Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Camilla Sabro Jydebjerg

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
  • - Om voksne med ADHD
    af Per Hove Thomsen, Jørgen Achton Nielsen, Søren Dalsgaard, mfl.
    279,95 kr.

    Det er en udbredt opfattelse, at ADHD kun er en tilstand, der rammer børn. Men børn med ADHD bliver voksne, og de fleste vil fortsat i voksenlivet have ADHD eller ADHD-lignende problemer. Voksne med ADHD er meget forskellige med vidt forskellig prognose, livsmuligheder og eventuelle komplicerede vanskeligheder. Nogle er behandlingskrævende, andre ikke. Bogen belyser tilstandens mange aspekter i voksenlivet: fra det kliniske udtryk og prognose, neuropsykologiske aspekter og behandlingsplanlægning, til den voksnes møde med behandlingssystemet, med de sociale myndigheder og med kriminalforsorgen. Målgruppen for bogen er primært personer, som i deres arbejde kommer i berøring med ADHD, dvs. voksenpsykiatere, peykologer, socialrådgivere, pædagoger og praktiserende læger, men den er også rettet mod voksne med ADHD samt deres pårørende. Denne 2. udgave er opdateret og revideret i forhold til alle bogens emner. Enkelte kapitler er helt nye.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.