Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage
Christian Have

Bøger af Christian Have

Christian Have er en af kulturlivets markante stemmer. Christian Have er både debattør, foredragsholder, moderator og forfatter. Han er desuden grundlægger og indehaver af HAVE A/S, som han stiftede tilbage i 1983, som siden er vokset til at blive Skandinaviens største kommunikationsbureau på kulturområdet. Christian Have har gennem sit liv arbejdet med flere forskellige Oscar-vindere samt mødt mange andre store personligheder på sin vej. Herudover har Christian Have og HAVE A/S vundet adskillige priser inden for det kommunikationsfaglige område. Han har blandt andet vundet priserne ‘Golden World Award-nomineringer’ og en Stevie Award for ‘Best Live Event of the Year’. Det er i øvrigt blevet til en stor række af bøger for Christian Have i sin tid som forfatter, som ligeledes har været med til at have skabt hans store succes.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - Håbet er det sidste, man må miste
  af Christian Have
  137,95 kr.

  Den første udgivelse i Christian Have og Muusmann Forlags fælles serie af eksklusive bookazi­ner Omtanke har Thure Lindhardt som hovedperson. Gennem en dybdegående og inspirerende samtale med Christian Have vil den højtelskede og internationalt anerkendte skuespiller komme ind på en vifte af livets store temaer. Med Omtanke får læseren en enestående mulighed for at komme helt tæt på Thure Lindhardt. I dette bookazine fortæller han om sit forhold til tro – både på sig selv og de højere magter.Lindhardts arbejdsplads kan være alt fra en jysk provinsby til Hollywood, og han fortæller om, hvordan han bevarer fokus og nærvær i en ofte kaotisk dagligdag og en tiltagende fragmenteret verden. I forlængelse heraf fortæller han om sit forhold til begrebet kærlighed og sætter ord på, hvilken rolle æstetik spiller i hans liv – i forhold til arkitektur og design, men også måden, han indretter sit eget liv og hjem på. Endelig beretter han om, hvad der inderst inde driver ham. Hvordan han identificerer formålet med sit liv og opnår den meningsfuldhed med tilværelsen, som vi alle søger. Thure Lindhardt er kendt og elsket for sine roller i film som Her i nærheden, Flammen og Citronen, Nordkraft, Blå mænd og Engle og Dæmoner, tv-serier som Broen og Blekingegade og teaterforestillinger som Skrigerne, Rød og Kameliadamen samt adskillige forestillinger på Det Kongelige Teater. Han er født i 1974 og voksede op i Roskilde. Han er uddannet fra Skuespillerskolen ved Odense Teater og bor i dag i København. Om forfatterenChristian Have er forfatter, debattør, foredragshol- der og indehaver af HAVE A/S, som er Skandinaviens største kommunikationsbureau på kulturområdet. Han har udgivet 10 bøger om kultur, kommunikation og nye, kreative partnerskaber på tværs af kultur- og erhvervslivet.

 • af Christian Have
  137,95 kr.

  De fleste har hørt om ham, mange har en holdning til ham. Jim Lyngvild – designer, fotograf, forfatter, iværksætter og meget mere – har en evne til at dele vandene og fyre op under den offent­lige debat. Han har et højt arbejdstempo og er altid i gang med næste projekt. Han er også en aktiv og engageret stemme, både på sociale og i mere traditionelle medier, og han er vant til at tale i overskrifter. Denne udgave af serien Omtanke bevæger sig bag om provokationer og overskrifter, helt ind til skindet. I samtale med forfatter og debattør ­Christian Have lægger Jim Lyngvild sine tanker frem om emner som tro og fortidens betydning for dem, vi er i dag, om formidlingens kunst og vigtigheden af at lade inspirationen og publikums reaktioner vise vejen. Han fortæller også om nogle af de ting, der har formet ham som menneske: sit had-kærligheds-­forhold til sin farverige og stærkt sammensatte slægt, sit forhold til Odin og Loke, vigtigheden af at bære ydmygheden med sig i sit liv, fascinationen af problemskabere og lysten til uforstyrret leg i sandkassen.Om forfatteren Christian Have er forfatter, debattør, foredragshol­der og indehaver af HAVE A/S, som er Skandina­viens største kommunikationsbureau på kultur­området. Han har udgivet 10 bøger om kultur, kommunikation og nye, kreative partnerskaber på tværs af kultur­ og erhvervslivet.

 • - Kultur, erhverv og fremtidens partnerskaber
  af Christian Have
  86,95 - 197,95 kr.

  Der er aktuelt et exceptionelt momentum for at indfri det kreative Danmarks potentiale. Et potentiale, som kommer til udtryk i vores særlige danske DNA og det menneskesyn, de værdier og den kulturarv, som dette DNA indeholder. Det kommer til udtryk i vores uddannelsessystem, vores blik for talentudvikling og evnen til at imødekomme digitaliseringen på en innovativ måde – såvel som i den imponerende position, som den kreative sektor allerede har opnået i det danske erhvervsliv. Denne bog har til formål at inspirere alle relevante aktører, der har lyst til og mod på at bidrage til denne spændende og banebrydende proces. En vigtig mission med bogen er at få det brede spektrum af aktører til at forlade deres komfortzone. Til at tænke nye tanker og generere nye ideer. Til at indse potentialet i at samarbejde med aktører og institutioner, man hidtil har været skeptisk overfor. Det er netop i krydsbefrugtningen af det kreative og kommercielle, at potentialet er allerstørst. Naturligvis for de involverede parter, men så sandelig også for samfundet som helhed. Flere end 25 topfolk fra kulturlivet, erhvervslivet, turismesektoren og fondsverdenen kommer til orde i denne bog. Christian Have indtager rollen som ordstyrer og samtalepartner, ligesom han indrammer hele bogen med sine egne observationer, konklusioner og konkrete anbefalinger. Bogens medvirkende: • Lars Aaen Thøgersen, Peter Larsen Kaffe • Kenneth Agerholm, Artbizz • Mette Bock, kirke- og kulturminister • Stine Bosse, erhvervskvinde • Stephen Bruyant-Langer, The Personal Business Plan • Ulrik Bülow, erhvervsmand • Signe Christiani, Mercedes-Benz Danmark • Ane Cortzen, arkitekt og bl.a. tidl. kulturchef for Kähler • Uffe Elbæk, MF (Å) • Mikael Fock, Kulturværftet og Toldkammeret • Morten Friis-Olsen, Audi Danmark • Bertel Haarder, MF (V) og bl.a. tidl. kirke- og kulturminister • Gerda Hempel, Artbizz • Tom Hermansen, Ny Carlsbergfondet • Jacob Holm, Fritz Hansen • Marianne Jelved, MF (B) og bl.a. tidl. kulturminister • Lennart Lajboschitz, erhvervsmand • Brian Mikkelsen, Dansk Erhverv og bl.a. tidl. kulturminister • Søren Møller, Fredericia Teater • Karim Nielsen, Brøchner Hotels • Poul Johannes Pedersen, Thise Mejeri • Anna Porse Nielsen, Seismonaut • Lars Ramme Nielsen, Dansk Erhverv • Caroline Søeborg Ahlefeldt, Heartland Festival • Claus Strue Frederiksen, filosof • Rasmus Tscherning, Creative Business Cup • Emil Wilk, Prxjects by Mercedes-Benz • Mads Øvlisen, erhvervsmand

 • - Kunstens storhed eller fald?
  af Christian Have
  157,95 - 176,95 kr.

  Kunstig intelligens, også kaldet AI, vil fuldkommen revolutionere verden, som vi kender den. Med AI’s indtog er der ét område, der er vigtigere end noget andet at vende sig imod, hvis vi for alvor vil forstå hvilke konsekvenser, faldgruber og potentialer, som den kunstige intelligens rummer: Kunsten og kulturen. Det er den, der rummer den reneste udgave af den menneskelige skaberkraft – og dermed vores unikke evne til at frembringe kreative løsninger, tanker og værker.Lige siden mennesket begyndte at lave hulemalerier for titusinder af år siden har kunsten og kulturen udgjort en aktiv, eksplicit og kollektiv form for refleksion over livet og dets grundlæggende vilkår, dilemmaer og formål. Den kunstneriske og kreative praksis har gennem disse titusinder af år været entydigt menneskelig. Ingen andre levende væsner har menneskets kreative skaberkraft eller evnen til at frembringe kunst.Men med AI forholder det sig ikke længere sådan. Det kan lyde ganske dystert, men helt sikkert er det, at AI vil trumfe igennem og transformere kunsten og kulturen. Så hvordan skal vi forstå de udfordringer, som AI repræsenterer? Og hvordan kan vi omdanne dem til muligheder, der kan styrke de menneskelige kvaliteter ved kunsten og kulturen? Det er præcis dét, som Christian Have med denne bog ønsker at give de bedst mulige svar på. En bog, der i øvrigt er blevet til i samarbejde med AI.Om forfatterChristian Have er forfatter, debattør, foredragsholder og indehaver af HAVE A/S, som er Skandinaviens største kommunikationsbureau på kulturområdet. Han har udgivet 10 bøger om kultur, kommunikation og nye, kreative partnerskaber på tværs af kultur- og erhvervslivet.E-bogen er lavet i fixed format

 • - Tag naturen som kæreste
  af Christian Have
  130,95 - 137,95 kr.

  Der er sjældent vindstille omkring Rane Willerslev. Heller ikke da han som nyudnævnt direktør for Nationalmuseet gik i gang med at transformere nationens historieformidling med kedsomhedsknapper og provokerende udstillinger. Men Rane Willerslev er ikke en mand, der vender om på halvvejen, og næste mål er en gennemgribende ombygning af museet i Københavns hjerte, for at sikre det til fremtiden.På ekspeditioner i Sibirien har han befundet sig helt ude på kanten af livet, men det er også her, han har mødt de jæger-samlerkulturer, som med deres tætte forbindelse til en besjælet natur har sat sig størst spor i ham. Hos dem og i naturen ligger nøglen til det, vi har mistet i civilisationens navn – frihed, identitet og hele klodens trivsel.Rane Willerslevs egen længsel efter frihed har stået i modsætning til et stærk ønske om at have en familie. I dag er vildmarksliv derfor erstattet af jagt, som bidrager med stor symbolik. I troen på et efterliv ønsker han at blive begravet efter sibiriske traditioner, og også her spiller jagten ind. Der bliver hverken kiste eller hvide klæder, til gengæld skal bue og pil og alt hans andet vildmarksudstyr med på rejsen.Om forfatterChristian Have er forfatter, debattør, foredragsholder og indehaver af HAVE A/S, som er Skandinaviens største kommunikationsbureau på kulturområdet. Han har udgivet 10 bøger om kultur, kommunikation og nye, kreative partnerskaber på tværs af kultur- og erhvervslivet.E-bogen er lavet i fixed format

 • - The Blossoming or Withering of Art
  af Christian Have
  157,95 - 227,95 kr.

  Artificial intelligence, or simply AI, will completely revolutionize the world as we know it. With the advent of AI, there is one area that is more important than any other to turn to if we truly want to understand the consequences, pitfalls, and potentials that artificial intelligence holds: Arts and culture.This area is the purest embodiment of human creativity – and thus our unique ability to produce creative solutions, thoughts, and artworks.Ever since humans began to create cave paintings tens of thousands of years ago, arts and culture have constituted an active, explicit, and collective form of reflection on life and its fundamental conditions, dilemmas, and purposes. Artistic and creative practices have been uniquely human throughout these tens of thousands of years. No other living beings possess the human creative power or the ability to produce art.However, with AI, this is no longer the case. It may sound quite grim, but it is certain that AI will have a breakthrough and transform the world of arts and culture.So how should we understand the challenges that AI represents? And how can we turn them into opportunities that can strengthen the human qualities of arts and culture?These are the questions that Christian Have aims to provide the best possible answers to with this book. A book that, incidentally, was created in collaboration with AI.About the authorChristian Have is a communications expert, author, TV host, and owner of Scandinavia’s largest communications and PR agency within arts and culture, HAVE Communications & PR.Have is a culture and media advisor, a regular opinion contributor to the newspaper Avisen Danmark, and a sought-after moderator and speaker, both nationally and internationally.Throughout his career, Christian has published ten books on media development and the societal position and significance of arts and culture, and he has defined communicating culture as a unique discipline.In recent years, he has had a strong focus on the digital world and the impact of new technologies on societal and organizational structures – and on individual consciousness.

 • af Christian Have
  73,95 kr.

  AI vil fuldkommen revolutionere verden, som vi kender den – også kunsten og kulturen. Så hvordan skal vi forstå de udfordringer, som AI repræsenterer? Og hvordan kan vi omdanne dem til muligheder, der kan styrke de menneskelige kvaliteter ved kunsten og kulturen? Det ønsker Christian Have med denne bog ønsker at give de bedst mulige svar på. En bog, der i øvrigt er blevet til i samarbejde med AI. Christian Have er kommunikationsekspert, forfatter, TV-vært og indehaver af skandinaviens største PR- og Kommunikationsbureau indenfor Kunst og Kultur.

 • af Christian Have
  63,94 kr.

  Præstesønnen Thure Lindhardt har noget på hjerte. Han er ikke blot en højtelsket og internationalt anerkendt skuespiller, han er også et yderst tænksomt menneske, der evner at dykke langt ned i filosofien og gribe fat om rødderne for vores eksistens og de ideer om livet, som efter tusindvis af år stadig har noget at sige det moderne menneske af i dag.I denne første udgave af en ny serie med titlen "Omtanke" deler Thure Lindhardt i samtale med forfatter og debattør Christian Have sine tanker om store emner som tro, håb og kærlighed. Han taler om fokus og nærvær, om viden og visdom og om evnen til at kende sin plads i verden, bruge sine erfaringer og forstå, hvad man selv bidrager med. Sokrates, Platon, Paulus og mange flere er med, når Thure fortæller og forklarer – blandt andet om forskellen på at efterabe og efterligne, og på at være selvoptaget og optaget af selvet. Ikke overraskende er kunsten et vigtigt omdrejningspunkt, for netop dér, hvor æstetik møder ånd, kan vi ifølge Thure være heldige at få et lille glimt af evigheden."Omtanke" er en serie livsfilosofiske samtaler mellem Christian Have og kendte danske kulturpersonligheder.Have er forfatter Christian, debattør, foredragsholder og indehaver af HAVE A/S, som er Skandinaviens største kommunikationsbureau på kulturområdet. Han har udgivet 10 bøger om kultur, kommunikation og nye, kreative partnerskaber på tværs af kultur- og erhvervslivet.

 • af Christian Have
  74,95 kr.

  Der er sjældent vindstille omkring Rane Willerslev. Heller ikke da han som nyudnævnt direktør for Nationalmuseet gik i gang med at transformere nationens historieformidling med kedsomhedsknapper og provokerende udstillinger. Men Rane Willerslev er ikke en mand, der vender om på halvvejen, og næste mål er en gennemgribende ombygning af museet i Københavns hjerte, for at sikre det til fremtiden.På ekspeditioner i Sibirien har han befundet sig helt ude på kanten af livet, men det er også her, han har mødt de jæger-samlerkulturer, som med deres tætte forbindelse til en besjælet natur har sat sig størst spor i ham. Hos dem og i naturen ligger nøglen til det, vi har mistet i civilisationens navn – frihed, identitet og hele klodens trivsel.Rane Willerslevs egen længsel efter frihed har stået i modsætning til et stærk ønske om at have en familie. I dag er vildmarksliv derfor erstattet af jagt, som bidrager med stor symbolik. I troen på et efterliv ønsker han at blive begravet efter sibiriske traditioner, og også her spiller jagten ind. Der bliver hverken kiste eller hvide klæder, til gengæld skal bue og pil og alt hans andet vildmarksudstyr med på rejsen.Christian Have er forfatter, debattør, foredragsholder og indehaver af HAVE A/S, som er Skandinaviens største kommunikationsbureau på kulturområdet. Han har udgivet 10 bøger om kultur, kommunikation og nye, kreative partnerskaber på tværs af kultur- og erhvervslivet.

 • af Christian Have
  74,95 kr.

  De fleste har hørt om ham, mange har en holdning til ham. Jim Lyngvild – designer, fotograf, forfatter, iværksætter og meget mere – har en evne til at dele vandene og fyre op under den offent¬lige debat. Han har et højt arbejdstempo og er altid i gang med næste projekt. Han er også en aktiv og engageret stemme, både på sociale og i mere traditionelle medier, og han er vant til at tale i overskrifter.Denne udgave af serien "Omtanke" bevæger sig bag om provokationer og overskrifter, helt ind til skindet. I samtale med forfatter og debattør ¬Christian Have lægger Jim Lyngvild sine tanker frem om emner som tro og fortidens betydning for dem, vi er i dag, om formidlingens kunst og vigtigheden af at lade inspirationen og publikums reaktioner vise vejen.Han fortæller også om nogle af de ting, der har formet ham som menneske: hans had-kærligheds-¬forhold til sin farverige og stærkt sammensatte slægt, forholdet til Odin og Loke, vigtigheden af at bære ydmygheden med sig i sit liv, fascinationen af problemskabere og lysten til uforstyrret leg i sandkassen."Omtanke" er en serie livsfilosofiske samtaler mellem Christian Have og kendte danske kulturpersonligheder.Have er forfatter Christian, debattør, foredragsholder og indehaver af HAVE A/S, som er Skandinaviens største kommunikationsbureau på kulturområdet. Han har udgivet 10 bøger om kultur, kommunikation og nye, kreative partnerskaber på tværs af kultur- og erhvervslivet.

 • - Om skøre konger, leg i sandkassen, ydmyghed og tro
  af Christian Have
  130,95 kr.

  De fleste har hørt om ham, mange har en holdning til ham. Jim Lyngvild – designer, fotograf, forfatter, iværksætter og meget mere – har en evne til at dele vandene og fyre op under den offent­lige debat. Han har et højt arbejdstempo og er altid i gang med næste projekt. Han er også en aktiv og engageret stemme, både på sociale og i mere traditionelle medier, og han er vant til at tale i overskrifter.Denne udgave af serien Omtanke bevæger sig bag om provokationer og overskrifter, helt ind til skindet. I samtale med forfatter og debattør ­Christian Have lægger Jim Lyngvild sine tanker frem om emner som tro og fortidens betydning for dem, vi er i dag, om formidlingens kunst og vigtigheden af at lade inspirationen og publikums reaktioner vise vejen.Han fortæller også om nogle af de ting, der har formet ham som menneske: sit had-kærligheds-­forhold til sin farverige og stærkt sammensatte slægt, sit forhold til Odin og Loke, vigtigheden af at bære ydmygheden med sig i sit liv, fascinationen af problemskabere og lysten til uforstyrret leg i sandkassen.Om forfatterChristian Have er forfatter, debattør, foredragsholder og indehaver af HAVE A/S, som er Skandinaviens største kommunikationsbureau på kulturområdet. Han har udgivet 10 bøger om kultur, kommunikation og nye, kreative partnerskaber på tværs af kultur- og erhvervslivet.E-bogen er lavet i fixed format

 • - Håbet er dette sidste, man må miste
  af Christian Have
  104,95 kr.

  Den første udgivelse i Christian Have og Muusmann Forlags fælles serie af eksklusive bookazi­ner Omtanke har Thure Lindhardt som hovedperson.Præstesønnen Thure Lindhardt har noget på hjerte. Han er ikke blot en højtelsket og internationalt anerkendt skuespiller, han er også et yderst tænksomt menneske, der evner at dykke langt ned i filosofien og gribe fat om rødderne for vores eksistens og de ideer om livet, som efter tusindvis af år stadig har noget at sige til det moderne menneske af i dag.I denne første udgave af en ny serie med titlen Omtanke deler Thure Lindhardt i samtale med forfatter og debattør Christian Have sine tanker om store emner som tro, håb og kærlighed. Han taler om fokus og nærvær, om viden og visdom og om evnen til at kende sin plads i verden, bruge sine erfaringer og forstå, hvad man selv bidrager med. Sokrates, Platon, Paulus og mange flere er med, når Thure fortæller og forklarer – blandt andet om forskellen på at efterabe og efterligne, og på at være selvoptaget og optaget af selvet. Ikke overraskende er kunsten et vigtigt omdrejningspunkt, for netop dér, hvor æstetik møder ånd, kan vi ifølge Thure være heldige at få et lille glimt af evigheden.Om forfatterChristian HaveMed sine to foregående bøger, Ansvar eller anarki (2013) og Den nye guldalder (2015), har Christian Have afsøgt det unikke potentiale, der ligger i krydsbefrugtningen af kultur- og erhvervslivet. Desuden har han sammen med Dansk Erhverv skabt den årligt tilbagevendende konference Vækst med kultur, som gennem inspirerende oplæg og cases afsøger, hvordan denne krydsbefrugtning kan finde sted i praksis. I foråret 2018 blev Christian Have medlem af Erhvervsministeriets Vækstteam for Kreative Erhverv.Fundamentet for denne bog består således af en kombination af Haves erfaringer fra arbejdet med sine tidligere bøger, Vækst med kultur-konferencerne og arbejdet i Vækstteamet – foruden mange års erfaring som en af kulturlivets førende kommunikationseksperter.Christian Have stiftede i 1983 virksomheden Have Kommunikation, som i løbet af tre årtier voksede sig til at blive Skandinaviens største kommunikationsbureau på kulturområdet. Ud over at være forfatter og virksomhedsejer er Christian Have også debattør, foredragsholder, moderator og tv-vært.E-bogen er lavet i fixed format

 • af Christian Have
  92,95 kr.

  Et potentiale, som kommer til udtryk i vores særlige danske DNA og detmenneskesyn, de værdier og den kulturarv, som dette DNA indeholder.Det kommer til udtryk i vores uddannelsessystem, vores blik for talentudvikling og evnen til at imødekomme digitaliseringen på en innovativmåde – såvel som i den imponerende position, som den kreative sektorallerede har opnået i det danske erhvervsliv. Denne bog har til formål at inspirere alle relevante aktører, der har lyst til og mod på at bidrage til denne spændende og banebrydende proces. En vigtig mission med bogen er at få det brede spektrum af aktører til at forlade deres komfortzone. Til at tænke nye tanker og generere nye ideer. Til at indse potentialet i at samarbejde med aktører og institutioner, man hidtil har været skeptisk overfor. Det er netop i krydsbefrugtningen af det kreative og kommercielle,at potentialet er allerstørst. Naturligvis for de involverede parter, men så sandelig også for samfundet som helhed.Flere end 25 topfolk fra kulturlivet, erhvervslivet, turismesektoren og fondsverdenen kommer til orde i denne lydbog: Lars Aaen Thøgersen, Peter Larsen KaffeKenneth Agerholm, ArtbizzMette Bock, MF (LA) Stine Bosse, erhvervskvindeStephen Bruyant-Langer, The Personal Business PlanUlrik Bülow, erhvervsmandSigne Christiani, Mercedes-Benz DanmarkAne Cortzen, arkitekt og bl.a. tidl. kulturchef for KählerUffe Elbæk, MF (Å)Mikael Fock, Kulturværftet og ToldkammeretMorten Friis-Olsen, Audi DanmarkBertel Haarder, MF (V) og bl.a. tidl. kirke- og kulturministerGerda Hempel, ArtbizzTom Hermansen, Ny CarlsbergfondetJacob Holm, Fritz HansenMarianne Jelved, MF (B) og bl.a. tidl. kulturministerLennart Lajboschitz, erhvervsmandBrian Mikkelsen, Dansk Erhverv og bl.a. tidl. kulturministerSøren Møller, Fredericia TeaterKarim Nielsen, Brøchner HotelsPoul Johannes Pedersen, Thise MejeriAnna Porse Nielsen, SeismonautLars Ramme Nielsen, Dansk ErhvervCaroline Søeborg Ahlefeldt, Heartland FestivalClaus Strue Frederiksen, filosofRasmus Tscherning, Creative Business CupEmil Wilk, Prxjects by Mercedes-BenzMads Øvlisen, erhvervsmandChristian Have indtager rollen som ordstyrer og samtalepartner, ligesom han indrammer hele bogen med sine egne observationer, konklusioner og konkrete anbefalinger.

 • - – historien om Søren Møller og Fredericia Teaters umulige succes
  af Christian Have & Mikael Elbech
  137,95 kr.

  Historien om Fredericia Teaters forvandling fra et ubemærket egnsteater til en international sensation er en milepæl i dansk teaterhistorie. Hvordan i alverden kunne det lade sig gøre?At gå fra at være lukningstruet til at sælge over 200.000 billetter på en enkelt sæson? At blive i stand at udvikle egne originale produktioner med et tocifret millionbudget? At blive tæt samarbejdspartner med nogle af verdens største underholdningsgiganter, så som Disney og Universal? At udvikle egne talenter og forestillinger på et så højt niveau, at Broadway er begyndt at kigge til Fredericia? Hvad var de afgørende øjeblikke og beslutninger? Og hvilke forudsætninger skabte successen?

 • - Arts and Culture as a Growth Engine
  af Christian Have
  147,95 kr.

  “It is time to consider arts and culture as something that can enrich and optimize society, the public sector, the business world as well as the general welfare of citizens. That is, if we exploit its potential. This can happen if we create new forms of partnerships between arts and culture on one side and the business world and the public sector on the other.”This is an excerpt from Christian Have’s book, “The New Golden Age: Arts and Culture as a Growth Engine”.The book is a brand new and internationalized version of his original Danish book from 2015, which has generated nationwide debate about the concept of Corporate Cultural Responsibility – and ensured support for the concept of CCR from two different Ministers of Culture, Marianne Jelved and Bertel Haarder, as well as a wide array of prominent representatives from the business world and the field of arts and culture.“The New Golden Age” challenges the increasing tendency to only view the cultural world through the eyes of lawyers and economists. As such, it contains many potentially controversial statements:• Commercializing art can be a good thing• The artists of the future do not see a conflict between that which is commercial and that which is artistic – the most important aspect is to get their product out, and this means that we will see completely different kinds of artists than the ones we see today• Artists have to claim responsibility for establishing new partnerships and options for financing• “Art for art’s sake” no longer makes sense• Due to the digital development, culture consumers of the future will change their behavior completely, and this means that cultural operators are forced to focus on meeting the changed needs of their audiences – for instance through CCR partnerships• Corporations and organizations should exercise CCR without an obvious focus on return-of-investmentThe book takes the reader through numerous inspiring examples of existing partnerships between cultural operators and the business world.This includes the mobile service provider Call me, their campaign to promote a civil tone, and their partnership with the music group Lighthouse X; variety chain store Flying Tiger and their partnership with Yoko Ono; Sennheiser partnering up with David Bowie; and Heineken ensuring massive exposure of street artists.Furthermore, the book contains a specific partnership model with eight elements that present how the ideas behind CCR can be transformed into action – into well-functioning and enriching CCR partnerships.--Praise for the original book:”It is a wonderful book, because it supports the claim that, in a new golden age, people and our society cannot be without neither the rationality of the business world nor the sensuous or aesthetic expression of the arts.”– Marianne Jelved, former Minister of Culture (2012-2015), current member of the Danish Parliament for the Social Liberal Party“Christian Have convincingly writes about why Denmark should focus more on the interaction between art, business and production in order to become one of the world’s most creative and innovative nations.”– Mogens Jensen, former Minister for Trade and Development Cooperation (2014-2015), current member of the Danish Parliament for the Social Democrats”In the middle of (another) period of whining in the world of arts and culture, Christian Have provides an enormous injection of vitamins. We should not try to whine ourselves out of our problems – we should collaborate, he says. Identify new partnerships within the world of business that can enrich both parties. And he does not simply suggest it – in his great and easily read book, he provides an intelligent recipe on how to do so.”– Henrik Lyding, theater critic, Jyllands-Posten

 • af Christian Have
  63,94 kr.

  I Christian Haves bog "Drømmen om berømmelse: celebritykulturen - den nye sammenhængskraft" rettes blikket mod de nye strømninger i samfundet inden for fænomenet berømmelse. Debatbogen sætter skarpt fokus på fænomenets historie og dynamik, og ser på dyrkelsen af berømmelse som en del af kulturen.Christian Have (f. 1954) er en dansk forfatter og foredragsforholder. Han er kendt for, som medlem af popgruppen Mabel, at have vundet det danske melodi grand prix i 1978. Han er kreativ direktør i sit eget firma, Have Kommunikation, og har siden 2004 udgivet en række bøger om kultur og kommunikation.

 • - Kunsten som vækstmotor
  af Christian Have
  241,95 kr.

  Det danske kulturliv står foran en ny guldalder. I hvert fald hvis kulturaktørerne og erhvervslivet begynder at indgå nye, kreative partnerskaber, som kommer beggeparter til gavn.Det fastslår Christian Have i denne bog, som rummer konkrete anvisninger til, hvordan sådanne partnerskaber bør fungere – og talrige cases, der allerede har tegnet et klart billede af, at Corporate Cultural Responsibility er en mulig løsning på kulturlivets finansieringsproblemer.

 • - The Potentials and Dilemmas of Arts and Culture
  af Christian Have
  241,95 kr.

  "This book is meant to spark a discussion about the need for cultural responsibility.Art and culture has to make its way back into the center of society and success is the responsibility of everyone.A main ambition of writing this pamphlet has been to place the societal value of art and culture back on the agenda, and to change the rather close-minded understanding of the usefulness and market value of art that has dominated within later years. I believe that art and culture possess a value that largely extends beyond mercantile gains. But to achieve this value it is absolutely necessary that art, culture and the artists redefine themselves, their possibilities and – not least – take on a responsibility to ensure that their art also gains societal value."

Du kan blandt andet finde alle Christians bøger, forskellige nyheder, booke Christian til dit næste foredrag og meget mere hos https://www.christianhave.dk

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.