Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Chris Ganter

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
  • - A Student Guide with Teacher's Manual
    af Chris Ganter
    148,95 kr.

    Suitable for college use, this title opens with an exploration of graffiti's background and history, from Pompeii to the Hip Hop revolution to the present day, as well as how to stay on the right side of the law. It explains the practical techniques of using a spray can, and the step-by-step methods and skills required to create artistic graffiti.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.