Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Bent Iversen

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Bent Iversen & Lars Lindencrone Petersen
  522,95 kr.

  Erhvervsretten i Danmark er et ikke særlig præcist afgrænset juridisk område, men kendetegnes umiddelbart ved de retsregler, der er af særlig betydning for udøvelse af erhvervsvirksomhed. Bogen giver god indsigt i de love, der påvirker området og henvender sig særligt til studerende inden for dansk og international erhvervsret. Som supplement udgives også en lovsamling."Dansk erhvervsret" skaber overblik over det danske domstolssystem ved bl.a. at redegøre for domstolenes organisation og fremgangsmåden ved behandlingen af civile retssager. Desuden gennemgås emner som eksempelvis forsikring, markedsføring, kreditaftaler og kaution.Med den foreliggende 11. udgave af lærebogen ”Dansk erhvervsret” er fremstillingen ajourført, således at den afspejler gældende ret ved indgangen til 2015.

 • af Bent Iversen, Lars Hedegaard Kristensen & Lars Henrik Gam Madsen
  1.309,95 kr.

  Med 5. udgave af Panteret foreligger en ajourført fremstilling af reglerne om sikkerhedsstillelse på grundlag af de aktivtyper, som det efter dansk ret er muligt at belåne. Bogen giver en teoretisk fremstilling af panteretten og har med sine omfattende henvisninger til nyere lovgivning og retspraksis tillige et praktisk sigte som håndbog for advokater, domstole og pengeinstitutter m.v. Herudover vil bogen i kraft af en systematisk opdeling og redegørelse for øvrig litteratur på området være et velegnet grundlag for undervisningen i pante- og kreditretlige fag på de videregående uddannelsesinstitutioner.Bogen gennemgår bl.a.:Det personlige gældsansvarKreditor- og omsætningsbeskyttelseBeskrivelse af pantetOverdragelse af panterettenPanterettens ophørForholdet mellem pantsætteren og panthaverenPantebreve i fast ejendom, herunder ejerpantebreve og skadesløsbreve og den praktiske anvendelse af disse pantedokumenterPanteret i tilbehør og bestanddelePanteret i løsøre, simple fordringer, herunder reglerne om virksomhedspant og fordringspant, negotiable dokumenter og fondsaktiverTilbageholdsret.Nyt i 5. udgaveI forhold til 4. udgave af bogen fra 2012 er der taget hensyn til mellemkommende ændringer af lovgivningen, ligesom ny litteratur og ny retspraksis er omtalt og kommenteret.Om forfatterneForfatterne, der er nuværende eller tidligere professorer ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet, har gennem en årrække i bøger og artikler beskæftiget sig indgående med panteretlige og øvrige formueretlige problemstillinger. Bent Iversen har bl.a. skrevet bogen Panteret i fast ejendom og løsøre, Lars Hedegaard Kristensen er forfatter til bl.a. bogen Studier i erhvervsfinansieringsret og Lars Henrik Gam Madsen er forfatter til bl.a. bogen Modregning med uklare krav.

 • af Bent Iversen & Lars Lindencrone Petersen
  366,95 kr.

  This book provides a general introduction to a number of central areas in Danish business law. The title aims at enabling foreign readers – whether seeking information on Danish law for practical purposes, in study contexts or for other purposes – to get a broad insight into various parts of Danish law of particular relevance to the business community by means of one single exposition in the field. The account comprises both areas of purely national (Danish) law and areas in which an international influence has affected the Danish legal position. The foreign reader is likely to come across treatments of rules or sets of rules which are identical, in part or in full, with the rules in force in his/her own country.»Business law« is a term denoting the legal rules of particular relevance to the exercise of business enterprise. Thus, the contents of the subject are primarily determined by practical needs of providing a comprehensive account of the rules governing legal relationships of business entities.This book is an english translation of the Danish title: "Dansk Erhvervsret".

 • af Bent Iversen & Lars Lindencrone Petersen
  440,95 kr.

  This book provides a general introduction to a number of central areas in Danish business law. The title aims at enabling foreign readers – whether seeking information on Danish law for practical purposes, in study contexts or for other purposes – to get a broad insight into various parts of Danish law of particular relevance to the business community by means of one single exposition in the field. The account comprises both areas of purely national (Danish) law and areas in which an international influence has affected the Danish legal position. The foreign reader is likely to come across treatments of rules or sets of rules which are identical, in part or in full, with the rules in force in his/her own country.»Business law« is a term denoting the legal rules of particular relevance to the exercise of business enterprise. Thus, the contents of the subject are primarily determined by practical needs of providing a comprehensive account of the rules governing legal relationships of business entities.This book is an english translation of the Danish title: "Dansk Erhvervsret".IndholdsoversigtPrefaceChapter 1. Introduction - by Bent IversenChapter 2. National source of law factors - by Bent IversenChapter 3. EU law and other international source of law factors - by Bent IversenChapter 4. Survey of the Danish court system - by Bent IversenChapter 5. The law of non-contractual damages - by Bent IversenChapter 6. Insurance - by Lars Lindencrone PetersenChapter 7. Formation of contract - by Bent IversenChapter 8. Sale of goods - by Bent IversenChapter 9. International sales - by Bent IversenChapter 10. Credit agreements - by Bent IversenChapter 11. Intellectual property rights - by Lars Lindencrone PetersenChapter 12. Marketing and competition law - by Lars Lindencrone PetersenChapter 13. Basic elements of financing law - by Lars Lindencrone PetersenChapter 14. Money claims – contents, termination and enforcement - by Lars Lindencrone PetersenChapter 15. Transfer of claims - by Lars Lindencrone PetersenChapter 16. Real property – conveyancing and mortgaging - by Lars Lindencrone PetersenChapter 17. Security rights over chattels - by Lars Lindencrone PetersenChapter 18. Guarantee - by Lars Lindencrone PetersenChapter 19. Business collapse – liquidation or restructuring - by Lars Lindencrone PetersenChapter 20. The legal relationship between employers and employees - by Lars Lindencrone PetersenChapter 21. Business organization company law - by Lars Lindencrone PetersenChapter 22. International choice of law and international procedural law - by Lars Lindencrone PetersenIndex

 • af Bent Iversen
  825,95 kr.

  Bogen beskriver på baggrund af lovgivning, teori og retspraksis retsstillingen for henholdsvis handelsagenten og eneforhandleren.Den giver et samlet overblik over forskelle og ligheder mellem to selvstændige erhvervsvirksomheder, der har markeret sig som betydningsfulde aktører på såvel det indenlandske som det udenlandske varemarkedIndholdsoversigtForordForkortelseslisteKapitel 1. IntroduktionKapitel 2. Aftalen – Indgåelse og formKapitel 3. HandelsagentenKapitel 4. Handelsagentens og agenturgiverens pligter og rettighederKapitel 5. Handelsagenten som mellemled mellem agenturgiver og tredjemandKapitel 6. Hvervets ophørKapitel 7. EneforhandlingKapitel 8 . Lovvalg og værnetingBilagDomme og responsa Stikordsregister

 • af Bent Iversen
  428,95 kr.

  Hovedområdet for bogen er reglerne om affattelse, finansiering oggennemførelse af internationale kontrakter om køb og salg af løsøre.Herunder falder bl.a. en redegørelse for den internationale købelov,CISG, samt de af ICC udarbejdede regelsæt om Incoterms, betalings- ogsikkerhedsklausuler i aftaler om remburs og garanti samt indholdet af ogbrugen af fragtdokumenter mv.

 • - En lærebog
  af Bent Iversen, Lars Lindencrone Petersen & Peter Arnt Nielsen
  551,95 kr.

  Dansk erhvervsret er et ikke særlig præcist afgrænset juridisk område, men kendetegnes umiddelbart ved de retsregler, der er af særlig betydning for udøvelse af erhvervsvirksomhed. Bogen giver god indsigt i de love, der påvirker området og henvender sig særligt til studerende inden for dansk og international erhvervsret. Som supplement udgives også en lovsamling. Dansk erhvervsret skaber overblik over det danske domstolssystem ved bl.a. at redegøre for domstolenes organisation og fremgangsmåden ved behandlingen af civile retssager. Desuden gennemgås emner som eksempelvis forsikring, markedsføring, kreditaftaler og kaution.

 • af Bent Iversen
  121,95 - 137,95 kr.

  Det er let at være censor, man skal bare kunne finde frem til skolen, og min taxa finder altid frem. Man skal kunne sidde på en stol og helst uden at falde i søvn og glide ned og rive det grønne klæde med sig i faldet. 7 timer skal man kunne sidde der, så kan man sige farvel og passe sig selv, og der er næsten ikke noget at passe, for alt bliver serveret, selv sengen bliver redt. Om forfatteren Bent Iversen er født 1950 i Odense. Han er cand.mag. i dansk og samfundsfag og tidligere gymnasielærer. Censorture er klip af de notesbøger, han altid havde med sig i de ca. 20 år, han var ude som censor.

 • af Bent Iversen
  118,95 kr.

  Det er historien om et skrivebord i Aarhus i 70’erne. Det er et helt almindeligt skrivebord, men der sidder en bogreol under bordpladen. Den er der mange, der slår benene imod, især hvis benene er lange. Skrivebordet bliver sat op på loftet. Der står det i mange år. Så bliver det hentet ned og støvet af. Uddrag af bogen Da taksatoren så skrivebordet, ændrede alting sig. Hans øjne fik liv, og hans bevægelser blev næsten forsigtige. Han strøg med en hånd over bordpladen, det var som et kærtegn eller en bevægelse af religiøs art. Så satte han sig og bøjede sig over papirerne, men i stedet for at begynde at udfylde dem, lænede han sig tilbage og kiggede på os. Om forfatteren Bent Iversen er født i 1950 i Odense. Han er cand.mag. i dansk og samfundsfag. Har tidligere udgivet 40 formiddage (2015).

 • af Bent Iversen
  160,95 kr.

  Bogen er skrevet i løbet af 40 dage. Stort set kun om formiddagen.Den handler om en mand, der er gået på efterløn. Han sidder ved sit skrivebord og drikker kaffe, læser og hører musik. Hvis han letter sig lidt i sædet, kan han se ned på vejen.En gang imellem går han ud i haven og kigger. Så går han tilbage igen.Folk spørger ham, om han kan få tiden til at gå.Det tænker han lidt over.Hans største problem er tænderne. Hvis bare de ville holde sig i ro.Uddrag af bogen:Morgenkaffen er drukket, myslien spist, bilerne gasset op og forsvundet. Nu er der kun lyden af en solsort, der pipper, og lyden af tasterne, der rammer papiret. Jeg ved ikke, om jeg tror på det i dag, men mindre kan vel gøre det, for det er ikke de enkelte highlights, der afgør det hele. Det er alle de grå formiddage og alle de stille søndage, hvor intet sker. Jeg er i hvert fald klar med kaffe og på anlægget den bedste musik, lige sådan noget, mine ører kan lide.Om forfatteren:Bent Iversen, født 1950 i Odense. Cand.mag. i dansk og samfundsfag. Tidligere gymnasielærer. 40 formiddage er hans første bog.

 • af Bent Iversen
  820,95 kr.

  Bogen beskriver på baggrund af lovgivning, teori og retspraksis retsstillingen for henholdsvis handelsagenten og eneforhandleren.Den giver et samlet overblik over forskelle og ligheder mellem to selvstændige erhvervsvirksomheder, der har markeret sig som betydningsfulde aktører på såvel det indenlandske som det udenlandske varemarked.

 • af Michael Steinicke, Bent Ole Gram Mortensen, Bent Iversen, mfl.
  863,95 kr.

  Regulating competition in the EU er en temamæssig komplet fremstilling på engelsk, der omfatter de fleste af de områder, som konkurrenceretsjuristen møder. Bogen belyser de traditionelle dele af konkurrenceretten og beskriver andre konkurrenceretlige fænomener, som i dag spiller en afgørende rolle for virksomheders og offentlige myndigheders adfærd på markedet. Der er tale om et bredere fokus i denne bog end i traditionelle konkurrenceretlige værker, og det er helt særligt for denne bog, at hvert kapitel kan læses særskilt og således også kan fungere som opslagsværk og arbejdsredskab. Forfatterne forsyner gennemgangen med fyldige og relevante eksempler, der guider læseren til en bedre forståelse for de mange regler og love, der gælder for konkurrenceretten i EU.

 • af Michael Steinicke, Bent Ole Gram Mortensen, Bent Iversen, mfl.
  809,95 kr.

  EU traktatens art. 3, stk. 3 anfører som målsætning for EU bl.a., at Unionen opretter et indre marked. Den arbejder for en bæredygtig udvikling i Europa baseret på en afbalanceret økonomisk vækst og prisstabilitet, en social markedsøkonomi med høj konkurrenceevne ... Med denne tredje udgave af Regulering af konkurrence i EU foreligger en fremstilling, som både belyser de traditionelle dele af konkurrenceretten og som beskriver andre konkurrenceretlige fænomener, som i dag spiller en afgørende rolle for virksomheders og offentlige myndigheders adfærd på markedet. Bogen beskæftiger sig med en bred palet af området, hvilket ses afspejlet i kapitlerne, der hver især beskæftiger sig med særskilte områder inden for konkurrence i EU. Formålet med bogen har delvist været, at skabe en temamæssig mere komplet fremstilling, som omfatter de fleste af de områder, som konkurrenceretsjuristen møder.

 • - Lærebog i formueret med særligt henblik på finansieringsret
  af Bent Iversen, Lars Hedegaard Kristensen, Hans Helge Beck-Thomsen & mfl.
  376,95 kr.

  Bogen er skrevet med henblik på undervisningen i disciplinen "Erhvervsjura" ved den i september 2003 påbegyndte Akademiuddannelse i finansiel rådgivning. Fremstillingen henvender sig primært til medarbejdere i den finansielle sektor, men den beskrevne kreds af emner af såvel obligationsretlig som tingsretlig karakter mv. er dog så omfattende og dybtgående, at den med fordel tillige vil kunne indgå i undervisningen i erhvervsjura på bl.a. handelshøjskolerne og andre uddannelsesinstitutioner.  Til den trykte udgave: http://www.djoef-forlag.dk/vare/8757410534

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.