Udvidet returret til d. 31. januar 2023

Undervisningsmidler: fremmedsprog: sprogindlæring: grammatik, ordforråd og udtale

Her finder du spændende bøger om Undervisningsmidler: fremmedsprog: sprogindlæring: grammatik, ordforråd og udtale. Nedenfor er et flot udvalg af over 170 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Palle Rasmussen, Ole Ravn, Annette Rasmussen, mfl.
  249,95 kr.

  Viden om læring og læreprocesser spiller i dag en central rolle i mange forskellige sammenhænge og danner baggrund for vurderinger og afgørelser med vidtrækkende betydning. Dette gælder ikke mindst inden for pædagogik og didaktik, udvikling af læringsressourcer, organisationsudvikling, arkitektur og design af uddannelsesinstitutioner, samt lovgivning og reformarbejde inden for uddannelse, undervisning og pædagogik.AT UNDERSØGE LÆRING fokuserer med afsæt i empiriske undersøgelser på, hvordan man kan udforske læring og læreprocesser, og hvilke krav man bør stille til forskningsprocessen. Dermed behandler bogen også det fundamentale spørgsmål om, hvad man kan forstå ved viden om læring og læreprocesser. Bogens temaer og spørgsmål udgør tilsammen de dele i vidensproduktionens maskinrum , som skal spille sammen for at tilvejebringe videnskabelig viden.Forfatterne inddrager eksempler fra aktuel uddannelsesforskning samt fra forskning knyttet til udviklingen af teorier om læring generelt.

 • - Tysk grammatik
  af Mette Hermann
  359,95 kr.

  WIE GEHT’S? er en grammatikbog, der kobler grammatik med mundtlighed og skriftlighed.WIE GEHT’S? udvikler elevernes kommunikative kompetence gennem en opgavetypologi, hvor eleverne både tilegner sig konkret grammatisk viden og trænes i anvendelsen af den via mundtlige og skriftlige opgaverOpgaverne er opbygget som paraktiviteter, der lægger op til dialog, og hvor eleverne i samarbejde løser opgaverne. Der arbejdes med autentiske tekster, og herved får man også inspiration til, hvordan grammatik kan integreres i den øvrige sprogundervisning.WIE GEHT’S? dækker de grundlæggende grammatiske områder. Bogen består af 12 kapitler og over 200 opgaver.WIE GEHT’S? henvender sig til elever og kursister på alle de gymnasiale uddannelser og kan anvendes på både A-, B- og C-niveau.

 • - Græsk grammatik for begyndere
  af Chr. Gorm Tortzen
  184,95 kr.

  ΒΑΣΙΣ er en dansksproget grammatik i oldgræsk beregnet for undervisningen i gymnasiet og ved anden tilsvarende begynderundervisning.Bogen indeholder en beskrivelse af det klassiske attiske sprogs grundlæggende morfologi og syntax og har desuden en række hjælpemidler til arbejdet med tekstlæsning og skriftlige opgaver. Den grammatiske gennemgang er opdelt i 20 nummererede afsnit som er inddelt efter decimalklassemetoden og omhandler lyd og skrift (1), morfologi (2–10), syntax (11–17), orddannelse (18) samt morfologisk og syntaktisk analyse (19–20). Herefter følger en lignende, kortere beskrivelse af de andre græske dialekter ud fra deres forskelle fra attisk.Bogens første nummererede afsnit om lyd og skrift indeholder desuden kortfattede beskrivelser af en række af de lydmæssige udviklinger der sproghistorisk førte frem til det klassiske græske sprog. Disse gives for at støtte indlæringen af tilsyneladende uregelmæssigheder i morfologien ved at give forklaringer på hvorfor visse uregelmæssige former ser ud som de gør.Bogen indeholder desuden en række hjælpemidler til den studerende:Forrest i bogen findes en indholdsfortegnelse som er opbygget som et systematisk index og giver brugeren et hurtigt overblik over bogens opbygning. Desuden findes en ny, grundig vejledning i hvordan man som studerende kan forstå og udnytte bogens opbygning i praksis.Bag i bogen kan oversigten over de 60 almindeligste uregelmæssige verbers grundformer og indexet over vanskelige verbalstammer hjælpe den studerende med at finde frem til ugenkendelige verbalformer i en tekst, mens den fuldstændig oversigt over alle bøjningsformer af verbet i paradigme I–V hjælper til at identificere præcis hvilken form af verbet der er tale om. Det alfabetiske index viser hvor en lang række grammatiske begreber behandles i bogen, mens Index Græcitatis indeholder græske ord og endelser med henvisning til hvor de behandles.Allerbagest i bogen findes Chilias, en liste over de 1.000 almindeligste substantiver, adjektiver, verber og adverbier som sammen med funktionsord kan udgøre op til 60–80% af ordforrådet i en gennemsnitlig græsk tekst.Denne fjerde udgave af ΒΑΣΙΣ er den mest gennemreviderede udgave hidtil. Der er tilføjet en ny brugervejledning, systematikken i decimalklasseinddelingen er strammet op, og der er foretaget utallige småjusteringer i indholdet for at klargøre teksten og forbedre eksempler, herunder en grundlæggende omformulering i hvordan objekter analyseres og en tilføjelse ved verberne i Chilias af hvilke kasus deres objekter normalt står i. Der er ligeledes tilføjet tidssvarende mønsterbesvarelser af syntaktiske analyser som er forsynet med tre eksempler på de for tiden gængse måder at opstille besvarelser på i gymnasiets undervisning. For første gang siden første udgave i 1994 er hele bogen desuden opsat påny, i et mindre og mere brugervenligt format end tidligere udgaver.

 • af Birger Andersen
  231,95 - 253,95 kr.

 • - for Danish students
  af Lise-Lotte Hjulmand & Helge Schwarz
  347,95 kr.

  A Concise Contrastive Grammar of English is a pedagogical introduction to English grammar for Danish students of English at bachelor level. At the same time the book is a practical tool of reference for the Danish-speaking English teacher.The reader is guided through the labyrinth of the English grammatical landscape and is introduced to English grammar as well as to basic sentence analysis. The book gives a systematic description of English and covers all the major areas of English grammar. It contains definitions and explanations as well as a large number of examples from a wide range of material (newspapers, magazines, literature, spoken language, etc.).Special attention has been paid to areas that are known to cause problems for Danes who are learning English at a fairly advanced level. Wherever relevant, parallels have been drawn to Danish grammar, and the most important differences between Danish and English have been highlighted.The present fifth edition is the result of a thorough revision. Some sections have been completely or partially rewritten; others have been adjusted in various ways. As with previous editions, the purpose in doing this is to bring the book up to date and make it more helpful for the users, and these have once again helped us in the process with recommendations and suggestions.The reader may be interested in knowing that there are two workbooks which can be used together with the textbook, i.e. A Concise Contrastive Grammar of English for Danish Students. Workbook, 2nd ed. and A Self-Study Workbook with Answer Key, both by Lise-Lotte Hjulmand.

 • - Gyldendals mini-grammatik
  af Birgitte Bjerre
  150,95 kr.

  Tysk minigrammatik er en opslagsbog for elever på alle niveauer. Den er hurtig og nem at finde rundt i, så du finder hurtigt den bøjningsform eller grammatiske løsning, du lige mangler.

 • - tusind talemåder på engelsk
  af Linda B. Smith
  159,95 kr.

  Gængse engelske talemåder oversat til dansk med anførsel af den tilsvarende danske talemåde (hvis en sådan findes)

 • af Poul Tornøe & Mette Hermann
  175,95 kr.

  Get Your Grammar - Facitliste indeholder løsniner til størstedelen af opgaverne i Get Your Grammar.Get Your Grammar er en engelsk grundgrammatik til 8.-10. klasse, der bygger på et funktionelt og kommunikativt sprogsyn. Get Your Grammar har en overskuelig og lettilgængelig struktur, som er bygget op omkring ordklasserne. Bogen indeholder otte kapitler, der med kortfattede grammatiske forklaringer hurtigt og sikkert klæder eleverne på til at arbejde med grammatikken.Get Your Grammar indeholder bl.a. kommunikative aktiviteter, tekstbaserede opgaver i forskellige genrer, kreative skriveopgaverog spil. De varierede og elevaktiverende opgaver har tydelig progression. Opgaverne lægger op til, at eleverne arbejder med sproget kreativt, i kontekst og i dialog med hinanden.

 • af Poul Tornøe & Mette Hermann
  232,95 kr.

  Get Your Grammar er en engelsk grundgrammatik til 8.-10. klasse, der bygger på et funktionelt og kommunikativt sprogsyn. Get Your Grammar har en overskuelig og lettilgængelig struktur, som er bygget op omkring ordklasserne. Bogen indeholder otte kapitler, der med kortfattede grammatiske forklaringer hurtigt og sikkert klæder eleverne på til at arbejde med grammatikken.Get Your Grammar indeholder bl.a. kommunikative aktiviteter, tekstbaserede opgaver i forskellige genrer, kreative skriveopgaverog spil. De varierede og elevaktiverende opgaver har tydelig progression. Opgaverne lægger op til, at eleverne arbejder med sproget kreativt, i kontekst og i dialog med hinanden.Der findes et selvstændigt facithæfte, Get Your Grammar - Facitliste, med løsninger til størstedelen af bogens opgaver.

 •  
  107,95 kr.

  Mit Vokabeltraining aktiv prägen sich die Schüler:innen neue Wörter und Wendungen besonders leicht und nachhaltig ein. Abwechslungsreiche Übungen und motivierende Rätsel trainieren das Schreiben aller neuen Vokabeln.

 •  
  119,95 kr.

  Alle Vokabeln aus Red Line 6 Bayern Abwechslungsreiche ÜbungenViele Schreibübungen zum Einprägen der neuen Wörter und WendungenLösungen zur Selbstkontrolle zum Herausnehmen

 • af Daniela Tepper
  120,95 kr.

  "Wiesengeschichten - Liese niest" ist eine Geschichte von Freundschaft und Veränderung auf Deutsch, Englisch und Ukrainisch in Leichter Sprache. A story of friendship and change in German, English and Ukrainian in easy-to-understand language. ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿, ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿.Liese, das Gänseblümchen, und Leo, der Löwenzahn sind beste Freunde, doch eines Tages geht eine große Veränderung mit Leo vor sich. Und dann muss Liese auch noch niesen! Geeignet für Kinder im Alter zwischen vier und 10 Jahren, die Deutsch lernen möchten. Über QR-Codes stellen wir außerdem nach und nach immer neue Audios und Videomaterial zur Verfügung, mit denen es Spaß macht, eine neue Sprache zu entdecken. Gedruckt und hergestellt in Deutschland, auf Papier mit dem Umweltsiegel "Blauer Engel".

 • af Nadine Uhlemann-Warzel
  151,95 kr.

  Liebe Kundin, lieber Kunde! Bei dem vorliegenden Heft handelt es sich um einen Neuaufbau unseres Stationenlernens "Wild Animals". Dabei konzentriert sich das Heft nun auf direkt einsetzbare Arbeitsblätter und die passenden Hörverstehensübungen. Das kompakte Material ist auch für das Homeschooling geeignet!Das vorliegende Material bringt Ihren Kindern die Bezeichnungen für verschiedene wild animals, deren Körperbedeckungen und Körperbewegungen näher. Dafür enthält das Heft Wortkarten und Bildkarten, eine Tierkartei sowie eine Spielekartei. Die Übungen berücksichtigen alle vier Kompetenzbereiche des Englischunterrichts. Für die Hörverstehensübungen werden Audio-Dateien benötigt, die Sie kostenlos herunterladen können. Unter den Dateien befinden sich neben den Übungen auch zwei Lieder und ein Reim.Es werden verschiedene Sozialformen angesprochen und einige Arbeitsblätter sind differenziert. Die Übungen können zudem selbstständig erarbeitet werden. Des Weiteren finden Sie online einige Zusatzmaterialien, wie zum Beispiel Beobachtungsbögen, einen Reflexionsbogen sowie eine Lernzielkontrolle.o

 • af Nadya Osmani
  147,95 kr.

  Im Englischunterricht kommen die Kinder schnell mit ersten grammatischen Regeln in Berührung, wenn auch zunächst unbewusst. Sie lernen vereinzelte Verben kennen, nutzen die Personalpronomen und bilden den regelmäßigen Plural. Da liegt es nahe, mit den Kindern die englische Grammatik genauer zu betrachten.In diesem Band lernen die Kinder anhand von zweifach differenzierten Arbeitsblättern die drei Verben to be, to have got und to like näher kennen. Pro Verb stehen 4 bis 5 Aufgaben zur Verfügung, die unterschiedliche Sozialformen und Kompetenzbereiche ansprechen. Merkblätter erleichtern die Einführung und Festigung der Regeln zur Bildung der Verben. Zum Material gehören Audio-Dateien, die den verwendeten Wortschatz sowie die Hörverstehensübungen umfassen und von einem Native Speaker eingesprochen wurden.e

 •  
  116,95 kr.

  Mit dem Heft Vokabeltraining aktiv können Wortschatzabfragen im thematischen Zusammenhang geübt werden. Es enthält die komplette Wortschatzliste aus dem Schulbuch und bietet Sätze und Bilder zum Einprägen der neuen Wörter und Wendungen sowie abwechslungsreiche Übungen und motivierende Rätsel zur Festigung des Lernwortschatzes. Mit allen Lösungen zur Selbstkontrolle.

 • af Wolfgang Mieder
  69,95 kr.

 •  
  266,95 kr.

  Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter www.klett.de.

 •  
  111,95 kr.

  Abwechslungsreiche und schnell machbare Übungen zum Wiederholen und Festigen der Grammatikthemen, die in den Green Line G9 Schulbüchern 3/4 behandelt werden. Jeder Übung ist ein Verweis auf die entsprechende Regel im Grammatikanhang des betreffenden Schulbuchs beigefügt. So können Regeln gezielt nachgeschlagen werden und ggf. als Hilfestellung beim Lösen der Aufgaben dienen. Die mitgelieferten Lösungen zur Selbstkontrolle fördern die Lernautonomie.

 •  
  120,95 kr.

  Grammatiktraining aktiv enthält alle Grammatikthemen aus dem Schulbuch zum Wiederholen, Üben und Festigen. Einstieg ins Thema über die Grammatik-Erklärvideos Abwechslungsreiche und motivierende Übungen zum eigenständigen Üben Alle Lösungen zur Selbstkontrolle

 •  
  83,95 kr.

  Alle Vokabeln im handlichen Taschenformat Kurze Übungen am Ende jedes Lektionsteils Mit Lösungen zur Selbstkontrolle und Lerntipps

 •  
  150,95 kr.

  Einfach Englisch lernen mit dem Comic-SprachkursMit diesem unterhaltsamen Comic-Sprachkurs erweitern Sie mühelos Ihre Englischkenntnisse. Mit den Zeichnungen können Sie die Comic-Geschichte leicht verstehen und haben Lust zum Weiterlesen.Die Dialoge des Comics helfen Ihnen, Englisch so zu lernen, wie es wirklich gesprochen wird. So verstehen Sie nach kurzer Zeit authentisches Englisch und können mitreden.Der Comic-Sprachkurs erklärt Ihnen in jedem Kapitel einfach und grafisch ansprechend alles Wichtige zu Wortschatz, Grammatik und Kommunikation. In den Übungen können Sie gleich anwenden, was Sie gelernt haben.Inklusive deutscher Übersetzung als PDF-Download

 •  
  157,95 kr.

  Schlagen Sie den englischen Wortschatz schnell und sicher nachDer komplette Grund- und Aufbauwortschatz mit den 9.000 häufigsten Wörtern, Wendungen und Beispielsätzen nach Themen sortiert.Sie lernen praxisbezogen und mit vielen Anwendungsbeispielen aus wichtigen Lebensbereichen wie Essen, Freizeit, Gesundheit und Arbeit mit aktuellem Wortschatz aus der digitalen Welt.Mit Vokabeltrainer-App: Alle Englisch-Vokabeln aus dem Buch gibt's auch zum Üben für unterwegs.Sie finden sich leicht zurecht: Grund- und Aufbauwortschatz werden farblich unterschieden.Für Anfänger (A1) bis Fortgeschrittene (B2)

 • af Heidrun Rebenstorff
  120,95 kr.

  Mit diesem Projekt können Sie Storytelling und den Wortschatz zu "clothes" und "animals" verbinden!Das Bilderbuch "The Smartest Giant in Town" von dem beliebten Gruffalo-Autorenpaar besticht durch witzige, leicht eingängige Reime und farbenfrohe, detailreiche Bilder. Im Mittelpunkt steht ein etwas nachlässig gekleideter Riese, der sich endlich richtig modisch ausstaffieren möchte. Auf dem Heimweg begegnen ihm jedoch lauter in Not geratene Tiere, denen er mit seinen neuen Kleidern aus der Patsche helfen kann. Und da er nicht nur ein großer Riese ist, sondern auch ein großes Herz hat, ist seine äußere Erscheinung bald nicht mehr so smart ...Bevor die Schüler die Geschichte hören und spielen, erarbeiten sie erst gemeinsam, dann an Stationen den Wortschatz "Kleidung" und "Tiere". Dabei werden sie von vielfältigen Höraufgaben auf der im Heft enthaltenen CD unterstützt. Abwechslungsreiche Arbeitsblätter, die verschiedene Lerntypen ansprechen, bieten viele Differenzierungsmöglichkeiten. Ein Beobachtungsbogen unterstützt die Lehrkraft, die Fortschritte der SchülerInnen zu dokumentieren. Fetzige Raps und Songs helfen beim Lernen und machen Lust auf mehr!

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.