Markedets billigste bøger
Dag-til-dag levering

Bøger af Carsten Bach-Nielsen

Filter
Filter
Genre
 • (2)
 • (1)
 • (1)
 • (7)
 • (1)
Type
 • (5)
 • (4)
Format
 • (4)
 • (3)
 • (1)
 • (1)
Sprog
 • (7)
Pris
DKK
Tag
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
Sorter efterSorter
 • - 500 års kirke- og kulturhistorie
  af Carsten Bach-Nielsen
  267,69 kr.

  Med Bibelen i Danmark giver Carsten Bach-Nielsen en samlet fremstilling af Bibelens danske kulturhistorie. Hvad er det for en bog, danskerne i skiftende tider har kunnet læse? Hvor og hvordan er den blevet brugt?Gennem nedslag i både bibeloversættelser og boghåndværk, brugskunst og mangfoldige kulturelle udtryk demonstrerer forfatteren, at Bibelen har været – og fortsat er – en kampplads for teologiske og samfundsmæssige brydninger. Samtidig har Bibelen vist sig som en meget slidstærk bog, et sejlivet medie, der løbende finder nye måder at komme til orde og udtryk på. Bibelen i Danmark fortæller historien om vejen fra bibelforbud til bibeludbud. En 500 år lang historie om folkesjæl, magt, kunst og politik. Rigt illustreret med kunstværker, bogopslag og andet.

 • af Per Ingesman, Nils Arne Pedersen, Jens Holger Schjørring & mfl.
  617,95 kr.

  Igennem to årtusinder har den kristne kirke været en faktor af afgørende betydning i Europas historie. Den første større kirkehistorie på dansk i flere generationer fortæller i bind I historien om den kristne menigheds tilblivelse som en lille jødisk sekt i oldtidens Romerrige og om dens vækst i løbet af middelalderen til en rig og mægtig institution, der dominerede alle sider af kulturen.Bind II tager afsæt i reformationens grundlæggende opgør med den middelalderlige kirkeorganisation og fortsætter over oplysningstidens og sekulariseringens udfordringer frem til kristendommens stilling i det 21. århundredes globaliserede verden.Fremstillingen, der som noget helt nyt væver den almindelige og den særlige danske kirkehistorie ind i hinanden, er skrevet af førende specialister på de kirkehistoriske hovedepoker.Kirkens historie I-II er et gennemillustreret værk, som henvender sig til alle med interesse for kristendommens rolle i den europæiske kulturhistorie. En række hjælpemidler til læsning og tilegnelse af stoffet, især kort, årstalslister, faktabokse og litteraturlister, gør desuden værket helt oplagt til anvendelse i undervisnings- og studiekredssammenhænge.Forfatterne er Carsten Bach-Nielsen, lic.theol., lektor i nyere og nyeste tids kirkehistorie ved Aarhus Universitet, Per Ingesman, dr.phil., professor i kirkehistorie ved Aarhus Universitet, Nils Arne Pedersen, dr.theol., lektor i oldtidens og middelalderens kirkehistorie ved Aarhus Universitet, og Jens Holger Schjørring, dr.theol., professor emeritus i kirkehistorie ved Aarhus Universitet.

 • - artikler tilegnet Jens Holger Schjørring
  af Carsten Bach-Nielsen
  53,95 kr.

  En række af professor Jens Holger Schjørrings venner og kollegaer forsøger i denne bog på forskellig vis at indkredse spørgsmålet om, hvad magterne er, hvad de gør ved kirken, og hvordan kirken skal finde sin plads og handle i forhold til dem. Bogen udgives i anledning af professor Jens Holger Schjørrings 65-års dag. »Det er forkælelse at læse dette festskrift. Det er et teologisk styrtebad af mange forskellige indfald, og læseren bliver forkælet med mange menneskers tanker. Kirken mellem magterne er et festskrift tilegnet Jens Holger Schjørring fra Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet i anledning af hans 65-års dag. Det er et festskrift der handler om hvordan kirken i tidens løb har gebærdet sig mellem magterne i denne verden. Artiklerne i festskriftet er alsidige og dækker store dele af historien lige fra nytestamentligt stof til afrikastudier og tanker over hjemlige forhold. Man får lov til at læse om det man end ikke havde forestillet sig nogensinde at komme til at læse noget om, og dermed bliver ens egne grænser brudt ned.« Peter Skov-Jakobsen, Folkekirken i København

 • - Om reformationen og erindringen
  af Niels Henrik Gregersen, Niels Kærgård & Carsten Bach-Nielsen
  25,95 - 64,95 kr.

  I 1517 slog Luther sine teser til debat af afladshandelen op i Wittenberg. Det blev begyndelsen til reformationen, og dermed er det et centralt årstal i Europas historie. 100 år senere begyndte man at afholde fejringer for det reformatoriske gennembrud – og det har man gjort lige siden. 2017 var den internationale fejring af reforma­tionens første 500 år. Men hvorfor har vi holdt jubilæer – og hvorfor bliver vi ved med det? Et svar kunne være, at hver tid har sin Luther, hver tid sin forståelse af reformationen. Når nu 2017 er overstået, kan der være grund til at diskutere, hvad der særligt prægede reformations­jubilæet i 2017. Det var i Danmark det første jubilæum i et multi­kulturelt samfund og i en situation, hvor velfærdsstaten var til debat. Hvad har vi i 2017 lært om erindring og historie, teologi og identitet, og om det danske samfund? Tre forfattere sætter 2017-jubilæet i perspektiv. Carsten Bach-Nielsen er lektor i kirkehistorie på Aarhus Universitet, Niels Henrik Gregersen er professor i systematisk teologi (samtidsteologi) på Københavns Universitet og Niels Kærgård er fhv. økonomisk overvismand og professor emeritus i jordbrugsøkonomi ved Københavns Universitet.

 • - Danske reformationsfejringer gennem 400 år
  af Carsten Bach-Nielsen
  174,95 - 309,95 kr.

  I 1517 slog Martin Luther sine 95 teser mod afladshandel op på slotskirkens dør i den tyske by Wittenberg. Hans bidske kritik af kirken gav genlyd over hele Europa, og mens Luther selv blev dømt fredløs og hans skrifter forbudte, slog reformationen igennem. I Fra jubelfest til kulturår panorerer kirke- og kunsthistoriker Carsten Bach-Nielsen hen over 400 års danske fejringer af Luther og den protestantiske reformation. Han bevæger sig fra den første dogmesættende jubelfest i 1617 over enevoldens og fromhedens triumferende fester i 1700-tallet, Tusindårsfesten for den danske kirke i 1826 og festen for Hans Tausens fødsel i 1894 frem mod de fejringer, der ikke blev i det 20. århundrede. Hvor de tidlige fejringer var religiøse takkefester, blev de i 1800-tallet kulturelle manifestationer, og Luther garant for oplysning, frihed og udvikling. Anderledes besværlig var den tyske arv i 1917 og i 1936. Reformationen har de seneste 400 år været anledning til fest og overdådighed. Men også til anerkendelse, tugt og vækkelse. Desuden til samling af kirken og danskerne mod 'de andre'. Alt det og mere til gør Carsten Bach-Nielsen rede for i denne festens kulturhistorie, hvor han også ser frem mod jubelåret i 2017 og diskuterer nutidens blik på fejringens raison d'etre.

 • - Vestens glemte kulturarv
  af Hans Hauge, Karsten Fledelius, Ove Korsgaard, mfl.
  96,95 kr.

  Den gamle nyreligiøsitet. Vestens glemte kulturarv viser, at den såkaldte nyreligiøse bølge langt fra er noget, der hører vore dage til. Tværtimod belyser antologien, hvordan det fremmede, det okkulte, det mystiske, det vulgære og populære altid har været en del af Danmark og Vesterlandets religiøse traditioner.Den europæiske okkulte tradition er en gammel størrelse, der i vid udstrækning har været med til at skabe det, der i dag forstås ved gedigen kristendom. Samtidig har den europæiske okkultisme spillet en rolle netop som den kristne traditions modsætning. En af konsekvenserne af kolonialiseringen af Afrika og Asien blev indoptagelsen og dermed omskabelsen af religiøse traditioner fra fx den arabiske verden og det indiske subkontinent. De mange vestlige fortolkninger af hinduismen og buddhismen er en akademisk kolonialisering, der har betydet nyskabelser af den teologiske og filosofiske tradition i dét, man normalt definerer som kristeligt, dansk og vestlige. ”Det danske” og ”det vestlige” er knapt så dansk og vestligt endda.Den gamle nyreligiøsitet. Vestens glemte kulturarv rummer bidrag af seksten forfattere fra fagdiscipliner som litteraturvidenskab, arkæologi, historie, religionsvidenskab, pædagogisk filosofi og teologi.Antologien er velegnet til undervisning på seminariets linjefag kristendomskundskab/religion samt på universitetets studier i teologi og religionsvidenskab. Men enhver, der interesserer sig for kultur og religion, vil have glæde af at læse den.Bogen er redigeret af seminarielektorerne Pia Rose Böwadt og Mette Buchardt.

 • - Studier udgivet i 300-året fir salmedigterens død
  af Carsten Bach-Nielsen
  72,95 kr.

  Kirkehistorikeren Carsten Bach-Nielsen går i denne samling af studier tæt på tanker og billeddannelser i Kingos salmer. Hvor henter Kingo sin inspiration? Hvordan forarbejder han litterære indtryk; hvordan fletter det bibelske sprog og den middelalderlige tradition sammen i de salmer, vi den dag i dag synger i kirken?Kingo var og blev en mastodont. Et modsigelsens tegn for senere generationer. Han stod i vejen for nye salmedigtere. Han måtte bekæmpes eller i det mindste reduceres, for at en Brorson og en Grundtvig kunne komme til med deres kristendomstolkning. Kingo havde gjort kristendommen til en bodskristendom, der ikke behagede Grundtvig – men til gengæld faldt i god jord i de tidlige vækkelsesbevægelser i 1800-tallet. Historien om Kingos videre liv i den danske menighed og i den danske nationallitteratur – den kendte og glemte Kingo – forfølges i bogens sidste store afsnit.Bogens titel er et forsøg på et bevidst barokt ordspil- Kingo CCC kan jo læses ligeud som Kingo 300 – eller i overenstemmelse med Kingos appel til læseren i passionssalmerne: See! See! See! For Kingos salmer er digtning for synet. Øjnene må spærres op. Budskabet skal lukkes ind og prentes i øjet, bevidstheden – og på hjertet. 

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.