Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af François Forget

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
  • af Takeshi Imamura, Helmut Lammer, Michel Blanc, mfl.
    1.452,95 kr.

  • - Story of Another World
    af François Forget, Francois Costard & Philippe Lognonne
    369,95 kr.

    This book gives a new insight of Mars by adopting an original outline based on history rather than on subtopic (atmosphere, surface, interior). It focuses on the past and present evolution of Mars and also incorporates all the recent results from the space missions of Mars Express, Spirit and Opportunity.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.