Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Undervisningsmidler: fremmedsprog: sprogindlæring: grammatik, ordforråd og udtale

Her finder du spændende bøger om Undervisningsmidler: fremmedsprog: sprogindlæring: grammatik, ordforråd og udtale. Nedenfor er et flot udvalg af over 180 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Palle Rasmussen, Ole Ravn, Annette Rasmussen, mfl.
  317,95 kr.

  Viden om læring og læreprocesser spiller i dag en central rolle i mange forskellige sammenhænge og danner baggrund for vurderinger og afgørelser med vidtrækkende betydning. Dette gælder ikke mindst inden for pædagogik og didaktik, udvikling af læringsressourcer, organisationsudvikling, arkitektur og design af uddannelsesinstitutioner, samt lovgivning og reformarbejde inden for uddannelse, undervisning og pædagogik.AT UNDERSØGE LÆRING fokuserer med afsæt i empiriske undersøgelser på, hvordan man kan udforske læring og læreprocesser, og hvilke krav man bør stille til forskningsprocessen. Dermed behandler bogen også det fundamentale spørgsmål om, hvad man kan forstå ved viden om læring og læreprocesser. Bogens temaer og spørgsmål udgør tilsammen de dele i vidensproduktionens maskinrum , som skal spille sammen for at tilvejebringe videnskabelig viden.Forfatterne inddrager eksempler fra aktuel uddannelsesforskning samt fra forskning knyttet til udviklingen af teorier om læring generelt.

 • - Tysk grammatik
  af Mette Hermann
  407,95 kr.

  WIE GEHT’S? er en grammatikbog, der kobler grammatik med mundtlighed og skriftlighed.WIE GEHT’S? udvikler elevernes kommunikative kompetence gennem en opgavetypologi, hvor eleverne både tilegner sig konkret grammatisk viden og trænes i anvendelsen af den via mundtlige og skriftlige opgaverOpgaverne er opbygget som paraktiviteter, der lægger op til dialog, og hvor eleverne i samarbejde løser opgaverne. Der arbejdes med autentiske tekster, og herved får man også inspiration til, hvordan grammatik kan integreres i den øvrige sprogundervisning.WIE GEHT’S? dækker de grundlæggende grammatiske områder. Bogen består af 12 kapitler og over 200 opgaver.WIE GEHT’S? henvender sig til elever og kursister på alle de gymnasiale uddannelser og kan anvendes på både A-, B- og C-niveau.

 • - Græsk grammatik for begyndere
  af Chr. Gorm Tortzen
  182,95 kr.

  ΒΑΣΙΣ er en dansksproget grammatik i oldgræsk beregnet for undervisningen i gymnasiet og ved anden tilsvarende begynderundervisning.Bogen indeholder en beskrivelse af det klassiske attiske sprogs grundlæggende morfologi og syntax og har desuden en række hjælpemidler til arbejdet med tekstlæsning og skriftlige opgaver. Den grammatiske gennemgang er opdelt i 20 nummererede afsnit som er inddelt efter decimalklassemetoden og omhandler lyd og skrift (1), morfologi (2–10), syntax (11–17), orddannelse (18) samt morfologisk og syntaktisk analyse (19–20). Herefter følger en lignende, kortere beskrivelse af de andre græske dialekter ud fra deres forskelle fra attisk.Bogens første nummererede afsnit om lyd og skrift indeholder desuden kortfattede beskrivelser af en række af de lydmæssige udviklinger der sproghistorisk førte frem til det klassiske græske sprog. Disse gives for at støtte indlæringen af tilsyneladende uregelmæssigheder i morfologien ved at give forklaringer på hvorfor visse uregelmæssige former ser ud som de gør.Bogen indeholder desuden en række hjælpemidler til den studerende:Forrest i bogen findes en indholdsfortegnelse som er opbygget som et systematisk index og giver brugeren et hurtigt overblik over bogens opbygning. Desuden findes en ny, grundig vejledning i hvordan man som studerende kan forstå og udnytte bogens opbygning i praksis.Bag i bogen kan oversigten over de 60 almindeligste uregelmæssige verbers grundformer og indexet over vanskelige verbalstammer hjælpe den studerende med at finde frem til ugenkendelige verbalformer i en tekst, mens den fuldstændig oversigt over alle bøjningsformer af verbet i paradigme I–V hjælper til at identificere præcis hvilken form af verbet der er tale om. Det alfabetiske index viser hvor en lang række grammatiske begreber behandles i bogen, mens Index Græcitatis indeholder græske ord og endelser med henvisning til hvor de behandles.Allerbagest i bogen findes Chilias, en liste over de 1.000 almindeligste substantiver, adjektiver, verber og adverbier som sammen med funktionsord kan udgøre op til 60–80% af ordforrådet i en gennemsnitlig græsk tekst.Denne fjerde udgave af ΒΑΣΙΣ er den mest gennemreviderede udgave hidtil. Der er tilføjet en ny brugervejledning, systematikken i decimalklasseinddelingen er strammet op, og der er foretaget utallige småjusteringer i indholdet for at klargøre teksten og forbedre eksempler, herunder en grundlæggende omformulering i hvordan objekter analyseres og en tilføjelse ved verberne i Chilias af hvilke kasus deres objekter normalt står i. Der er ligeledes tilføjet tidssvarende mønsterbesvarelser af syntaktiske analyser som er forsynet med tre eksempler på de for tiden gængse måder at opstille besvarelser på i gymnasiets undervisning. For første gang siden første udgave i 1994 er hele bogen desuden opsat påny, i et mindre og mere brugervenligt format end tidligere udgaver.

 • af Birger Andersen
  228,99 - 301,95 kr.

 • - for Danish students
  af Lise-Lotte Hjulmand & Helge Schwarz
  407,95 kr.

  A Concise Contrastive Grammar of English is a pedagogical introduction to English grammar for Danish students of English at bachelor level. At the same time the book is a practical tool of reference for the Danish-speaking English teacher.The reader is guided through the labyrinth of the English grammatical landscape and is introduced to English grammar as well as to basic sentence analysis. The book gives a systematic description of English and covers all the major areas of English grammar. It contains definitions and explanations as well as a large number of examples from a wide range of material (newspapers, magazines, literature, spoken language, etc.).Special attention has been paid to areas that are known to cause problems for Danes who are learning English at a fairly advanced level. Wherever relevant, parallels have been drawn to Danish grammar, and the most important differences between Danish and English have been highlighted.The present fifth edition is the result of a thorough revision. Some sections have been completely or partially rewritten; others have been adjusted in various ways. As with previous editions, the purpose in doing this is to bring the book up to date and make it more helpful for the users, and these have once again helped us in the process with recommendations and suggestions.The reader may be interested in knowing that there are two workbooks which can be used together with the textbook, i.e. A Concise Contrastive Grammar of English for Danish Students. Workbook, 2nd ed. and A Self-Study Workbook with Answer Key, both by Lise-Lotte Hjulmand.

 • - Grundbog
  af Ulrika Tornberg, Ole Frimann Olesen & Bitten Vecht
  567,95 kr.

  Die Grammatik bygger på et kommunikativt sprogsyn og danner en helhed med den tilhørende øvebog. Hvert afsnit indledes med en grundig begrebsintroduktion, som eksemplificerer, forklarer og øver begreber og terminologi. Alle eksempler hentet fra moderne sprogbrug. Die Grammatik giver sammen med øvehæftet mulighed for undervisningsdifferentiering og selvstudie.

 • - Gyldendals mini-grammatik
  af Birgitte Bjerre
  157,95 kr.

  Tysk minigrammatik er en opslagsbog for elever på alle niveauer. Den er hurtig og nem at finde rundt i, så du finder hurtigt den bøjningsform eller grammatiske løsning, du lige mangler.

 • af Poul Tornøe & Mette Hermann
  187,95 kr.

  Get Your Grammar - Facitliste indeholder løsniner til størstedelen af opgaverne i Get Your Grammar.Get Your Grammar er en engelsk grundgrammatik til 8.-10. klasse, der bygger på et funktionelt og kommunikativt sprogsyn. Get Your Grammar har en overskuelig og lettilgængelig struktur, som er bygget op omkring ordklasserne. Bogen indeholder otte kapitler, der med kortfattede grammatiske forklaringer hurtigt og sikkert klæder eleverne på til at arbejde med grammatikken.Get Your Grammar indeholder bl.a. kommunikative aktiviteter, tekstbaserede opgaver i forskellige genrer, kreative skriveopgaverog spil. De varierede og elevaktiverende opgaver har tydelig progression. Opgaverne lægger op til, at eleverne arbejder med sproget kreativt, i kontekst og i dialog med hinanden.

 • af Poul Tornøe & Mette Hermann
  242,95 kr.

  Get Your Grammar er en engelsk grundgrammatik til 8.-10. klasse, der bygger på et funktionelt og kommunikativt sprogsyn. Get Your Grammar har en overskuelig og lettilgængelig struktur, som er bygget op omkring ordklasserne. Bogen indeholder otte kapitler, der med kortfattede grammatiske forklaringer hurtigt og sikkert klæder eleverne på til at arbejde med grammatikken.Get Your Grammar indeholder bl.a. kommunikative aktiviteter, tekstbaserede opgaver i forskellige genrer, kreative skriveopgaverog spil. De varierede og elevaktiverende opgaver har tydelig progression. Opgaverne lægger op til, at eleverne arbejder med sproget kreativt, i kontekst og i dialog med hinanden.Der findes et selvstændigt facithæfte, Get Your Grammar - Facitliste, med løsninger til størstedelen af bogens opgaver.

 • af Francisco Jiménez Calderón
  427,95 kr.

  Este volumen parte del extraordinario conocimiento generado en los últimos años para facilitar y mejorar la enseñanza de la gramática tanto a estudiantes nativos como a no nativos, y se alinea, en concreto, con el desarrollo de la Gramática Orientada a las Competencias (GROC) y con la aplicación de principios de la lingüística cognitiva en el ámbito del Español como Lengua Extranjera (ELE). El estudio se acota a las relaciones que se producen en las estructuras ditransitivas, especialmente con verbos de transferencia y trayectoria. La exploración de dichas relaciones deriva en la elaboración de materiales y herramientas para que el análisis del lenguaje resulte de utilidad, con el propósito de dotar a los estudiantes de un conocimiento gramatical significativo y operativo.

 • af Aoife K Ahern
  208,95 - 593,95 kr.

 • af K E Manolas
  240,95 kr.

  Greece is the starting point for Cloudie, who wants to travel around the world. In order for the playful cloud to accomplish his goal, he doesn't hesitate to ask for help from the Ruler of the Winds, Aeolus, to guide him on his way. He promises Aeolus that he will be very careful and that he will diligently follow his wise directions, as long as he helps him make his dream come true. This is an entertaining and educational story written in two languages, Greek and English, which teaches Greece's history and geography, while emphasizing the necessity of obedience and the importance of consequence.

 • - Dansk sprog og kultur for fortsættere
  af Marlene Hastenplug & Caroline Ballebye Sørensen
  412,95 kr.

  24 fantastiske danskere er til alle, der udover at lære dansk også gerne vil vide mere om Danmarks kultur og historie. Det kan fx være kursister på danskuddannelse 3 modul 4-5 eller danskstuderende ved udenlandske universiteter (CEFR B1-B2). Bogen består af 12 kapitler, der hver præsenterer to fantastiske danskere og deres samtid – fra kongen Harald Blåtand til kokken Dak Wichangoen. Det historiske bringes i dialog med nutiden, og der er lige mange fantastiske kvinder og mænd med.I alle kapitler er der ud over læsefærdighed fokus på at lytte, tale og skrive. Der er grammatikøvelser, udtaletræning, lytteøvelser, researchopgaver, samtaleøvelser og diskussionsoplæg, hvor alle har mulighed for at komme på banen. I hvert kapitel lægger en kreativ skriveøvelse desuden op til at træne udtryksfærdighed inden for forskellige genrer.På bogens hjemmeside 24danskere.ibog.gyldendal.dk ligger foruden alle lydfiler også oplæg til videre læsning i form af uddrag af skønlitterære tekster, som relaterer sig til de portrætterede personer.

 • af Jennie Lee
  207,95 kr.

  हमारी पूरी तरह से संरचित प्रारंभिककर्ता के लिए किताब करना कोरियन भाषा को सीखने को सरल बनाती है! यह प्रैक्टिकल जानकारी से भरपूर है और आसान, कदम-कदम पर गाइड के साथ यह मदद करता है कि आप कोरियन को पढ़ने, लिखने और बोलने में तेजी से सीख सकें कोरियन भाषा का आदर्श परिचयऐतिहासिक हंगुल वर्णमाला के बारे में सब कुछ जानेंपूर्ण स्ट्रोक ऑर्डर आरेख और लेखन निर्देशकट कर रखने और रखने के लिए हंगुल फ्लैश कार्ड्स150+ पेजों के ऊपर, कैलीग्राफी प्रैक्टिस और क्विज़ सहित!उच्चारण और नियमों के विस्तृत मार्गदर्शिकायह कोरियन किताब वयस्कों और बच्चों के लिए उपयुक्त है, पूरी तरह से नौसिखिए से लेकर उन लोगों तक जो अपने हंगुल लेखन कौशल में सुधार करना चाहते हैं। हमारे स्व-अध्ययन अभ्यास और कैसे-लिखने शैली के प्रैक्टिस पेज उपयुक्त स्तर के कोरियन के लिए सम्पूर्ण प्रक्रिया को सरल बना देंगे।आपके शिक्षक, जेसन लोवे, आपको हंगुल लिपि के बारे में सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करेंगे, जिससे आपको जल्दी से शुरू करने के लिए पर्याप्त विवरण मिलेगा। पुस्तक में उच्चारण नियमों का व्यापक अवलोकन, अभ्यास के लिए शुरुआती शब्दावली वाला एक खंड, कोरियन में संख्याओं को पढ़ने और लिखने पर मार्गदर्शन, मूल लिखावट को समझने के लिए युक्तियाँ और बहुत कुछ शामिल है।

 • af Ruben Schachtenhaufen
  217,95 kr.

  Ny dansk fonetik er grundbog i dansk udtale og lydskrift. Bogen er baseret på en helt ny og tidssvarende analyse af dansk fonetik baseret på principperne i det internationale fonetiske alfabet, IPA. Den er målrettet sprogstuderende på videregående uddannelser der skal bruge en indføring i dansk udtale, og alle der søger viden om aktuel dansk udtale. Fokus er på det lydskrifttekniske, de distinktive lyde og deres almindeligste varianter. Fonetik er læren om den fysiske manifestation af det talte sprog, hvordan sproglyde frembringes af taleorganerne, sproglydenes akustiske egenskaber og hvordan sproglyde opfattes af vores ører. Fonetik er nært beslægtet med fonologi, som er læren om forhold som sprogs lydsystemer og udtaleregler, lydenes funktion og menneskers fortolkning og mentale repræsentation af lyde. På schwa.dk/ndf findes en omfattende portal med ekstramateriale til bogen, digitale værktøjer til lydskrift og online øvelser. Denne 2. forbedrede udgave er fagfællebedømt og suppleret med flere detaljer om transskription og lydskriftsystemer samt nye afsnit om fonologisk analyse og morfofonologiske processer.

 • - Naturally
  af Michael Falkendorf
  223,95 kr.

  DANISH GRAMMAR – Naturally is a grammar book, which leads the reader through all necessary steps when learning Danish. In addition, the book is filled with beautiful photographs that the author hastaken, and they function as topics of conversation throughout the book, so the learned rules can be put into practice immediately. DANSK GRAMMATIK – Naturligvis er en grammatikbog, der tager læseren igennem alle nødvendige trin, når man skal lære dansk. Derudover er bogen fyldt med flotte fotografier, som forfatteren har taget, og de fungerer som samtaleemner igennem bogen, så de tillærte regler kan anvendes i praksis med det samme.

 •  
  162,95 kr.

  5 Drehscheiben in einem Paket Die wichtigsten unregelmäßigen Verben: Mit einem Dreh wird ein Verb in vielen Zeitformen und kompletten Konjugationsformen angezeigt Mit Spick-Faktor: Überall einsetzbar dank handlichem Format Ausgeklügelte Systematik: Die Griffleiste und das klare Leitsystem auf der Scheibe, ermöglichen schnelle Orientierung und fixes Nachschlagen Ideal für die Schule, zuhause oder unterwegs

 •  
  102,95 kr.

  Besser werden mit dem täglichen 10-Minuten-Training Viele abwechslungsreiche Übungen, die Spaß machen Zwei Schwierigkeitsstufen für mehr Lernerfolg Mit Tipps und Hilfestellungen, wenn du nicht weiterweißt Mit Lösungen

 • af Sarah Trenker
  152,95 kr.

  Spannend Sprachen lernen mit den Lernkrimis Sie lernen schon seit einiger Zeit Englisch und möchten Ihre Sprachkenntnisse verbessern oder vorhandenes Wissen auffrischen? Sie wollen Ihre Kenntnisse der englischen Sprache vertiefen und dabei unterhalten werden? Sie lieben spannende Geschichten und wollen authentische Texte auf Englisch lesen? Dann sind unsere Lernkrimi Classics genau das Richtige für Sie. In "Death Ahead" erwartet Sie ein spannender Kriminalfall. Der von einer muttersprachlichen Autorin speziell für fortgeschrittene Lerner*innen des Niveaus B1 geschriebene Text schafft ein authentisches Gefühl für die englische Sprache. Mit dem einzigartigen Lernkrimi Konzept erwerben Sie spielerisch Sprachkompetenzen. Gehen Sie auf Verbrecherjagd und verbessern Sie ganz nebenbei Ihren Englisch-Wortschatz, vertiefen Sie Ihre Grammatikkenntnisse und erfahren Sie Wissenswertes über Land und Sprache. Speziell konzipierte textbezogene Übungen wechseln sich mit nützlichem Wissen rund um Land und Sprache ab und verstärken den Lerneffekt. So geht Sprachenlernen ganz nebenbei! Death Ahead - Ihr B1 Englisch-Lernkrimi Inspector James Hudson steht an Deck eines großen Kreuzfahrtschiffes und schmollt. Wie konnte er nur so durch die ärztliche Tauglichkeitsprüfung rasseln? Nach seiner Schussverletzung fühlte er sich zwar noch schnell müde und erschöpft, aber gleich dienstuntauglich und für 6 Wochen beurlaubt? Zur Freude seiner Tante Daisy, die ihn nun endlich zu dieser gemeinsamen Reise überreden konnte. Doch als sie vor Gibraltar vor Anker liegen, wird eine Leiche an Bord gefunden - und schon ist es mit der Erholung dahin. Gelingt es Hudson, den Täter unter den Passagieren zu entlarven, bevor das Schiff in 3 Tagen wieder in den Hafen von Portsmouth einläuft? Kriminell gut! - Ihr Lernkrimi Classic auf einen Blick Spannender Krimi auf Englisch: Schlüpfen Sie in die Rolle des Ermittlers und verbessern Sie Ihre Englisch-Kenntnisse ganz intuitiv. Muttersprachliche Autor*innen: Unsere Texte wurden von Muttersprachler*innen speziell für das Niveau B1 verfasst. Über 20 textbezogene Übungen: Abwechslungsreiche Übungen unterstützen den Lernprozess und fügen sich spielerisch in den Lesefluss ein. Vokabelangaben auf jeder Seite: Alle für das Sprachniveau B1 schwierigen Wörter werden auf jeder Seite angegeben und sind ohne umständliches Blättern sofort griffbereit. Umfangreiches Glossar: Das alphabetische Glossar am Ende des Buches ermöglicht es, die Wörter aus allen Texten auch nachträglich nachzuschlagen. Infokästen zu Sprache und Grammatik: Zusätzliche Informationen, Tipps und Wissenswertes zu Sprache, Grammatik und Landeskunde runden den Lernkrimi Classic "Death Ahead" ab. Ansprechendes Layout: Die Lernlektüre überzeugt durch ein modernes, optisch ansprechendes Design. Clever lernen mit phase6: Trainieren Sie die neuen Vokabeln in der phase6 App und hören Sie sich die richtige Aussprache an. Der erste Titel ist für Sie kostenlos. Lesen & Lernen mit den Circon Lernkrimis Die Reihe Lernkrimi Classic sorgt für positive Leseerfahrungen für Fortgeschrittene auf dem Niveau B1 und erleichtert spielerisch den Spracherwerb. Mit ansteigendem Schwierigkeitsgrad von Text und Übungen steigt auch Ihr Sprachvermögen. Die Lernkrimi Classics sind für die Sprachen Englisch, Spanisch, Italienisch, Französisch und für Deutsch als Fremdsprache verfügbar. Die Reihe Lernkrimi bietet spannende Lektüre und gezieltes Sprachtraining in einem. Bewährtes Lernkrimi Konzept Das erprobte Format der Reihe Lernkrimi trägt mit authentischen Texten zum Erlernen der englischen Sprache bei und führt Land und Leser*innen zusammen. Das bewährte Lernkonzept des Circon Verlags hilft sowohl im Unterricht als auch zu Hause beim Spracherwerb. Ob in der Schule, im Sprachunterricht an der Universität oder im Volkshochschul-Sprachkurs - die Lernkrimis können überall für den Englisch-Unterricht eingesetzt werden. Sie lernen lieber zu Hause? Kein Problem! Insbesondere für Selbstlerner*innen bieten die Lernkrimis die Grundlage für einen schnellen Einstieg in die englische Sprache und können auch begleitend zu jedem Lehrbuch verwendet werden.

 • af Christine Altgen
  82,95 kr.

  Liebe Kundin, lieber Kunde! Bei dem vorliegenden Heft handelt es sich um einen Neuaufbau unseres Stationenlernens "Food and Drinks". Dabei konzentriert sich das Heft nun auf direkt einsetzbare Arbeitsblätter und die passenden Hörverstehensübungen.Bringen Sie Ihren Kindern "mit allen Sinnen" englisches Essen und Trinken näher!Auf spielerische Weise lernen die Kinder die Bezeichnungen für Obst und Gemüse, Getränke und Frühstückswörter. Dabei werden alle vier Kompetenzbereiche abgedeckt. Die Hörübungen dazu finden Sie auf der beiliegenden CD- inklusive passender Lieder zum Wortschatz!Die teilweise differenzierten Arbeitsblätter bedienen sich einer Vielfalt an Sozialformen und können von den Kindern selbstständig bearbeitet werden. Wort- und Bildkarten, eine Spielekartei und zusätzliche Materialien, wie eine Lernzielkontrolle, runden das Angebot ab.Mit diesem Material kommen Ihre Schülerinnen und Schüler ganz sicher auf den Geschmack!

 • af Nadine Uhlemann-Warzel
  112,95 kr.

  Liebe Kundin, lieber Kunde! Bei dem vorliegenden Heft handelt es sich um einen Neuaufbau unseres Stationenlernens "At Home". Dabei konzentriert sich das Heft nun auf direkt einsetzbare Arbeitsblätter und die passenden Hörverstehensübungen.Wo stehen die Möbel im Haus und welche Farben haben sie? Und wo versteckt sich nur Mr Patts Katze? Vielleicht im Badezimmer auf dem Teppich oder doch unter dem Stuhl im Büro?Gehen Sie mit den Kindern auf Entdeckungstour durch das Haus und lernen Sie mit ihnen die englischen Wörter rund um das Thema "At home". Ganz einfach und selbstständig können die Kinder die Angebote zu den Wortfeldbereichen house, rooms, furniture und prepositions bearbeiten und dabei alle vier Kompetenzbereiche schulen. In vielfältigen Sozialformen motivieren die Aufgaben zum Lesen, Zuhören, Schreiben und Sprechen. Die Hörübungen auf der beiliegenden CD sind von Native Speakern eingesprochen. Wort- und Bildkarten helfen zusätzlich, den Wortschatz zu festigen, während die Spielekartei und ein Lied für extra Spaß sorgen.Inkl. Lösungen!

 • af Catherine Amis
  152,95 kr.

  Escape - mit Rätseln und Knobeln Sprachen lernen! Escape- und Rätsel-Fans aufgepasst! Das bewährte Lernkrimi-Konzept gibt es nun auch als Variante für alle Rätsel- und Escape-Liebhaber*innen. Die beliebten Circon Sprachlektüren wurden um die neue Escape-Reihe erweitert. Das bedeutet: Rätselspaß und dabei gleichzeitig auf spielerische Weise die Englisch-Kenntnisse ausbauen, verbessern oder vertiefen! Mit dem von einer muttersprachlichen Autorin verfassten Escape-Buch geht das Englisch-Lernen leicht von der Hand. Die Leserinnen und Leser verfolgen eine spannende und authentische Geschichte, die sie quer durch London führt. Und sie lösen kniffelige Rätsel - denn erst die Lösung verrät, wie die Geschichte weitergeht. Ganz nebenbei lernen sie neue Wörter kennen und trainieren ihre Fähigkeit, englische Texte zu verstehen. Das Niveau der Escape-Bücher ist speziell auf Anfänger*innen mit dem Sprachniveau A1 abgestimmt. Schwierige Vokabeln, die über das Sprachniveau A1 hinausgehen, werden beim ersten Auftreten auf jeder Seite übersetzt. Kurze Merkkästen auf Deutsch innerhalb des Textes geben Tipps zur Lösung des Rätsels. "Lost in London" wird durch farbige Illustrationen ergänzt, die für ein noch besseres Textverständnis sorgen. Die Escape-Geschichten bringen Spannung beim Lesen und das Lösen von Knobelaufgaben in einer Fremdsprache dient als echtes Motivationserlebnis! "Lost in London" - Die englische Escape-Geschichte speziell für Anfänger*innen! Als Vera und Samuel das British Museum besichtigen, trauen sie ihren Augen kaum: In der ägyptischen Sammlung steht eine Mumie, die sich bewegt. Die beiden Studenten befreien einen eingewickelten Mann aus seiner misslichen Lage: Paul. Der wollte in einem Antiquitätenladen den Preis einer alten Statue schätzen lassen. Offenbar war die Antiquität dem Händler so viel wert, dass er Paul vorerst verschwinden ließ. Von der Statue fehlt nun jede Spur. Gelingt es Vera, Samuel und Paul, sie wieder zu finden? Und was führt der Besitzer des Apollo Antique Shop im Schilde? Die Escape-Geschichten auf einen Blick Spannung und Rätselspaß auf Englisch: Mit den kniffeligen Escape-Geschichten macht Sprachen lernen Spaß - und wer mit Spaß lernt, lernt erfolgreicher! Von einer Muttersprachlerin verfasst: Die Geschichte wurde von einer von muttersprachlichen Autorin mit Lehrerfahrung verfasst und/oder korrigiert. Hoher Unterhaltungswert: Die abwechslungsreichen Rätsel bringen jede Menge Spaß beim Lesen, die vielen farbigen Illustrationen ergänzen die spannende Geschichte. Vokabelangaben auf jeder Seite & Tipps auf Deutsch: Die englischen Wörter, die über das Sprachniveau A1 hinausgehen, werden beim ersten Auftreten auf jeder Seite übersetzt und sind ohne umständliches Blättern sofort griffbereit. Immer wieder gibt es Tipps auf Deutsch, sodass die Rätsel leichter gelöst werden können und die Leser*innen erfahren, wie die Geschichte weitergeht. Abschlussquiz, Glossar und Lösungen: finden sich am Ende des Buches. Das Abschlussquiz für alle Rätselkönner*innen ermöglicht die Selbstevaluierung und sorgt für einen positiven Lerneffekt. Clever lernen mit phase6: In der phase6 App können die neuen Vokabeln geübt werden. Einfach Lesen und Rätseln auf Englisch Die Escape-Reihe sorgt mit ihren Geschichten für Spannung bis zum Schluss und bringt neben Rätselspaß auch - aufgrund des Lösens von Knobelaufgaben in einer Fremdsprache - ein echtes Motivationserlebnis. Die Escape-Bücher sind in den Sprachen Englisch und Italienisch erhältlich. Bewährtes Lernkonzept Das erprobte Konzept der Reihe Lernkrimi kommt auch in den neuen Escape-Büchern zum Einsatz. Authentische Texte und kniffelige Rätselaufgaben helfen beim Erlernen der englischen Sprache und vermitteln ein authentisches Gefühl für Land und Sprache. Die Reihe eignet sich für Englisch-Anfänger*innen und Wiedereinsteiger*innen sowie für Reiselustige, London-Besucher*innen und Großbritannien-Liebhaber*innen. Sie kann zudem auch als Kurslektüre in (Sprach- und/oder Volkshoch-) Schulen eingesetzt werden. Perfekt als Geschenk geeignet! "Lost in London" ist auch eine tolle Geschenk-Idee: für alle, die gerade Englisch lernen, London lieben oder eine Reise nach Großbritannien planen!

 • af Wolfgang Hamm
  182,95 kr.

  Schritt für Schritt zu besseren Texten mit systematischem Wortschatz- und Grammatiktraining.1. Introductory example - Beispieltexte zu typischen Textsorten dienen als Einführung2. Vocabulary practice - Wortschatz zu den wichtigsten Themen auffrischen, üben und behalten3. Grammar practice - Grammatik üben, vertiefen und behalten4. Skills - Zahlreiche und vielfältige Strategien, um bessere Texte zu schreiben5. Over to you - Schreibtraining mit authentischen Aufgabenstellungen6. Solutions and examples - Lösungen und Beispiellösungen zur Selbstkontrolle Inklusive Nachschlagegrammatik im Anhang Mit besseren Texten zu besseren Noten!

 • af Tom Bradbury
  344,95 kr.

  Suitable for students of Cambridge IGCSE(TM) English as a Second Language (0510/0511/0991/0993). Help your students confidently prepare for assessment with the Cambridge IGCSE(TM) English as a Second

 • af Peter Lucantoni
  777,95 kr.

  This series supports teachers and students of Cambridge IGCSE(TM) English as a Second Language (0510/0511/0991/0993) Teaching ideas, classroom inspiration and key advice - the Cambridge IGCSE(TM) English as a Second Language Teacher's Resource with Digital Access is here to support you as you guide your students through the syllabus.From step-by-step guidance through all of the coursebook activities, to extra end-of-unit tests and sample answers, this resource saves valuable lesson planning time so that you can focus on what really matters - supporting your students. This teacher's resource supports the syllabuses for examination from 2024. Access to your digital resource is offered via Cambridge GO.

 •  
  127,95 kr.

  Mit Vokabeltraining aktiv prägen sich die Schüler:innen neue Wörter und Wendungen besonders leicht und nachhaltig ein. Abwechslungsreiche Übungen und motivierende Rätsel trainieren das Schreiben aller neuen Vokabeln. Abwechslungsreiche Übungen und motivierende Aufgaben trainieren insbesondere das Schreiben aller neuen Vokabeln Der komplette Wortschatz zu den Units aufgeteilt in kleine Lerneinheiten Wortschatz üben im thematischen Zusammenhang; Schreibübungen und Bilder helfen beim Einprägen Alle Lösungen zur Selbstkontrolle

 •  
  142,95 kr.

  Alle Vokabeln aus Red Line 6 Bayern Abwechslungsreiche ÜbungenViele Schreibübungen zum Einprägen der neuen Wörter und WendungenMit Lösungen zur Selbstkontrolle

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.