Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Alexander Govorov

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
  • af Alexander Govorov
    550,95 kr.

    This Brief presents a historical overview of the Förster-type nonradiative energy transfer and a compilation of important progress in FRET research, starting from Förster until today, along with a summary of the current state-of-the-art. Here the objective is to provide the reader with a complete account of important milestones in FRET studies and FRET applications as well as a picture of the current status.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.