Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Andy Hargreaves

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - En forandring af undervisningen på alle skoler
  af Andy Hargreaves & Michael Fullan
  556,95 kr.

  I denne skelsættende bog gør to af verdens førende uddannelsesforskere op med myter, fejlslagne reformer og hurtige snuptagsløsninger i uddannelsessystemer verden over. I stedet for at tilbyde nye hurtige løsninger argumenterer Andy Hargreaves og Michael Fullan for, at man skal udvikle, værdsætte og udfordre det, man allerede har: lærerne. En langsigtet investering i dette aktiv giver nemlig langt større afkast – i form af dygtigere lærere, en professionel læringskultur og i sidste ende endnu dygtigere elever.Til at gøre det har forfatterne udviklet begrebet professionel kapital, der består af trekapitalformer:Menneskelig kapital, dvs. den enkeltes talent, engagement, viden og færdighederSocial kapital, dvs. mængden og kvaliteten af interaktioner og sociale relationer i gruppenBeslutningskapital, dvs. erfaring, dømmekraft og håndtering af kompleksitetGod undervisning forudsætter med andre ord individuelt kompetente lærere, engagerede lærere, der samarbejder, og lærere, der udøver dømmekraft i den konkrete undervisningssituation, det vil sige, som handler på grundlag af evidens og erfaring. Et af midlerne til det er professionelle læringsfællesskaber, der kan være den ramme, inden for hvilken den professionelle kapital kan investeres, vokse og give afkast. Som afslutning gives der handlingsanvisninger til at fremme professionel kapital til henholdsvis lærere, skoleledelse og forvaltning samt stater og interesseorganisationer.

 • - Three Forces That Will Uplift Your Students in a Volatile World
  af Andy Hargreaves & Dennis Shirley
  332,95 kr.

  Offers an in-depth exploration of the ideas and research findings related to well-being, coupled with examples of policies and implementations from around the globe. The authors make the case for putting well-being ahead of other priorities, and explain the three forces that educators can leverage to set up effective well-being policy and practice.

 • af Andy Hargreaves, Line Arnmark, Michael Fullan, mfl.
  144,95 kr.

  Dette nummer af tidsskriftet "Skolen i Morgen" indeholder følgende artikler:Den professionelle kapitals kraftAf Andy Hargreaves & Michael FullanI artiklen udforsker de to internationalt anerkendte uddannelsesforskere den stærke forestilling om kapital og dens betydning for professionelt arbejde, professionelle færdigheder og professionel effektivitet. Artiklen påpeger, hvad ledelser kan gøre, og hvad undervisere har behov for og kan bidrage med, og hvad det betyder for det karrierestadie, de befinder sig på.Professionel kapital – en løftestang for skolernes organisatoriske kapacitetsudviklingAf Line Arnmark, Pia Gelardi & No Emil KampmannDenne artikel beskriver, hvordan man som leder kan bruge professionel kapital til at understøtte en fortsat kapacitetsopbygning i den travle og højkomplekse danske skolehverdag og derigennem styrke den organisatoriskeperformance. ”Sammen kan vi mest!”Af Dorthe Louise HansenArtiklen beskriver, hvordan man i Mariagerfjord kommune har arbejdet med implementeringen af professionel kapital i sammenhæng med andre indsatser på skoleområdet. Hvordan er implementeringen blevet påbegyndt, oghvordan fortsætter arbejdet? Og hvordan giver professionel kapital mening for skoleledere, medarbejdere og forvaltning?

 • - En forandring af undervisningen på alle skoler
  af Andy Hargreaves & Michael Fullan
  388,94 kr.

  I denne skelsættende bog gør to af verdens førende uddannelsesforskere op med myter, fejlslagne reformer og hurtige snuptagsløsninger i uddannelsessystemer verden over. I stedet for at tilbyde nye hurtige løsninger argumenterer Andy Hargreaves og Michael Fullan for, at man skal udvikle, værdsætte og udfordre det, man allerede har: lærerne. En langsigtet investering i dette aktiv giver nemlig langt større afkast – i form af dygtigere lærere, en professionel læringskultur og i sidste ende endnu dygtigere elever.Til at gøre det har forfatterne udviklet begrebet professionel kapital, der består af tre kapitalformer:• Menneskelig kapital, dvs. den enkeltes talent, engagement, viden og færdigheder• Social kapital, dvs. mængden og kvaliteten af interaktioner og sociale relationer igruppen•Beslutningskapital, dvs. erfaring, dømmekraft og håndtering af kompleksitetGod undervisning forudsætter med andre ord individuelt kompetente lærere,engagerede lærere, der samarbejder, og lærere, der udøver dømmekraft i den konkrete undervisningssituation, det vil sige, som handler på grundlag af evidens og erfaring. Et af midlerne til det er professionelle læringsfællesskaber, der kan være den ramme, inden for hvilken den professionelle kapital kan investeres, vokse og give afkast. Som afslutning gives der handlingsanvisninger til at fremme professionel kapital til henholdsvis lærere, skoleledelse og forvaltning samt stater og interesseorganisationer.Andy Hargreaves er professor på Lynch School of Education ved Boston College. Han rådgiver regeringer, fonde, fagforeninger, administratorforeninger og andre grupper rundt om i verden og er æresdoktor ved Uppsala Universitet i Sverige. Han har udgivet en lang række banebrydende bøger om uddannelse, herunder Opløftende ledelse (sammen med Alan Boyle og Alma Harris), som er udkommet på dansk i 2016.Michael Fullan er professor emeritus ved Ontario Institute for Studies in Education, University of Toronto, og Special Adviser on Education i Ontario. Han fungerer over hele verden som konsulent i systemreformer og gennemfører workshops om forandringsledelse. Fullan har skrevet en lang række prisvindende bøger, som er blevet oversat til en lang række sprog.

 • - A Memoir of Education and Social Mobility
  af Andy Hargreaves
  347,95 kr.

  Social mobility--the chance, through education, to achieve greater success compared to one's parents--is one of the most compelling issues of our time. In Moving, renowned professor, government adviser, and global change agent Andy Hargreaves shares candid, poignant and occasionally hilarious personal experiences of social mobility. Deeply revealing, emotionally direct, and intellectually insightful, the book begins in 1950s Northwest England and takes readers up to Hargreaves's university education in the late 1960s and early 1970s. Hargreaves openly shares how class movement has affected him throughout life, links his narrative to classic and contemporary research and realities, and calls on society to reverse the increasing levels of social immobility and inequity worldwide.Use this resource to inspire your work in increasing learning for every student:Learn, through the author's research and firsthand account, how issues surrounding mobility, equity, and education in the 20th century are still reflected in 21st-century life.Understand the obstacles of socially mobile students as they negotiate schoolwork, poverty, cultural collisions, and personal hardship. Witness how Hargreaves's experiences of testing, selection, ADHD, inspiring and uninspiring teaching, whole-child inclusion, and elitist exclusion are still alive and well in education today.Study three alternative scenarios for the future of social mobility that highlight the best ways to address both mobility and equity and to deal with the strains experienced by students who succeed in becoming mobile.Contents:Preface and AcknowledgmentsTable of ContentsAbout the AuthorChapter 1: Move On UpChapter 2: No One Likes Us; We Don't CareChapter 3: How the Light GetsChapter 4: End of EdenChapter 5: Worlds ApartChapter 6: Higher LovesChapter 7: The Full MontyChapter 8: The Bigger PictureIndexEndnotes

 • af Andy Hargreaves, Alma Harris, Christopher Day, mfl.
  642,95 - 2.201,95 kr.

  The authors bring together the key issues currently being debated in the educational leadership and management arena. The book has been designed to function as a key text for those involved in leadership training and qualifications.

 • - Reinventing Education for Early Adolescents
  af Andy Hargreaves, Jim Ryan & Lorna M. Earl
  617,95 - 1.589,95 kr.

  Focusing on change and reform in secondary and elementary schools, this book explores the possibilities for better schooling for early adolescents. The authors discuss school organization and practices and look at the transition between elementary and secondary schools.

 • af Andy Hargreaves & Dean Fink
  143,95 - 287,95 kr.

  Denne bog er en lettilgængelig tilgang til moralsk funderet skoleledelse – en bæredygtig skoleledelse, der understøtter læring. Bogen er bygget op om syv enkle principper, der præsenteres i syv tilsvarende kapitler: • Dybde – læring og identitet • Længde – vedholdenhed og efterfølgelse • Bredde – udbredelse, ikke uddelegering • Retfærdighed – andre og os selv • Mangfoldighed – kompleksitet og sammenhæng • Ressourcestyrke – tilbageholdenhed og fornyelse • Bevarelse – historie og arvPrincipperne refererer bredt til aktuelle udviklingstendenser på det nære skoleplan såvel som til overordnede udviklingsplaner og -politikker. Altid med udgangspunkt i detaljerede case-beskrivelser.De to forfattere har noget på hjerte. De har set meget i og uden om skolen, de er velorienterede, og de insisterer på at drage nytte af deres indsigt.Bogen henvender sig til alle med interesse for pædagogisk ledelse, ledelsesudvikling og ikke mindst for bæredygtige undervisningstiltag.

 • - Når samarbejde mellem lærere fører til læring for alle
  af Andy Hargreaves & Michael T. O'Connor
  233,95 kr.

  I denne bog introducerer Andy Hargreaves og Michael T. O'Connor begrebet 'kollaborativ professionalisme', og hvordan man arbejder med det i praksis. Kollaborativ professionalisme er mere end bare professionelt samarbejde. Det handler ikke kun om at dele erfaringer og reflektere sammen, men også om, hvordan man sammen arbejder hen imod at skabe en professionel praksis, hvor man samarbejder mere professionelt, og som profession arbejder på en mere kollaborativ måde.Gennem fem konkrete eksempler fra hele verden peger forfatterne på professionelle samarbejder, som har været succesrige og har udviklet sig til kollaborativ professionalisme. Fælles for de involverede skoler og deres arbejde med at opbygge en kollaborativ samarbejdskultur har været nøje planlægning, dyb og til tider krævende dialog, uforbeholden, men konstruktiv feedback og fortsatte kollaborative undersøgelser. Arbejdet med kollaborativ professionalisme gøres tilgængeligt for alle gennem 10 grundlæggende principper, herunder kollektiv effektivitet, kollaborative spørgsmål og samarbejde med elever, og et tilgængeligt overblik over, hvilke praksisser man bør begynde med, og hvad man bør undgå.Bogen er en konkret hjælp til uddannelsesledere, undervisere og ledere af professionelle læringsfællesskaber, der ønsker at kvalificere det professionelle samarbejde yderligere og tage skridtet videre til kollaborativ professionalisme.Omtale af bogen'En vigtig bog, der på bedste måde bygger videre på Hargreaves' bog fra 2000 Nye lærere, nye tider, der bl.a. pointerer at teamarbejdet ikke må gøres til en påtvungen arbejdsform. Bogen er let at gå til, og layoutet signalerer, grundet bogens fysiske størrelse, at det er en slags lommebog, der kan tages frem, og som er hurtig at komme omkring i.' - Lektørudtalelse, Dansk Bibliotekscenter'Bogen er velskrevet, sammenhængende og inspirerende med sine praksiseksempler, grundprincipper og afsluttende gode råd. Det er en bog, man får lyst til at dele med sine kollegaer med henblik på at stræbe efter endnu stærkere kollegiale fællesskaber. For med forfatternes ord: 'Kollaborativ professionalisme er nemlig en af de næste storstilede forandringer, vi kan og bør foretage i den globale bevægelse til fordel for innovation og forbedring på uddannelsesområdet'. Jeg vil lægge mig i kølvandet på Stefan Møller Christiansen, børn og unge-chef i Aarhus Kommune, der har skrevet forordet til bogen, og sige: 'Bogen er et vigtigt bidrag til den pædagogiske debat.' - Christina Hostrup, Folkeskolen

 • af Kim Martin Nielsen, Andy Hargreaves, Nanna Paarup, mfl.
  144,95 kr.

  Dette nummer af tidsskriftet indeholder følgende artikler: Din betydning for det gode og meningsfulde teamsamarbejdeAf Søs Rask Andresen og Nanna PaarupSom leder er du helt afgørende for, om teamsamarbejdet fungerer godt. Denne artikel giver dig lejlighed til at reflektere over din ledelse og den indvirkning, den har på samarbejdet på din arbejdsplads. Artiklen beskriver erfaringer med det gode teamsamarbejde, så du kan afklare, hvad du skal fortsætte med, og hvor du med fordel kan ændre din praksis. Alt sammen med det formål at opnå et mere meningsfuldt og effektivt teamsamarbejde.En læringskultur med kollektivt growth mindsetAf Kim Martin Nielsen og Michael DassaHvordan kan skoleledelsen skabe en kultur blandt sine medarbejdere, således at de får større lyst og vilje til at indgå i de læringsmuligheder, der ligger i hverdagen? Denne artikel giver et praksisorienteret bud på, hvorfor et kollektivt growth mindset bør være fundamentet for en lærings- og feedbackkultur, og ser nærmere på, hvilke faktorer i fællesskabet ledere, vejledere og ressourcepersoner skal være særligt opmærksomme på.Fortale for kollaborativ professionalisme: Fra professionelt samarbejde til kollaborativ professionalismeAf Andy Hargreaves og Michael T. O’ConnorI dette uddrag af bogen Kollaborativ professionalisme får du et aktuelt indspark til yderligere at kvalificere de teamsamarbejdsprocesser, der blev igangsat på danske skoler med introduktionen af professionelle læringsfællesskaber. Det sker gennem kollaborativ professionalisme, som markerer tredje bølge inden for professionelle læringsfællesskaber, og hvor fokus er på at samarbejde med eleverne og ikke kun for eleverne til et perspektiv.Få det til at ske – adfærdsledelse og implementering: opfattelseAf Henrik DresbøllDenne artikel er den anden i en serie på fire artikler, der handler om adfærdsledelse og implementering af dette. Hvor den første artikel så på, hvordan implementeringstiltag kan optimeres gennem fokus på den menneskelige opmærksomhed, ser denne artikel nærmere på, hvordan vi former meninger og holdninger gennem vores opfattelse af, hvordan verden er indrettet.Anmeldelse af Relationel kapacitetAf Peter Andersen

 • - When Teaching Together Means Learning for All
  af Andy Hargreaves & Michael T. O'Connor
  202,95 kr.

  This is a book about collaboration by education professionals on a global scale by first establishing the need for it then outlining how that collaboration can be created.

 • - Teachers' Work and Culture in the Postmodern Age
  af Andy Hargreaves
  1.022,95 kr.

  International in its empirical and theoretical scope, this book contains a number of new ideas about teaching and addresses many of the recent changes that are occurring in teachers' work. It discusses both the need for change and the conditions of change in teaching.

 • - How Organizations, Teams, and Communities Raise Performance
  af Andy Hargreaves, Alan Boyle & Alma Harris
  215,95 kr.

  What does it take to do more with less? How can you do better than before, or better than others? How do you turn losses into wins, or near-bankruptcy into strong profitability, or abject failure into stellar success? The power of uplift enables any organization to do more with less, beat the competition, and perform better than ever.

 • - Making Time for Teaching and Learning in School Reform
  af Andy Hargreaves, Dc, Washington, mfl.
  92,95 kr.

  In this volume, ten teachers write about time-related frustrations growing out of school reform efforts and how the problems were (or were not) resolved. Each case includes a commentary prepared by school representatives (principals, other teachers) and is preceded by a contextual description.

 • - The Quest for Educational Excellence
  af Andy Hargreaves & Dennis Shirley
  310,95 kr.

  Helping educational leaders to use the ideas put forward in The Fourth Way, this book will allow readers to achieve positive and sustainable reform in their schools.

 • af Andy Hargreaves & Michael Fullan
  316,95 kr.

  Argues that in a world of growing complexity and rapid change, it is vital to forge strong, open and interactive relationships with communities beyond schools in order to bring about significant improvements in teaching and learning within schools.

 • af Dorthe Carlsen, Roland Hachmann, Andy Hargreaves, mfl.
  537,95 kr.

  Denne bog giver nogle bud på, hvordan et visionært og åbent samarbejde mellem pædagogisk professionelle, der fokuserer på elevers læring og undersøgelser af praksis, kan være med til at fremme en fælles fagdidaktisk viden. En fagdidaktisk viden er kendetegnet ved evnen til at kunne formidle fagligt indhold på en måde, der er tilpasset en bestemt gruppe elevers forståelse. Den udgør en væsentlig del af lærerens samlede professionelle kompetence. Da lærerens fagdidaktiske viden kan have en tendens til at være overvejende personlig og privat, fordi den primært aktiveres i klasseundervisningen, ligger der en udfordring i, hvordan den i højere grad kan deles med andre i skolen og dermed omformes til en kollektiv ekspertise.

 • af Andy Hargreaves
  340,95 kr.

  Hvordan kan din organisation gøre mere med mindre? Hvordan kan I gøre det bedre end før? Hvordan kan I vende fiaskoer til succes?Baseret på syv års forskning og virkelige cases viser bogen Opløftende ledelse, hvordan ledere i højt præsterende organisationer har inspireret og løftet deres teams til bedre præstationer. Begrebet opløftende ledelse defineres som seks indbyrdes forbundne faktorer, der tilsammen udgør en rejse mod succes. Hver af disse faktorer peger også på visse indre spændinger mellem det, man konventionelt betragter som henholdsvis bløde og hårde aspekter af ledelse og administration spændinger, som opløftende ledelse snarere hilser velkommen og drager fordel af end forsøger at undgå og eliminere.De seks faktorer, der i bogen er beskrevet med hvert sit selvstændige kapitel

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.