Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Undervisningsmidler: statsborgerskab og socialt arbejde

Her finder du spændende bøger om Undervisningsmidler: statsborgerskab og socialt arbejde. Nedenfor er et flot udvalg af over 33 bøger om emnet. Det er også her du finder emner som Samfundslære.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Morten Ejrnæs & Idamarie Leth Svendsen
  167,95 kr.

  I socialt arbejde er det et vilkår, at alvorlige problemer ofte er sammensatte problemer, der kræver belysning gennem flere forskellige fagligheder. Tværfaglighed er derfor en nødvendig overbygning på professionernes faglighed. Samtidig er det et krydsfelt, som er reguleret af mange love, regler og hensyn, der varierer mellem fag- og myndighedsområder. Det er derfor vanskeligt at få medtænkt alt i tværfagligt samarbejde, hvor hensyn og vurderinger også kan stå overfor hinanden.For at håndtere denne kompleksitet udvikles praksislogikker, dvs. hurtigtænkning, som gør det muligt i konkrete situationer at vurdere risiko, gennemføre tværfagligt samarbejde og træffe beslutninger. Praksislogikker er præget af både strukturelle forhold som lovgivning og organisering og af de professionelles personlige værdier og holdninger. I det tværfaglige samarbejde rummer de muligheden for hurtige hensigtsmæssige beslutninger, men kan også være medvirkende til at skævvride vurderinger og beslutninger. Praksislogikker må derfor gå hånd i hånd med den mere tidskrævende faglige analyse.Bogen henvender sig til socialrådgiverstuderende og alle professionelle, som beskæftiger sig med socialt arbejde.

 • af Peter Bundesen & Anette Skals
  167,95 kr.

  Faglige skøn udgør en central del af socialarbejderens indsats i forhold til sociale og ofte også komplekse problemer hos borgeren. Det faglige skøn er imidlertid ikke kun fagligt, men også institutionelt, da det altid udøves i forhold til en given lovgivning og indenfor en konkret organisatorisk og politisk kontekst. Disse rammer giver ledere og politikere muligheder for at styre og begrænse skønnets rolle, hvilket ofte giver anledning til diskussioner af såvel skønnets status som af professionernes rolle i det sociale arbejde.Med afsæt i eksempler fra beskæftigelsesområdet introducerer Peter Bundesen og Anette Skals to forskellige tilgange til forståelsen af faglige skøn. Den ene tilgang forstår skøn som udtryk for en høj grad af faglig autonomi. Den anden ser faglige skøn som udtryk for en delegeret myndighed.Bogen henvender sig til socialrådgiverstuderende og alle professionelle, som beskæftiger sig med socialt arbejde.

 • af Maja Lundemark Andersen & Pernille Nørlund Brok
  167,95 kr.

  Empowerment er nemt at snakke om, men sværere at udfolde i praksis. Der er ofte langt fra en teoretisk formidling af de gode intentioner i en empowering tilgang og til rent faktisk at arbejde empowering i det daglige sociale arbejde.Bogens udgangspunkt er imidlertid at det kan lade sig gøre – og at det kan give mærkbare effekter for den socialfaglige praksis. Afsættet for bogen er undersøgelser af, hvorfor det er så svært at arbejde empowering i det sociale arbejde, og på den baggrund formidles strategier til, hvordan de professionelle kan udvikle kompetencer til at udvikle en praksis, som bygger på inddragelse, deltagelse og ejerskab og fremdrift i eget liv.Bogen rummer således at væld af eksempler på, hvordan det kan lade sig gøre at øge samarbejdet mellem borgere og professionelle i det sociale arbejde på en måde, så borgerens perspektiv får mere magt og tyngde i beslutningerne om de sociale indsatser. De professionelle kan bruge bogen til at lære noget nyt, mens de er sammen med de borgere, som er deltagere i det sociale arbejdes hverdagspraksis. Til gavn og glæde for alle parter.Bogen henvender sig til socialrådgiverstuderende og alle professionelle, som beskæftiger sig med socialt arbejde.

 • af Heather E. Schwartz
  97,95 - 147,95 kr.

 • af Heather E. Schwartz
  97,95 - 147,95 kr.

 • af Maribel Valdez Gonzalez
  107,95 - 162,95 kr.

 • - Seks forsøg på at gøre en forskel
  af Andreas Lloyd
  247,95 kr.

  Hvornår har du sidst oplevet, at demokrati føltes godt?Der var engang, hvor Andreas ikke troede på, at demokrati overhovedet kunne føles godt. Det føltes som en tilskuersport, hvor han stod på sidelinjen uden at kunne overskue, hvordan han selv kunne deltage. Uden tro på, at der var plads til ham og hans engagement.Men demokrati er en deltagersport. Det er ligesom at cykle, svømme eller spille fodbold. Det skal føles med hele kroppen. Og ligesom at dyrke sport, så kan demokrati faktisk føles godt – og ikke bare fordi man vinder eller får sin vilje. Men fordi dét at være i et demokratisk fællesskab fyldt med samhørighed, stolthed, magt og håb kan være noget af det stærkeste, vi kan opleve som mennesker. Alt dette har Andreas oplevet på sin egen krop. Og i denne bog fortæller han om sin egen dannelsesrejse – fra at være demokratisk nybegynder, der egentlig allerede havde givet op, til at blive sådan én, der skriver en bog om som sine demokratiske erfaringer.Bogen er en samling personlige essays, der fortæller om seks forskellige fællesskaber og udforsker forskellige sider af demokratiets følelsesliv – fra at kæmpe med at finde sin egen stemme og føle sig berettiget til at bruge den, til at overvinde følelsen af magtesløshed ved at finde sammen med andre og skabe forandring.Andreas Lloyd har gennem de sidste 15 år været en drivkraft i en række nyskabende danske borgerinitiativer, så som Københavns Fødevarefællesskab, Borgerlyst, Samtalesaloner, Medborgerne og den danske klimabevægelse.

 • af Megan Borgert-Spaniol
  92,95 - 147,95 kr.

 • af Luis Carlos Morales Zúñiga
  497,95 kr.

  En esta investigación se estudia la evolución curricular, pedagógica y didáctica de la formación para la ciudadanía en Costa Rica durante el periodo 1886-2015 desde una perspectiva que reconoce la transnacionalidad de los procesos educativos que en apariencia se muestran como si fuesen procesos simplemente nacionales. El análisis ha sido ectuado tomando en cuenta la politicidad nacional es decir, las distintas coyunturas, actores, tendencias y tensiones político educativas en torno a la articulación curricular y didáctica de la Educación Cívica tanto como asignatura escolar, como campo en disputa y tensión, y también como un campo de desarrollo académico y de política curricular. Se asume también la perspectiva de la internacionalización político educativa para observar distintos momentos, agentes y procesos transnacionales en la articulación de la educación para la ciudadanía en Costa Rica desde 1886 hasta el año 2015.

 • af Kitty Felde
  142,95 - 227,95 kr.

 • af Nicole A. Mansfield
  92,95 - 152,95 kr.

 • af Jaclyn Jaycox
  92,95 - 147,95 kr.

 • af Dale Mueller
  125,95 kr.

  A clear explanation of what gender is, and how to explore your own. This is a kids book about gender. This book isn't meant to answer all the questions or tell you how you identify. It's meant to help kids and grownups understand gender and create an open and safe environment for kids to question, experiment, and discover their authentic selves. This book helps to start discussions about gender with kids aged 5-9 and form understandings about identity. Gender can be difficult to define, but it's something that's a part of all of us and who we are. A Kids Book About Gender features: - A large and bold, yet minimalist font design that allows kids freedom to imagine themselves in the words on the pages. - A friendly, approachable, yet empowering, kid-appropriate tone throughout. - An incredible and diverse group of authors in the series who are experts or have first-hand experience of the topic. Tackling important discourse together! The A Kids Book About series are best used when read together. Helping to kickstart challenging, empowering, and important conversations for kids and their grownups through beautiful and thought-provoking pages. The series supports an incredible and diverse group of authors, who are either experts in their field, or have first-hand experience on the topic. A Kids Co. is a new kind of media company enabling kids to explore big topics in a new and engaging way. With a growing series of books, podcasts and blogs, made to empower. Learn more about us online by searching for A Kids Co.

 • af Daron K. Roberts
  125,95 kr.

  A clear explanation of what empathy is, and understanding the emotions of those around you.This is a book about empathy. Feelings aren't always easy, especially when they are other people's. This book teaches kids (and grownups) how to feel "with" someone, and not just for them.This book teaches kids aged 5-9 to understand the importance of empathy, and how they can apply it to their everyday lives. Teaching about emotions can reduce conflict, miscommunications and misunderstandings, which can be helpful in life.A Kids Book About Empathy features: - A large and bold, yet minimalist font design that allows kids freedom to imagine themselves in the words on the pages.- A friendly, approachable, yet empowering, kid-appropriate tone throughout.- An incredible and diverse group of authors in the series who are experts or have first-hand experience of the topic.Tackling important discourse together! The A Kids Book About series are best used when read together. Helping to kickstart challenging, empowering, and important conversations for kids and their grownups through beautiful and thought-provoking pages. The series supports an incredible and diverse group of authors, who are either experts in their field, or have first-hand experience on the topic.A Kids Co. is a new kind of media company enabling kids to explore big topics in a new and engaging way. With a growing series of books, podcasts and blogs, made to empower. Learn more about us online by searching for A Kids Co.

 • af Hamidou Hassana
  1.317,95 kr.

  Eine qualitatsorientierte Lehrer*innenbildung verbessert die Qualitat von Lehr- und Lernprozessen. Welche Rolle spielt dabei der soziokuklturelle Hintergrund? Das Buch beleuchtet, wie der soziokulturelle Hintergrund der Akteur*innen die Qualitat der Lehrer*innenausbildung im Rahmen eines padagogischen Reformprojekts mit Teilnehmer*innen aus Kamerun und Deutschland beeinflusst. Die Analyse und Interpretation qualitativer Daten zeigt, dass die soziokulturellen Hintergrunde der Akteur*innen wichtige Faktoren sind, die den internationalen, interkulturellen Dialog uber Lehrer*innenbildung sowie die Lehr-Lern-Interaktionsdynamik im Klassenzimmer beeinflussen. Das Buch erortert daruber hinaus den Einfluss soziokultureller Kontexte auf einen lerner*innenorientierten Unterricht, der auf den Prinzipien von Vielfalt, Interaktion und gegenseitiger Verantwortung beruht.

 • af Joanna Cole
  82,95 kr.

  A sensible, reassuring guide to sex and growing up, revised with the most up-to-date information.What do you want to know about sex?Information about sex is everywhere. But what you learn from TV, movies, the internet, and friends is not always a healthy or accurate view of sexuality.This book is the perfect antidote. Formatted into a series of short Q&As, it is a frank, informative and open way to learn about changing bodies, sex, relationships, puberty and more. Children can use the book to explore and answer questions for themselves, or it can be used as a helpful starting points for conversations between adults and their children.Now revised and updated for the UK, Joanna Cole's Asking About Sex & Growing Up is the perfect book to provide answers to questions about sex.

 • af Hannah Wilson
  92,95 kr.

  The third book in an engaging, dip-in series all about worries, themed by age as worries change as children get older.

 • af Steffi Cavell-Clarke
  107,95 kr.

 • af Jeffrey D. Wilhelm
  274,95 kr.

  Critical thinking and online reading need to go hand in hand-but they often don't. Students click, swipe, and believe because they don't know how to do otherwise. At times, so do we. And that's a problem. Fighting Fake News combats this challenge by helping you model how to read, myth-bust, truth-test, and respond in ways that lead to wisdom rather than reactivity.No matter what content you teach, the lessons showcased here provide engaging, collaborative reading and discussion experiences so students can: Notice how teacher and peers read digital content, to be mindful of how various reading pathways influence perception Identify the author background, the website sponsor, and other evidence that help set a piece in context Stress-test the facts by evaluating news sources, reading laterally, and other critical reading strategies Use "Reader's Rules of Notice" to learn to identify common rhetorical devices used to influence the reader Be aware of how for-profit social media platforms feed on our responses to narrow rather than widen our reading landscapeWe are still in the wild west era of the digital age, scrambling to impart a safer, ethical framework for evaluating information. Thankfully, it distills to one mission: teach students (and ourselves) how to think critically, and we will forever have the tools to fight fake news.

 • af Jenny Wales
  347,95 kr.

  Exam Board: EdexcelLevel & Subject: GCSE 9-1 Citizenship StudiesFirst teaching: September 2023First exams: June 2024Endorsed by Edexcel and approved by the Association for Citizenship Teaching to receive their Quality Mark.

 • af Royal College of Nursing Foundation
  145,95 kr.

  A love letter to nurses and midwives everywhere. With uplifting stories and anecdotes from both current and retirednurses, midwives and nursing support workers, this beautiful bookaims to inspire future generations to follow in their footsteps.

 • af France Desmarais & Richard Adam
  138,95 - 237,95 kr.

 • af Maria Ferreiro Peteiro
  392,95 kr.

  Excel in Adult Care with our second edition textbook (for the 3096-31 specification) by learning the core values of care, compassion, competence, communication, courage and commitment required as an Adult Care worker.

 • af Godfrey Hall
  152,95 - 156,95 kr.

 • af Godfrey Hall
  152,95 kr.

 • af Alex Winstanley
  75,95 kr.

 • af Jochen Kemner
  142,95 kr.

  Die Werkmappe Immigrant Nations beschäftigt sich mit Migration als einem sozialen, politischen, historischen und wirtschaftlichen Phänomen in einer zunehmend globalisierten Welt. Die Materialien hinterfragen Einwanderungspolitiken und Migrationsregime in Nordamerika und sollen Schüler/innen dazu anregen, sich mit den vielschichtigen Beweggründen und Erfahrungen von Auswanderung zu beschäftigen. Anhand ausgewählter Orte und Räume, an denen sich die verschiedenen Dimensionen und unterschiedlichen Facetten von Migration verdichtet darstellen lassen (Toronto/Kanada & New York/USA, US-Mexikanische Borderlands), werden Einblicke in die historische und aktuelle Bedeutung von Migrationsprozessen in den Amerikas vermittelt.Die Mappe ist im Bausteinprinzip gestaltet und beinhaltet Materialien und Unterrichtsanregungen für den Einsatz im fortgeschrittenen Fremdsprachenunterricht im Fach Englisch ab Klasse 9.

 • af Anne Marie Villumsen, Anthon Sand Jørgensen, Stella Mia Sieling-Monas & mfl.
  62,95 kr.

  Gennem de seneste årtier er krav om skriftlige kompetencer blevet stadigt mere påtrængende for især socialrådgivere, men også pædagoger, lærere, sundhedsplejersker og andre fagprofessionelle. Der er opstået nye skriftformer, nogle som et resultat af ny lovgivning og krav om dokumentation i og på tværs af organisationer og sektorer, andre ud fra et ønske om øget borgerdeltagelse. Et gennemgående tema er skriftlighedens dobbelte funktion i form af dels inddragelse af borgeren og dels koordinering blandt forskellige faggrupper, som alle gerne skal kunne forstå teksters indhold og formål.Denne bog skal styrke studerende og fagprofessionelle i at forstå, skrive og bruge tekster og dokumentation i socialt arbejde. Fokus er på teksters rolle i samarbejdet mellem den fagprofessionelle og borgeren - eller mellem forskellige fagprofessionelle. Bogens første del omhandler socialt arbejde bredt set, mens anden del af bogen beskæftiger sig med områderne børn og familie, voksne udsatte og beskæftigelse.

 • af Autumn Publishing
  82,95 kr.

  A friendly, no-nonsense guide to becoming more independent: from study skills to citizenship, learning to deal with money, starting to think about careers, and being the best YOU you can be

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.