Tidligere bogreolen.dk  |  Markedets laveste priser
Dag-til-dag levering

Bøger af Erik Øhlenschlæger

Filter
Filter
Genre
 • (2)
Bogtype
 • (2)
Format
 • (2)
Sprog
 • (2)
Pris
DKK
Sorter efterSorter Populære
 • - HTX
  af Erik Øhlenschlæger
  441,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  En bog til fysik på A-niveau på htx og er en fortsættelse af Grundlæggende fysik B. Bogen benytter mere avancerede matematiske værktøjer i form af vektorer samt integral- og differentialregning, som gør det muligt at give en kortfattet og klar gennemgang af den fysiske teori og dens anvendelser. De fysiske lovmæssigheders anvendelse illustreres med et stort antal eksempler, som gør det nemmere at forstå sammenhængen mellem teori og praksis. Teksten indeholder desuden tematiske indslag, som perspektiverer emnerne på forskellig vis. Hvert af bogens 8 kapitler indeholder en samling af de væsentligste formler, som eleverne kan bruge i arbejdet med kapitlets opgaver. Bagerst i bogen er der en facitliste til opgaverne. Indhold: Mekanik Impuls Statik og rotation Termodynamik Elektriske felter Magnetisme Elektriske kredsløb og komponenter Elementarpartikler GRUNDLÆGGENDE FYSIK A er tilrettelagt på en måde, så kapitlerne kan læses uafhængigt af hinanden, samtidig med at der i stort omfang knyttes sammenhænge mellem de forskellige discipliner. Udover kernestoffet inddrager bogen forslag til supplerende stof. De indledende afsnit indenfor den mekaniske fysik giver et udbygget indblik i de basale fysiske lovmæssigheder i den klassiske fysik og udgør et fundament for mange af de øvrige kapitler i bogen. Det betyder, at mekaniske betragtninger indgår i kapitlerne om termodynamik samt elektriske og magnetiske felter såvel som elektriske kredsløb og komponenter. Desuden referer bogen systematisk til Grundlæggende fysik B, så der opleves en naturlig progression fra afsnittene om mekanisk fysik, termodynamik, elektriske kredsløb samt atom- og kernefysik. Det afsluttende kapitel om elementarpartikler afrunder et verdensbillede baseret på Standardmodellen og introducerer elementer af astrofysik. Bogen er opdateret med de ændringer, som følger af redefinitionen af SI-enhedssystemet i 2018, og lever op til de nye læreplaner.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - HTX
  af Erik Øhlenschlæger
  441,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  En grundbog til undervisningen på B-niveau i fysik på HTX. Bogen er også velegnet til adgangskursus. Grundlæggende fysik B giver en kortfattet og klar fremstilling. Brugerne får på den måde bedre tid til det praktiske arbejde med fysik i f.eks. projektforløb og laboratoriet. For at lette forståelsen af det teoretiske stof er bogen udrustet med mange illustrationer og fotos. Bogen indeholder mange eksempler, derved bliver det nemmere at forstå sammenhængen mellem teori og praksis. Teksten indeholder desuden tematiske indslag, som perspektiverer emnerne på forskellig vis. Grundlæggende fysik B er i øvrigt tilrettelagt så fleksibelt som muligt. Man kan efter eget valg begynde med termodynamik, mekanik, elektriske kredsløb eller bølgelære. Til hvert kapitel er der opgaver.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.