Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Darryl (Queen's University Robinson

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
  • - Criminal Law Theory Meets International Criminal Law
    af Darryl (Queen's University Robinson
    1.038,95 kr.

    This book, by a leading figure in international criminal law (ICL), shows how to use moral theory to challenge and improve ICL, and how extreme cases can challenge and improve criminal law theory. It will appeal to scholars and jurists in ICL, as well as scholars of criminal law theory or legal philosophy.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.