegaard er ikke kun for nørder
  af Henny Mikkelsen
  165,95 kr.

  Hvem Søren vil ikke gerne forstå Kierkegaard? - Kierkegaard er ikke kun for nørder af Henny Mikkelsen. Det er en letlæselig bog, der fint kommer omkring de centrale begreber i Søren Kierkegaards filosofi. Bogen er en fin introduktion til at dykke længere ned i.I en tid som denne, hvor stadig flere har ondt i livet, er Kierkegaards filosofi særdeles aktuel.Det kan derfor være en øjenåbner for mange at stifte bekendtskab med hans tanker.Hans indsigt i den menneskelige psyke, og hvad der giver livet mening, er uovertruffen. Man kan nærmest bruge Kierkegaard som en slags ”coach”.Kierkegaard var et geni. Han skrev både om filosofi, teologi, pædagogik, etik, psykologi og metafysik.Det er dog de færreste almindelige mennesker, der kan læse hans værker, for han skrev i et sprog så knudret, at det nærmest er ulæseligt.Med Hvem Søren vil ikke gerne forstå Kierkegaard? kan man få et forenklet indblik i hans komplicerede filosofi, for den er skrevet i et helt almindeligt sprog.Hvis man er ung og usikker og måske psykisk sårbar, har Kierkegaard en indsigt i og en forklaring på mange psykiske fænomener. Det samme gælder, hvis man er fortvivlet, lider af angst, depression, afhængighed eller har andre psykiske problemer.Er man leder eller politiker kan man også få meget ud af at forstå Kierkegaards syn på fællesskaber, store institutioner, pligt og ansvar.Hvis man er menighedsrådsmedlem eller bare nysgerrig på, hvad det vil sige at tro, så har Kierkegaard også en opfattelse om det emne, der er værd at stifte bekendtskab med.

 • - Et brev om livet
  af Thomas Telving
  137,95 kr.

  Kære Mille – Et brev om livet er en sjov, kærlig og letlæselig filosofibog fuld af inspirerende tanker om livet og dets mange veje og vildveje. Den er skrevet af Thomas Telving, og er en fars overvejelser om hvordan han får sin teenagedatter til at gå til livet med appetit og glæde fremfor med bekymring og ængstelse.Hvordan får jeg min teenagedatter til at gå til livet med appetit og glæde fremfor med bekymring og ængstelse? Hvordan får jeg hende til at tænke over, hvordan man skaber et liv med mening? Kan jeg gøre noget for at undgå, at hun havner i nogle af de alvorlige livskriser, der rammer mange unge i dag?De spørgsmål stillede den danske filosof og forfatter, Thomas Telving, sig selv, da hans datter fyldte 15. Svaret blev at skrive Kære Mille. En sjov, kærlig og optimistisk bog om etik og filosofi. Skrevet til ét menneske, men relevant for alle, der ønsker sig et godt, frit og meningsfyldt liv.

 • af John Fox
  1.062,95 kr.

  The Life of Voltaire delves into the profound influence of Voltaire's ideas on the betterment of humanity during the eighteenth century. In an era when France was dominated by the authority of the Catholic Church, which stifled science, literature, and freedom, Voltaire stood as a singular force. This book explores how he fearlessly confronted the Church's intolerance, cruelty, and suppression of basic rights.Drawing from a diverse range of French and English sources on Voltaire, and enriched by extensive research, the book not only presents a compelling biography but also offers glimpses into the lives of key eighteenth-century figures who crossed paths with Voltaire.While accessible to general readers, this book provides in-depth insights into Voltaire's philosophical, religious, and literary contributions, examining his most significant works. Notably, it sheds light on his transformation from a literary giant into a staunch advocate for victims of injustice and a vocal opponent of the Catholic Church's dogmatism in the later years of his life.The book is a captivating journey through history, showcasing the enduring relevance of Voltaire's ideas and his pivotal role in shaping modern concepts of human rights and intellectual freedom.

 • af Thomas Klinger
  257,95 - 407,95 kr.

 • af Adam Wakeling
  422,95 kr.

  For all the challenges we face in the modern world, those of us in first world democracies live lives which have seemed miraculous to our forebears of a few centuries ago. With modern medical science, we can easily treat injuries and illnesses which used to be fatal. We have plentiful food, rights to freedom of speech and religion, access to public education, and can vote for our leaders. We still have a long way to go to free ourselves of injustice, poverty and want, but no human societies have ever gone further.Why the Enlightenment Matters goes back to the seventeenth century to explore how we broke out of old ways of thinking to move towards the scientific method, industrial revolution, liberal democracy, and human rights. Looking back, it's easy to see these developments as inevitable. In reality, huge barriers stood in the path of progress.Today, with the world grappling with the rise of new forms of authoritarianism and the re-emergence of old ones, it is more important than ever to understand what makes our societies successful. And, from that, how we can confidently face the threats of the future.

 • af Lutz Spilker
  165,95 kr.

  In ¿Die Erfindung der Bibel¿ tauchen Leser in die faszinierende und komplexe Welt der biblischen Entstehungsgeschichte ein. Dieses Sachbuch bietet eine tiefgründige, chronologisch aufgebaute Reise durch die Jahrtausende, beleuchtet die Wurzeln der biblischen Texte und enthüllt die vielschichtigen Prozesse, die zur Entstehung dieses einflussreichen Buches führten.Von den antiken Ursprüngen der Schriften im Nahen Osten bis zur Digitalisierung der Bibel im 21. Jahrhundert spannt der Autor einen Bogen über entscheidende Epochen. Beginnend mit den Frühformen der Bibel, erkundet das Buch die Rolle der Propheten, die Sammlung und Konsolidierung der Texte, und führt zu den bedeutenden Konzilen, die den Bibelkanon formten.¿Durch akribische Recherche und sachliche Darstellung entfaltet der Autor die Geschichte der Bibel in ihrer ganzen Komplexität¿, so die renommierte Religionswissenschaftlerin Dr. Anna Müller. Dabei werden auch kontroverse Themen wie die Apokryphen, die Reformation und die Herausforderungen der Bibelkritik eingehend behandelt.Die Leser entdecken, wie die Bibel im Laufe der Jahrhunderte die Geschichte der Menschheit beeinflusst hat ¿ von der Vulgata (Hieronymus) im Mittelalter bis zu aktuellen Debatten über ihre Interpretation. Das Buch wirft einen Blick auf die Bibel in interreligiösen Kontexten und untersucht, wie archäologische Entdeckungen den historischen Kontext der Bibel beleuchten.Mit einem Ausblick auf die Zukunft der Bibel und einer Zusammenfassung der zahlreichen Facetten ihrer Geschichte, bietet ¿Die Erfindung der Bibel¿ nicht nur eine fundierte Analyse, sondern auch eine anregende Lektüre für alle, die tiefer in die Geschichte dieses einzigartigen Werkes eintauchen wollen.Dieses Sachbuch vereint wissenschaftliche Präzision mit einfacher Sprache und regt dazu an, die Bibel in einem neuen Licht zu betrachten.

 • af Jonathan Chapman
  207,95 kr.

  The arguments of this essay cover three broadly related topics. The first is concerned with ontological thinking as it has evolved over the last 900 years under the pressure of scientific and technological development.This historical sketch provides the background and context for a re-examination, in the second part, of the nature of conceptual thinking, intuition, the role of heuristic modelling, the function of language, and the fallibility of the human mind, and, in the third, of the interiority of human experience, subjectivity, self-awareness, personal identity, jeopardy, autonomy, and freedom.By re-analyzing these concepts, we can hope to create better maps of the complex inter-dependencies between the structures of conceptual thinking and the experience of an inner life that determine the human condition.

 • af Kjersti Synneva Moen
  187,95 - 247,95 kr.

  Amalie skal flytte sammen med sin bedste veninde, begynde på kunstlinjen, blive voksen. Fremtiden ligger for hendes fødder. Men hendes mor fatter ingenting, Amalie er ikke længere den bedste til at tegne, og når hun har brug for en ven, er der ingen i nærheden.Alle de inspo-quotes om livet kan bare fucke af, for hvordan kan man gribe dagen, når man ikke engang har greb om sig selv?Grib den fucking dag er en fortælling om ensomhed, klichéer og om at prøve at blive gode venner med sig selv. Og om, at natten altid er mørkest lige før daggry.Grib den fucking dag er skrevet og illustreret af Kjersti Synneva Moen.

 • af Linda Charlton
  1.177,95 - 1.207,95 kr.

  This book makes connections between selfhood, reading practice and moral judgment which propose fresh insights into Austen's narrative style and offer new ways of reading her work. It grounds her writing in the Enlightenment philosophy of selfhood, exploring how Austen takes five major components of selfhood theory-memory, imagination, probability, sympathy and reflection-and investigates their relation to self-formation and moral judgement. At the same time, Austen's narrative style breaks new ground in the representation of consciousness and engages directly with contemporary concerns about reading practice. Drawing analogies between reading text and reading character, the book argues that Austen's rendering of reading and rereading as both reflective and constitutive acts demonstrates their capacity to enable self-recognition and self-formation. It shows how Austen raises questions about the potential for different readings and, in so doing, challenges her readers to reflect on and reread their own interactions with her texts.

 • af Kenneth B. Mcintyre
  911,95 kr.

  This book provides an overview of some of the most important critics of ¿Enlightenment rationalism.¿ The subjects of the volume (including, among others, Pascal, Vico, Schmitt, Weber, Anscombe, Scruton, and Tolkien) do not share a philosophical tradition as much as a skeptical disposition toward the notion, common among modern thinkers, that there is only one standard of rationality or reasonableness, and that that one standard is or ought to be taken from the presuppositions, methods, and logic of the natural sciences.The essays on each thinker are intended not merely to offer a commentary on that thinker, but also to place the person in the context of this larger stream of anti-rationalist thought.

 • af William Leslie Davidson
  227,95 - 367,95 kr.

 • af Nicholas Spencer
  115,95 - 273,95 kr.

  Science and religion have always been at each other’s throats, right?Most things you ‘know’ about science and religion are myths or half-truths that grew up in the last years of the nineteenth century and remain widespread today. The true history of science and religion is a human one. It’s about the role of religion in inspiring, and strangling, science before the scientific revolution. It’s about the sincere but eccentric faith and the quiet, creeping doubts of the most brilliant scientists in history – Galileo, Newton, Faraday, Darwin, Maxwell, Einstein. Above all it’s about the question of what it means to be human and who gets to say – a question that is more urgent in the twenty-first century than ever before. From eighth-century Baghdad to the frontiers of AI today, via medieval Europe, nineteenth-century India and Soviet Russia, Magisteria sheds new light on this complex historical landscape. Rejecting the thesis that science and religion are inevitably at war, Nicholas Spencer illuminates a compelling and troubled relationship that has definitively shaped human history.

 • af Jennifer Herrera
  1.732,95 kr.

  Utilitarianism is an ethical philosophy that promotes actions that foster happiness or pleasure, and oppose actions that cause unhappiness or harm. This philosophy works towards the betterment of the society when making social, economic and political decisions. Utilitarianism advocates that if a decision positively affects the maximum number of people, the decision should be accepted even if it negatively affects a small number of people. It can be viewed as a reason-based yet constrained approach for differentiating right from wrong. The limitations of this philosophy include justice and individuals' rights. This book brings forth some of the most innovative concepts and elucidates the unexplored aspects of utilitarianism. It is appropriate for students seeking detailed information in this area of ethical philosophy as well as for experts.

 • af Henri Régnier
  532,95 kr.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.