Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Bente Boserup

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - At være børnene i midten
  af Per Schultz Jørgensen, Renée Toft Simonsen, Lisbeth Zornig Andersen, mfl.
  263,95 - 313,94 kr.

  Når mor og far går fra hinanden, er det en helt ny og ukendt livssituation for deres børn. De skal omstille sig til nye hverdage med to hjem, mange skift og nye relationer, alt imens de skal lære at forstå og tackle de mange følelser, som uundgåeligt dukker op, så som savn og skyld, lettelse og bekymring. Bruddet er også et stort skridt for forældre, der gennemlever nogle af de samme følelser af forskellig grad samtidig med, at de skal tage vare på deres børn. Denne antologi er en inspiration og vejledning til både forældre, der skal samarbejde om en så tryg barndom for deres børn som muligt, og til fagfolk, der i sit daglige arbejde møder børn eller voksne, som har oplevet et brud. Bogen vil også være relevant for familie og venner til dem, som går igennem en skilsmisse. Far, mor og skilsmissen rummer bl.a. bidrag fra erfarne fagfolk som professor i socialpsykologi Per Schultz Jørgensen, leder af BørneTelefonen i Børns Vilkår Bente Boserup, psykolog Renée Toft Simonsen og formand for børnerådet Lisbeth Zornig Andersen. I personlige interviews fortæller skuespiller Peter Myging og forfatter Katrine Marie Guldager om deres barndomserfaringer med familiebrud.

 • - Når børn bliver ofre
  af Nell Rasmussen, Mai Heide Ottosen, Bente Boserup & mfl.
  324,95 kr.

  Fraværet af systematisk viden reducerer disse hændelser til ‘uforklarlige familietragedier’og forhindrer os også i at tale om, hvordan man kan forebyggedrab i familien. I forhold til andre sociale problemer er drab i familien ganskevist et sjældent fænomen, men ethvert meningsløst dødsfald rejser spørgsmåletom, hvad vi kan gøre for at undgå, at det sker.Denne bog formidler resultaterne fra et forskningsprojekt, hvis formål harværet at tilvejebringe mere fyldestgørende viden om, hvorfor børn bliver direkteeller indirekte ofre for et drab i familien. Det empiriske grundlag er 171danske drabssager, som fandt sted i perioden 1986-2018. Kildegrundlaget har iflertallet af sagerne været politiets sagsakter eller andre relevante myndighedsakter,mens en mindre del af drabssagerne alene har været funderet på mediernesomtaler.

 • - Når børn bliver ofre
  af Nell Rasmussen, Mai Heide Ottosen, Bente Boserup & mfl.
  387,95 kr.

  Forældres drab på børn er et sjældent fænomen, men vi bliver rystede, når vi hører om sådanne hændelser i medierne: Hvordan kan forældre, der burde elske og beskytte deres børn, begå en så forfærdelig handling? Og hvad sker der med de overlevende børn, som mister begge forældre, fordi den ene bliver fængslet efter at have dræbt den anden forælder? I Danmark er der begrænset viden om, hvorfor forældre slår deres børn ihjel, og der findes ingen viden om, hvilke implikationer partnerdrab har for de overlevende børn. Fravær af systematisk viden og en sproglig fattigdom om fænomenet ’drab i familien’ hæmmer vores mulighed for at forstå, hvad der ligger bag disse drab. Det er dermed også svært at drøfte, hvordan man kan forebygge, at børn bliver direkte eller indirekte ofre for drab.DRAB I FAMILIEN er den første samlede undersøgelse, der kortlægger, kategoriserer og skaber systematisk viden om disse sager. Den viser, at drab i familien er et differentieret fænomen. Der er dermed også forskelligartede greb at tage fat i, hvis vi fremover skal undgå at sådanne hændelser finder sted. Bogen anlægger en sociologisk tilgang og er baseret på analyser af 171 sager, der blev efterforsket som drab, i perioden 1986-2018.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.