Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Anthon Sand Jørgensen

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Susanne Idun Mørch, Jørgen Elm Larsen, Niels Rosendal Jensen, mfl.
  397,95 kr.

  Hvad kan social- og specialpædagogikken bruges til? Hvem retter den sig imod? Hvordan skal den udføres i praksis? Og hvordan uddanner man til den?Denne omfattende grundbog diskuterer alle disse spørgsmål – og flere til. Den er skrevet med særligt henblik på specialiseringen i social- og specialpædagogik på pædagoguddannelsen, men er også aktuel at anvende på kandidat-, master- og diplomuddannelser, der beskæftiger sig med social- og specialpædagogik.  Bogen tilbyder desuden inspiration og viden til pædagoger og andre fagpersoner inden for det social- og specialpædagogiske arbejdsfelt.For at gribe fagområdets mangfoldighed, er bogens kapitler skrevet af forfattere, der bredt repræsenterer professionshøjskoler, forskningsinstitutioner og pædagogisk praksis. Alle har – på forskellig vis – dyb indsigt i og erfaring med det social- og specialpædagogiske vidensfelt.Social- og specialpædagogik i pædagoguddannelsen 2. udgave er tilføjet en række nye kapitler og revideret i forhold til nyeste forskning på området. Bogen er redigeret af Tim Vikær Andersen, der er lektor på Pædagoguddannelsen, Københavns Professionshøjskole.

 • af Janne Hedegaard Hansen, Inge M. Bryderup, Niels Rosendal Jensen, mfl.
  287,95 kr.

  Diagnoser og medicinering blandt børn, unge og voksne er steget eksplosivt inden for de seneste ca. 5 år. Disse tendenser berører både det almen- og specialpædagogiske område og de socialpædagogiske områder. Der er stor rådvildhed blandt lærere på skoler, i specialundervisning og på specialskoler og blandt pædagoger og socialpædagoger på børne- og ungeområdet m.m.  - for hvilke konsekvenser har dette for den pædagogiske praksis? Det søger denne antologi at undersøge ud fra teoretiske, filosofiske og videnssociologiske tilgange til formidling af praksisnær forskning og praktikererfaringer. Antologiens forfattere er psykologer, sociologer, filosoffer, pædagogisk uddannede forskere og praktikere.

 • af Anne Marie Villumsen, Anthon Sand Jørgensen, Stella Mia Sieling-Monas & mfl.
  269,95 kr.

  Gennem de seneste årtier er krav om skriftlige kompetencer blevet stadigt mere påtrængende for især socialrådgivere, men også pædagoger, lærere, sundhedsplejersker og andre fagprofessionelle. Der er opstået nye skriftformer, nogle som et resultat af ny lovgivning og krav om dokumentation i og på tværs af organisationer og sektorer, andre ud fra et ønske om øget borgerdeltagelse. Et gennemgående tema er skriftlighedens dobbelte funktion i form af dels inddragelse af borgeren og dels koordinering blandt forskellige faggrupper, som alle gerne skal kunne forstå teksters indhold og formål.Denne bog skal styrke studerende og fagprofessionelle i at forstå, skrive og bruge tekster og dokumentation i socialt arbejde. Fokus er på teksters rolle i samarbejdet mellem den fagprofessionelle og borgeren - eller mellem forskellige fagprofessionelle. Bogens første del omhandler socialt arbejde bredt set, mens anden del af bogen beskæftiger sig med områderne børn og familie, voksne udsatte og beskæftigelse.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.