Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Friedrich Nietzsche

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Friedrich Nietzsche
  122,95 - 145,95 kr.

  'One of the greatest books of a very great thinker' Michael TannerBeyond Good and Evil confirmed Nietzsche's position as the towering European philosopher of his age. The work dramatically rejects traditional Western thought with its notions of truth and God, good and evil. Nietzsche seeks to demonstrate that the Christian world is steeped in a false piety and infected with a 'slave morality'. With wit and energy, he turns from this critique to a philosophy that celebrates the present and demands that the individual impose their own 'will to power' upon the world.Translated by R. J. HOLLINGDALE With an Introduction by MICHAEL TANNER

 • - Tanker om de moralske fordomme
  af Friedrich Nietzsche
  220,95 kr.

  Morgenrøde består af i alt 575 små og større tekststykker, hvori Nietzsche reflekterer videre over alt, kun alt for menneskeligt (der var titlen på hans foregående værk). Værkets fragmentariske karakter reflekterer i sig selv den gamle verdens opbrud til den frembrydende modernitet samtidig med at det udtrykker den erkendendes forsøg på at være loyal over for denne kompleksitet. Nietzsches ætsende analyser af vægtige problemstillinger og hans træffende iagttagelser såvel som den store integritet, der bærer dem, vil fortsat tale til læsere af i dag. Morgenrøde er det sidste af Nietzsches store værker, der hermed for første gang foreligger på dansk.Filosoffen Friedrich Nietzsche (1844- 1900) var født i Tyskland (Sachsen) ud af en præsteslægt. Professor i klassisk filologi 1869-79. Nietzsche spænder i sin filosofi over en perspektivrig kritik af både kultur, religion, moral, kunst, sprog og erkendelse. Han er berømt eller berygtet for sine ord om, at “Gud er død"; men hans filosofi er samtidig et vedholdende forsøg på at afkode den deraf følgende nihilisme og på den anden side at skabe modværdier – måske nye, men da mere livskraftige illusioner. Hans mest kendte værk er Således talte Zarathustra. Ved sin filosofis talrige facetter, vide udblik og en inciterende formuleringskunst er Nietzsche forblevet en stadig levende og diskuteret inspirationskilde. Selv skulle han ikke opleve noget af al denne yndest: ved årsskiftet 1888-89 udsluktes hans bevidstheds lys, og han forblev lige til sin død formørket.

 • af Friedrich Nietzsche
  167,95 kr.

  Forfatterens første værk er et lidenskabeligt angreb på datidens forskønnede billede af den græske oldtid, der ifølge Nietzsche var alt andet end skøn og harmonisk. Værket blev til under stor indflydelse af komponisten Richard Wagner.

 • af Friedrich Nietzsche
  125,95 kr.

  Assembled by Nietzsche's sister after his death, The Will to Power is a collection of the philosopher's reflections and theories taken from his unpublished notebooks. Covering topics such as nihilism, Christianity, morality and the famous 'will to power', the book was controversially presented as Nietzsche's all-but-completed magnum opus containing his philosophical system. Including some of his most interesting metaphysical and epistemological thoughts, as well as some of his most disturbing ethical and political comments, the book would prove to have a significant influence on Nietzsche's contentious reception in the twentieth century.

 • af Friedrich Nietzsche
  117,95 kr.

  'Enigmatic, vatic, emphatic, passionate . . . Nietzsche's works together make a unique statement in the literature of European ideas' A. C. GraylingNietzsche was one of the most revolutionary thinkers in Western philosophy, and Thus Spoke Zarathustra remains his most influential work. It describes how the ancient Persian prophet Zarathustra descends from his solitude in the mountains to tell the world that God is dead and that the Superman, the human embodiment of divinity, is his successor. With blazing intensity, Nietzsche argues that the meaning of existence is not to be found in religious pieties or meek submission, but in an all-powerful life force: passionate, chaotic and free.Translated with an introduction by R. J. HOLLINGDALE

 • af Friedrich Nietzsche
  137,95 kr.

  Et af Nietzsches filosofiske hovedværker, der samtidig er en uomgængelig nøgle til forståelsen af aktuelle filosofiske formationer og temaer.

 • - The Philosophy Classic
  af Friedrich Nietzsche
  122,95 kr.

  A deluxe, high-quality edition of Friedrich Nietzsche's seminal workBeyond Good and Evil is one of the final books by German philosopher Friedrich Nietzsche. This landmark work continues to be one of the most well-known and influential explorations of moral and ethical philosophy ever conceived. Expanding on the concepts from his previous work Thus Spoke Zarathustra, Nietzsche adopts a polemic approach to past philosophers who, in his view, lacked critical sense in accepting flawed premises in their consideration of morality. The metaphysics of morality, Nietzsche argues, should not assume that a good man is simply the opposite of an evil man, rather merely different expression of humanity's common basic impulses.Controversial in its time, as well as hotly debated in the present, Nietzsche's work moves beyond conventional ethics to suggest that a universal morality for all human beings in non-existent - perception, reason and experience are not static, but change according to an individual's perspective and interpretation. The work further argues that philosophic traditions such as "truth," "self-consciousness" and "free will" are merely inventions of Western morality and that the "will to power" is the real driving force of all human behaviour. This volume:* Critiques the belief that actions, including domination or injury to the weak, can be universally objectionable* Explores themes of religion and "master and slave" morality* Includes a collection of stunning aphorisms and observations of the human conditionPart of the bestselling Capstone Classics Series edited by Tom Butler-Bowdon,this collectible, hard-back edition of Beyond Good and Evil provides an accessible and insightful Introduction by leading Nietzsche authority Dr Christopher Janaway.This deluxe volume is perfect for anyone with interest in philosophy, psychology, science, history and literature.

 • af Friedrich Nietzsche
  183,95 - 197,95 kr.

  Denne bog indeholder fem taler, som den unge Nietzsche holdt i 1872, og som i dag stadig virker som en dugfrisk kommentar til og kritik af, hvad der sker i vores uddannelsessystem. Nietzsche var blandt de første til at se, hvordan den videnskabelige specialisering førte til en anden slags universitet end Humboldts klassiske dannelsesanstalt. Og han var yderst kritisk over for dette og over for den statslige nytteorientering, som fandt sted, og som over tid ville forvandle ikke blot universiteterne til åndløse uddannelsesfabrikker i erhvervslivets tjeneste, hvis mål ene og alene er at få de unge til at færdiggøre deres studier i en fart, så de kan blive nyttige samfundsborgere og bidrage til bruttonationalproduktet. Bogen forsynes med et grundigt efterskrift af idehistorikerne Lars-Henrik Schmidt og Jens Erik Kristensen.

 • af Friedrich Nietzsche
  157,95 - 183,99 kr.

  Vi frygtløse er Friedrich Nietzsches nyskrevne femte bog til genudgivelsen i juni 1887 af de fire bøger i Den muntre videnskab fra 1882. Konsekvensen af, at ”Gud er død”, er for Nietzsche et Europa præget af had og frygt hos de mange svage i ånden, med fanatisme til følge: "Men vi frygtløse, vi denne tidsalders mere åndelige mennesker, vi kender vor fordel godt nok til netop som de mere åndelige at leve uden frygt for denne tid." Med den sjældne "frie ånds" særegne vid og viden træder Nietzsche op mod denne tid med bidende sarkasme i sine konstant afprøvende, omtænkende aforismer. Vi må indse, at der, hvor vi tror os mest os selv – i vores egen bevidsthed – er vi i virkeligheden mindst os selv. Bevidsthed er næsten kun et socialt fænomen, begrænset som den er af sprog. Vi må overvinde os selv, og komme væk fra mennesket med dets flokmentalitet og middelmådighed og skabe et nyt formål, en ny sundhed. Vi må gå ud fra den personlige erfaring, erkende, at krop og tænkning ikke kan adskilles. Vi må gå imod det mekaniske verdensbillede og ikke tro, at vi kan sætte livet på formel – hverken religiøst eller videnskabeligt. Oversat, indledt og med noter af Niels Henningsen.

 • - En bog for alle og for ingen
  af Friedrich Nietzsche
  45,95 - 207,95 kr.

  "Her er den profetiske og visionære tone dominerende, og i stedet for at fordømme den verden der findes, besynger Zarathustra den verden, der skal komme. Han indfører en vision om det hinsidige, og denne vision virker tilbage som en nedvurdering af det jordiske liv ... Nietzsches ganske brede popularitet skyldes formodentlig ikke mindst, at han er så ganske enestående citérbar, og i den henseende er der intet der overgår »Zarathustra«. Undertiden virker det som om, hver anden sætning er skrevet med henblik på at blive citeret. Specielt vil yndere af politisk helt igennem ukorrekte udtalelser her finde et sandt skatkammer. Alene af den grund skal »Zarathustras« popularitet og aktualitet nok vise sig at være holdbar langt ind i næste årtusinde." Asger Brandt, Kristeligt Dagblad

 • - With a Prelude in Rhymes and an Appendix of Songs
  af Friedrich Nietzsche
  125,95 kr.

 • - A Polemic. By way of clarification and supplement to my last book Beyond Good and Evil
  af Friedrich Nietzsche
  117,95 kr.

 • af Friedrich Nietzsche
  127,95 kr.

 • - Out of the Spirit of Music
  af Friedrich Nietzsche
  102,95 kr.

  A compelling argument for the necessity for art in life, Nietzsche's first book is fuelled by his enthusiasms for Greek tragedy, for the philosophy of Schopenhauer and for the music of Wagner, to whom this work was dedicated. Nietzsche outlined a distinction between its two central forces: the Apolline, representing beauty and order, and the Dionysiac, a primal or ecstatic reaction to the sublime. He believed the combination of these states produced the highest forms of music and tragic drama, which not only reveal the truth about suffering in life, but also provide a consolation for it. Impassioned and exhilarating in its conviction, The Birth of Tragedy has become a key text in European culture and in literary criticism.

 • af Friedrich Nietzsche
  122,95 kr.

  Written after Nietzsche had ended his friendship with Richard Wagner and had been forced to leave academic life through ill health, Human, All Too Human (1878) can be read as a monument to his personal crisis. It also marks the point when he matured as a philosopher, rejecting the German romanticism espoused by Wagner and Schopenhauer and instead returning to sources in the French Enlightenment. Here he sets out his unsettling views in a series of 638 stunning aphorisms - assessing subjects ranging from art to arrogance, boredom to passion, science to vanity and women to youth. This work also contains the seeds of concepts crucial to Nietzsche's later philosophy, such as the will to power and the need to transcend conventional Christian morality. The result is one of the cornerstones of his life's work.

 • af Friedrich Nietzsche
  53,95 kr.

  'We must learn to love, learn to be kind, and this from our earliest youth ... Likewise, hatred must be learned and nurtured, if one wishes to become a proficient hater'This volume contains a selection of Nietzsche's brilliant and challenging aphorisms, examining the pleasures of revenge, the falsity of pity, and the incompatibility of marriage with the philosophical life.Introducing Little Black Classics: 80 books for Penguin's 80th birthday. Little Black Classics celebrate the huge range and diversity of Penguin Classics, with books from around the world and across many centuries. They take us from a balloon ride over Victorian London to a garden of blossom in Japan, from Tierra del Fuego to 16th-century California and the Russian steppe. Here are stories lyrical and savage; poems epic and intimate; essays satirical and inspirational; and ideas that have shaped the lives of millions.Friedrich Nietzsche (1844-1900). Nietzsche's works available in Penguin Classics are A Nietzsche Reader, Beyond Good and Evil, Ecce Homo, Human, All Too Human, On the Genealogy of Morals, The Birth of Tragedy, The Portable Nietzsche, Thus Spoke Zarathustra, Twilight of Idols and Anti-Christ.

 • af Friedrich Wilhelm Nietzsche
  92,95 - 163,95 kr.

 • af Friedrich Nietzsche
  197,95 kr.

  "Her er den profetiske og visionære tone dominerende, og i stedet for at fordømme den verden der findes, besynger Zarathustra den verden, der skal komme. Han indfører en vision om det hinsidige, og denne vision virker tilbage som en nedvurdering af det jordiske liv ... Nietzsches ganske brede popularitet skyldes formodentlig ikke mindst, at han er så ganske enestående citérbar, og i den henseende er der intet der overgår »Zarathustra«.Undertiden virker det som om, hver anden sætning er skrevet med henblik på at blive citeret. Specielt vil yndere af politisk helt igennem ukorrekte udtalelser her finde et sandt skatkammer. Alene af den grund skal »Zarathustras« popularitet og aktualitet nok vise sig at være holdbar langt ind i næste årtusinde." Asger Brandt, Kristeligt Dagblad

 • - Tre ungdomstekster
  af Friedrich Nietzsche
  182,95 kr.

  Grækenland i det sjette og femte århundrede f.Kr. var både forbillede og udgangspunkt for Friedrich Nietzsches filosofi. Som så mange andre tænkere før ham, og nogle få efter, så han denne periode som en fuldkommen uforlignelig guldalder. Et højdepunkt i menneskets historie, hvor menneskets ånd udfoldede sig mere frit end nogensinde. Men samtidig så han også begyndelsen på et forfald.I Filosofien i grækernes tragiske tidsalder, der indeholder portrætter af fem græske filosoffer – Thales, Anaximander, Heraklit, Parmenides og Anaxagoras – fremstår det antikke Grækenlands betydning som ideal for Nietzsche tydeligt og anslår mange temaer i hans senere filosofi. Også den kortere tekst Fem fortaler til fem uskrevne bøger og Nietzches tiltrædelsesforelæsning Homer og den klassiske filologi behandler aspekter af den antikke græske kultur og livsform: den pessimistiske livsfilosofi, den politiske organisationsform og betydningen af rivalisering: agon.

 • - How One Becomes What One is
  af Friedrich Nietzsche
  107,95 kr.

  In late 1888, only weeks before his final collapse into madness, Nietzsche (1844-1900) set out to compose his autobiography, and Ecce Homo remains one of the most intriguing yet bizarre examples of the genre ever written. In this extraordinary work Nietzsche traces his life, work and development as a philosopher, examines the heroes he has identified with, struggled against and then overcome - Schopenhauer, Wagner, Socrates, Christ - and predicts the cataclysmic impact of his 'forthcoming revelation of all values'. Both self-celebrating and self-mocking, penetrating and strange, Ecce Homo gives the final, definitive expression to Nietzsche's main beliefs and is in every way his last testament.

 • - With a Prelude in German Rhymes and an Appendix of Songs
  af Friedrich Wilhelm Nietzsche
  192,95 - 791,95 kr.

  The Gay Science is an extensive and sophisticated treatment of the philosophical themes and views which were most central to Nietzsche's own thought and which have been most influential on later thinkers. This volume presents the work in a new translation, with a philosophical introduction by Bernard Williams.

 • af Friedrich Nietzsche
  157,95 kr.

  The great philosopher's major work on ethics, along with Ecce Homo, Nietzche's remarkable review of his life and works. On the Genealogy of Morals (1887) shows him using philsophy, psychology, and classical philology in an effort to give new direction to an ancient discipline.The work consists of three essays. The first contrasts master morality and slave morality and indicates how the term "good" has widely different meanings in each. The second inquiry deals with guilt and the bad conscience; the third with ascetic ideals-not only in religion but also in the academy. Ecce Homo, written in 1898 and first published posthumously in 1908, is Nietzsche's review of his life and works. It contains chapters on all the books he himself published. His interpretations are as fascinating as they are invaluable. Nothing Nietzsche wrote is more stunning stylistically or as a human document. Walter Kaufmann's masterful translations are faithful of the word and spirit of Nietzsche, and his running footnote commentaries on both books are more comprehensive than those in his other Nietzsche translations because these tow works have been so widely misunderstood.

 • af Friedrich Nietzsche
  181,95 kr.

 • af Friedrich Nietzsche
  322,95 kr.

  In Beyond Good and Evil, Nietzsche leaves behind traditional morality in favour of what he regards as an affirmative approach that fearlessly confronts the perspectival nature of knowledge and the perilous condition of the modern individual.

 • - Volume 16
  af Friedrich Nietzsche
  296,95 - 1.272,95 kr.

  This volume contains the first English translation of all notes and fragments from the period in which Nietzsche was writing Beyond Good and Evil and On the Genealogy of Morality.

 • af Friedrich Nietzsche
  209,95 - 372,95 kr.

 • - Thoughts on the Prejudices of Morality
  af Friedrich Nietzsche
  326,95 - 767,95 kr.

  This volume presents the distinguished translation of Daybreak by R. J. Hollingdale, with a new introduction that sets the main themes of the work in their intellectual and philosophical contexts. The edition is completed by a chronology, notes and a guide to further reading.

 • af Friedrich Nietzsche
  69,95 kr.

  Translated by Thomas Common. With an Introduction by Nicholas Davey.This astonishing series of aphorisms, put into the mouth of the Persian sage Zarathustra, or Zoroaster, contains the kernel of Nietzsche's thought. 'God is dead', he tells us. Christianity is decadent, leading mankind into a slave morality concerned not with this life, but with the next. Nietzsche emphasises the bermensch, or Superman, whose will to power makes him the creator of a new heroic mentality. The intensely felt ideas are expressed in prose-poetry of indefinable beauty.Though misused by the German National Socialist party as a spurious justification of their creed, the book also had a profound influence on early twentieth-century writers such as Shaw, Mann, Gide, Lawrence and Sartre.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.