Markedets billigste bøger
Dag-til-dag levering

Bøger af Friedrich Nietzsche

Filter
Filter
Genre
 • (13)
 • (4)
 • (1)
 • (7)
 • (1)
 • (183)
 • (33)
 • (2)
Type
 • (229)
 • (103)
 • (5)
Format
 • (195)
 • (82)
 • (47)
 • (34)
 • (8)
 • (5)
Sprog
 • (16)
 • (198)
 • (64)
 • (2)
 • (16)
 • (2)
 • (1)
Pris
DKK
Serie
 • (10)
 • (6)
 • (6)
 • (5)
 • (3)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (1)
Vis mere
Tag
 • (5)
 • (4)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
Vis mere
Sorter efterSorter Populære
 • af Friedrich Nietzsche
  65,31 - 109,95 kr.

  'One of the greatest books of a very great thinker' Michael TannerBeyond Good and Evil confirmed Nietzsche's position as the towering European philosopher of his age. The work dramatically rejects traditional Western thought with its notions of truth and God, good and evil. Nietzsche seeks to demonstrate that the Christian world is steeped in a false piety and infected with a 'slave morality'. With wit and energy, he turns from this critique to a philosophy that celebrates the present and demands that the individual impose their own 'will to power' upon the world.Translated by R. J. HOLLINGDALE With an Introduction by MICHAEL TANNER

 • - Tanker om de moralske fordomme
  af Friedrich Nietzsche
  215,95 kr.

  Morgenrøde består af i alt 575 små og større tekststykker, hvori Nietzsche reflekterer videre over alt, kun alt for menneskeligt (der var titlen på hans foregående værk). Værkets fragmentariske karakter reflekterer i sig selv den gamle verdens opbrud til den frembrydende modernitet samtidig med at det udtrykker den erkendendes forsøg på at være loyal over for denne kompleksitet. Nietzsches ætsende analyser af vægtige problemstillinger og hans træffende iagttagelser såvel som den store integritet, der bærer dem, vil fortsat tale til læsere af i dag. Morgenrøde er det sidste af Nietzsches store værker, der hermed for første gang foreligger på dansk. Filosoffen Friedrich Nietzsche (1844- 1900) var født i Tyskland (Sachsen) ud af en præsteslægt. Professor i klassisk filologi 1869-79. Nietzsche spænder i sin filosofi over en perspektivrig kritik af både kultur, religion, moral, kunst, sprog og erkendelse. Han er berømt eller berygtet for sine ord om, at “Gud er død"; men hans filosofi er samtidig et vedholdende forsøg på at afkode den deraf følgende nihilisme og på den anden side at skabe modværdier – måske nye, men da mere livskraftige illusioner. Hans mest kendte værk er Således talte Zarathustra. Ved sin filosofis talrige facetter, vide udblik og en inciterende formuleringskunst er Nietzsche forblevet en stadig levende og diskuteret inspirationskilde. Selv skulle han ikke opleve noget af al denne yndest: ved årsskiftet 1888-89 udsluktes hans bevidstheds lys, og han forblev lige til sin død formørket.

 • af Friedrich Nietzsche
  115,95 kr.

  Et af Nietzsches filosofiske hovedværker, der samtidig er en uomgængelig nøgle til forståelsen af aktuelle filosofiske formationer og temaer.

 • af Friedrich Nietzsche
  151,95 kr.

  Forfatterens første værk er et lidenskabeligt angreb på datidens forskønnede billede af den græske oldtid, der ifølge Nietzsche var alt andet end skøn og harmonisk. Værket blev til under stor indflydelse af komponisten Richard Wagner.

 • - The Philosophy Classic
  af Friedrich Nietzsche
  109,95 kr.

 • af Friedrich Nietzsche
  165,95 - 184,95 kr.

  Denne bog indeholder fem taler, som den unge Nietzsche holdt i 1872, og som i dag stadig virker som en dugfrisk kommentar til og kritik af, hvad der sker i vores uddannelsessystem. Nietzsche var blandt de første til at se, hvordan den videnskabelige specialisering førte til en anden slags universitet end Humboldts klassiske dannelsesanstalt. Og han var yderst kritisk over for dette og over for den statslige nytteorientering, som fandt sted, og som over tid ville forvandle ikke blot universiteterne til åndløse uddannelsesfabrikker i erhvervslivets tjeneste, hvis mål ene og alene er at få de unge til at færdiggøre deres studier i en fart, så de kan blive nyttige samfundsborgere og bidrage til bruttonationalproduktet. Bogen forsynes med et grundigt efterskrift af idehistorikerne Lars-Henrik Schmidt og Jens Erik Kristensen.

 • af Friedrich Nietzsche
  73,00 - 111,95 kr.

  Assembled by Nietzsche's sister after his death, The Will to Power is a collection of the philosopher's reflections and theories taken from his unpublished notebooks. Covering topics such as nihilism, Christianity, morality and the famous 'will to power', the book was controversially presented as Nietzsche's all-but-completed magnum opus containing his philosophical system. Including some of his most interesting metaphysical and epistemological thoughts, as well as some of his most disturbing ethical and political comments, the book would prove to have a significant influence on Nietzsche's contentious reception in the twentieth century.

 • af Friedrich Nietzsche
  142,95 - 188,95 kr.

  Vi frygtløse er Friedrich Nietzsches nyskrevne femte bog til genudgivelsen i juni 1887 af de fire bøger i Den muntre videnskab fra 1882. Konsekvensen af, at ”Gud er død”, er for Nietzsche et Europa præget af had og frygt hos de mange svage i ånden, med fanatisme til følge: "Men vi frygtløse, vi denne tidsalders mere åndelige mennesker, vi kender vor fordel godt nok til netop som de mere åndelige at leve uden frygt for denne tid." Med den sjældne "frie ånds" særegne vid og viden træder Nietzsche op mod denne tid med bidende sarkasme i sine konstant afprøvende, omtænkende aforismer. Vi må indse, at der, hvor vi tror os mest os selv – i vores egen bevidsthed – er vi i virkeligheden mindst os selv. Bevidsthed er næsten kun et socialt fænomen, begrænset som den er af sprog. Vi må overvinde os selv, og komme væk fra mennesket med dets flokmentalitet og middelmådighed og skabe et nyt formål, en ny sundhed. Vi må gå ud fra den personlige erfaring, erkende, at krop og tænkning ikke kan adskilles. Vi må gå imod det mekaniske verdensbillede og ikke tro, at vi kan sætte livet på formel – hverken religiøst eller videnskabeligt. Oversat, indledt og med noter af Niels Henningsen.

 • af Friedrich Nietzsche
  73,00 - 109,95 kr.

  'Enigmatic, vatic, emphatic, passionate . . . Nietzsche's works together make a unique statement in the literature of European ideas' A. C. GraylingNietzsche was one of the most revolutionary thinkers in Western philosophy, and Thus Spoke Zarathustra remains his most influential work. It describes how the ancient Persian prophet Zarathustra descends from his solitude in the mountains to tell the world that God is dead and that the Superman, the human embodiment of divinity, is his successor. With blazing intensity, Nietzsche argues that the meaning of existence is not to be found in religious pieties or meek submission, but in an all-powerful life force: passionate, chaotic and free.Translated with an introduction by R. J. HOLLINGDALE

 • af Friedrich Nietzsche
  178,95 kr.

  "Her er den profetiske og visionære tone dominerende, og i stedet for at fordømme den verden der findes, besynger Zarathustra den verden, der skal komme. Han indfører en vision om det hinsidige, og denne vision virker tilbage som en nedvurdering af det jordiske liv ... Nietzsches ganske brede popularitet skyldes formodentlig ikke mindst, at han er så ganske enestående citérbar, og i den henseende er der intet der overgår »Zarathustra«.Undertiden virker det som om, hver anden sætning er skrevet med henblik på at blive citeret. Specielt vil yndere af politisk helt igennem ukorrekte udtalelser her finde et sandt skatkammer. Alene af den grund skal »Zarathustras« popularitet og aktualitet nok vise sig at være holdbar langt ind i næste årtusinde." Asger Brandt, Kristeligt Dagblad

 • - Out of the Spirit of Music
  af Friedrich Nietzsche
  65,31 - 91,95 kr.

  A compelling argument for the necessity for art in life, Nietzsche's first book is fuelled by his enthusiasms for Greek tragedy, for the philosophy of Schopenhauer and for the music of Wagner, to whom this work was dedicated. Nietzsche outlined a distinction between its two central forces: the Apolline, representing beauty and order, and the Dionysiac, a primal or ecstatic reaction to the sublime. He believed the combination of these states produced the highest forms of music and tragic drama, which not only reveal the truth about suffering in life, but also provide a consolation for it. Impassioned and exhilarating in its conviction, The Birth of Tragedy has become a key text in European culture and in literary criticism.

 • - How One Becomes What One is
  af Friedrich Nietzsche
  65,31 - 91,95 kr.

  In late 1888, only weeks before his final collapse into madness, Nietzsche (1844-1900) set out to compose his autobiography, and Ecce Homo remains one of the most intriguing yet bizarre examples of the genre ever written. In this extraordinary work Nietzsche traces his life, work and development as a philosopher, examines the heroes he has identified with, struggled against and then overcome - Schopenhauer, Wagner, Socrates, Christ - and predicts the cataclysmic impact of his 'forthcoming revelation of all values'. Both self-celebrating and self-mocking, penetrating and strange, Ecce Homo gives the final, definitive expression to Nietzsche's main beliefs and is in every way his last testament.

 • - En bog for alle og for ingen
  af Friedrich Nietzsche
  46,95 - 178,95 kr.

  "Her er den profetiske og visionære tone dominerende, og i stedet for at fordømme den verden der findes, besynger Zarathustra den verden, der skal komme. Han indfører en vision om det hinsidige, og denne vision virker tilbage som en nedvurdering af det jordiske liv ... Nietzsches ganske brede popularitet skyldes formodentlig ikke mindst, at han er så ganske enestående citérbar, og i den henseende er der intet der overgår »Zarathustra«. Undertiden virker det som om, hver anden sætning er skrevet med henblik på at blive citeret. Specielt vil yndere af politisk helt igennem ukorrekte udtalelser her finde et sandt skatkammer. Alene af den grund skal »Zarathustras« popularitet og aktualitet nok vise sig at være holdbar langt ind i næste årtusinde." Asger Brandt, Kristeligt Dagblad

 • af Friedrich Nietzsche
  132,95 kr.

  Friedrich Nietzsches hyldest til filosoffen Arthur Schopenhauer, som han udnævner til sin personlige opdrager, fordi Schopenhauer var en kompromisløs, uafhængig sandhedssøger.Schopenhauer som opdrager (1874) er ikke en systematisk indføring i Schopenhauers filosofi, men snarere en fremstilling af Schopenhauers personlighed, som Nietzsche i høj grad idealiserede, og i bogen bruger til at kritisere samtidens universiteter og de tyske akademikeres videnskabelighed. Schopenhauers forbilledlighed består for Nietzsche i, at han ville leve det han tænkte og ikke lade videnskabeligheden veje tungere end menneskeligheden. Essayets hårde kritik af videnskabens tendens til formålsløs ophobning af viden, uden øje for personlighedens dannelse, viser den unge Nietzsches kvababbelser med universitetsmiljøet, som han endegyldigt brød med i 1879 for at blive forfatter. Ud fra sin idealisering af Schopenhauer udfolder Nietzsche en harsk kulturkritik: samtiden har ingen samlet kultur og kristendommens tilbagetrækning har efterladt et vakuum, som tyskerne søger at udfylde med magtpolitik og dyrkelse af staten som religionserstatning.Schopenhauer som opdrager rummer mange rammende iagttagelser over begrebet ”dannelse” og det giver et fortrinligt indblik i den unge Nietzsches kamp for at finde sig selv og sit eget filosofiske projekt.

 • - Tre ungdomstekster
  af Friedrich Nietzsche
  177,49 kr.

  Grækenland i det sjette og femte århundrede f.Kr. var både forbillede og udgangspunkt for Friedrich Nietzsches filosofi. Som så mange andre tænkere før ham, og nogle få efter, så han denne periode som en fuldkommen uforlignelig guldalder. Et højdepunkt i menneskets historie, hvor menneskets ånd udfoldede sig mere frit end nogensinde. Men samtidig så han også begyndelsen på et forfald. I Filosofien i grækernes tragiske tidsalder, der indeholder portrætter af fem græske filosoffer – Thales, Anaximander, Heraklit, Parmenides og Anaxagoras – fremstår det antikke Grækenlands betydning som ideal for Nietzsche tydeligt og anslår mange temaer i hans senere filosofi. Også den kortere tekst Fem fortaler til fem uskrevne bøger og Nietzches tiltrædelsesforelæsning Homer og den klassiske filologi behandler aspekter af den antikke græske kultur og livsform: den pessimistiske livsfilosofi, den politiske organisationsform og betydningen af rivalisering: agon.

 • af Friedrich Nietzsche
  42,23 - 81,95 kr.

 • - Volume 16
  af Friedrich Nietzsche
  253,95 - 686,95 kr.

  This volume contains the first English translation of all notes and fragments from the period in which Nietzsche was writing Beyond Good and Evil and On the Genealogy of Morality.

 • af Friedrich Nietzsche
  73,00 - 101,95 kr.

 • af Friedrich Nietzsche
  185,95 - 369,95 kr.

 • af Friedrich Nietzsche
  39,95 - 65,95 kr.

  Translated by Thomas Common. With an Introduction by Nicholas Davey.This astonishing series of aphorisms, put into the mouth of the Persian sage Zarathustra, or Zoroaster, contains the kernel of Nietzsche's thought. 'God is dead', he tells us. Christianity is decadent, leading mankind into a slave morality concerned not with this life, but with the next. Nietzsche emphasises the bermensch, or Superman, whose will to power makes him the creator of a new heroic mentality. The intensely felt ideas are expressed in prose-poetry of indefinable beauty.Though misused by the German National Socialist party as a spurious justification of their creed, the book also had a profound influence on early twentieth-century writers such as Shaw, Mann, Gide, Lawrence and Sartre.

 • af Friedrich Nietzsche
  38,38 - 60,95 kr.

  Friedrich Nietzsche was one of the most revolutionary thinkers in Western philosophy. Here he sets out his subversive views in a series of aphorisms on subjects ranging from art to arrogance, boredom to passion, science to vanity, rejecting conventional notions of morality to celebrate the individual s will to power . Throughout history, some books have changed the world. They have transformed the way we see ourselves and each other. They have inspired debate, dissent, war and revolution. They have enlightened, outraged, provoked and comforted. They have enriched lives and destroyed them. Now Penguin brings you the works of the great thinkers, pioneers, radicals and visionaries whose ideas shook civilization and helped make us who we are.

 • af Friedrich Nietzsche
  73,00 - 109,95 kr.

  Written after Nietzsche had ended his friendship with Richard Wagner and had been forced to leave academic life through ill health, Human, All Too Human (1878) can be read as a monument to his personal crisis. It also marks the point when he matured as a philosopher, rejecting the German romanticism espoused by Wagner and Schopenhauer and instead returning to sources in the French Enlightenment. Here he sets out his unsettling views in a series of 638 stunning aphorisms - assessing subjects ranging from art to arrogance, boredom to passion, science to vanity and women to youth. This work also contains the seeds of concepts crucial to Nietzsche's later philosophy, such as the will to power and the need to transcend conventional Christian morality. The result is one of the cornerstones of his life's work.

 • af Friedrich Nietzsche
  11,46 - 42,95 kr.

  'Why do I know a few more things? Why am I so clever altogether?'Self-celebrating and self-mocking autobiographical writings from Ecce Homo, the last work iconoclastic German philosopher Nietzsche wrote before his descent into madness.One of 46 new books in the bestselling Little Black Classics series, to celebrate the first ever Penguin Classic in 1946. Each book gives readers a taste of the Classics' huge range and diversity, with works from around the world and across the centuries - including fables, decadence, heartbreak, tall tales, satire, ghosts, battles and elephants.

 • - A Polemic. By way of clarification and supplement to my last book Beyond Good and Evil
  af Friedrich Nietzsche
  84,95 kr.

 • - Prelude to a Philosophy of the Future
  af Friedrich Nietzsche
  84,95 kr.

  This superb new translation of Nietzsche's mature masterpiece, Beyond Good and Evil, offers the most comprehensively annotated text, complemented by a lucid introduction by one of the most eminent of Nietzsche scholars, Robert C. Holub.

 • af Friedrich Nietzsche, Michael W. Grenke, Matthew K. Davis & mfl.
  176,95 kr.

 • - Religionshistoriske hovedværker i uddrag
  af Friedrich Nietzsche
  197,95 kr.

  Nietzsches Antikrist er det klassiske eksempel på kristendomskritikken, som har påvirket ateisme-debatten lige siden bogens udgivelse i 1895. Den gengiver i stærk komprimeret form Nietzsches hovedsynspunkter vedrørende religioner og moral. I denne bog præsenteres uddrag af Antikrist, som er oversat direkte fra originalsproget tysk til dansk af ph.d. Arne Jørgensen, der tidligere blandt andet har oversat værker af Hans-Georg Gadamer. Bogen er forsynet med indledning og grundige noter, og er tænkt som hovedværkslæsning gymnasiets B-niveau i religion. Desuden er den en oplagt mulighed for samarbejde med faget filosofi, og vil også kunne benyttes i AT-forløb med et fag som historie. Forbindelsen til dansk kulturliv gennem Georg Brandes' behandling af Nietzsche giver også mulighed for samarbejde med dansk-faget.

 • af Friedrich Nietzsche
  191,95 kr.

  Et etisk fænomen har en funktion, også selvom det ikke føles sådan eller ser sådan ud og alle følelser - vrede, glæde, begær, sorg, kærlighed - kan kobles på moralske idealer om medlidenhed, integritet, sandfærdighed, retfærdighed eller mod. Det er på baggrund af denne præmis, at Nietzsche undersøger, hvordan vores højeste idealer stammer fra de laveste drifter.Det er Nietzsches grundholdning, at menneskelige fænomener allesammen lader sig forklare gennem naturen. Med andre ord er Nietzsches projekt at afvise den traditionelle og tidløse (ofte guddommelige) autoritet som forklaringsmodel for i stedet at pege på, at mennesket uigenkaldeligt er en del af naturen - også når det gælder etik og moral. Bogen består, som titlen antyder, af aforismer - korte og præcise formuleringer af en tanke eller et fænomen fremsat uden argumentation. Nogle aforismer består af blot et par enkelte linjer, mens andre fylder to-tre sider. Denne fragmentariske form reflekterer i sig selv fremkomsten af det moderne gennembrud, hvor autoriteter afvises og de store fortællinger er i opbrud."Aforismer" indeholder uddrag fra værkerne "Menneskeligt, altformenneskeligt", "Morgenrøde" og "Den muntre videnskab". Friedrich Nietzsche (1844-1900) var en af de vigtigste filosoffer i moderne filosofi. Han var stærkt kritisk overfor herskende samfundsnormer og skrev kritisk om blandt andet moral, religion og kultur. Nietzsches udtalelse "Gud er død" er blevet ikonisk og betragtes i dag som et udtryk for filosoffens bekymring over Vesteuropas udvikling i hans samtid.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.