Tidligere bogreolen.dk  |  Markedets laveste priser
Dag-til-dag levering

Bøger af Andy Hargreaves

Filter
Filter
Genre
 • (21)
 • (4)
Bogtype
 • (15)
 • (11)
 • (1)
Format
 • (10)
 • (9)
 • (6)
 • (3)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
Sprog
 • (10)
 • (15)
 • (1)
Pris
DKK
Serie
 • (1)
 • (1)
Sorter efterSorter Populære
 • - En forandring af undervisningen på alle skoler
  af Andy Hargreaves & Michael Fullan
  490,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  I denne skelsættende bog gør to af verdens førende uddannelsesforskere op med myter, fejlslagne reformer og hurtige snuptagsløsninger i uddannelsessystemer verden over. I stedet for at tilbyde nye hurtige løsninger argumenterer Andy Hargreaves og Michael Fullan for, at man skal udvikle, værdsætte og udfordre det, man allerede har: lærerne. En langsigtet investering i dette aktiv giver nemlig langt større afkast – i form af dygtigere lærere, en professionel læringskultur og i sidste ende endnu dygtigere elever.Til at gøre det har forfatterne udviklet begrebet professionel kapital, der består af trekapitalformer:Menneskelig kapital, dvs. den enkeltes talent, engagement, viden og færdighederSocial kapital, dvs. mængden og kvaliteten af interaktioner og sociale relationer i gruppenBeslutningskapital, dvs. erfaring, dømmekraft og håndtering af kompleksitetGod undervisning forudsætter med andre ord individuelt kompetente lærere, engagerede lærere, der samarbejder, og lærere, der udøver dømmekraft i den konkrete undervisningssituation, det vil sige, som handler på grundlag af evidens og erfaring. Et af midlerne til det er professionelle læringsfællesskaber, der kan være den ramme, inden for hvilken den professionelle kapital kan investeres, vokse og give afkast. Som afslutning gives der handlingsanvisninger til at fremme professionel kapital til henholdsvis lærere, skoleledelse og forvaltning samt stater og interesseorganisationer.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Andy Hargreaves & Dean Fink
  144,95 - 269,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Denne bog er en lettilgængelig tilgang til moralsk funderet skoleledelse – en bæredygtig skoleledelse, der understøtter læring. Bogen er bygget op om syv enkle principper, der præsenteres i syv tilsvarende kapitler: • Dybde – læring og identitet • Længde – vedholdenhed og efterfølgelse • Bredde – udbredelse, ikke uddelegering • Retfærdighed – andre og os selv • Mangfoldighed – kompleksitet og sammenhæng • Ressourcestyrke – tilbageholdenhed og fornyelse • Bevarelse – historie og arvPrincipperne refererer bredt til aktuelle udviklingstendenser på det nære skoleplan såvel som til overordnede udviklingsplaner og -politikker. Altid med udgangspunkt i detaljerede case-beskrivelser.De to forfattere har noget på hjerte. De har set meget i og uden om skolen, de er velorienterede, og de insisterer på at drage nytte af deres indsigt.Bogen henvender sig til alle med interesse for pædagogisk ledelse, ledelsesudvikling og ikke mindst for bæredygtige undervisningstiltag.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Når samarbejde mellem lærere fører til læring for alle
  af Andy Hargreaves & Michael T. O'Connor
  274,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  I denne bog introducerer Andy Hargreaves og Michael T. O’Connor begrebet 'kollaborativ professionalisme', og hvordan man arbejder med det i praksis. Kollaborativ professionalisme er mere end bare professionelt samarbejde. Det handler ikke kun om at dele erfaringer og reflektere sammen, men også om, hvordan man sammen arbejder hen imod at skabe en professionel praksis, hvor man samarbejder mere professionelt, og som profession arbejder på en mere kollaborativ måde. Gennem fem konkrete eksempler fra hele verden peger forfatterne på professionelle samarbejder, som har været succesrige og har udviklet sig til kollaborativ professionalisme. Fælles for de involverede skoler og deres arbejde med at opbygge en kollaborativ samarbejdskultur har været nøje planlægning, dyb og til tider krævende dialog, uforbeholden, men konstruktiv feedback og fortsatte kollaborative undersøgelser. Arbejdet med kollaborativ professionalisme gøres tilgængeligt for alle gennem 10 grundlæggende principper, herunder kollektiv effektivitet, kollaborative spørgsmål og samarbejde med elever, og et tilgængeligt overblik over, hvilke praksisser man bør begynde med, og hvad man bør undgå. Bogen er en konkret hjælp til uddannelsesledere, undervisere og ledere af professionelle læringsfællesskaber, der ønsker at kvalificere det professionelle samarbejde yderligere og tage skridtet videre til kollaborativ professionalisme.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Andy Hargreaves
  753,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  International in its empirical and theoretical scope, this book contains a number of new ideas about teaching and addresses many of the recent changes that are occurring in teachers' work. It discusses both the need for change and the conditions of change in teaching.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - How Organizations, Teams, and Communities Raise Performance
  af Andy Hargreaves, Alan Boyle & Alma Harris
  264,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Making Time for Teaching and Learning in School Reform
  af Andy Hargreaves, DC, Washington, mfl.
  161,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  In this volume, ten teachers write about time-related frustrations growing out of school reform efforts and how the problems were (or were not) resolved. Each case includes a commentary prepared by school representatives (principals, other teachers) and is preceded by a contextual description.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Teaching Beyond Subjects and Standards
  af Andy Hargreaves, Lorna M. Earl, Susan Manning & mfl.
  278,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Learning to Change closely examines the success and frustrations of teachers grappling with the more typical reforms affecting public schools--integrated curriculum, common learning standards, and alternative modes of assessment.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Andy Hargreaves & Viviane M. J. Robinson
  254,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Busy school leaders need practical research-based guidance about effective educational leadership: the particular types of leadership practice that have the most pay-off in terms of improved academic and social learning of their students.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Andy Hargreaves & Michael Fullan
  301,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Argues that in a world of growing complexity and rapid change, it is vital to forge strong, open and interactive relationships with communities beyond schools in order to bring about significant improvements in teaching and learning within schools.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Andy Hargreaves
  333,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Examines what is meant by the knowledge society, why it's important and what it means for teachers. This book shows how to create the knowledge society schools for things that we really need. It is useful for teachers and teacher educators, policy makers, leaders and researchers alike.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Andy Hargreaves & Dean Fink
  224,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Schools tend to focus on improving schools or remaking them anew rather than sustaining what has been created by past leaders. Similarly, leaders rarely think about how the improvements they make will survive their own departure. In this book, the authors examine what we know about making leadership last in schools.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Dorthe Carlsen, Roland Hachmann, Andy Hargreaves, mfl.
  451,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Denne bog giver nogle bud på, hvordan et visionært og åbent samarbejde mellem pædagogisk professionelle, der fokuserer på elevers læring og undersøgelser af praksis, kan være med til at fremme en fælles fagdidaktisk viden. En fagdidaktisk viden er kendetegnet ved evnen til at kunne formidle fagligt indhold på en måde, der er tilpasset en bestemt gruppe elevers forståelse. Den udgør en væsentlig del af lærerens samlede professionelle kompetence. Da lærerens fagdidaktiske viden kan have en tendens til at være overvejende personlig og privat, fordi den primært aktiveres i klasseundervisningen, ligger der en udfordring i, hvordan den i højere grad kan deles med andre i skolen og dermed omformes til en kollektiv ekspertise.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - hvordan organisationer, teams og samfund kan forbedre deres præstationsniveau
  af Andy Hargreaves, Alan Boyle & Alma Harris
  422,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Hvordan kan din organisation gøre mere med mindre? Hvordan kan I gøre det bedre end før? Hvordan kan I vende fiaskoer til succes?Baseret på syv års forskning og virkelige cases viser bogen Opløftende ledelse, hvordan ledere i højt præsterende organisationer har inspireret og løftet deres teams til bedre præstationer. Begrebet ”opløftende ledelse” defineres som seks indbyrdes forbundne faktorer, der tilsammen udgør en rejse mod succes. Hver af disse faktorer peger også på visse indre spændinger mellem det, man konventionelt betragter som henholdsvis ”bløde” og ”hårde” aspekter af ledelse og administration – spændinger, som opløftende ledelse snarere hilser velkommen og drager fordel af end forsøger at undgå og eliminere.De seks faktorer, der i bogen er beskrevet med hvert sit selvstændige kapitel, er:At drømme med beslutsomhedKreativitet og modstrømmeSamarbejde med konkurrenterPushing og pullingAt måle med meningBæredygtig succes.Med afsæt i de seks faktorer og strategier fra forskellige cases identificerer Andy Hargreaves, Alan Boyle og Alma Harris i sidste kapitel en række konkrete måder, du kan forbedre din egen præstationsevne og præstationsevnen hos mennesker omkring dig på – for således at løfte din organisation og skabe bedre resultater.Bogens eksempler er hentet fra organisationer så forskellige som uddannelsessystemer, sportshold og bilfabrikanter, herunder det engelske skoledistrikt Tower Hamlets, uddannelsessystemerne i Singapore og Finland, internetskobutikken Shoebuy.com, Fiat, Dogfish Head Craft Brewery, Marks & Spencer, Cricket Australia, Burnley Football Club, Vancouver Giants m.fl., og bogens målgruppe er således ledere og mellemledere i alle former for organisationer

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Transforming Teaching in Every School
  af Andy Hargreaves & Michael Fullan
  459,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  The future of learning depends absolutely on the future of teaching. In this latest and most important collaboration, Andy Hargreaves and Michael Fullan show how the quality of teaching is captured in a compelling new idea: the professional capital of every teacher working together in every school.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Andy Hargreaves & Alma Harris
  280,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Andy Hargreaves, Line Arnmark, Michael Fullan, mfl.
  145,95 kr.

  Dette nummer af tidsskriftet "Skolen i Morgen" indeholder følgende artikler:Den professionelle kapitals kraftAf Andy Hargreaves & Michael FullanI artiklen udforsker de to internationalt anerkendte uddannelsesforskere den stærke forestilling om kapital og dens betydning for professionelt arbejde, professionelle færdigheder og professionel effektivitet. Artiklen påpeger, hvad ledelser kan gøre, og hvad undervisere har behov for og kan bidrage med, og hvad det betyder for det karrierestadie, de befinder sig på.Professionel kapital – en løftestang for skolernes organisatoriske kapacitetsudviklingAf Line Arnmark, Pia Gelardi & No Emil KampmannDenne artikel beskriver, hvordan man som leder kan bruge professionel kapital til at understøtte en fortsat kapacitetsopbygning i den travle og højkomplekse danske skolehverdag og derigennem styrke den organisatoriskeperformance. ”Sammen kan vi mest!”Af Dorthe Louise HansenArtiklen beskriver, hvordan man i Mariagerfjord kommune har arbejdet med implementeringen af professionel kapital i sammenhæng med andre indsatser på skoleområdet. Hvordan er implementeringen blevet påbegyndt, oghvordan fortsætter arbejdet? Og hvordan giver professionel kapital mening for skoleledere, medarbejdere og forvaltning?

 • - En forandring af undervisningen på alle skoler
  af Andy Hargreaves & Michael Fullan
  392,95 kr.

  I denne skelsættende bog gør to af verdens førende uddannelsesforskere op med myter, fejlslagne reformer og hurtige snuptagsløsninger i uddannelsessystemer verden over. I stedet for at tilbyde nye hurtige løsninger argumenterer Andy Hargreaves og Michael Fullan for, at man skal udvikle, værdsætte og udfordre det, man allerede har: lærerne. En langsigtet investering i dette aktiv giver nemlig langt større afkast – i form af dygtigere lærere, en professionel læringskultur og i sidste ende endnu dygtigere elever.Til at gøre det har forfatterne udviklet begrebet professionel kapital, der består af tre kapitalformer:• Menneskelig kapital, dvs. den enkeltes talent, engagement, viden og færdigheder• Social kapital, dvs. mængden og kvaliteten af interaktioner og sociale relationer igruppen•Beslutningskapital, dvs. erfaring, dømmekraft og håndtering af kompleksitetGod undervisning forudsætter med andre ord individuelt kompetente lærere,engagerede lærere, der samarbejder, og lærere, der udøver dømmekraft i den konkrete undervisningssituation, det vil sige, som handler på grundlag af evidens og erfaring. Et af midlerne til det er professionelle læringsfællesskaber, der kan være den ramme, inden for hvilken den professionelle kapital kan investeres, vokse og give afkast. Som afslutning gives der handlingsanvisninger til at fremme professionel kapital til henholdsvis lærere, skoleledelse og forvaltning samt stater og interesseorganisationer.Andy Hargreaves er professor på Lynch School of Education ved Boston College. Han rådgiver regeringer, fonde, fagforeninger, administratorforeninger og andre grupper rundt om i verden og er æresdoktor ved Uppsala Universitet i Sverige. Han har udgivet en lang række banebrydende bøger om uddannelse, herunder Opløftende ledelse (sammen med Alan Boyle og Alma Harris), som er udkommet på dansk i 2016.Michael Fullan er professor emeritus ved Ontario Institute for Studies in Education, University of Toronto, og Special Adviser on Education i Ontario. Han fungerer over hele verden som konsulent i systemreformer og gennemfører workshops om forandringsledelse. Fullan har skrevet en lang række prisvindende bøger, som er blevet oversat til en lang række sprog.

 • - Når samarbejde mellem lærere fører til læring for alle
  af Andy Hargreaves & Michael T. O'Connor
  234,95 kr.

  I denne bog introducerer Andy Hargreaves og Michael T. O'Connor begrebet 'kollaborativ professionalisme', og hvordan man arbejder med det i praksis. Kollaborativ professionalisme er mere end bare professionelt samarbejde. Det handler ikke kun om at dele erfaringer og reflektere sammen, men også om, hvordan man sammen arbejder hen imod at skabe en professionel praksis, hvor man samarbejder mere professionelt, og som profession arbejder på en mere kollaborativ måde.Gennem fem konkrete eksempler fra hele verden peger forfatterne på professionelle samarbejder, som har været succesrige og har udviklet sig til kollaborativ professionalisme. Fælles for de involverede skoler og deres arbejde med at opbygge en kollaborativ samarbejdskultur har været nøje planlægning, dyb og til tider krævende dialog, uforbeholden, men konstruktiv feedback og fortsatte kollaborative undersøgelser. Arbejdet med kollaborativ professionalisme gøres tilgængeligt for alle gennem 10 grundlæggende principper, herunder kollektiv effektivitet, kollaborative spørgsmål og samarbejde med elever, og et tilgængeligt overblik over, hvilke praksisser man bør begynde med, og hvad man bør undgå.Bogen er en konkret hjælp til uddannelsesledere, undervisere og ledere af professionelle læringsfællesskaber, der ønsker at kvalificere det professionelle samarbejde yderligere og tage skridtet videre til kollaborativ professionalisme.Omtale af bogen'En vigtig bog, der på bedste måde bygger videre på Hargreaves' bog fra 2000 Nye lærere, nye tider, der bl.a. pointerer at teamarbejdet ikke må gøres til en påtvungen arbejdsform. Bogen er let at gå til, og layoutet signalerer, grundet bogens fysiske størrelse, at det er en slags lommebog, der kan tages frem, og som er hurtig at komme omkring i.' - Lektørudtalelse, Dansk Bibliotekscenter'Bogen er velskrevet, sammenhængende og inspirerende med sine praksiseksempler, grundprincipper og afsluttende gode råd. Det er en bog, man får lyst til at dele med sine kollegaer med henblik på at stræbe efter endnu stærkere kollegiale fællesskaber. For med forfatternes ord: 'Kollaborativ professionalisme er nemlig en af de næste storstilede forandringer, vi kan og bør foretage i den globale bevægelse til fordel for innovation og forbedring på uddannelsesområdet'. Jeg vil lægge mig i kølvandet på Stefan Møller Christiansen, børn og unge-chef i Aarhus Kommune, der har skrevet forordet til bogen, og sige: 'Bogen er et vigtigt bidrag til den pædagogiske debat.' - Christina Hostrup, Folkeskolen

 • af Kim Martin Nielsen, Andy Hargreaves, Nanna Paarup, mfl.
  145,95 kr.

  Dette nummer af tidsskriftet indeholder følgende artikler: Din betydning for det gode og meningsfulde teamsamarbejdeAf Søs Rask Andresen og Nanna PaarupSom leder er du helt afgørende for, om teamsamarbejdet fungerer godt. Denne artikel giver dig lejlighed til at reflektere over din ledelse og den indvirkning, den har på samarbejdet på din arbejdsplads. Artiklen beskriver erfaringer med det gode teamsamarbejde, så du kan afklare, hvad du skal fortsætte med, og hvor du med fordel kan ændre din praksis. Alt sammen med det formål at opnå et mere meningsfuldt og effektivt teamsamarbejde.En læringskultur med kollektivt growth mindsetAf Kim Martin Nielsen og Michael DassaHvordan kan skoleledelsen skabe en kultur blandt sine medarbejdere, således at de får større lyst og vilje til at indgå i de læringsmuligheder, der ligger i hverdagen? Denne artikel giver et praksisorienteret bud på, hvorfor et kollektivt growth mindset bør være fundamentet for en lærings- og feedbackkultur, og ser nærmere på, hvilke faktorer i fællesskabet ledere, vejledere og ressourcepersoner skal være særligt opmærksomme på.Fortale for kollaborativ professionalisme: Fra professionelt samarbejde til kollaborativ professionalismeAf Andy Hargreaves og Michael T. O’ConnorI dette uddrag af bogen Kollaborativ professionalisme får du et aktuelt indspark til yderligere at kvalificere de teamsamarbejdsprocesser, der blev igangsat på danske skoler med introduktionen af professionelle læringsfællesskaber. Det sker gennem kollaborativ professionalisme, som markerer tredje bølge inden for professionelle læringsfællesskaber, og hvor fokus er på at samarbejde med eleverne og ikke kun for eleverne til et perspektiv.Få det til at ske – adfærdsledelse og implementering: opfattelseAf Henrik DresbøllDenne artikel er den anden i en serie på fire artikler, der handler om adfærdsledelse og implementering af dette. Hvor den første artikel så på, hvordan implementeringstiltag kan optimeres gennem fokus på den menneskelige opmærksomhed, ser denne artikel nærmere på, hvordan vi former meninger og holdninger gennem vores opfattelse af, hvordan verden er indrettet.Anmeldelse af Relationel kapacitetAf Peter Andersen

 • af Andy Hargreaves & Michael Fullan
  112,42 kr.

  Este libro pretende proveer claridad a la problematica de la calidad de la ensenanza y abrir posibilidades de solucion. Como puede la profesion docente convertirse en una fuerza para el cambio que beneficie a todos los individuos y a la sociedad?Andy Hargreaves y Michael Fullan coinciden en que transformar la educacin es uno de los retos ms importante de nuestros tiempos y que una de las estrategias ms eficaces es empoderar y mejorar la profesin docente. En esta obra hacen una crtica incisiva de los fallidos movimientos de reforma en muchos pases, tratando de detectar sus errores y, lo que es ms importante, ofrecen alternativas que est demostrado que funcionan, con un plan claro y coherente para mejorar las instituciones escolares. La clave de este proyecto transformador est en el poder del capital profesional, o sea, el desarrollo sistemtico y la integracin de tres tipos de capital "e;humano, social y decisorio"e; en la profesin docente. El capital profesional tiene que ver con la responsabilidad colectiva, no con la autonoma individual; con una formacin rigurosa, un aprendizaje continuado, la retroalimentacin universitaria, el ir ms all de la evidencia, con estar abierto a las necesidades y prioridades del alumnado y de la sociedad. En capital profesional se define y desarrolla la esencia del capital profesional y se muestra la forma de desarrollar dicho capital, de hacerlo circular y reinvertirlo para poder crear una nueva profesin ms dinmica, lo que beneficiar a todas las instituciones escolares de cualquier pas. Se trata de crear una responsabilidad profesional colectiva sin que degenere ni en pensamiento de grupo dominante ni en colegialidad forzada. Los autores nos instan a que no nos quedemos al margen o esperando. Es hora de que la profesin docente sea dirigida por, para y con el profesorado, y para que otras instituciones, redes y profesionales se unan en una accin concertada para apoyar la transformacin.

 • af Andy Hargreaves
  344,95 kr.

  Hvordan kan din organisation gøre mere med mindre? Hvordan kan I gøre det bedre end før? Hvordan kan I vende fiaskoer til succes?Baseret på syv års forskning og virkelige cases viser bogen Opløftende ledelse, hvordan ledere i højt præsterende organisationer har inspireret og løftet deres teams til bedre præstationer. Begrebet opløftende ledelse defineres som seks indbyrdes forbundne faktorer, der tilsammen udgør en rejse mod succes. Hver af disse faktorer peger også på visse indre spændinger mellem det, man konventionelt betragter som henholdsvis bløde og hårde aspekter af ledelse og administration spændinger, som opløftende ledelse snarere hilser velkommen og drager fordel af end forsøger at undgå og eliminere.De seks faktorer, der i bogen er beskrevet med hvert sit selvstændige kapitel

 • af Andy Hargreaves & Michael Fullan
  172,95 kr.

  The future of learning depends absolutely on the future of teaching. In their latest and most important collaboration, renowned educators Andy Hargreaves and Michael Fullan speak out against policies that result in a teaching force that is inexperienced, inexpensive, and exhausted in short order. These two international authorities-who know teaching and leadership inside out-set out a groundbreaking new agenda to transform the future of teaching and public education.Idea driven, evidence based, and strategically powerful, Professional Capital combats the tired arguments and stereotypes of teachers and teaching and shows us how to change them by demanding more of the profession and the systems that support it. The book includes action guidelines for classroom teachers, administrators, schools and districts, and state and federal leaders. No one connected with schools can afford to ignore this insightful book.

 • - When Teaching Together Means Learning for All
  af Andy Hargreaves & Michael T. O'Connor
  117,95 kr.

  Ensure Conversations About Collaboration Get Results. This book lays out the theory and practice of Collaborative Professionalism. Through five international case studies, the authors distinguish Collaborative Professionalism from professional collaboration by highlighting intentional collaborative designs and providing concrete examples for how to be more purposeful with collaboration. Additionally, the book makes Collaborative Professionalism accessible to all educators through clear take-aways including: Ten core tenets, including Collective Efficacy, Collaborative Inquiry, and Collaborating With Students. Graphics indicating how educators can move from mere professional collaboration to the deep and transformative work of Collaborative Professionalism. Analysis of which collaborative practices educators should start doing, keep doing, and stop doing Collaboration can be one of your most powerful educational tools when used correctly, and turned into action. This book shows you how.

 • - The Quest for Educational Excellence
  af Andy Hargreaves & Dennis L. Shirley
  232,95 kr.

  Learn from global lessons of successful educational change!Deep and lasting educational reform doesn't happen overnight. This example-packed sequel to The Fourth Way draws upon inspiring examples unearthed by brand new research to challenge educational leaders, teachers, and policy makers to put proven strategies to work promoting student achievement and the high quality teaching that drives it. With striking success stories from diverse systems around the world, Hargreaves and Shirley discuss: The real-life, nitty-gritty challenges facing change leaders Stumbling blocks to enacting best principles and practices Developing and implementing a plan of action to overcome challenges to lasting change

 • af Andy Hargreaves, Alma Harris, Christopher Day, mfl.
  335,95 kr.

  In a complex and multi-layered world, the conventional idea of great leadership being the result of the efforts of a single individual is rapidly becoming redundant. This book takes up the challenge of finding an alternative method of leadership in educational contexts, and looks at how this can help achieve sustained improvement in schools.The authors acknowledge that there are no simple solutions to school improvement. They argue that the effective leaders of the future will be those who are able to share responsibility, build positive relationships and offer stakeholders - teachers, parents and students - an opportunity to work together to improve their schools.The book is based around four key areas of concern: the changing context of leadership, leadership and school improvement, building leadership capacity, and future direction and implications. In each section, the authors discuss current theories and issues, and put forward alternative ideas and perspectives.This important book will make valuable reading for headteachers, principles, deputies and other senior teachers, particularly those undertaking leadership qualifications and training. It will also be of interest to postgraduate students and school governors.

 • - Reinventing Education for Early Adolescents
  af Andy Hargreaves, Lorna Earl & Jim Ryan
  253,95 - 373,95 kr.

  Focusing on change and reform in secondary and elementary schools, this book explores the possibilities for better schooling for early adolescents.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.