Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Charlotte Rosenberg

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
  • - en grundbog
    af Michael Christensen, Nadja Holmgaard Lysen, Rikke Egaa Jørgensen & mfl.
    248,95 kr.

    Videnskabsteori og socialt arbejde - en grundbog er en indføring i, hvordan videnskabsteori kan anvendes inden for socialt arbejde i såvel projektskrivning som i det sociale arbejdes praksis. Kapitlerne bygger på forskningsprojekter, så læseren får indsigt i nutidige versioner af, hvordan videnskabsteoretiske overvejelser får betydning for de refleksioner og den erkendelse, der er forbundet med analyseprocesser. Bogen giver derved et indblik i, hvordan oversættelsesarbejdet mellem videnskabsteoretiske perspektiver og analytiske indsigter konkret kan foldes ud.Bogens kapitler introducerer til udvalgte videnskabsteoretiske traditioner: positivisme, kritisk realisme, eksistentiel fænomenologi, hermeneutik, socialkonstruktivisme, interaktionisme, poststrukturalisme og Science Technology Studies. Fremstillingen viser, hvordan hver af disse positioner giver forskellige muligheder og begrænsninger for, hvad der kommer til syne i det videnskabelige blik på socialt arbejde.Bogen henvender sig til socialrådgiverstuderende, socialrådgivere og andre aktører inden for det sociale arbejdes felt.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.